Божиите графити (Даниил 5)

/проповед/

Eдна
жена казала на мъжа си: „Скъпи, имам една добра и една лоша новина.“ Той казал,
„Каква е добрата?“ „Въздушните възглавници на колата работят.“

Как реагирате на лоши новини като тази?
Никой не обича да чува лоши новини. Подобна
бе ситуацията и в Даниил 5 глава, която ще разгледаме днес. Това е една от най-интересните
истории в Стария завет. Владетелят на най-великата империя