Принцип №5: Без вяра не е възможно

ПРИНЦИП №5 БЕЗ ВЯРА Е НЕВЪЗМОЖНО

А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които прилежно Го търсят.(Евреи 11:6)

Когато стане дума за Мощни принципи, ние би трябвало да започнем с най-важния от всички тях: без вяра е невъзможно…да съществуваш.
Този стих говори специфично за това да имаш вяра в Бог или както ще видим, ако по-задълбочено разгледаме този пасаж, по-точен би бил преводът „вярата на Бог” или „Божият вид вяра”.

Разбира се, има различен вид вяра.

Най-често срещаният вид естествена вяра е очакването или убеждението, че някои бъдещи или настоящи неща ще се случат, според плануваното. Например, ти вярваш, че двигателят на колата ти ще запали, когато влезеш в нея, и очакваш тя да те закара там, където искаш. Ти купуваш храна, защото вярваш, че съставките й ще влязат в тялото ти и то ще функционира както трябва, усвоявайки правилно храната и използвайки, всичките й съставки. Ти ходиш на работа, защото очакваш да ти платят за онова, което си направил в полза на твоя работодател.

В икономическата сфера – световните пазари функционират поради определен вид вяра, всъщност поради огромно количество вяра, че дълговете ще се изплатят, договорите ще се изпълняват и т.н.
Вярата или очакването, основано върху рационални заключения и наблюдение на физическия ред на нещата, е естествена вяра. Няма 100% гаранция, че твоята кола или тялото ти ще функционират безупречно. Няма гаранция, че пазарите няма да се сринат в понеделник. Следователно, няма да сгреша като кажа, че всички ние сме вярващи по един или друг начин. Някой е казал, че само хората, които се самоубиват са невярващи в буквалния смисъл на думата.

След като уточнихме, че естествената вяра е начин на съществуване за повечето хора, нека поговорим за свръхестсетвената вяра.
Свърхестествената вяра или това да имаш определени очаквания как ще се случат нещата в невидимия свят (и на първо място, да вярваш, че съществува невидим свят) може също да бъде насочена към много различни неща. Хората вярват в призраци, таласъми, кристални кълба, карти таро, зодиаци, магии, предсказания, чародейства, и всякакви видове свръхестесвени идеи.

Библията ни представя откровението за това кой е БОГ, Създателят както на видимия, така и на невидимия свят, и как да влезем в пълноценно взаимоотношение с Него.

Тази информация беше „разкрита” от самия Бог на пророците и апостолите, които написаха 66-те книги на Библията. Вяра в Бог или Божият вид вяра също така е вярата, че Бог е Този, Който казва че е, че творението е такова каквото Бог казва, че е, че миналото е било такова, каквото Бог е казал, а бъдещето ще бъде такова, каквото Бог го е разкрил, че ще бъде.
Но вярата в Бог отива още по-надълбоко.

Видът вяра, за който говори Евреи 6:8, е видът вяра, който ще донесе драматична промяна в личния ни живот. Този вид вяра всъщност е убеждението, че Бог е не само автор на сътворения ред, но също така е личен Бог, който е тук, за да ти вдъхне сили през целия ти житейски път.
Словото ни приканва да имаме вяра, че Той е Този, Който казва, че е – Създател, Изцелител, Освободител, Снабдител, Пророк, Учител, Апостол, Пастир, Евангелизатор, Живот, Мир, Радост и т.н. Словото ни казва, че ако ние не вярваме, че Бог е всички тези неща, които е разкрил за Себе Си, няма да преживеем реалността на този живот. Нещо повече, Словото ни казва, че трябва прилежно да Го търсим, за да видим как тези неща стават реалност за нас.

Вярата те свързва сега със същия този Бог и Неговите качества, Когото ще видиш един ден на небето. Единствената разлика е в това, че днес, в този живот, ние придобиваме достъп до тези реалности чрез вяра!
Харесва ми начинът, по който звучи този стих във версията God’s Word Translation:
Никой не може да угоди на Бог без вяра. Който отиде при Бог трябва да вярва, че Бог съществува и че Той възнаграждава онези, които Го търсят. (Евреи 11:6)

Ти и аз ТРЯБВА да го вярваме, иначе то няма да проработи за нас. Някои хора си мислят следното: защо Бог не може да ме благослови и да извърши всички тези прекрасни неща за мен и този свят, без да трябва да минаваме през всичките усилия на „вярването”?

Някои хора вярват, че посланието на вяра е някакъв вид измама, при която размахваш морков пред очите на хората (или по-лощо – Бог размахва моркова), знаейки, че това никога няма да проработи. Колко тъжна картина!
В действителност, ние само поучаваме онова, което Новият завет установява като много ясно послание: обикновените хора могат да познават Бог чрез вяра! Те могат да имат достъп до Неговата сила, могат да чуват гласа Му, могат да приемат благословенията Му и Той наистина ще се намеси в делата им в тяхна полза.

Когато си купиш нов електрически уред, какво пише в наръчника? Включете го в контакта, нали?

Ако не включиш уреда в контакта, той няма да работи за теб! Без значение колко тъжен или ядосан можеш да бъдеш, той е проектиран да работи с електричество.

Също така – ти не си избрал да се родиш в този свят. Ти не правиш слънцето да изгрява и да дава топлината си и земята да продължава да се върти около оста си с точност, която учените не могат да пресметнат. Ти и аз не сме в контрол на толкова много неща. Какво те кара да мислиш, че ние, хората, трябва да кажем на Бог как да постъпва?

Ако Бог е казал, че трябва да имам вяра, това не е проблем за мен. Аз ще използвам цялата си енергията, за да открия как да се задвижа в Неговия вид вяра; как да се свържа с Него и да придобия достъп до всички удивителни неща, които е запазил за нас в областта на Духа – живот, здраве, мъдрост, снабдяване и т.н.

Без вяра е невъзможно да преживееш измерението на Божието съществуване и да съучастваш в реалностите на Неговото Царство на земята.

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:
Татко, благодаря ти за новия вид вяра, която Си ми дал, вярата, която идва от Теб, а не от главата ми. Днес аз Ти позволявам да дойдеш и да озариш с Твоята светлина моя живот на вяра. Предизвикай вярата ми с Твоето открито Слово. Припомни ми неща, за които вече Си ми говорил. Готов съм да приема Твоето Слово с детска вяра. Твоето Слово е вярно и истинно! Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com

превод от английски: В. Петрова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *