Етикет: Антихрист

ИДВАЩИЯT АНТИХРИСТ и Антиох Епифан

ИДВАЩИЯT АНТИХРИСТ и Антиох Епифан

  АНТИОХ  IV    ЕПИФАН ЗНАМЕНИТИЯТ ЛУД (продължение 1) „И когато аз, аз Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И, ето, застана пред мене нещо като човешки образ; и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и рече:…

РЕЛИГИЯТА НА АНТИХРИСТ…

РЕЛИГИЯТА НА АНТИХРИСТ…

РЕЛИГИЯТА НА АНТИХРИСТ… „И царят ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденства, докато се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни. И няма…

ЦАРСТВОТО НА АНТИХРИСТ

ЦАРСТВОТО НА АНТИХРИСТ

„Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, и за десетте рога,…

Антихрист нарушава завета с Израел

Антихрист нарушава завета с Израел

] Антихрист нарушава завета с Израел. (Даниил 9:27). Забележете 6-те личности в 12. и 13. глава: Израел (Откровение 12:1-2,5-6); детето – Исус (Откровение 12:5-6); Сатана (Откровение 12:3-4); Антихрист (Откровение 13:2-10); Фалшив пророк (Откровение 13:11-18). Сатана действа зад 10-те бъдещи царства,…