Рик Уорън: Целеустремената църква

Тази книга е предопределена да стане класика. Рик Уорън е послужил на Църквата като пионер в създаване на нова парадигма за служение. Това е задължително четиво за всеки пастир и за всеки основател на нови църкви, без значение дали вашата църква е по-традиционна или по-съвременна. — проф. Обри Малфърс, Далас теолоджикъл семинари

Рик Уорън е написал книга, която мъдрият служител на Църквата е добре да прочете поне три пъти. Прочетете я обзорно, за да схванете стратегията заложена в нея. Прочетете я бавно и с обмисляне, за да разберете принципите за служение. Прочетете я като си водите бележки, за да приложите тези стратегически принципи на практика. — Хадън Робинсън, почетен проф. по хомилетика, Гордън-Конуел семинари

Целеустремената църква е най-ползотворният семинар, осъществяван някога. Сега мъдростта на Рик Уорън е предоставена в печатна форма. Това е книгата, която всички очаквахме. — Джон Максуел, президент на Инджой министрийс

Без да са претенциозни или апологетични, насоките, които Рик Уорън очертава, ни представят една истинска църква в действие. Изложението е целенасочено, балансирано, насърчаващо растежа на обществото в здрава атмосфера – всеки може да го разбере. Като изживяна, тази книга е увенчана с автентичност. — проф. Робърт Колмън, Тринити еванджеликъл Дивинити скуул.

„Целеустремен живот“ преобръща представата ни за обичайните книги „как да си помогнем сами“. Вярната посока към целта на живота не се намира със себевглъбяване, но чрез вяра и действие. Посланието на Уорън е неопровержимо. То дава решение на задачата като ни убеждава да преместим фокуса на вниманието си нагоре, вместо навътре в себе си“. – Уол Стрийт Джърнъл

Църква, която не проявява никакъв интерес да увеличи броя на новоповярвалите си членове, казва на останалия свят: „Можеш да отидеш в ада.“ Ако трите ми деца се изгубеха по време на екскурзия в пустинята, със съпругата ми щяхме да ги търсим, докато ги намерим. Нямаше да пожалим средства, за да спасим децата си. Когато намерим едно от тях, няма и да си помислим да отменим търсенето и да се съсредоточим върху това едно „качествено“ дете, което ни е останало. Ще продължим да търсим, докато всяко изгубено дете бъде намерено.“

Това казва Рик Уорън в книгата си „Целеустремената църква“, по отношение на мита, който съществува, че църквата трябва да избира между качество и количество. „Качество“ се отнася до вида ученици, които една църква изгражда. „Количество“ се отнася до броя ученици, които една църква изгражда. Всъщност качеството произвежда количество. Църква изпълнена с истински променени хора привлича нови хора. Ако Бог намери църква, която качествено печели, храни, подготвя и изпраща вярващи, Той й изпраща достатъчно суров материал. От друга страна, защо Бог би изпратил много хора в църква, която не знае какво да прави с тях?

Преходни и непреходни цели в живота
Автор: Рик Уорън

Много хора са движени от материализъм. Желанието им да трупат се превръща в единствена цел на живота им. Това непрестанно и неутолимо желание се основава на погрешното разбиране, че притежаването на повече неща ще ме направи по-щастлив, по-важен и по-сигурен, но тези три представи са неверни. Притежанията носят единствено временно щастие. Тъй като нещата не се променят, в последствие се отегчаваме от тях и започваме да искаме по-нови, по-големи и по-добри версии.

Най-разпространеният мит за парите е, че колкото повече имам, толкова по-сигурен ще бъда. Не е така. Богатството може да бъде изгубено мигновено при различни неблагоприятни фактори. Истинската сигурност може да бъде открита единствено в това, което никога не може да ти бъде отнето, т.е. взаимоотношението ти с Бога.

Много хора прекарват своя живот като се опитват да оставят трайно наследство на земята. Искат да бъдат запомнени, когато си отидат. В крайна сметка обаче, това, което е най-важно не са думите, които другите ще кажат за твоя живот, но това, което Бог ще каже. Това, което хората не могат да проумеят е, че в последствие всички постижения биват надминати, рекордите – подобрени, репутацията избледнява, възхвалите биват забравени. В колежа, целта на Джеймс Добсън била да стане шампион на училището по тенис. Почувствал се горд, когато купата му била изложена на показ в шкафа с трофеи на училището. Години по-късно, някой му изпратил по пощата тази купа. Открили я в чувал с боклук, при един ремонт на училището. Джим казва: „След време всичките ви купи ще бъдат изхвърлени от някой друг!”

Живот, който е живян, за да остави някакво земно наследство, е късогледа цел. По-мъдра употреба на времето е изграждането на вечно наследство. Не си поставен на земята, за да бъдеш запомнен. Поставен си тук, за да се подготвиш за вечността. Един ден ще застанеш пред Бога и Той ще прегледа твоя живот. Това ще бъде последният изпит, преди да влезеш във вечността. Библията казва: Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище… всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. (Римляни 14:10б, 12).

Този живот не е всичко.
Животът на земята е просто генерална репетиция, преди истинското изпълнение. Ще прекараш много повече време от другата страна на смъртта, във вечността, отколкото тук. Земята е районът в близост до сцената, предучилищната квалификация за живота ти във вечността. Представлява последната тренировка преди самата игра; загряващата обиколка, преди началото на състезанието. Този живот е подготовка за следващия живот.

Библията казва: …положил е и вечността в тяхното сърце… (Еклисиаст 3:11). Притежаваш вроден инстинкт, който копнее за безсмър­тие. Това е така, защото Бог те е създал по Своя образ да живееш вечно. Макар да знаем, че всеки рано или късно умира, смъртта вина­ги ни се струва неестествена и несправедлива. Причината, поради ко­ято чувстваме, че трябва да живеем вечно е, че Бог е вплел този коп­неж в нашия ум!
Един ден сърцето ти ще спре да бие. Това ще бъде краят на твоето тяло и на времето ти на земята, но няма да бъде твоят край. Земното ти тяло е само временно обиталище на твоя дух. Библията нарича земното ти тяло „хижа”, но говори за бъдещото ти тяло като за „дом”. Библията казва: „Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни хижа, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен” (II Коринтяни 5:1).

Когато напълно проумееш, че животът е нещо повече от тук и сега и осъзнаеш, че животът е само подготовка за вечността, ще започнеш да живееш различно. Ще започнеш да живееш в светлината на вечността и това ще оцвети начина, по който се справяш с всяко взаимоотношение, задача и обстоятелства. Изведнъж много дейности, цели и дори проблеми, които преди са ти се стрували толкова важни, ще ти се сторят тривиални, дребни и недостойни за вниманието ти.

Когато живееш в светлината на вечността, ценностите ти се променят. Използваш парите и времето си по-мъдро. Поставяш по-голямо ударение върху взаимоотношенията и характера, вместо върху известност, богатство, постижения и дори забавления. Приоритетите ти се преподреждат. Следването на модни течения, стилове и широкоразпространени ценности вече не е толкова важно. Павел казва: Но това, което беше за мен придобивка, сметнах го като загуба заради Христос (Филипяни 3:7).

Най-увреждащият аспект на съвременния живот е краткосрочното мислене. За да живееш най-пълноценно, трябва непрестанно да пазиш виждането за вечността в ума и неговата стойност в сърцето си. Животът е много повече от тук и сега! Днес е видимата част от айсберга. Вечността е всичко останало, което не виждаш под повърхността.

Каква ще бъде вечността с Бога? Способностите на ума ни не са достатъчни, за да схванат превъзходството и величието на небето. Все едно да се опитваме да опишем интернет на една мравка. Би било безполезно. Не са изнамерени думи, които да могат да предадат опитността на вечността. Библията казва: Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат (I Коринтяни 2:9).

Бог ни е дал да видим част от вечността в Словото Си. Знаем, че сега Бог подготвя вечен дом за нас. На небето ще се срещнем с наши близки, които са вярващи; там няма да има никаква болка и страдание; ще бъдем възнаградени за нашата вярност на земята и ще ни бъде възложена работа, на която ще се наслаждаваме. Няма да си лежим на облаци, с ореоли и няма да свирим на арфи! Ще се радваме на пълноценно общение с Бога и Той ще ни се наслаждава неограничено, безкрайно, завинаги. Един ден Исус ще каже: Елате, вие, благословени от Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света (Матей 25:34).

Бог има цел за твоя живот на земята, но всичко не свършва тук. Неговият план включва много повече от няколкото десетилетия, които ще прекараш на тази планета. Хората най-често мислят за вечността на погребения и дори тогава мислите им не са дълбоки, а сантиментални, основани на невежество. Може би за теб е болезнено да мислиш за смъртта, но не е здравословно да живееш като отричаш смъртта и като не мислиш за неизбежното (Еклисиаст 7:2). Трябва да мислиш повече за вечността, не по-малко.

За да ни предпази да се привържем прекалено много към земята, Бог допуска да изпитваме значително недоволство и неудовлетворение в живота и копнежи, които никога няма да бъдат удовлетворени от тази страна на вечността. Тук не сме напълно щастливи, защото не трябва! Земята не е нашият постоянен дом; създадени сме за нещо много по-добро.

Една риба никога няма да е щастлива, докато живее на сушата, защото е създадена да живее във вода. Един орел никога не би се чувствал удовлетворен, ако не му е позволено да лети. Ти никога няма да изпиташ пълно удовлетворение на земята, защото си направен за нещо повече. Тук ще имаш щастливи моменти, но те са нищо в сравнение с това, което Бог планува за теб. Осъзнаването, че животът на земята е само временно назначение трябва радикално да промени твоите ценности. Вечните ценности, не временните ценности, трябва да станат решаващи фактори за твоите решения. Както К. С. Луис отбелязва: „Всичко, което не е вечно, е вечно безполезно”. Библията казва: „… Които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни (II Коринтяни 4:18).

Фатална грешка е да допуснеш, че Божията цел за твоя живот е материално благоуспяване или светски успех, според както ги определя културата сред която живееш. Изобилният живот няма нищо общо с материалното изобилие и верността към Бога не гарантира успех в кариерата или дори в служението. Никога не насочвай вниманието си към временни корони (I Петър 2:11). Павел беше верен, но завърши в затвора. Йоан Кръстител бе верен, но беше обезглавен. Милиони верни хора са умрели заради вярата си, губили са всичко или са достигнали до края на живота си (естествено това не се е случвало на всички християни – б.р.) , без да има какво да покажат. Краят на живота обаче не е краят! Често се разказва един стар пример за пенсиониран мисионер, който се завръща в Америка със същия кораб, с който пътува президентът на Съединените щати. Приветстващи множества, военен оркестър, червен килим, знамена и медии посрещат президента в родината, докато мисионерът напуска кораба незабелязан. Изпълнен със самосъжаление и недоволство, той започва да се оплаква на Бога. Тогава Бог нежно му напомня:

Дете Мое, ти още не си достигнал у дома.
Няма да минат и две секунди, след като отидеш на небето и ще извикаш:
– Защо отдавах толкова голяма важност на неща, които са били временни? Къде ми беше умът? Защо пропилях толкова много време, енергия и грижи за тленните неща?
Когато животът стане труден, когато си съборен от съмнения или когато се чудиш дали си струва да живееш за Христос, помни, че още не си достигнал у дома. При смъртта няма да напуснеш дома, а ще отидеш у дома[1].

Господ Иисус Христос казва: „Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века“ (Евангелие от Йоан 11:25-26).

[1] Откъси из книгата „Целеустремен живот“. Публикува се с редакции. 

23 comments for “Рик Уорън: Целеустремената църква

 1. Не знам защо се лансира толкова много този „пастор“ и неговите човешки идеи,които нямат нищо общо с Божиите.Това е един заблудителен дух,който под мантията на уж нещо ново и емоционално проповядване печели души,но се съмнявам дали за Божието царство.
  Прегледайте това видео от 25-та до 38-та мин.,а може и цялото,и ще разберете за какво говоря.

 2. Не е сигурно дали това е точно лансиране.
  Името на Джон Пайпър който не вярва в дарбите и пророчествата не е най-добрата реклама за църквата.

 3. Видеото показва обща конференция между хрислямиста Рик Уорън и ултра калвиниста Джон Пайпър които не признават пророческите дарби и петкратното служение. Джон Пайпър се лансира в българските интернет от няколко българки които живеят в чужбина. Да се надяваме че Вяра не е една от тях!

 4. Знаете ли какво е НСРОБ? Абревиатурата означава Национален съвет на религиозните общности в България. НСРОБ е създаден под ръководството на Дирекцията по вероизповеданията към МС и в действителност представлява инструмент за „доброволен” политически натиск върху религиозните организации. Сайтът на НСРОБ е направен много непрофесионално ( а може би е твърде професионално направен така с цел да скрие доста неща за себе си) и в него липсва всякаква информация, затова основната информация черпим от многото сайтове на организацията-майка „Религии за мир”.
  „Религии за мир” е неправителствена организация за междурелигиозен диалог с цел постигането на световен мир. Тя има структури към ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и редица дъщерни формации в над 75 държави. От сайтове научаваме, че дискусиите, конференциите и общите молитви на представители на религиозните общности са редовна практика. Съвместими ли са обаче подобни молитви с християнската вяра?
  2 Кор 6: 14. Не се впрягайте заедно с неверните; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?
  15. Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верният с неверния?
  16. Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“.
  17. „Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема“;

  Матея 6:24. Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

  Писанията са пределно ясни, че подобна молитва е несъвместима с Вярата!
  Тъй като Библията е с безкомпромисна за слугуването на много богове, все по-често се чуват изказвания, че ислямът, християнството и юдаизмът – монотеистичните аврамически религии имат един общ Бог! Дори и в България има хора, които прокламират тази идея! В един видеоматериал от Първата конференция на НСРОБ, няколко души се изказват за търсене на „общата основа” между тези три религии.
  Има ли обща основа? Един ли е богът на християните и мюсюлманите?
  Аллах НЕ Е Отец
  Религиозните колаборационисти обичат да изтъкват как Мухаммед признава Тората, Псалмите и Евангелието, как Аллах твърди, че ги е „низпослал” на Муса (Мойсей), Дауд (Давид) и т.н. Изтъква се, че Аллах е богът на Ибрахим (Авраам), Иса (ИИсус) и др.
  Дали е така? Дали Аллах е нашият Бог?
  1 Кор 6: 14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
  15 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?
  16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“.
  17 Затова – „Излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до нечисто“;

  Матея 6:24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

  Писанията са пределно ясни, че подобна молитва е несъвместима с Вярата!

  Тъй като Библията е с безкомпромисна за слугуването на много богове, все по-често се чуват изказвания, че ислямът, християнството и юдаизмът – монотеистичните аврамически религии имат един общ Бог!
  Има ли обща основа? Един ли е богът на християните и мюсюлманите?

  Аллах не е Отец
  Религиозните колаборационисти обичат да изтъкват как Мухаммед признава Тората ,Псалмите и Евангелието, как Аллах твърди, че ги е „низпослал” на Муса (Мойсей), Дауд (Давид) и т.н. Изтъква се ,че Аллах е богът на Ибрахим (Авраам), Иса (Исус) и др.
  Дали е така? Дали Аллах е нашият Бог?

  Отец, Син и Светият Дух

  Ислямът напълно отхвърля библейското учение за троичната същност на Бога, като счита това за трибожие (многобожие) и говори за един единосъщен Аллах: “О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник.” (Коран, 4: 171)

  Ако чисто хипотетично приемем за възможно Аллах и Отец да са един бог, то би трябвало да има съответствие в дадените от Него послания.
  Какво виждаме? В Корана сура 6 се казва:
  163. Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите;

  Аллах бил дарил на Дауд (Давид) Псалмите? Самият Давид казва в

  Псалми 2:7 ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих
  като св. ап. Павел потвърждава в Деяния 13:33, че става дума за Иисус Христос.

  В Корана обаче в сура 112 се казва:
  1 Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах – Единствения!
  2 Аллах, Целта [на всички въжделения]!
  3 Нито е раждал, нито е роден,
  4 и няма равен Нему.”

  Излиза че въпросният Аллах, когато е низпослал (спуснал) сура 112 на Мухаммед, е забравил какво е бил казал преди това на Давид (Дауд)! Да, случва се човек да забрави след 1000г., а и сред 99-те имена на Аллах не фигурира Помнещият!

  От прочетеното разбираме, че Бог, който казва чрез Давид, че (ще) има син и Аллах, който ”нито е раждал, нито е роден” явно са различни!
  Когато четем имената на Аллах, прави впечатление една огромна празнина, която няма как да бъде подмината! Това е Отец!
  Коранът е категоричен – Аллах не е баща на никого! (Коран 4:171). Но, ако Аллах е дал на Муса (Мойсей) Тората (Коран2:53), как тогава Мойсей би се осмелил да го нарече Отец? (Втор. 32:6)

  В Библията има стотици стихове, в които Бог е наречен наш Отец! Цялото Свещено Писание е пропито с бащинското отношение и любов на Всемогъщия Бог към човека. В Корана това липсва напълно. Според Корана Аллах е пречист, той е господар и човек може само да му бъде покорен, безволев роб. Дори самата дума ислям, означава покорство!

  Разминаването между претенциите, че Аллах е низпослал (спуснал) Тората, Псалмите и др. и отхвърлянето на важни моменти от тях, само потвърждават, че няма как Аллах да е дал тези Писания. Библията ясно казва във 2 Пет 1: 20-21, 2 Тим 3:16, че Бог е авторът на Писанията, а от малкото примери до тук е очевидно че Аллах не е автор на Библията, от което следва, че Аллах не е Отец!

  Иса не е Иисус
  Противно на напъните на някои „богослови” да ни убедят, че Иса от Корана е Иисус от Библията, ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА Е СЪВСЕМ ДРУГА. Ето накратко какво казва ислямът за Иса:
  Иса е Божий пророк, изпратен, за да призове хората към единобожието и да ги напъти, че няма друго божество освен Аллах. Когато Иса започнал да проповядва, Юдейските религиозни водачи, му отвърнали с вражда. За да му попречат, управниците на Римската империя и някои Юдейски свещеници устроили капани и най-накрая решили да го разпънат на кръст и да го убият. В Корана пише:
  „И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.” (Коран, 3: 54)
  Аллах е провалил лукавите планове на тези, които искали да убият Иса, като заблудил враговете му и те разпънали друг човек, като си мислели, че разпъват Иса:
  „И изричаха: „Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” – но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.” (Коран, 4: 157)
  Пророкът Иса се е възнесъл при Аллах без да умира и ще се върне за Съдния ден!

  Това накратко според исляма:
  Иса е роден от девицата Мариам, той е Божий учител и пророк, но не е Божий син, не е разпънат и не е възкръснал!
  Как тогава някой може да твърди, че този Иса и Иисус Христос – разпнатият и възкръснал Спасител, са едно и също лице? Какво казват Писанията ?
  1 Йоан 2:22. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.
  23. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

  1 Кор 15: 12. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?
  13. А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал;
  14. ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
  15. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;
  16. защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал;
  17. ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;
  18. тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали.
  19. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци.
  20. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатьк.
  Казано по-просто според исляма, Иисус не е бил разпънат, Той не е бил възкресен, а ако не е бил възкресен, то ние сме все още в греха и вярата ни е напразна!
  Слава Богу -Той възкръсна!
  Всеки, който твърди, че Иисус не е Христос (Месия) и отрича, че Иисус е Божий син е лъжец и антихрист!
  Всеки, който твърди, че Иса от Корана е Иисус от Библията, е лъжец и антихрист!
  ………………….
  Може би в България нещата все още са спокойни, но процесите по света показват друга тенденция! В световен мащаб богослови и религиозни лидери са поставени под натиск да се включват в междурелигиозните инициативи в името на световния мир! Политическият натиск върху църковните институции е огромен и доведе до извращения като хомосексуалните бракове в тях. Ако някой се опита да отстоява принципите на вярата си, бива заклеймен като нетолерантен, агресивен и дори може да бъде осъден!

  Преди време попаднах на писмо на „Центъра за вяра и култура” към Йейлският университет. В това писмо 674 християнски лидери искат прошка от „Всемилостивия и от мюсюлманската общност по света” за … престъпленията на християните по времето на кръстоносните походи и …войната срещу тероризма!?… ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, те не искат прошка от християнския Бог, а от “Всемилостивия”! Да не се заблуждаваме! Титлата „Всемилостивият” не съществува в Библията, но пък е ПЪРВОТО от 99-те имена на Аллах.

  Мога само да предполагам какъв е бил натискът върху тези хора , за да подпишат това богохулно писмо! И този натиск ще става по-силен! Писанията ясно казват, че в Последните дни ще настане отстъплението (от вярата), има достатъчно причини да смятаме, че Антихрист ще установи една световна религия!

  Ислямът със своите претенции за универсалност и приемственост на по-старите религии, може би е удобната основа за тази световна антихристка религия!
  Аз съм убедена, че духовни водачи на християнскатаобщност, все по-често ще бъдат канени в подобни междурелигиозни мероприятия на национално и местно ниво и отказът от участие в тези „миролюбиви” сбирки ще се приема доста немиролюбиво!

  Но все пак нека не забравяме чии сме и на Кого служим! Да, трябва да се покоряваме на властите, но сляпото покоряване на властта, лесно се превръща в приятелство със света и вражда против Бога и служба на Антихриста! Когато сме изправени пред подобна дилема,отговорът е съвсем прост и ясен:

  Деяния на светите апостоли 5:29 29. А Петър и апостолите отговориха и казаха: трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци

 5. Kогато извиквате духовете направете изявление, че връзвате всяко взаимодействие между тях и че им заповядвате да идат в бездната на ада. Поискайте от Святия Отец да ги съпроводи в името на Исус. Друга област, на която можем да обърнем внимание и която в повечето случаи бързо разрушава, унищожава, изгонва и събаря крепости (1 Кор.10:4-5; Евр.4:12-13) са пазителите на книгите за които можете да почетете в Разчупване на проклятия на бедност и недоимък. Тези духове притежават всички книги в които са написани проклятията и неизповяданите грехове за които той отговаря (Фил.1:8) във вашия род (Деян.20:26).
  Има много пасажи в които се казва: Призовавам земята и небето днес за свидетели против вас (1 Йоан 5:7; Втор.4:26) или Да се запише днес срещу вас (Втор.30:19, 31:28, Откр.1:2) и че Бог извиква свят ангел като стенограф, за да пише в Неговите книги (Пс.56:8, 69:28, Изх.32:33; Фил. 4:3; Откр.3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 21:27, 22:19), а представители на ада (Сатана богът на този свят, Як.4:4, 2 Кор.4:4) водят свой запис в книгата на проклятията и смъртта. (Иов 1:11-12, 31:35, Чие.5:23, Втор.29:21). В края на времената ние всички ще бъдем съдени според онова, което е написано или не е написано в тези книги. (Откр.20:12-14).
  Така че това, което искаме да направим е да се отречем от всеки грях, а после да заповядаме на пазителите на демоничните книги да ги предадат на светите ангели, за да могат те да ги унищожат, тъй като вече нямат право да свидетелстват срещу нас (1 Йоан 1:8-9). Така ли е? Това, разбира се ще хвърли вражеския лагер в хаос и объркване (Ис.Нав. 10:11; Съд. 7:18-22, 10)и точно това е момента в който да заповядате на началника на тези проклятия да върже за себе си всеки дух, който носи проклятие включително и писаря (4 Царе 25:19,22:3,8), който записва проклятията в книгата и да им заповядате да излязат веднага!

 6. Не разбирам, какво прави на евангелски сайт човек, кото Рик Уорън, който е основател на Хрисляма?
  Въпросът е зададен към МОДЕРАТОРИТЕ.

 7. Същото каквото прави папата и антихриста – бива дискутиран.
  Ти от коя църква си брат че идващ с толкова осъдителен дух?
  Питам за да разбера нещо по-конкретно на какво основание не го смяташ за евангелист и кой ти дава право да съдиш с такава голяма съдба?

 8. Адмирации за Иванка Шошева.Внимателно прочетете всичко,което е писала,защото това са важни факти.

 9. П-р Янко съобщението ви е доста странно така да се каже. Още преди 2 години публикувах в коментарите си изследване за НСРОБ с оценка за свършената работа и анализ на предстоящите мероприятия в това число обединяване на религиите. Последваха няколко редакционни статии за плурализма и хрисляма които ме използваха но не и упоменаха като източник. Може би защото главният ми въпрос беше а и все още остава към вас като пастор на ОБЦ, г-н Еленков и г-н Пеев от факултета на ОБЦ дали наистина е имало правителствен натиск чрез писмото което бе посочено за влизане в НСРОБ. А ако наистина е имало такова писмо още преди години защо до момента не сте го публикували от ОБЦ?

 10. Колега Георги Грозев,имахме покана ОБЦ да бъдем част от така наречения НСРОБ,но категорично отказахме участие.Трябва да питате за подробности тези деноминации,които са се включили.
  Или напиши в GOOGLE – НСРОБ , и ще се информираш за това,което те интересува.

 11. Колегата Добрев явно не чете това което съм написал а би било добре да го прочете и да размишлява върху съдържанието. Както обичаше да казва един фатмак в казармата – мисли и не разсъждавай!
  Изследвал съм темата в известна дълбочина и съм достигнал до дадения анализи. Такова изследване не се прави в Гугъл както колегата Добрев ни съветва. Иска се малко повече мозък затова. От приетите деноминации никоя не твърди че са получили писмо или натиск. Единственото такова твърдение идва от ОБЦ и г-н Еленков. Затова и молбата ми към колегите Добрев и Пеев е да апелират към висшестоящите си ръководители за публичното обнародване на такова писмо ако го съществува. Напълно разбираемо е че неговото публично достояние е много по-важно от архивните писма на ДС с които ни се измиват очите в последно време. То ще отговори на въпроса кой, кога, къде и защо е имал или отправял подобен покани към ОБЦ, колегата Добрев и онези които той визира като пише „имахме покана но категорично отказахме”. Няма причина писмото да не бъде публикувано щом е с адресант ОБЦ. Няма причина също така отговорът който колегата Добрев визира като казва „но категорично отказахме участие” да бъде също така публикуван.

 12. Прави много грозно впечатление във видеото че Джон Пайпър който мнозина у нас почитат като учител се е съюзил с Уорън. Джон Пайпър е ултра калвинист който не вярва в свободната воля и че има пророчески и други дарби в наши дни. Не знам как едно такова учение може да намери място в нашите църкви като то дори не е библейско. Във видеото обаче ясно личи че Джон Пайпър е в комбина с Уорън, хрисляма, папата, Кенет Коупленд и световното обединяване на религиите на великата блудница

 13. „Още преди 2 години публикувах в коментарите си изследване за НСРОБ с оценка за свършената работа и анализ на предстоящите мероприятия в това число обединяване на религиите. Последваха няколко редакционни статии за плурализма и хрисляма които ме използваха но не и упоменаха като източник“ (Иженарицаемият „Георги Грозев“).

  Цитирам горните две изречения на писача, който се крие зад псевдонима „Георги Грозев“, за да му кажа, че неговите „коментари“ в Пастир.орг са толкова комично нарцистични, че не заслужават никакво внимание. Освен това, той говори като Ангел Пилев, което значи, че още по-малко заслужава внимание от наша страна. „Георги Грозев“ бил „дал идеята“ за редакционните статии за религиозния плурализъм и хрисляма???… Боже, Боже, колко безумие има в някои кътчета на българския евангелизъм, Боже!!!…

 14. Г-н Пеев виждате че и аз и много други хора не ви пишем под статиите защото от възрастта ли от стреса ли все се докачате заради нещо. Приемам хвърлената ръкавица да дискутираме темата ви за агентите, но не и да ви отговарям на лични нападки за които не ми се отделя вече време.
  Верно е че Пилев наистина цитира информацията която предоставих за това че еп. Васил Еленков е в ръководството на еднобожна организация която отрича Светата Троица. Дано се сетите да вземето отношение по този изключително важен богословски въпрос!

 15. А-ха-а… Да не би всъщност да сте Георги, но с фамилия „Бакалов“, щом признавате, че сте „предоставил“ информация на Пилев? А, г-н „Грозев“?

 16. г-н Пеев представил съм се с име и фамилия и колкото тънкообидно и плоско да подходите ще се придържаме към темата.
  Представил съм я тук на всеослушание още през 2012 а кой е заимствал си е негова работа!
  В края на миналата година (2011) д-р Васил Еленков е назначен за регистратор и член на конгреса на епископите на International Circle of Faith (международен кръг на вярата) виж снимката му на стр. 15 issuu.com/icof/docs/icof_global_network_manual
  International circle of Faith е част от Pentecostal Assemblies of Jesus Christ (Петдесятни асамблеи на Исус Христос) които били от ЮПиСи и запазват в името си „Исус Христос” за да се знае че са от движението само Исус. en.wikipedia.org/wiki/Pentecostal_Assemblies_of_Jesus_Christ
  Д-р хонорис кауза Васил Еленков е члена на епископския конгрес на Pentecostal Assemblies of Jesus Christ/International Circle of Faith която на стр. 15 във веруюто си твърди: pajc.org/documents/articles.pdf
  ТРОИЦАТА
  1. Ние отхвърляме и отричаме, че доктрината на Троицата е подкрепена от Словото на Бог2. Библията е книгата на „ЕДИН БОГ”
  3. Тринитарната формула е опит да се обясни философски какво Исус каза
  4. Като Единобожни Петдесятни, ние вярваме и държим в тройно проявление на ЕДИН БОГ

 17. Г-н Георги „Бакалов-Грозев“, не виждам нищо „тънкообидно“ в отъждествяването Ви с АРХИапостол Бакалов, който пророкува преди години, че БЛАГОДАРЕНИЕ на НЕГОВОТО служение в България ще повярват /1.000.000/ един милион неверующи (обозначих цифрата и словесния израз точно както те се обозначават в документите на ДС). Нали сте „спец“ по агентурния проблем?…
  Освен това, Вие и Пилев, на когото сте „предоставил“ информация за еп. Еленков (лъжлива, прочее, от А до Я), въртите само тази банална тема в публичното пространство „от време оно“. На времето имаше един ПЛОСЪК анекдот – също като плоското въртене на вашата Бакаловско-пилевска плоча – за краставицата. Разказваше я Мирча Кришан. Един посредствен ученик го изпитват по различни предмети в училище, но той научил само урока за краставицата и по всеки предмет – математика, история и т.н. – говори само за краставицата. Тъй и вие с Пилев, независимо дали става дума за агентурния проблем, за исляма, за религиозния плурализъм или за папата, все обръщате темата за … краставицата. Е, аз разбирам, че ви е толкоз капацитетО, ама хайде разнообразете малко интернет пространството, моля ви. Уж сте АРХИапостоли, пък „едно си баба знае и все едно си бае“…

 18. Г-н „Пеев-Еленков” ако наистина имате огромно желание ще дискутираме пропуските в темата за агентите. Тук обаче неумело се препънахте в Пилев който бил заимствал или откраднал информацията за еднобожието на хрисляма която съм публикувал. Aко сте си направили труд да я прочетете малко, вече знаете чеЕленков отхвърля решенията на Никейския събор от 325 година и всички последвали събори и не приема доктрината за Троицата. Така че и да ни обяснявате философски и теософски няма смисъл защото той е подписал документ че отхвърля Троицата като член на съвета на епископите и член на Pentecostal Assemblies of Jesus Christ/International Circle of Faith. Ето отново документа със снимката на д-р Еленков според който той не само отхвърля Троицата но и е регистратор на училището което преподава тази ерес: pajc.org/documents/articles.pdf Сам виждате за кого става дума
  Dr. Vasil Elenkov
  Chairman – High Evangelical Theological University
  Registrar Online Learning – ICOF Community Colleges
  College Partner – ICOF Seminary

 19. Братя много сте се разгорищили тази вечер но тя и темата за хрисляма е важна. Говорихме за това на Карандила по покана на г-н Влаев който не дойде. Не дойдоха и брат Ангел Петков по причини които той вече каза и някои други братя от Сливен и Стара Загора които не разбрали навреме. Янко Добрев и той не дойде но от тяхната църква имаше сериозно представителство. Срещата с ръководителите бе по 2-3 въпроса.
  За агентите стана ясно че има негласно съглашение да се оставят на самотек докато се пенсионират. Вече не са във върховния съвет а са заместени от по-млади.
  Относно влизането в НСРОБ не е имало покана/писмо както брат Добрев твърди. Ако е имало щеше да се публикува публично. Моля онези от ОБЦ които знаят със сигурност че има такава покана като брат Янко Добрев, п-р Еленков и д-р Пеев не знам дали е сред тях да му публикуват съдържанието

 20. Г-н Георги Бакалов-Грозев (свалям кавичките, защото окончателно се издадохте кой сте), никак не сте оригинален. Бръщолевите едно и също – ще Ви го повтарям, докато не покажете малко логично мислене. На много от коментаторите отдавна стана ясно, че правите неуспешен опит да развалите всяка една дискусия в Pastir.org. Нали преди време бяхте нарекли с Пилев Pastir.org – „анонимен сайт“, въпреки че много добре знаете, че този сайт има добре организиран екип от администратори и автори.
  Всичките Ви „коментари“ поради тази причина са абсолютна каша и напълно неадекватни, що се отнася до темата, която е предоставена за дискусия. Но не само се доказахте като некомпетентен писач, Вие пишете и доста неграмотно. Така че, бих Ви посъветвал, да се изявявате публично след като понаучите българския правопис и пунктуация. Един вечерен гимназиален курс ще Ви бъде от полза. Чак след 3-4 години можем да поговорим по някоя от по-елементарните богословски теми. Агентурната тема хич не я разбирате, а да не говорим за теми от областта на философията. Я си гледайте „апостолското служение“, което почти никой в България не признава – даже и болшинството бивши членове на АРЦ!

 21. Не го чета Пилев и не мога да коментирам. Това което ви написах е цитат от преди няколко години в една дискусия тук. Добре ще е да проверите какво сте писали тогава и да отчетете какво се е променило в позицията ви. Ето още един цитат който сте ми написали през април 2013 за доклада НСРОБ заедно с вашия адвокат Костов дето си направи партия:
  „Г-н Грозев, въпреки своята пространност, извадката, която предоставяте, е много полезна. Тя обаче подлежи да продължителна и по-задълбочена интерпретация. Първо, цитираният чл. 2, ал. 2 от Закона за вероизповеданията показва, че вероучението и практиката на религиозните общности са „свободни“, т. е. НЕЗАВИСИМИ от политическата и държавната воля. Следователно, една молитва например, не може да се извършва ПОД ДИКТОВКА извън вероизповеданието”
  Какво се промени от тогава? Да не ви прикоткаха в правителствената хунта?

 22. Колко години вече не е имало молитва за България защото президента чакат президента пак да ги помоли.
  Какво ще правят когато Бойко стане президент?
  Ще чакат да им изпрати писмо за обединение ли?

 23. Лазерова ще се окаже права май май?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *