Какво е библейското значение на цифрата 7

Числата, използвани в Библията често имат символично значение. Цифрата 7 е използвана в Свещеното писание повече от 700 пъти. От 7-те дни на сътворението до многократната употреба на цифрата 7 в книгата Откровение, това специално число ни навежда на мисълта за завършеност и съвършенство.

Накратко ще разгледаме нейното значение.

Съвършенство

В Писанието седем често символизира завършеност или съвършенство. Битие ни казва, че Бог е създал небето и земята за шест дни и след това си е починал на седмия ден (Битие 1:2:1-2). Въз основа на този цикъл на работа и почивка, Бог ни заповядва също да работим в продължение на шест дни и след това да си почиваме на седмия ден (Изход 20:9-11).
Числото седем има символично значение при разпятието, когато Исус изговори седем твърдения в агония от кръста:
Отче, прости им, защото не знаят какво правят” (Лука 23:34);
Наистина, казвам ти, днес ще бъдеш с Мен в рая“ (Лука 23:43);
Жено, ето, синът ти!“ Тогава той каза на ученика: „Ето, майка ти!“ (Йоан 19:26-27);
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?“ (Матей 27:46);
Жаден съм“ (Йоан 19:28);
„Свърши се“ (Йоан 19:30); и
Отче, в Твоите ръце предавам духа Си!“ (Лука 23:46).
В контекста на съвършенството Исус спомена седем неща, когато беше попитан как трябва да се молим (Матей 6:9-13):
 • Да се свети твоето име;
 • Да дойде Твоето царство;
 • Да бъде Твоята воля на земята, както е на небето;
 • Дай ни днес ежедневнияхляб;
 • Прости ни нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници;
 • Не ни въвеждай в изкушение; и
 • Избави ни от злото/лукавия.
Исус отново използва седем метафори, за да опише Себе си като пътя към спасението, идеалната награда за добър и верен слуга. Исус ни казва, че Той е:
 • Хлябът на живота (Йоан 6:35);
 • Светлината на света (Йоан 8:12);
 • Вратата към спасението (Йоан 10:9);
 • Добрият пастир (Йоан 10:11);
 • Възкресението и животът (Йоан 11:25-26);
 • Пътят, истината и животът (Йоан 14:6); и
 • Истинската лоза (Йоан 15:5).
В допълнение, цар Давид споменава числото седем, описвайки съвършената природа на Божието слово, когато пише, че думите на Господ са безупречни, „като злато, пречистено седем пъти“ (Псалм 12:6). По същия начин, когато пророк Исая описва идващия Месия, той изброява седем качества, които Спасителят ще притежава (Исая 11:1-2).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *