ОЧАКВАЙ ЧУДО докато гледаш това

Ще ви кажа нещо.
Имам голямо очакване
че Бог ще се изяви като ГОЛЯМ в това предаване.
И не само аз очаквам може да видите публиката
която вече е на опашка.
Аз съм Сид Рот. Добре дошли в моя свят

където свръхестественото е
естествено.

Моят гост не само тя е позитивна че ще има
чудеса по време на това предаване

но буквално тя ние е направила табела.
Вижте!

ОЧАКВАЙ ЧУДО
И ще ви кажа още едно друго нещо.
Ако имате такова очакване

Бог няма да ви разочарова!
Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд познатият ни?
Може ли да надникнем в древните тайни
на свръхестественото?

Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…

„Свръхестествено е!“

Вече забелязахте че си нося табелата.
И това не е просто хубава фраза.

Това е за вас!
ОЧАКВАЙ ЧУДО

Алис ти правиш семинари по целия свят.
Когато излезеш на улицата става чудо

чудесата са навсякъде.

Но ти подкрепяш това че е заразно и преносимо
към всеки вярващ. Обясни ни?

Така е.
Вярвам че помазанието за чудесата се предава.

Обичам чудесата но също така обичам да
помагам на другите хора да се активират.

И те да вършат чудеса.
Това което обичам да правя е когато се срещна
с някого. Момента в който го срещна

ако го уча по време на семинар или на някое
от нашите партита където и да сме

обичам да правя чудеса пред очите му.
Давай!
Точно сега!

За вас които ни гледате ще освободя чудеса.
И между другото публиката в студиото

вие сте! Пригответе се!
И вие по домовете…
ОЧАКВАЙ ЧУДО

И така. Ако се нуждаеш от чудо
аз освобождавам такова в името на Исус.

Точно сега.
Аз каня присъствието на Исус да дойде точно

там където се намираш.
Не е нужно да съм в стаята физически с теб.

Ти имаш Исус с теб
където и да се намираш в целия свят.
Просто се обърни към Исус.
И аз освобождавам осезаемо помазание

за изцеление точно сега. Ако не се нуждаеш
от изцеление а от друго чудо
приеми го в тялото си приеми го в живота си.
Ако някой има нужда от пробив във финансите

в брака ви където имате нужда приемете този
пробив.

Всъщност точно в момента ще започнеш да
чувстваш че не що става в стаята ти

защото това става. Ще почувстваш осезаемо
помазанието на Светият Дух.

Да точно там където се намираш.
Така че освобождавам това за теб.

Не знам вие дали го чувствате но аз го
чувствам точно в момента хора!

Където и да се намираш. Някои от вас ще
започнат да виждат светлини в стаята си.

Тези светлини са ангели около вас.
Някои от вас имате строшени кости в тялото си.
И аз ги премествам. Казвам на тези кости

да се наместят по местата си.

Всичко да се нареди на мястото си.

Сега в името на Исус.

Ще ви кажа нещо. Присъствието е тук и ще се
засилва.

Разкажи ми за жената с болестта на Паркинсон.
Историите които разказваме те освобождават
чудеса.

Това което се случи беше че бях говорител
след вечерята.

Бяхме в хотел. Хотела беше добър
имаше кръгли маси.

И говорех за Небесното Царство и за изливането
на чудеса.

И тази дама дойде напред. Всъщност тя буташе
приятелка която беше болна от паркинсон.
Седеше в инвалидна количка.

А тя беше една мъничка жена в инвалидна
количка.

Трудно чувах какво казва а тя се опитваше
да ми каже нещо.

За това приближих ухото си до устата й и тя
каза „Искам да оздравея.“

Така че каза „Добре ще се молим. И ще
пуснем силата на Исус.“
А тя пак ми проговори и едвам я чувах
„Искам да стана.“

„Искам да ходя.“
Казах „Добре.“
Тя просто се хвана за мен придърпа се нагоре.
И ние казахме в „В името на Исус стани и ходи!“.
Изправи се. Избута ме. Избута и нейната приятелка.
И се изправи и просто започна да ходи в помещението.
Направи една цяла обиколка.

Направи цяла обиколка на стаята. Хвана
инвалидната количка и започна да я бута

из цялото помещение излезе с нея от сградата
и се качи в колата напълно изцелена от Исус.
Обичам Исус!

Знаеш ли усещам че същата тази сила е тук
точно сега а ти?

Да. И усещам че докато продължаваме да
говорим ще става все по силно!
Бих искал Алис да пусне… Тя знае толкова много
откровения за изцелението но бих желал тя да

пусне две силни откровения за изцелението!
След като се върнем отново.

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Ти се молила за болни през годините и си
видяла удивителни резултати и по-специално
на улицата когато си виждала някой болен.

Защо изчака чак до сега за да издадеш книга
относно изцелението?

Святият Дух ми каза да изчакам.
Каза ми

„Знаеш ли кога Исус извърши първото Си
чудо?“ Библията казва че изяви славата Си.

И наистина почувствах че Святият Дух ми казва
че когато пусна това поучение ще има такова

помазани върху него. Че просто чудеса ще
започнат да експлодират навсякъде.

И това щяло да излее славата на Господ.
И сега вярва че Господ ми казва
„Време е.“.

Алис кажи ми кое е най-важното откровение
за нас да го разберем относно изцелението.

Вярвам че най-доброто откровение е.
„Бог желае да сте здрави.“

Има писание което обичам. Това е Псалм

„Благославяй Господа душа моя; И не забравяй
всяка Негова помощ.

Той прощава всичките ни грехове. И изцелява
всяка наша болест.“

Толкова е важно!
Нека да погледнем Исус.

Когато Той ходеше по Земята имаше един човек
с проказа.
И той отиде при Исус и каза „Ако искаш…“

Обичам какво Исус каза Той каза
„Искам.“
Исус изцели всички които дойдоха при Него.

Ти си нещо като треньор който ни учи да ходим
в това което вече е наше…

Може ли да направиш това точно сега?
Точно сега освобождавам чудеса по-специално
изцеление.

Пускам ги в името на Исус.

И това което правя е… Аз не казвам „Боже
ще направиш ли или не?…“ нали се сещате

дали ще изцели конкретен човек защото Исус
вече го направи преди две хиляди години.

За това ние може да бъдем изцелени мигновено.

За това пускам мигновени чудеса точно сега.
Сега просто кажете на това нещо да се махне.

Кажете на проблема във вашето тяло
„Махни се в името на Исус!“

И сега приемете изцелението от Исус.
Сега.
Просто го приемете в името на Исус.

Разкажи ми за този пуб. Може би си мислите за
бар но в Англия това е хубав семеен ресторант.

Разкажи ми за този пуб?
Бях отседнала за закуска и трябваше да е в Пуб.

И всъщност водех радио предаване през онзи
ден.

И водещият на радиото дойде в ресторанта
и записваше докато говорехме за чудеса.

И аз казах „Искам да го направя точно сега.“
И когато бяхме отпред и се молех за хора
и чудеса започнаха да се случват.

Наемодателя на ресторанта беше изцелен.
Също и някои от вън бяха изцелени.

Така че започнаха да бликат чудеса.
Отидох в стаята си за да се приготвя и да се
помоля за срещата вечерта.

И Святият Дух ми проговори „Слез долу на
стълбите и седни на маса отзад на ресторанта.“

Така че казах „Добре.“ Слязох долу и намерих
задната врата и седнах на онази маса отвън на
ресторанта.

И изчаках там за известно време. И един работник
излезе отвън с халба бира и цигара за да пуши.

Седна на масата до мен.

И исках да проведем разговор.
И той започна да говори за чудесата които
се бяха случили.
И си спомням че си казаха „Да но това е само
в главата ти.“. И си помислих „Добре ще видим.“

Така че отидох при тях седнах и казах
„Така ли?“ А той каза „Чудесата са само в

главата ти.“ казах „Да добре. Мога ли да
ви ги докажа точно сега че Бог е реален
и мощен и Той ви обича? И не е просто в главата
ти?“
„Добре давай.“

Така че казах на единия от тях „Има ли нещо
което не ти е наред?“
Работниците винаги говорят за проблеми.
Зная че обикновено това правят.

Той каза че има проблем с гърба си но главното
било каза ми „Костта на ръката ми

скейтфоинд костта…“ Никога не бях чувала това
преди. Каза „Преди три години ударих ръката

си.“ и каза „Погледни ръката ми костта
се е показала под кожата.“ На ръката му.
И каза „Не би трябвало да е така но е тук.“
Няколко инча преместила се е няколко инча.

Казах „Добре. Ще демонстрирам Божията сила.“
Поставих пръста си там и казах

„В името на Исус казвам на тази кост да се
премести.“
И гледахме как тази кост сама се премести.

И беше удивително!
Това което всъщност направих беше да взема
телефона си да го запиша и го имаме в Ютюб.
И докато гледахме той казваше „Не се шегувам
не се бъзикам мърда премества се!“

А приятеля му до него каза „Чупил съм си кракът
два пъти и имам нужда от изцеление за кракът ми.“

Така че се помолих за кракът му и той каза
„Чувствам изтръпване!“ И той също беше напълно
изцелен от Исус.
Това което не разбирате е че това не е нещо
което и се случва на всеки пет години.

Това се случва… Бих казал всеки път когато
излезеш преднамерено за да се молиш за болните.

Дори и не преднамерено това не е моя работа
за това просто се случват да.
Всеки ден.

Разкажи ми за някого който… Някой който в
момента ни гледа и е обезкуражен.

И ти си се отказал от изцелението. Дори не
искаш да говориш за това.
Надеждата вече я няма в речника ти.

Разкажи ми за някой който е така и за когото
си се молила?

Веднъж говорех на семинар относно изцелението.
И в самото начало една жена вдигна ръка и каза

„Извинявай Алис просто искам да знаеш че аз
и приятелката ми се молехме за синът й
той беше тийнейджър бе много болен и умря.

И ние сме се отказали от изцелението. Толкова
сме обезкуражени и сме разочаровани от Бог

че просто не вярвам в изцелението.“

Казах си „Добре това беше насърчително.“
И не казах нищо но просто продължих към
поучението. И споделях поучението относно
изцелението.
И в края на поучението една млада жена беше
на тридесет години беше си счупила гърба.
Каза „Преди десет години.“ И всъщност е имала
операция за гърба си. И гръбначния стълб
трябвало да му сложат метални части.
Дори не могла да се навежда за синът й.

Била с постоянна болка и на течен морфин.
Опитала се да се отърве от болката вече десет

години но продължавало да я боли.

Така че си помислих знам какво искам да направя.
Жената която беше разочарована и обезкуражена

я посочих тя да направи чудото. Понеже винаги
желая хората да правят чудесата за да не съм аз.

Но да се разбере че е Исус.
За това й казах „Ти ще направиш чудото.“

Тя постави ръката си върху гърба на жената със
счупеният гръб. Започна да чувства силата на Бог

да излиза от нея. Святият Дух в нея излизаше
и пусна Божията сила в гърба на онази жена.
И тази жена… Имаме го на видео понеже винаги
си нося телефона.

Имам го в Ютюб тя скачаше и пищеше от радост!
Болката я беше напуснала.

И тя бе напълно изцелена. А жената която се
помоли каза „Уау! Това ме толкова съживи!“
Беше удивително!

Има хора които дори не осъзнават

има фалшиви работи… Какво ще кажеш на хора
които си мислят че чудесата са фалшифицирани?

Е обикновено има хора които искат да видят
болен как оздравява.
Вярвам в това.
Така че те имат добри сърца.

Но те не осъзнават че Исус е ПРАВОТО
за тази духовна РЕАЛНОСТ.

Че Исус е единственият начин Той е вратата.
И Той е сигурният начин да влезем.

Един ден бях в магазина ни и една дама влезе.

Имаше два бастуна за ходене.
Понеже от вън имаше табела
ОЧАКВАЙ ЧУДЕСА.

Така че тя влезе и едвам ходеше.
Съпругът й беше с нея и каза

„Аз се грижа за нея напуснах работа за да се
грижа за нея. Тя изпитва огромна болка може

ли да й помогнете? Може ли да направите чудо?“

И той започна да ми обяснява за проблема й.
Имаше фибромиалгия което причинявало болка
по цялото й тяло и не знаели защо но аз знаех
защо. Имаше хронична умора артрит и проблеми

с нейния… беше оперирана там.

И докато говореше това си мислех че тези неща
са причинени от зъл дух.
По мое мнение и в моят опит.

Още една малка мисъл влезе в главата ми казах
й „Някога да сте се подлагали на Рейки изцеление?“

А тя каза „Оу! Аз съм учител по Рейки.“
И й казах „Кога започнаха тези проблеми?“
А тя се замисли за момент и каза „Оу! Точно
тогава. Когато започнах да практикувам Рейки.“

Тя каза „Тогава започнаха проблемите.“ И й
казах „Това вероятно е проблема причинени

са от зли духове.“ И й казах „Може да ти
помогнем да се освободиш от тези неща.“

За това й казах „Това което ти препоръчвам
е че ако искаш да се освободиш от тези зли

духове цялата болка и всичко свързано с това
значи трябва да познаеш Исус. Нуждаеш се от
това да го поканиш в живота си. Така че
когато тези зли духове се опитат да се върнат

да ги спреш чрез силата на Исус.“

Тя каза „Това искам да направя искам да дам
живота си на Исус.“

Тя се помоли и каза „Татко Боже прости ми
че съм сключила договор с тези зли духове

прости ми за Рейки и за всички тези работи.
И за всичките грехове в живота ми.“

И тя каза на злите духове да напуснат. Покани
Исус да дойде в живота й. Беше напълно изцелена.

И бе пълна със Святият Дух и скачаше обикаляйки магазина.
Удивително!

Знаеш ли Алис. Много хора са били въвлечени
в Ню Ейдж дейности.
И ако трябва да сме честни те просто търсят
любов.

Така че искам точно сега да се отречете на
глас от всяко Ню Ейдж нещо в което сте били

въвлечени. Ако му знаете името може да се
отречете сега от него.

Искам да кажете повторете след мен.
И дори ако не сте били в Ню Ейдж може вашите

предци да са били.
Искам да отхвърлите това въвличане в Ню Ейдж.
И след това искам да кажете молитва на глас
заедно с мен.

За да приемете Исус.

Кажете на глас.
„Не искам нищо от Ню Ейдж

или какъвто и да е път свързан с Ню Ейдж.
Вярвам че кръвта на Исус

прекъсва тази власт.
И сега съм свободен/на.

И сега когато съм свободен/на

моля Те Господи
да ми простиш
за всеки грях който съм извършил/а.

Вярвам че Твоята кръв
е умила греховете ми.

И аз съм чист/а.

Толкова е хубаво да съм чист/а.
И сега когато съм чист/а

Исусе ела вътре в мен.

Поеми живота ми.
Правя те Господ на живота ми.

Амин.“

Сега когато се върнем отново Алис казва че
в повечето пъти в които се моли тя не се моли

с мижави молитвички молитви все едно сме никои.
Но тя изисква хората да бъдат изцелени!
Тя изисква от всеки зъл дух да напусне!

Ще я помоля да се помоли за вас когато се
върнем отново.

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“
Алис ти се молиш с дарба за която повечето
вярващи се молят.

Но ти буквално заповядваш! Заповядваш на
демони да напуснат!

Заповядваш на кости да си отидат по местата!
Разкажи ми една такава история.

Ако продължа историята която разказах по-рано
за жената което дойде в магазина ни.
Това което й казах беше „Просто кажи на това
нещо да се махне.“

Всъщност тя… Докато казваше на демоните да
напуснат можеше да ги почувства.

Започна да издава звук докато излизаха.

И след това започна да усеща болка във вратът
си. Бях й казала „Просто кажи на този демон

да напусне но да не причинява никаква болка.“
За това е важно да говориш на тези демони и
те просто ще направят това което им казваш.
И в този момент тя се нуждаеше от Исус защото

тъкмо Го беше поканила в живота си.
Казах й „Кажи на това нещо да не причинява

никаква болка просто да излезе.“
Така че тя направи така болката спря и демона

излезе.
Хубаво е че се молиш за хора да се изцелят.

Но какво става когато ти се разболееш или
съпруга ти?
Уау! Това е добър въпрос!
Понякога… Не се разболявам сериозно но

понякога неща ни се случват на всички.

И ние трябва да се изправим и да се
конфронтираме се тези неща.
Да не се съгласяваме с тях.

Аз вярвам че какъвто и да е зъл дух той
няма да има никаква власт в живота ти ако

ти не се съгласиш с него.

Така че първо е нужно да прекъснеш това
съгласие.
Веднъж открих бучка в гърдата си.

Направо на въпроса.
Ако откриеш нещо такова веднага трябва да му

кажеш да се махне
в името на Исус.
Не трябва да се съгласяваш с това.

Основно не ходя да се преглеждам защото
трябва да внимаваме за водителството на

Святият Дух.

Това което бе интересно при мен че точно
по-късно в същият ден не бях казала на никого.

По-късно в онзи ден получих писмо по пощенската
ми кутия.
Отворих го и беше от болницата.

Бях на четиридесет по онова време и пишеше
„Предлагаме ви мамография за жени на

четиридесет. И желаем да ви поканим на
мамография.“ Помислих си „Това е интересно.

Може би дявола просто си играе с мен защото
това беше в същият ден в който открих бучка.“
И между другото знаех че е врагът!

Така че просто го скъсах изхвърлих го и
казах „Не! Няма да се съглася с това нещо.“

И казах на тази бучка да напусне
в името на Исус.

Направих това няколко пъти но на един
от тези пъти просто посочих с пръста
и това нещо просто изчезна.

Напълно! Поради силата
на Исус.

Вие чухте свидетелствата. Имаше и потресаващо
поучение имате и Божието присъствие дошло върху
вас. Искам да работиш като заповядваш чрез
вяра точно сега да се помолиш за болните.

Пускам присъствието на Исус точно където се
намираш.

Сега просто поставете ръка върху мястото
където имате нужда от чудо точно сега.

Така че просто постави ръка върху тази част
на тялото и ще говоря на тези неща.

Заповядвам на всяко нещо във вашите тела
които не трябва да са там да се махнат сега!
В Името На Исус.
Просто напуснете! Всяко нещо което не трябва
да бъде там всяка бучка всеки тумор да напусне!
Всяка болест всяка немощ в тялото ви които
не трябва да са там да напуснат сега!
В Името на Исус.

Бъдете напълно изцелени!

Ако сте съгласни с мен просто кажете на това
нещо да напусне в името на Исус.
Приемете чудото от Исус.
Точно там където се намирате.
И нека милата Божия слава която е в това
студио да дойде направо през екрана
и да ви докосне. И да бъдете цели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *