Забраняват религиозна агитация по улици и жилища в Стара Загора

Да се забрани религиозната агитация по улиците и в домовете на гражданите, без предварителното им съгласие, както и рекламирането на чудодейни ефекти от дейността на изповеданията, предлагат общинските съветници Гергана Микова от НФСБ и Николай Диков от ГЕРБ.

В предложението им, което ще се обсъжда на предстоящата сесия на местния парламент на 31 март, се иска промяна в Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Според вносителите, мотивите им са свързани със зачестили сигнали и питания от граждани по повод все по-честото притеснение от представители на различни религиозни общности при разпространение на литература с различна насоченост. Освен това има и сигнали, че деца и младежи от Стара Загора биват притеснявани по улиците на града от различни емисари, които под различни форми (печатна литература, аудио и видео носители) им предлагат безплатна информация със съмнителен характер, която в определена възраст би могла да бъде опасна и подбуждаща опасни действия.

Двамата съветници предлагат да се отмени досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора и да се създаде нова глава „Опазване на обществения ред при дейността на религиозни общности“ в Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, с цел ясно регламентиране на местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

Забраните са регламентирани в чл. 25 з, който гласи:
(1) Забраняват се публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции.
(2) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
(3) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това.
(4) Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други. Освен това в своята дейност изповеданията не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека . Забранява се рекламирането на „чудодейни“, „лечебни“, „целителни“ ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.

6 comments for “Забраняват религиозна агитация по улици и жилища в Стара Загора

 1. (3) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това.“ По безумно нещо от това не мога да си представя. Как ще стане това предварително съгласие? Ако се приеме тази наредба, тогава общинарите ще трябва да предоставят условия на всеки гражданин, който ИСКА да бъде поещаван в дома си, защото ако не направят това, те ще нараняват правата на тези хора, които ИСКАТ.

 2. Тъй като вярващите в Бога на Библията хора до сега се ослушвахме, сега ни предизвикват да действаме и тази проверка е добра

 3. Точно това иска сатана ,да не се говори за Исус ,хората да не чуят и да не се покайват ,че да приемат Исус за Бог и Спасител. Много атеисти ,ще подкрепят това предложение ,но не мисля ,че сатана ще успее,защото Бог ще се намеси и ще реши и този проблем амин !Бог да го смъмри.

 4. Нищо скроено против Бога не ще успее!Не се плашете,само вярваите! Бог е повече от победител!
  Исая 41:10
  10. Не бой се, защото Аз съм с тебе;
  Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
  Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
  Да! ще те подпра с праведната Си десница,
  Исая 43:1-3
  1. А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове,
  И Създателят ти, Израилю:
  Не бой се, защото Аз те изкупих,
  Призовах те по име; Мой си ти.
  2. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
  И през реките, те не ще те потопят;
  Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш,
  И пламъкът не ще те опали.
  3. Защото Аз съм Иеова твоят Бог,
  Светият Израилев, твоят Спасител;
  За твой откуп дадох Египет,
  За тебе Етиопия и Сева.
  Бог иска силни мъже и жени,които не се страхуваи от дявола,защото той е победен на кръста!
  Псалми 2:1-4
  1. Защо се разоряват народите,
  И племената намислюват суета?
  2. Опълчват се земните царе,
  И управниците се наговарят заедно,
  Против Господа и против
  Неговия Помазаник, като казват:
  3. Нека разкъсаме връзките им,
  И нека отхвърлим от себе си въжетата им.
  4. Тоя, Който седи на небесата, ще се смее;
  Господ ще им се поругае.
  Бог да ви благослови!

 5. Ами да забранят и раздаването на обществени места на политически диплянки и материали,да забранят да пълнят пощенските кутии с техните пропагандни лъжливи обещания. С какво политиците са по привилегировани от вярващите в Бога.Те вярват в една идеология,ние вярваме в друга.Даже те се издържат и от данъците на вярващите.Много са нагли.

 6. Така е, нагли са. Хора без морал могат ли истински да говорят за морал, а даже и да го определят? Морал в политиката може да има, но той трябва да бъде определян от хора в които живее Исус Христос, защото иначе техният „морал“ може да се превърне в безморалност. Виждаме какво се случва в не малко страни в западна Европа, как се издигат за морални всякакви неморални действия и начин на живот.

  За какви традиции става въпрос, някой може ли да каже?

  А и точката:
  „(2) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.“

  съдържа в себе си противоречие понеже,според „ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА“:

  „Допълнителни разпоредби

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Вероизповедание“ е съвкупността от верски убеждения и принципи, религиозната общност и нейната религиозна институция.
  2. „Религиозна общност“ е доброволно обединение на физически лица за изповядване на дадена религия, извършване на богослужение, религиозни обреди и церемонии.
  3. „Религиозна институция“ е регистрираната в съгласие със Закона за вероизповеданията религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои ръководни органи и устав.“,

  не може да съществува вероизповедание което да не е регистрирано. Не може да има вероизповедание без „Религиозна институция“, а не може да има „Религиозна институция“ без регистрация на „Религиозна общност“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *