РАЗСЛЕДВАТ БОГОСЛУЖЕНИЕ на Цветница в Самоков

По повод новата сензация на БТВ с „Прокуратурата разследва масовото струпване на хора пред църквата в Самоков…“, много ще изразят своето мнение, препоръки и съвети. И най-доброжелателните ще бъдат от сорта: „Не можеше ли всичко да стане по-тихичко, по кротко, по терлици както се казва…“

Отговора е: Не можеше!

Ако става въпрос за църковна общност от 20 или 40 души, възможно е такава общност да бъде незабележима. Когато общността е от 200 или 1200 души, както тази в Самоков, това не е възможно да бъде незабелязана. Днес всички имат смартфони и достъп до социалните медии и не само тези от вътре, а и тези от вън църквата. Има не само „добронамерени” информатори на обществото, но и непримирими противници и провокатори. Не сте ли разбрали, че отдавна вече няма тайни общества и тайни дела! Всичко е явно, открито и достъпно до всички.

Сега, самоковската църква е острието на евангелизма и ако нямаме смелост да сторим същото, то поне трябва активно да подкрепяме тези, които имат и смелост, и себеотрицание за да го направят.
Рискът на самоковци дава шанс на нас, които стоим от страни, защото те отстояват свободата ни да практикуваме вярата си без да се крием и извиняваме на атеистите.

На второ място, спазването на правилата за хигиена и мерките за предпазване от зараза се виждат от видеото. Ако това видео беше направено от някой случаен или недобронамерен човек, то може да бъде много по-лошо свидетелство от това което видяхме.

Трето, пастира е пастир само ако има овце, лекаря е лекар ако е при пациентите си, а пастор на църква е пастор ако е с пасомите си и те са с него.

Интернет пастируването и съветите на лекаря по телефона, водят само до един резултат, ситуация в която е твърде късно за да се помогне на нуждаещите се.

Медиите вече подхвърлиха идеята, че карантинните мерки ще продължат до септември или дори до началото следващата година. Мислите ли, че има кой да слуша до тогава фейсбук посланията?

Аз не съм сигурен, че и до края на април, ще го правят.

Четвърто, има институции, които и във време на най-голяма опасност не бива да затварят врати. Наред с изпълнителната власт, полицията, армията и болниците, и вратите на църквата не бива да бъдат заключени.
Ако вярвате в нещо друго или имате друга изповед то това не сте го чули от нас.

Пето, когато министър-председателя и главният прокурор говорят, че са вярващи и че не е грешка, че не са забранили църковните служби, малодушие е и опортюнизъм е да пееш в хора на войнствените атеисти, които искат затварянето на църквите „с” или „без” коронавирус.

Сега е време, в което ще си проличат кухите претенции за смелост на хората, които най-силно викат и имат претенции, когато е безопасно. Времето на паркетните пастори, интернет евангелизатори е отминало.
Дошло е време разделно!

Когато пандемията отмине, трябва да си спомните кой какво ви е съветвал. А колкото до „проблема” с църквата в Самоков, ако няма болни от „Совид-19”, медиите няма да го споменат вече, защото информацията носи повече реклама за евангелските църкви, отколкото критика.

Румен ИВАНОВ

 

„Повече от 200 души са присъствали на молитва за предпазване от коронавируса“

Прокуратурата в Самоков образува досъдебно производство след литургията, която събра стотици вярващи навръх Цветница. Причината е, че са нарушени забраните за събиране на много хора при извънредно положение.Повече от 200 души са присъствали на молитва за предпазване от коронавируса.

 

От евангелската църква обясниха, че са спазили всички мерки за безопасност – вярващите са били дезинфекцирани на входа, били са на дистанция и с маски.“Тъй като беше голям празник, хората искаха да отидат на църква. Трябваше да има молитва за града, за страната, за болните хора. Ние сме спазили всички мерки за безопасност. Хората бяха на разстояние, имаше дезинфекция и всички бяха с маски“, обясни пастор Николай Василев. По думите му нищо незаконно не се е случило, а църквата е отделна институция от кметството, за да иска разрешение. Няма забрани за богослуженията. Пасторът не може да забрани хората да отправят молитви към Бог. Това е тяхно желание каза от своя страна Александър Методиев, бивш депутат и настоящ общински съветник в Самоков.Той също заяви, че хората са спазвали дистанция и са спазени всички изисквания за безопасност.На организаторите обаче може да се търси наказателна отговорност за събирането, а по закон наказанието е до 5 години затвор и глоба до 50 000 лева. Глобите за присъстващите пък са от 300 до 1000 лева. До момента са наложени глоби на 48 души. Изясняват се и останалите участници, които трябва да бъдат разпитани.

до МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

до МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

до ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

до ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ  „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“ към МС

копие до ВСИЧКИ МЕДИИ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО от ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

ЕИК 131164696, със седалище: гр. София, ул. „Солунска“  № 49,

представлявано от Румен Борджиев– председател

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ (ОЕЦ) се съставлява от 14 регистрирани у нас евангелско-протестантски вероизповедания. Всяко от тях има свои местни поделения в страната по смисъла на чл. 19 от Закона за вероизповеданията. Такъв е и случая с евангелската църква в Самоков с ръководител пастор Николай Василев, станала известна с разпространените в медиите и социални мрежи кадри от неделната служба, проведена на празника Вход Господен, известен още като Цветница.

Стана ни известно от медийни публикации, че от страна на държавата, чрез местните полицейски служители и съответната районна прокуратура, са предприети действия срещу свещенослужителя и други служители на църквата ни в Самоков, както и срещу вярващи, присъствали на службата, проведена на 12.04.2020г. Говори се в интервюта, че са изготвени и връчени над 100 броя актове за установени административни нарушения, както и че е образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

Ето защо, ще ви моля да съобразите следното:

От фактическа страна:

  1.  Касае се за провеждане на празнично богослужение в един от най- светлите християнски празници в религиозния ни календар- Вход Господен
  2. Мястото на провеждане на службата е двора на църквата в Самоков, тоест църковна собственост
  3. Съобразени са всички хигиенни и епидемиологични мерки, в това число:
  • Службата е на открито. Не е на вентилационна система, която върти един и същ въздух.
  • Осигурени са маски, които служителите са раздавали на хора без такива,
  • Осигурени са дезинфектанти с пръскане на обекта и отделно дезинфектант за лично ползване от хората.
  • Присъстващите са на разстояние един от друг

От правна страна:

Съгласно чл. 57 ал. 3 от Конституцията  при обявяване на извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 37, в които се включва и основното право на вероизповедание. Според чл. 5.  ал.1 от Закона за вероизповеданията правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, участие в религиозна общност и пр., а съгл. ал. 2 верското убеждение може да се изразява чрез осъществяване на съответни богослужения, ритуали и обичаи.

В настоящия случай се касае за осъществено богослужение в църковна собственост, макар и на открито, в църковния двор, в което богослужение са участвали лица с гарантирано по Конституция и закон право на вероизповедание. За всяко от лицата е налице уредено материално право, което в случая са упражнили.

Не е налице в правната ни уредба никаква забрана или ограничение за провеждане на богослужения, нито за участие в такива.  А, както знаем, не може да се наруши забрана, каквато не съществува. Това е достатъчно, на самостоятелно основание, да се обоснове извод за липса на каквито и да е било укорими действия както от страна на свещенослужителите, така и от страна на богомолците.

Ето защо, не е налице нито фактическо, нито правно основание за започване на административно-наказателни и/ или на наказателни производства.

Още повече, че съвсем очевидно са съобразени и приложени всички определени в заповедта на министъра хигиенни и противоепидемични мерки, макар и да става дума не за обществено място, а за църковна територия.

Само за пълнота на изложението считаме за необходимо да напомним и обстоятелството, че религиозните институции са отделени от държавата /чл. 13 ал. 2 от КРБ/ и по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за вероизповеданията е недопустима държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции.

В случая с изготвянето на многобройните актове за установено административно нарушение и образуване на досъдебно производство съответните институции предпоставят извършване на действия по събиране на доказателства и други процесуални такива, които могат да поставят на изпитание тези основни положения и да уязвят гарантираните основни човешки права.

Ние нямаме съмнение как ще завършат започнатите производства. Макар и в условия на извънредно положение, ние живеем в правова държава, подписала Европейската конвенция за правата на човека.

Но за да не остане впечатлението, че чрез образуваните производства се прикрива опит за държавна намеса във вътрешните дела на евангелско-протестантската църква или че се цели да бъдат преустановени богослуженията ни, още по-малко, че се налагат санкции спрямо свещенослужители и миряни, равняващи се на гонение, ви молим да дадете подходящи разяснения и указания на служителите си за прекратяване на образуваните производства поради липса на укоримо поведение.

Заявяваме, че правото на живот е висша ценност за всеки от нас и подкрепяме държавните институции във всичките им усилия за справяне с тази тежка ситуация.

Оставаме в молитва Бог да води в мъдрост управленците на нацията и държавата ни.

С уважение: /Румен Борджиев- председател на УС на ОЕЦ/

2 comments for “РАЗСЛЕДВАТ БОГОСЛУЖЕНИЕ на Цветница в Самоков

  1. Църквата престъпници ли са че разследват то е очевидно спазват всички закони.

  2. Няма никаде забрана за богослyжения и затваряне на храмове църквата няма престъпници че да ги разледвате Миришими на съда за правата на човека в Стразбург

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *