3 comments for “Иска ли Бог да спазваме Закона Му

  1. Изпитах духовно удовлетворение от богословската дълбочина на предложената проповед за смисъла на Божия Закон от п-р Р. Киряков. Терминът „Тора“ („закон“), който се използва в пасажи като Пс. 119:25-40, е с многостранно богословско и философско съдържание. Най-напред, Тората в по-тесен смисъл се приравнява с Моисеевото Петокнижие. В по-широк смисъл обаче, Тората е равнозначна на творческия и провиденциален смисъл на Премъдростта (Пр. 3:19; 8-9 гл.). В този смисъл Тората е равнозначна на философското и християнско понятие за Логоса (вж. Йоан 1:1-5). Но повече от всичко, Тората се отъждествява в християнството с Господ Исус Христос (Йоан 1:14). Оттук произтичат и концепциите за примера на Христовия характер, ум, отношение, поведение и т.н.

    Приветствам инициативата на п-р Киряков да представя на своето слушателство серия от проповеди, разглеждащи смисъла, необходимостта и влиянието на Божия Закон (Тората) върху живота на съвременните хора – в семейството, училището и обществото като цяло.

  2. Посоката про-номизъм е посока към номинална църква. Като християни ние не можем да гледаме на СЗ като на нещо, което няма особена практическа морална и юридическа стойност за нас, освен като исторически сведения. Обратната страна обаче е стриктна фарисейщина като в християнската реконструкция за която Страхил писа си е чиста ерес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *