ПАСТОРИ-АГЕНТИ (Част 2): Какво се случва?

Защото няма нищо покрито, което да се не открие, и тайно
което да се не узнае.

~Исус Христос (Лука 12:2)

Настоящата статия няма за цел да обвини или оправдае, а да информира. Представените исторически анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторите и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org

Януари 2011
След мнение от страна на Комисията за досиетата, че липсва „сериозен обществен интерес”, Pastir.org започва открита дискусия по темата пастори-агенти със статията на Христо БеровОСВЕТЛЯВАНЕ ДОСИЕТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ: КЛИР, ЕПИСКОПИ, ПРЕЗВИТЕРИ, ДЯКОНИ, ПАСТОРИ, АПОСТОЛИ”.

Февруари 2011
В социалната мрежа Фейсбук е започната група с заглавие: „Казусът Еленков и последствията за българският евангелизъм” (27.01.2011). Ангел Пилев (ХЦ Сион) поема отговорност за дискусията с отворено писмо до ОЕЦ, 12 индивидуални деноминации и Пасторското общение (3.3.2011) в което авторът недвусмислено намеква, че: комунистическата Държавна сигурност е пипала здраво както чрез своята агентура в църквата, така и чрез елиминиране навсякъде”.

Янко Добрев (ОБЦ) прави паралелно изявление заедно с Петър Георгиев (ОБЦ),  който заявява: „ПИЛЕВ Е УПОТРЕБЕН ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ОРГАНИЗИРАЛИ ТАЗИ ЯРОСНА АТАКА”.

Георги Бакалов (АРЦ) отговаря на обвинението за „непоправими щети на българският евангелизъм и всички евангелски църкви бяха сложени под общ знаменател „секти““с въпроса: „Възможно ли е кампанията за ОЧЕРНЯНЕТО на българският евангелизъм да беше спусната поръчка от държавно ниво?”

Свикан е НС на ОБЦ (8.2 2011), на който Васил Еленков (ОБЦ) поднася „покайно извинение“ и декларира: „Не съм подписвал документ за сътрудничество със службите. Това което съм подписвал са: предупредителни протоколи„.  Подадени са документи за справка в срок от 30 дни.

Март 2011
Неформалното Пасторското общение декларира, че е „против подетите напоследък кампании в публичното пространство срещу пастири и водачи в евангелските църкви”.

Ангел Пилев осъжда позицията на „Националният съвет на ОБЦ и част от пасторите в Пастирското общение [които] реагираха с опита си да наложат цензура над надигналата се дискусия”. Дискусията се преименува на Национален лидерски форум (НЛФ) и насрочва сбирка за 9 април 2011 в София.

Април 2011
НС на ОБЦ отказва да участва в мероприятието на НЛФ наричайки гожандарм Другарски съд от времето на комунизма …. пръдължение на злостна програмна акция„. Въпреки това, Васил Еленков подава фиктивна оставка и декларира в нарочно Изявление: „не съм подписвал за сътрудничество с ДС, и не съм писал или донасял срещу който и да било …. но смятам че ще мога до публикувам копие от документ с който се поставя задача на определен човек, за компрометирането ми пред Евангелските вярващи, като „агент на ДС”.

Въпреки, че има свой представител в НЛФ от самото начало, Българска божия църква съобщава, че по „по силата на отдавна поети ангажименти никой от представителите на Българска Божия Църква не може да присъства“ и предлага „с цел да се прекрати бъдеща спекулация или злоупотреба с миналото на  деноминационните водачи, които са служели по време на комунистическия режим, със съдействие на Дирекцията по вероизповеданията и комисията, която се надяваме да се създаде, да се оповести ангажираността им с тогавашната власт“.

На 9 април 2011 в София, НЛФ създава на т.нар. „етична комисия“ в рамките на която Христо Куличев заявява: „Държавна сигурност му изпрати хора – те бяха Павел Игнатов и Васил Еленков“ (2мин.18сек. във видеото). Отношение в дискусията взима и председателят на ОЕЦ Николай Неделчев.

НЛФ публикува следното СТАНОВИЩЕ: „Епископ Еленков твърди: „Декларирам, че не съм подписвал за сътрудничество с ДС, и не съм писал или донасял срещу който и да било.“  В отговор, Комисията по досиетата публикува Решение 331, което включва негови: Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699.

Май 2011
Без официален резултат изтича 30 дневния срок обявен за молбата на Васил Еленков към Комисията по досиетата. По повода на това, Георги Бакалов по-късно споделя „Минаха дни, седмици и месеци. Удостоверение нито се чу, нито се видя. Излезе само някаква мистериозна история за някакви документи, които Еленков-баща изнамерил, които го оневинявали, разкривали някакви ужасни заговори срещу него”. Пълното досие (2 тома) на епископ Васил Еленков е обнародвано на 9 октомври 2012г. (виж копие)

Юни 2011
За първи път в интернет са публикувани видео материали от априлското събрание на НЛФ по повод на което, е насрочена втора среща за 15-16 юли 2011 в Стара Загора, а дискусията за пасторите-агенти преминава на ниво ОЕЦ. Интернет изданието Свобода за всеки бр.27 излиза под заглавие „Тайните служби и свободата на вярата и съвестта

Юли 2011
На събрание в Бургас, ЕС на ББЦ гласува „да се поиска официална справка от името на ББЦ за членовете на ЕС.“

Публикувано е становището на Комисията по досиетата относно Георги Бакалов, Радослав Илиев и Ангел Пилев, след което последният предлага: „Изясняване до каква степен и кога ОЕЦ може  и трябва да взема отношение по различни наболели въпроси.“

Людмил Ятански възразява „срещу практиката ОЕЦ да се ползва за платформа на изявленията на Георги Бакалов!!!” поради лични „сериозни възражения срещу морала на тази личност”, Теодор Опренов се присъединява „категорично против подобни начинания. Това не е работа на ОЕЦ – да търси и „оправдава” или „оневинява” според досиетата кой какъв е бил”, a Румен Борджиев заявява: „не желая да получавам повече каквито и да са писания от това момче“.

Август 2011
Георги Бакалов отговаря: „Каня и вас, като служители на Евангелието, да контактувате лично с мен и да споделите вашите загрижености, ако имате такива, относно моите морал, доктрина и поведение. Ако ли не, тогава ще приема, че вие нямате такива загрижености и че всички ние, които ратуваме за пречистванаето на Тялото Христово от бивши агенти на ДС, ще можем разчитаме на вашата подкрепа в следващите няколко месеца заедно да предизвикаме агенти-пастори да излязат наяве”.

Излиза становището на Комисията по досиетата относно Николай Неделчев. Георги Бакалов публикува „Добрата лоша вест – как разкриването на пасторите-агенти може да създаде нова възможност за Божието дело в България”. Христо Беров ратифицира „ОСВЕТЛЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ, СЛУЖИЛИ НА АТЕИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

Септември 2011
Публикувано е становището на Комисията по досиетата относно Людмил Ятански и Иво Койчев.

Октомври 2011
В София се провежда Дискусия „Досиетата на ДС – повод за страдание и/или покаяние в евангелските църкви” с водещ Стойко Петков. Отношение взимат: Младен Младенов, Николай Неделчев, Павел Игнатов, Тодор Енчев, Христо Куличев и др. Към момента, организаторите от църквата Уилоу Крийк не са отговорили на отправената молба за официално становище по въпроса.

Ноември 2011
Синът на Харалан Попов, Пол, дава интервю за времето на комунизма, когато баща му е осъден на 13 години затвор. Христо Куличев отговаря положително на въпроса: „Трябва ли да се отворят досиетата на българските пастори?” Българските църкви по света са възмутени от начина по който се дискутира проблема пред обществеността, агентурното минало на пастори и служители е окарикатурено.

По покана на Павел Игнатов в София се провежда официално събрание на тема: Голготата на църковните водачи

ДСБГ съобщава, че „Митрополит Николай подава искане за проверка за принадлежност към ДС на служителите в цялата Пловдивска епархия – 191 души. Същото е сторил и пастор Врачев за Евангелиската петдесятна църква.“

Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата коментира: По заявка на пастор Врачев, който представлява евангелистките петдесятни църкви, проверихме 11 души и предоставихме информацията само на него„. По повод на това, Людмил Арсов декларира: „Твърдо вярвам, че това НЕ Е НАЧИНА. Истината не може и не трябва да бъде замитана под килима.“

БХК декларира: „Агентите в „сектите” (както ДС нарича всички протестантски деноминации) са 18“., a Момчил Методиев публикува следниа списък на броя на агентите в евангелските църкви: Петдесятна – 7, Адвентисти от седмия ден – 3, Адвентисти – реформатори – 1, Конгрешани – 4, Методисти – 3, Баптисти – 1, Други – 1, Общо – 20.

Комисията спира отварянето на църковните досиета в очакване на решение от парламента по отношение на Православната църква, което не касае юридически останалите религиозни общности.

Публикувано е становището на Комисията по досиетата относно Стефан Гурбалов.

Декември 2011
НЛФ поставя ултиматум на Васил Еленков да публикува „осъдителните си присъди …. както и удостоверение от Комисията по Досиетата за принадлежност към органите на ДС” в 14-дневен срок. „Ако не получим ЯСЕН отговор от Ваша страна, ще приемем, че твърденията Ви за затвора, арестите и кампанията срещу Вас са истина и ще предприемем необходимите постъпки да бъдете обявен за дисидент от българското правителство и общество.”

В интервю на тема „Църква и държава”, председателят на ОЕЦ, Николай Неделчев казва за онези, които са правили компромиси: „Нека не ги приемаме като маса, а като личности. Ние не знаем всеки един от тях на какъв огън се е пекъл, каква е била личната му Голгота и аз ще бъда много внимателен. Нека да не бъдем съдии и да не обвиняваме никого. Ако някои от нас не са направили този компромис – слава Богу. Ако някои други обаче в определен етап от своя живот не са имали сила и заради натиск от семейството – деца, които няма да могат да учат, или те самите ще загубят работата си, са били принудени да направят този компромис, нека те си поемат своята отговорност. Аз не бих ги осъдил. По-скоро продължавам да се моля, защото познавам такива хора около мен, по-скоро да знаят, че каквото и да са направили, Бог го знае, каквото и да се е случило с тях, Бог ги обича, но те трябва да изповядат своя грях и да се покаят. А ако и други са засегнати и вече се знае, и са заемали отговорни длъжности, сега, когато излезнат досиетата им, нека си поемат отговорността. И то лична. За да изчистят своето положение пред Бога.”

6/12/2011 Непосредствено след публикуването на статията, ПАСТОРИ-АГЕНТИ (Част 1): Какво се случи? в Pastir.org на 6/12/2011, в София е свикан събор на Върховното ръководство на СЕПЦ, който на 12/12/2011 постулира СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители.

13/12/2011 Следва моментална реакция с Отворено писмо на Вениамин Пеев (Русе), който обявява, че е  „държан целенасочено настрани от духовните и административните дела на Съюза от п-р Виктор Вирчев и ченгетата в Съюзното ръководство“. „Ако п-р Ив. Врачев се е подписал под тази отвратителна лъжа, трябва публично и писмено да се покае за това!“, пише още той, като декларира: „Становището на СЕПЦ, подписано от председателя му п-р Ив. Врачев, доказва, че СЕПЦ днес е един исполин, който е съставен от “пръст и желязо”. По-лошо обаче е това, че и днешното Ръководство предпочита да оневини и запази калта!“

14/12/2011 При липса на отговор от страна на СЕПЦ, Вениамин Пеев изпраща Покайно писмо в което пише: „Тъй като ченгетата в българския евангелизъм „не са виновни“ за нищо и няма за какво да се покаят и да си подават оставките, реших … да направя това аз …. Искрено съжалявам за излъганото ми доверие в лицата: Ив. Зарев, Диньо Желев, Виктор Вирчев и цялата пасмина на т. нар. „Съюзно ръководство“ на ЕПЦ …. Покайвам се, че едва след този случай взех закъснялото решение: „Никога повече не се докосвай до нещо „петдесетно“! …. Но изборът е личен – дали да живеят с проклятието на ченгеларския СЕПЦ…”

15/12/2011 Публикувано е становището на Комисията по досиетата относно Васил Петров.

16/12/2011 Предаване от Радио Светлина на тема ПАСТОРИ-АГЕНТИ на живо с Божидар Маринов, излъчено по Bibliata.com [част 1 и част 2] представя мнението на няколко водачи от евангелското движение по казуса. Участват Христо Куличев, (СЕЦ – София), Венцислав Панайотов (ЦАСД – София), Радослав Киряков (СЕЦ – Бургас) и Бедрос Алтунян (ЕМЦ – Варна), а Васил Еленков и Иван Врачев отказват участие. По телефона в студиото се включва мъж, който си иска прошка за това, че е следил и докладвал дейността на Алтунян по времето на режима. С мнение по телефона се включва и Николай Неделчев (ОЕЦ), а малко след това е изпратено и Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителни органи на религиозните общности.

17/12/2011 След дълго несъгласие, Светият синод дава съгласие за проверка на досиетата в БПЦ. Под кодови имена като „Лукавия”, „Нахалния”, „Фарисея” или „Подлеца” се планират оперативни наблюдения и репресии срещу свещенослужители, сектанти, студенти в Духовната академия, срещу шефа на Българската секция в Радио „Ватикана” и дори срещу иконописци. Враговете са навсякъде и изключение не се прави никому…

19/12/2011 В интервю за Агенция ФОКУС, Момчил Методиев казва: „Църквата страда от забавянето на процеса по отваряне на досиетат …. това са хората, които са били сътрудници на ДС, за да се пребори именно с другите хора, които са се опитвали да водят същински църковен живот … Отлагането на този момент, тоест неотварянето, например на досиетата само ще продължи всичките тези спекулации.“

27/12/2011 Предаването „В света на чудесата“ с водещ Васил Петров адресира темата ПАСТОРИ-АГЕНТИ

28/12/2011 Владимир Георгиев (Чикаго) апелира с Молитва и Пост за Църквата в България защото „Резултатът е пагубен – наранени Божии служители, обезсърчени вярващи, слаби църкви и присмех от обществеността.“ (следва)

22 comments for “ПАСТОРИ-АГЕНТИ (Част 2): Какво се случва?

 1. Моето поколение,смътно си спомня за
  времето на УБИЙЦИТЕ.Но,много добре
  си спомня за времето на ДОНОСНИЦИТЕ
  и ПРЕДАТЕЛИТЕ.
  От нас зависи,ще настъпи ли времето
  на МЪЛЧАЩИТЕ АГНЕТА?…

 2. Много информация-малко реални решения!!!Странно как може „хората от света“/както ги наричаме/ като имат проблем да го решат,а християните-не могат да решат проблема! От филмите за мафията например може да се поучим-като има някакъв проблем главите на всички фамилии се събират заедно и стоят и обсъждат,карат се,но накрая взимат решение и-каквото е решението-това е!Вместо да си пишат писъмца,емейли и т.н.-съберете се,вие „лидери и пастори “ на църкви-ВСИЧКИ!Ако трябва 1 седмица стоито заедно и покажете на ТЯЛОТО що е това-христово единство.ИНаче-тоя така казал за оня,другия иначе-аман вече от глупости!И като вземете решение-това е! Като има агенти-покажете ги,огласете ги! Ние като християни-ще им простим!Но дали ще трябва отново да са на ръководна длъжност-това е друг въпрос!Няма смисъл Евангелските църкви в България да се превръщат в някакви йезуитски общности-хем така,ама хем и иначе.Като че ли в София сте толкова велики и толкова големи църкви имате,та всеки се мисли за голяма работа и никой не може да работи с друга църква.Всеки си мисли,че ако не е той,всичко ще пропадне.Църкви с 200-300 души вече стоят така от десетина години,ама вече не могат да направят една молитва заедно с друга църква.А по света има църкви с по 3,5,10,20,50 000 души,та не говорим за Корея..

 3. Кой ще покаже досиетата на сегашните пастори информатори на ДАНС? Да не би да има наивници, които да си мислят, че методите на сегашната ДС са по-различни от тези на комунистическата? Ако ще говорим открито, нека да разрушим едно десетилетно табу и да обявим кои от пасторите, осъдени в така наречените пасторски процеси, наистина са извършвали услуги на различни служби!

 4. Всеки започва да публикува в пространството извлечение от комисията по досиетата,за да покаже ,че не е сътрудничил на службите.Интересно ми е тези братя по времето на комунизма ходеха ли на църква,бяха ли тъй ревностни да проповядват както сега.Ако са повялвали след промените безсмисленое да търсят комисията.

 5. Уважаеми млади колеги,които сте поварвали и ръкоположени след 89-та.Като човек,който е бил в системата на ДС искам да обясня накои неясни за вас неща.По времето на комунизма в полезрението на ДС бяха най-активните и ревностни пастори.ДС не се интересуваше от мижитурки и подлизурковци.Тяхната задача беше да очернят и компроментират най-активните.Затова без значение беше дали са подписали или не договор за сътрудничество,всички пастори ги водеха за сътрудници по две причини:
  1.Най-непокорните и твърди пастори,без тяхното знание,ги водеха като сътрудници.Целта беше да се угоди на по-висшите началници,за да не ги изкарат некадърници,които не могат да се справят с някакви пастори.
  2.В подходящ момент да покажат на някои от църквата документ,че техният пастор е сътрудник на ДС,с цел да се разбие църквата.
  Затова днес много пастори,когато си отворят досиетата,остават неприятно изненадани.Но в моите очи тези пастори са герои.Те не са писали донос срещу никого,не са предали никого.Само те и Бог знаят какво са преживели,но са запазили стадото,което Бог им е поверил.Затова и сега Бог им е поверил да пастируват големи църкви.Така че спрете да „плачете“ за тях,а плачете за себе си,защото скоро Бог ще се намеси и ще ви издърпа ушите !!!

 6. До Янко Добрев:

  Вие смятате ли да публикувате резултатите от вашето досие?

  И още – вие така пламенно се застъпихте за Васил Еленков-баща. Къде е резултата от неговото досие, което той се закани да си извади още през месец февруари. Скоро ще празнуваме една година от Казуса Еленков.

 7. Как би трябвало да разбираме постинга на пастора на църквата в Чикаго:

  28/12/2011 Владимир Георгиев (Чикаго) апелира с Молитва и Пост за Църквата в България защото “Резултатът е пагубен – наранени Божии служители, обезсърчени вярващи, слаби църкви и присмех от обществеността.” (следва)

  Какво значи „резултата е пагубен“? Означава ли това, че пастор Вл. Георгиев е против отварянето на досиетата? Т.е. неотварянето на досиетата ли ще е „добър резултат“? Това ли е, което ще доведе до обратното – силни Божии служители, насръчени вярващи, силни църкви и респект в обществото?

  Не сме ли вече свидетели 22 години до какво доведоха църквата агенти, които водят деномимации, включително Петдесятния Съюз, който е пратил пастор Георгиев да служи в Чикаго?

 8. Обръщам се към пастор Владимир Георгиев от Чикаго.
  Уважаеми пасторе, прочетох Вашият призив за пост и молитва за Църквата в България. В целите за молитва, които сте написали има едно основно и липсващо звено, това е „ПОКАЯНИЕ”. За да има така желаните от всички ни помирение и прошка, трябва да има покаяние. Естествено когато човек се покайва, то той признава „греховете си”, а не ги покрива и игнорира. Това с което се сблъскваме към момента в България, е че никой от провинилите се ръководители не признава греха си и за това не се и покайват. Ще бъде пагубно за Тялото Христово в България, ако се затворят раните от миналото и настоящето без да се почистят чрез искренно и дълбоко покаяние. Има предупреждение за това в Словото:
  „…Защото всеки от малък до голям, Се е предал на сребролюбие; От пророк до свещеник, Всеки постъпва лъжливо. И повърхностно лекува раната на дъщерята на людете Ми, Като казваха: Мир, мир! а пък няма мир. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, Нито са знаели да почервенеят; Затова ще падат между падащите, Ще бъдат поваляни, когато ги накажа, казва Господ;…” Еремия 8:10-12

  Именно за това трябва да осъзнаем, че без искренно покаяние, поста, молитвата и всички добри начинания ще бъдат безплодни усилия. Ето защо Ви приканвам отправете призив към лидерите, да смирят себе си, изповядат греховете си и покаят за постъпките си. За да изцели Господ земята ни.
  Бог да благослови делото Си в България.

  Пастор Ангел Пилев
  Християнска Църква СИОН – гр. София

 9. Господа велики реформатори, в очите на някого може би пастори и апостоли, ревностни да намерите личностно признание както и масите да свалят шапки пред великия ви подвиг – разбунване духа на заспалата според вас Църква Българска,
  Явно все още не са ви заболяли гърдите да се блъскате, докато плюейки другите покажете колко велики и праведни сте вие, което в навечерието на 2012 би трябвало да се приеме като заявка за цялата следваща година – т.е. още една мъчителна година, в която планувате да тровите съзнанието на стадата си с горчивите треви на недоверието, непростителността и себеизтъкването.
  Бих искал да ви попитам: До кога? – до кога вие ще се превъзнасяте и гордевеличаете, до кога ще считате себе си за „папи“, пред които само изповяданите грехове се приемат за изповядани?! До кога ще се подигравате с други служители (явно сега и пастор Владимир излезе за вас марионетка, само защото не споделя гледната ви точка или поне не говори на езика, който вие се опитвате да наложите,)които не желаят да играят по развалената свирка?
  Нека да ви напомня, че колкото вие сте ценни, толкова и тези, които по всевъзможен начин последната година се стараете да орезелите – все едно вашите грехове не са толкова миризливи, колкото и техните (нека включа и моите) – ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, че както за едните, така и за другите Христос стана грях, позор и презрян.
  До кога вие, които се имате за зрели, ще вършите това, което Сатана се удоволства да вижда и да проповядва: „Христос не може да очиства и прощава.“ Ако греховете на когото и да било стоят, то и вашите!
  Ако някой не желае да отваря врата към минало, за което се е покаял (поне през годините аз съм бил свидетел на покайни такива събрания) и чрез вяра го приема за изличено и изчистено поради Божията благодат – кои се смятате вие постоянно да напомняте простеното и забравено от Бога) и да човъркате с надежда да излезе отново миризмата му. Не е ли това поведение на злонамерени и невъзпитани човеци, което незнам защо вие и определени групички около вас приемат за духовно?!
  Ще спра тук, защото целта ми не е да се заяждам с вас, а да изложа мнение на човек, който споделя сходен на вас духовен живот и е успял да види и добряте дела на тези, които с месеци це опитвате да орезилите и накарате да се чувстват по виновни от това, което така или иначе носят в душите си като бреме. Искрено се надявам един ден да не се появят драскачи, които да изровят от някъде ризи, които сте изпрали, но снимани преди да сте го сторили.
  Благодат и мир на Църквата през Новата 2012. Духът Господен да укрепи душите ни още по здраво в Свещените Писания и да ни помогне да се фокусираме на света, който ни подминава и си отива неопомнил се и не видял Светлината Небесна!

 10. Йорданидис, Йорданидис, защо такава злъч бе братко, точно това в което укоряваш другите точно в същия тон свириш? Къде видя заяждане с пастора от Чикаго? Като говорим принципно за покаяние съгласен ли си, че трябва да има и признаване на деянията подобно на примера от Деян. 19:18 „И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядваха и изказваха делата си.“
  Кажи ми кой от „покаялите“ се лидери, на чиито събития и ти си присъствал каза: „Простете ми аз бях агент и служех на интересите на ДС“. До момента няма нито един. Всички са жертви на режима, всички са герои давали дезинформация на службите. Не само че няма признаване, но има нагло лъжене, което още повече опошлява „покайните им извинения“. Благословена 2012 г.

 11. Мълчанието на лидерите,няма да наведе „редовите“вярващи към старата поговорка-за златното му покритие!Напротив!Тази плътна завеса на безхаберието един ден ще
  се „съдере“от горе до долу!
  И тогава,СЕПЦ може да се окаже като колос не само на глинени стъпала,ами и с глинена глава…

 12. До като всички тук в тоя и други форуми се „ядат“ по между си, истинските виновници /агентите: Кокончев и Вирчев и останалите/ стоят зад завесата на мълчанието очаквайки времето да накара хората да забравят за делата им.

 13. Моля всички пастори, духовни работници и служители, деноминации и организации – да изкарат всички досиета на всички. Да застанат пред Бог и да решат какво да правят с предателите.
  Докато има скрито-покрито сатана ще измъчва тялото Христово и ще агонизираме с години!

  Така или иначе ще лъсне истината гола и то пред всички човеци, ангели и духовни същества, но най-вече пред Създателя!

  За да се обезсили врагът – трябва да се постъпи радикално. Всичко да се отвори и да се очистим.
  Лъжците и лицемерите няма да наследят Божието царство – това е ясно!
  Но и не искаме да имаме съработници които са такива и сега – тук на земята!

  Всички „нови“ пастори като Ятански, Бакалов и др. също да си изкарат документите – пред свидетели!

  Дойде време да се очисти Божият дом. Ако го оставим така навместо съживление ще дойде гняв Господен.

 14. За съжаление няма да има консенсус между християните по този нашумял въпрос. Не можем да съдим хора от дистанция на времето. Не искам да упреквам пастирите агенти за дейността им с държавната сигурност. Не искам да ровя в минали рани. Едно нещо не мога да си обясня, защо тези известни пастири агенти пледират, че са поставени от Бог и са взели лидерски позиции в Българското евангелско пространство? Не е ли нагло, лицемерно, безочно…и противно.
  Не се учудвам защо в много църкви присъства този комунистически дух. Била съм в много от църквите на тези агенти пастири,и в Чикаго, погоре прочетох коментар на тамошния пастор, не знам защо си е изтрил коментара, била съм посетител, и там усетих партийния дух……….предава се този комунистически дух.Сега си обяснявам защо така съм се чувствала потисната без причина в църквите на пасторите агенти……аман от фурнаджийски лопати и лъжци, които си лепват името Божии служители. Аман от тях!!!!!!

 15. Който не е бил в активна възраст по времето на социализма, няма никаква представа какво всъщност е било. Представата му е от разкази на родители или на по-стари хора. А те кои са били- обикновени труженици или част от огромната доносническа мрежа, на която се крепеше строя, или просто горди членове на бкп, които ползваха всички възможни предимства навсякъде и във всичко, та чак и за децата си? Е, няма да споменавам имена, но един млад тогава пастор, вече върл демократ,в първите години на промените каза от анвона „…ние се молихме това правителство да падне /на Филип Димитров/ и то падна…“ Той вече знаеше всичко. /Но колко удари е понесъл заради вярата, дали са ритали баща му пред него, дали е чукал камъни в лагерите…само това да беше/.

 16. Абсолютно несъгласен съм с Янко Добрев!
  Абсолютно невъзможно е ревностните и духовни братя и пастири без тяхно знание и съгласие да са били водени като агенти на ДС!
  Който не е бил следен и тормозен от предателите и властта няма право да пише каквото и да е!
  На честването на 90 годишнината от създаването на ЕПЦ Ямбол при мен дойде едно“величие“ бивш отвратителен предател и доказан женкар и в прав текст ми каза прости ми!
  Казах му,човече ти тотално ме унищожи като проповедник, човек и Християнин!
  Такава е била заповедта към всички ревностни агенти на ДС поставени да ръководят църкви-всеки почтен и Богопомазан Християнин да бъде омерзен и унищожен!
  Само аз си знам какво е да бъдеш гонен и мразен в работата си и в църквата си!
  Според мен всички които са били агенти на ДС сега могат само да влязат в църквата,да седнат на последната редица и да се каят в пръст и пепел със сълзи на очи!
  Интересното в моя живот е че Господ Исус Христос започна отново да работи в моя живот и помазанието на Святия Дух започна да се възвръща в живота и служението ми!
  Никой не може да подведе, заблуди или подкупи Господ Исус Христос!
  И ако не сте усетили разликата!
  Има човеци които Господ Исус Христос ги избира, издига и употребява с мощното помазание на Святия Дух за свято служение!
  Има човеци които употребяват Бог заблуждавайки хората които ги следват и хрантутят!
  А кой къде ще прекара вечността Вие сами преценете!

 17. С всичкото ми уважение към теб Янко Добрев (въобще не те познавам и нямам право да те коментирам) но и в никакъв случай пак не съм съгласен с теб че всички ревностни и помазани с мощно помазание на Святия Дух Божии служители са ги видели като вербувани агенти!
  Поне за себе си мога да изброя много, много случаи когато подлеци са ми правили ужасни капани да вляза в някакво престъпление и тогава да ме притиснат-или затвор или подписвай да бъдеш наш агент!
  И трябва да Ви е безпределно ясно че никой в България никога не е съден и осъждан само и единствено заради вярата си и служението за Господ Исус Христос!
  Всеки който е бил вербуван са го хванали в някаква далавера,измама, блудство и тогава са го притискали- или ставаш наш агент или позор и затвор!
  И на който не му е известно!
  Можеше само за две думи против БКП или властта да отидеш на каторга в Белене!
  Ето защо много Християни допуснали осъдителна дума или дело се огънали от натиска и за да продължат да си живуркат спокойно да потписали да бъдат и богопомазани служители и предани агенти на ДС!
  За съжаление някои все още продължават без ни най-малко да помислят какво ги очаква!
  Лично аз знам за един пастор (отдавна не е между живите) как споделя с духовният си съвет че го притискат да подпише за агент на ДС!
  И колко мъдър и „правилен съвет“ са му дали „духовните братя“-ами подпиши а после си прави каквото си искаш!
  Но нали се сещате че единият компромис води и към следващи!
  Нали знаете че от тресавище никой не е излязал жив!
  Нали се сещате че Бог казва…не можете да служите на Бога и на мамона!

 18. Уважаеми Господин Влаев,това, което разяснявах по-горе, е че всички пастори ги водеха като сътрудници на ДС, но не всички бяха подписвали договор с ДС да са сътрудници.

  Имаше колеги-пастори, които се противопоставиха да бъдат сътрудници и не подписаха, но пак ги водеха в графа“сътрудници“ .Това бяха така наречените “ кухи вербовки“.Който упорстваше да бъде сътрудник, вербуващият офицер пак го водеше че е вербуван, за да няма укори от началството, че не се е справил с някакъв си пастор.Затова аз правя разлика между доброволно приелите да сътрудничат, и набедените за сътрудници. Ако искаш пак прочети писаното ми по-преди.

  БЛАГОСЛОВЕНИЯ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *