Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителни органи на религиозните общности

СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ

Във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителните органи на религиознит общности

Уважаеми съработници,

Периодът на тоталитарния режим е свързан с много страдание за българските евангелски църкви. Той е белязан с гонения на служители, конфискации на църковен сграден фонд и имущество, ограничаване на дейността с цел изолация и отхвърляне от силно идеологизираното българско общество. Пастирските процеси в средата на ХХ век лишиха местните църкви от най-дейните им служители. Семействата и родовете им бяха обект на жестоки репресии.

Както в този брутален първоначален удар, така и в последващия период на антиевангелска пропаганда и придаване на криминален характер на работата на поддържащите контакти със западните църковни и мисионерски организации евангелски служители виждаме опитите на ДС да вербува и използва свещенослужители и миряни, за да контролира дейността на църквите.

През периода 1945–1989 година както в регистрираните, така и в нерегистрираните евангелски църкви има хора, които са използвани от ДС за получаване на информация и упражняване на контрол върху вероизповеданията.
Сега, 22 години след промените, предстои да бъдат изнесени имената само на някои от тях. Според приетия за целта закон няма да бъдат публикувани имената на сътрудниците на ДС, които са работили в църквите, но:
– не са участвали в управителните органи на вероизповеданието след промените;
– не са прекратили дейността си;
– са починали.

Нашето виждане за моралната отговорност на онези, чиито имена ще бъдат публикувани след отварянето на досиетата, е, че не е възможно оценката да бъде еднозначна. Тя зависи от много фактори, включително дали в своя или чужда вреда са се съгласявали да подпишат определени документи.

Въпреки това с цел раздяла с наследството от комунистическото минало и декларирането на желание за независима от държавата църква призоваваме ръководствата на всички евангелски деноминации да изискат от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия справки за своите ръководни органи. Независимо от това, кога комисията ще публикува имената, самите деноминации да са информирани за състава на техните ръководства и да вземат решения относно бъдещите си действия.

УС на ОЕЦ препоръчва на деноминациите да поискат от служителите, чиито имена са в списъка на сътрудниците да дадат обяснение пред ръководството на деноминацията и да изразят личното си покаяние пред местната си църква.

Призоваваме тези, които се наричат с името на Христос и са част от Семейството на вярата, принадлежащи към протестантските (евангелските) църкви, да мислят, чувстват, говорят и постъпват достойно съобразно святостта и правдата, милостта и любовта на Бог, чийто пример и характер сме призовани с помощта на Святия Дух да следваме и отразяваме.

На основание на Божието Слово – „Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост” (Пр. 28:13) – призоваваме към изповед и покаяние всички служители и миряни, които доброволно или насила са сътрудничели на ДС по времето на комунизма.

С уважение
П-р Николай Неделчев
Председател на УС на ОЕЦ

4 comments for “Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителни органи на религиозните общности

  1. […] 16/12/2011 Предаване от Радио Светлина на тема “ПАСТОРИ-АГЕНТИ” на живо с Божидар Маринов, излъчено по Bibliata.com, представя мнението на няколко водачи от евангелското движение по казуса. Участват Христо Куличев, (СЕЦ – София), Венцислав Панайотов (ЦАСД – София), Радослав Киряков (СЕЦ – Бургас) и Бедрос Алтунян (ЕМЦ – Варна), а Васил Еленков и Иван Врачев отказват уастие. По телефона в студиото се включва мъж, който си иска прошка за това, че е следил и докладвал дейността на Алтунян по времето на режима. С мнение по телефона се включва и Николай Неделчев (ОЕЦ), а малко след това е изпратено и Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с … […]

  2. За всеки за когото е доказано, че съзнателно е бил сътрудник на ДС да бъде освободен от служение

  3. И тук не се разбирате много г-н Стон. Христос не ли ги освободи?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *