Етикет: България”

Опити за ликвидиране на Методистката църква в България

Опити за ликвидиране  на Методистката църква в  България

Гонения на една духовна   общност – опити за ликвидиране  на Методистката църква в  България Маргарита Тодорова Комунизмът не толерира никакви политически противници, а на  религията гледа като на потенциален и много влиятелен противник. С решение № 123 на Политбюро от…

Протестантските деноминации в България и   комунистическият новоговор   

Петър Воденичаров: Протестантските деноминации в България и   комунистическият новоговор     Abstract: With the method of critical discourse analysis, the author explores the  language and ideologies of the communist State Security regarding the Protestant de- nominations in Bulgaria. The study is based…

КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ С АТЕИСТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Живко Лефтеров ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯТА, НОВАТА АНТИРЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА  НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И НАЧАЛОТО  НА ВТОРАТА ВЪЛНА НА ПРЕВОДНА СЪВЕТСКА  ЛИТЕРАТУРА С АТЕИСТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В БЪЛГАРИЯ Публикуването на литература с атеистично съдържа- ние е характерно за почти целия период на комунистическо  управление в България.…

План за евангелизирането на България

План за евангелизирането на България (според модела на Ранната Църква) Конспект  България е пост-комунистическа държава в източна Европа с население от осем милиона души. След като приема Християнството през 864г., България става православна държава. Почти 1200 години по-късно, според националните…