Антихрист нарушава завета с Израел

]

Антихрист нарушава завета с Израел. (Даниил 9:27). Забележете 6-те личности в 12. и 13. глава: Израел (Откровение 12:1-2,5-6); детето – Исус (Откровение 12:5-6); Сатана (Откровение 12:3-4); Антихрист (Откровение 13:2-10); Фалшив пророк (Откровение 13:11-18). Сатана действа зад 10-те бъдещи царства, както е зад всичките 7 империи, които предшествуват царството на Антихрист и подтискат Израел (Откровение 12:3,4). Тези факти включват втория период от 3,5 години (Откровение 12:5-11).

а. Израел обрисуван като жена (Откровение 12:1; Битие 37:9; Исая 60:1-3,20; Осия 2:14-23; 3:4-5), която е в родилни мъки (Исая 66:7,8; Еремия 30:1-11; Даниил 7:23-27; 8:9-14,23-26; 9:27; 11:40-45; 12:1,7; Михей 5:3; Захарий 12; Римляни 11:25-27; Матей 24:15-22). Тя бяга към Петра, столицата на Едом (Откровение 12:6,13,14; Исая 16:1-5; 26:20-21; 63:1-6; Псалми 60:6-12; Езекиил 20:33-44; Осия 2:14-33; Лука 21:24), да намери убежище за 3 1/2 години (Откровение 12:6,14). Армиите на Антихрист атакуват като потоп, но Бог пази народа си (Откровение 12:15,16; Захария 13:6-8). Само тези, които избягат са пазени (Откровение 12:17).

б. Антихрист се издига от морето [от народите] на власт над всичките 10 царства (Ревизираната Римска Империя), които са около Средиземно море и които представляват 7-мата империя да подтискат Израел. Под ръководството на Антихрист възкръсва Осмата. Вижте символите в Даниил (Откровение 13:2,3)(Откровение 13:1).

в. Лъжепророк упражнява силата на Антихриста (Откровение 13:11-13). Той изглежда като агнето, но говори като дявола.

г. Мерзостта е настанала и Антихристът е почитан като бог в Еврейския храм (Матей 24:15; II Солунци 2:9-11).

1. Забележете сатанинската фалшива троица: Сатана, Змеят [драконът] – имитиращ Отец (Откровение 13:2,4); Звярът, Антихрист – фалшивия Месия, имитиращ Сина (Откровение 13:8); Лъжепророкът, говорещ от името на Антихриста, имитиращ Святия Дух (Откровение 13:11-13). Сравнете пасажа II Солунци 2:3-12 с Откровение 13:11-15.

2. Числото на името на Антихрист, 666, обозначава, че той е обикновен човек. Hеговата фалшива Троица е много далеч от съвършенството (7 е символ на съвършенството, а 6 – на човека). Сатана винаги предлага несъвършен отговор, нещо с дефект (Откровение 13:16-18). Търговията и бизнеса падат под контрола на Антихрист. Влизането в икономическата система изисква преклонение на Антихрист.

2. Обяснителен пасаж на събитията до края на скръбта (Откровение 14:1-16:1):

а. 144,000-те евреи, които евангелизират, са грабнати (Откровение 14:1-5). Вижте как ще са непорочни [‘amomoi’ – амомои – като животни жертви без дефект].

б. Ангели проповядват само в периода на скръбта, а не в същинската Църковна епоха (Откровение 14:6-13).

в. Когато жътва в вече твърде узряла, битката при Армагедон, ще стане в Откровение 19:11-21 (Откровение 14:16-20). Картината на битката е рисувана като изцеждане на грозде в преса. Кръвта прелива до 180 мили!

3. Седемте чаши на гнева (Откровение 16:1-16:17).

а. Вижте Изход 7:19-24; 9:8-36; 10:21,22. Събитията на седемте чаши са буквални. Забележете, че Откровение 16:13-16 е обеснителен пасаж.

4. Вавилон – Религиозна система (Откровение 17 гл.) и политическа сила – градът (Откровение 18 гл.).

1 comment for “Антихрист нарушава завета с Израел

  1. В статията Антихрист нарушава завета с Израел има неверни твърдения :“2. Обяснителен пасаж на събитията до края на скръбта (Откровение 14:1-16:1):
    а. 144,000-те евреи, които евангелизират, са грабнати (Откровение 14:1-5). Вижте как ще са непорочни [‘amomoi’ – амомои – като животни жертви без дефект].
    б. Ангели проповядват само в периода на скръбта, а не в същинската Църковна епоха (Откровение 14:6-13).“ …. …. Това не отговаря на истината , защото 144 000 не са по времето на последните времена, а са ПЪРВИТЕ плодове от човеците на Бога и на Агнето. Ето къде го пише : Откр. 14:3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
    14:4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *