Етикет: вяра

ВЯРА в БИБЛИЯТА

ВЯРА в БИБЛИЯТА

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог Тогава Йов отговори: /Йов 12:1/ Йов повторно отговаря на Валдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител Тогава Йов отговори: /Йов 19:1/ Вяра в Божията справедливост За…

Филип Меланхтон: концепцията за “оправданието чрез вяра”

Д-р Вениамин Пеев В повечето случаи, когато се говори за делото на Реформацията в Германия, пред очите ни изпъква внушителната фигура на Мартин Лутер. И това има своите основания. Но реформаторските доктрини не биха придобили онзи прецизен и ясен изказ…