1 comment for “ПАПАТА ОСВЕТИ НЕДЕЛЯТА

 1. Елън Уайт е писала това „пророчество“ за неделният ден,наложен от папата преди 160 години,и 160 години адвентистите постоянно го натякват от амвоните.Дали Елън Уайт е пророк?Предлагам ви извадка от „Изследователски проект Елън Уайт,който вече е премахнат от интернет.
  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОУЧВАНЕ НА ЕЛЪН УАЙТ
  Вие отсъдете може ли Е.Уайт да издържи библейския изпит за пророк ?
  Изпит № 1 Пророчествата трябва да бъдат изпълнени
  „Когато някой пророк говори от Господното име,и думата му не се збъдне,нито се изпълни,тая дума Господ не е говорил,пророкът я е говорил надменно,да не се боиш от него.”Втор.18:20
  Госпожа Уайт направи малко предсказания,но достатъчно,за да бъде подложена на изпит за Божий пророк,за да видим дали ще издържи изпита.Не забравяйте,че истинският Божий пророк няма никога да направи фалшиво предсказание и нито едно от предсказанията му няма да бъде фалшиво.
  Предсказание № 1 – Исус ще се завърне през юни 1845 г.
  Лусинда Бурдик и Елън /Хармън/ Уайт бяха близки приятелки в средата 1840 г.Г-жа Бурдик,съпруга на пастор,имаше много въз-можности да чуе пророчествата на Елън. Ето свидетелството на г-жа Бурдик :”През 1845 г. аз срещнах няколко пъти г-ца Елън в дома на чичо ми в Южен Хандхам,Мериланд.Първата среща беше през май,когато я чух да казва,че Исус Христос ще се завърне на тази земя през юни същата година”-/нотариално заверено писмо на г-жа Бурдик/ Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!! Елън Хърмън казва,че Бог и е открил,че Исус ще дойде през юни 1845г.Ние спокойно можем да спрем с нашето изследване до тук, знаейки със сигурност според Втор.18:22,че няма защо да се страхуваме от този пророк.
  Предсказание № 2 Исус ще се завърне през септември 1845г.а
  Г-жа Бурдик отново казва:”По време на коситбата на сеното отново срещнах Елън,придружена от Джеймс Уайт,на същото място чух,когато моят чичо я попита защо Господ не се е върнал през юни,според нейните видения.Тя каза,че и е било казано на ханаански език,който тя не разбирала,но след това разбрала,че Христос ще се завърне през септември,по време на втората коситба на сеното,а не на първата.”-/пак там/ ПРОРОЧЕСТВОТО ИЗПЪЛНИ ЛИ СЕ ? НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ ! Христос завърна ли се през септември 1845г.? ЯВНО НЕ !
  Предсказание № 3 Семейство Уайт ще бъде изпратено в затвор през 1846 г.
  Г-жа Бурдик отново свидетелства относно изказване на Елън Уайт през 1846г.-„По време на пътуване до източната част на Мейн,тя видя във видение,че те ще имат големи неприятности със злите сили по време на това пътуване и ще бъдат хвърлени в затвор.Те разказаха това на църквите по пътя си.Когато обаче се завърнаха,те казаха,че са прекарали великолепно.Приятелите ги запитаха дали са имали проблеми със злите сили и затвора,те отговориха:”Никакви проблеми !” Хората във всяка църква скоро започнаха да разбират истината за нея и решително се противопоставиха на виденията и .”-/пак там/
  ПРОРОЧЕСТВОТО ИЗПЪЛНИ ЛИ СЕ ? НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !
  Това несбъднало се пророчество било достатъчно,за да убеди хората от църквите в Мейн,че тя е фалшив пророк.То трябва да е достатъчно,за да убеди и нас днес !!!
  ПРЕДСКАЗАНИЕ №4 Голямата епидемия,която никога не дойде. През 1849 г. г-жа Уайт написа забележителни думи:”Това което видяхме и чухме за епидемията през 1849 г.,е само началото на това,което ще видим и чуем.Скоро умрелите и умиращите ще бъдат навсякъде около нас.”(Prezent Truth,Sept.1849}. Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!! Какво означава”скоро”?Изминали са 150 г. от тогава.Тя каза”умрелите ще бъдат около нас”,това означава и около нея.Това никога не се случи по време на нейния живот!Това е още едно несбъднало се „пророчество”.
  ПРЕДСКАЗАНИЕ № 5 Исус ще дойде след няколко месеца ! През 1850 г. сестра Уайт ни каза,че нейният ангел и казал: „Времето почти е свършило.Приготви се,приготви се,приготви се! И това ,което ние сме учили с години,те трябва да научат за няколко месеца”. Пророчеството изпълни ли се ? То не се изпълни ! Контекстът на този цитат е неопровержим.Новоповярвалите ще трябва да научат адвентните доктрини за „няколко месеца”,тъй като „сега времето е почти свършило”. Намаляването на времето не е поради причина,че новоповярвалите са по-умни от по-старите вярващи,нито защото адвентистите са направили ускорен курс за изучаване на доктрините.Не,контекстът ясно заявява причината поради което те трябва да учат бързо:”времето е почти свършило”.Каква е вашата представа за няколко месеца-три,пет,осем? До сега са изминали 1 870 месеца от времето,когато сестра Уайт каза,че остават само няколко месеца.
  ПРЕДСКАЗАНИЕ № 6 Някои от конференцията през 1856 г. ще видят пришествието . За разлика от предишните провали,този получи широко внимание,тъй като беше публикуван в „Свидетелства към църквата” и много хора успяха да го прочетат.През 1856 г. ,когато е участвала в църковна конфереция,г-жа Уайт е имала видение :”Бяха ми показани участниците в настоящата конфереция.Ангелът каза:”Някои ще бъдат храна за червеите,някои обект на седемте последни язви,някои ще бъдат живи и ще останат на земята,за да бъдат преобразени при идването на Исус.” Testimonies,vol.1 p.131
  Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!!
  Всеки един от участниците в тази конференция е умрял преди няколко поколения.Нито един от тях не е жив,и не е”на земята,за да бъде преобразен при идването на Исус”.След като изпълнението на това пророчество пропадна напълно,цървата изпадна в затруднение с обясняването му.Това е най-ужасният пророчески провал на Елън Уайт .
  ПРЕДСКАЗАНИЕ №7 Скоро земята ще бъде обезлюдена
  През 1864 г. сестра Уайт написа :”Човечеството ми беше показано изтощено.Всяко поколение ставаше по-слабо и заболяване от всякаква форма посещаваше човешката раса.Силата на сатана над човешкото семейство се увеличаваше.Ако Господ не дойде скоро,за да унищожи неговата сила,земята скоро ще бъде обезлюдена.”/Свидетелство 8 р 94- в Духовни дарби 3-4 / Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!! Тук отново срещаме „скоро”.През 1864 г. тя каза,че земята скоро 6те бъде обезлюдена.През 1900 година земята беше 1,6 милиарда.Днес има повече от 6 милиарда.Поради по-добро хранене,напредък на медицината и по-добри условия за живот всяко следващо поколение живее по-дълго.Земята не обезлюдява,а населението й се увеличава.Това е поредния и грандиозен провал в „пророкуването” !
  ПРЕДСКАЗАНИЕ №8 Робството ще бъде възстановено в южната част на САЩ !
  Ето още едно позорно предсказание ,направено от Елън Уайт :”Робството ще бъде възстановено в южните щати,тъй като духът на робство е все още жив.Затова няма да бъде лесно на тези,които работят всред негрите да проповядват истината смело и ясно,както биха могли да правятдно на други места.” /Spalding. Magan Collection,page 21 and2 MR#153
  Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!! Робството не беше възстановено в южните щати на САЩ.Напротив.След гражданската война, участието в заробването на хора се смята за федерално престъпление.Тази система беше унищожена и никога няма да бъде възстановена отново. Благодарение на Бог робството е унищожено завинаги.Това е още едно пророческо поражение на Е.Уайт .
  ПРЕДСКАЗАНИЕ № 9 Робовладелците ще пострадат от седемте последни язви .
  Г-жа Уайт предсказва :”Аз видях,че робовладелеца ще трябва да отговаря за душата на своя роб,когото е държал в невежество…господарят трябва да понесе седемте последни язви,а след това да се яви по време на второто възкресение и да понесе втората,най-ужасна смърт.”/”Ранни писания” стр.276
  Пророчеството изпълни ли се ? ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!! Това „пророчество беше направено в контекста на робството,което някога съществуваше в САЩ.Ние изчислихме,че най-стария робовладелец в САЩ е умрял в първите години след 1900 година,преди почти 100 години.
  ПРЕДСКАЗАНИЕ № 10 БОЛЕН ЧОВЕК ЩЕ ОЗДРАВЕЕ !
  През 1873 г. редактора на шведското издание на Advent Herald г-н К. Карлстед се разболява сериозно от коремен тиф.Г-жа Уайт и други са били поканени до болничнот му легло,за да се молят за него.Връщайки се от молитвеното събрание г-жа Уайт казва,че Господ „е присъствал със своята възстановяваща сила,за да излекува Карлстед,чиято болест не била смъртоносна,но допусната за да се прослави Божият Син чрез оздравяванвто му.”/Charles Lee,Three Important Questions for Seventh-Day Adventists to Cinsider/
  Пророчеството изпълни ли се ! ТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНИ !!!
  Чарлз Лий,който в това време е бил проповедник в адвентната църква,е присъствал на молитвеното събрание и станалсвидетел на предсказанието на Елън Уайт.За съжаление тя отново сгреши.Карлстед умря една седмица след нейното предсказание.Потресаващо несбъднало се пророчество.
  ИЗПИТ № 1 ВИЕ РЕШЕТЕ УСПЕШЕН ЛИ Е ИЛИ НЕ ???

  Не забравяйте,че се изисква само едно пророчество да не се изпълни,за да може пророка да бъде дисквалифициран като такъв.Пророкът от библейските времена трябваше да е 100 % прав,или рискуваше да изгуби живота си.Имайки предвид това,би било малко вероятно ,че г-жа Уайт щеше да има смелостта да обяви себе си за „духа на пророчеството” по време на библейските времена.
  ИЗПИТ № 2- НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЛЪЖА В ТЕХНИТЕ ВИДЕНИЯ
  „Ето,Аз съм против ония,които пророкуват лъжливи сънища,казва Господ,и като ги разказват,с лъжите си и с надменността си правят людете ми да се заблуждават,когато Аз не съм ги изпратил,нито съм им заповядал.Те никак няма да ползуват тия люде,казва Господ !” Ер. 23 : 32
  ЛЪЖА № 1 – Вратата за спасение е затворена
  В периода от 1844-1850 г.,в който Е.Уайт получаваше чести публични видения,тя твърдеше,че на няколко пъти видяла вратата на спасението затворена и адвентистите вече не трябва да работят за спасението на света. Ofis Nichos,ревностен вярващ в Е.Уайт,написа:”Нейната вест беше,че нашето дело за номиналната църква и за света беше завършено…/DF 105/ Адвентният проповедник Исак Уелкам казва :”Често посещавах събрания с Елън и Джеимс Уайт през 1844-45 г.Няколко пъти аз я видях когато падаше на пода-време,в което загубваше съзнание,за да има видение.Аз я чух да споделя виденията си.Някои от тях бяха публикувани,като те свидетелстваха,че всички,които не подкрепиха движението от 1844г.,което проповядваше,че Христос е напуснал трона на милостта и всички,които са щели да бъдат запечатани,бяха запечатани,и никой друг вече не можеше да се покае./An Examination of Mrs Ellen White’s vizions,Miles Grant,Boston/ Тук разполагаме със специфичен пример за това,как Е.Уайт видя лъжа във видение„ затворената врата”.След това тя сподели това с други хора,които също приеха фалшивото учение.Е.Уайт пише:”…Когато видението завърши, моите уши чуха пеенето на сестра Дюрбен,която викаше със силен глас.Повечето от тях приеха видението за затворената врата.”/Manuscript Releases Vol.5 p. 97 /
  ИЗПИТЪТ УСПЕШЕН ЛИ Е ??? НЕУСПЕШЕН !!!
  Видението на Е.Уайт за „затворената врата на спасението” убеди нейните последователи да приемат фалшива доктрина.Това накара народа да сгреши и това видение не беше от полза за хората.Това е конкретно доказателство ,че Е.Уайт не издърща на втория изпит за пророк.
  ЛЪЖА № 2 Няма противоотрова срещу отравяне със стрихнин .
  През 1864 г. Е.Уайт е имала видение относно стрихнина: „Беше ми показано клонче,на което имаше големи плоски семена.На него беше написано:”Nux vomika,strichnine!” Отдолу пишеше:”НЯМА ПРОТИВООТРОВА !!!” /Spiritual Gifts vol. 4 p. 136 / Това естествено беше фалшиво видение,тъй като преди видението й английски учени бяхя открили,че въглена е ефективна противоотрова.През 1855 г. в Англия вече беше използван стрит животински въглен,разтворен в подсладена вода за лекуване на отровени със стрихнин и други алкалоиди.Обществото на учените не повярва на видението на Е.Уайт и откри няколко други противоотрови,като магнезиев окис,калиев перманганат и танин.
  ИЗПИТЪТ УСПЕШЕН ЛИ БЕШЕ ИЛИ НЕУСПЕШЕН? НЕУСПЕШЕН !!!
  Това е един от многото случаи,когато съвременната медицина доказа,че Е. Уайт е сбъркала в своите предсказания относно здраве ,а и наука.
  ЛЪЖА № 3 –НА ЮПИТЕР ЖИВЕЯТ ВИСОКИ ХОРА
  Писмо на Г-жа Трусдейл,присъствала на видението за”слънчевата система” „Сестра Уайт беше много отслабнала физически,и докато се молехме за нея,Божият Дух се изля над нас.Скоро забелязахме,че тя беше безчувсвена към земните неща.Това беше нейният пръв поглед върху света на планетите.След като преброи на глас луните на Юпитер,и скоро след това тези на Сатурн,тя каза :”Населяващите планетата са високи,величествени хора,напълно различни от населението на земята.Грехът не беше засегнал тази планета.”/Писмо на г-жа Трусдейл,27.01.1891 г./
  ИЗПИТЪТ УСПЕШЕН ЛИ Е ИЛИ НЕУСПЕШЕН ??? Н Е У С П Е Ш Е Н !!!
  Условията на Юпитер и Сатурн са изключително негостоприемни за живот. Повърхността на планетите е съставен изключително от течен водород и атмосферното налягане е милиони пъти по-високо от това на земята. Никакъв вид живот не беше открит от нито една от многото космически сонди,които посетиха Юпитер през 1980 и 1990 години.Това е друга лъжа, която Е.Уайт видя във видение .
  ИЗПИТ № 2- ВИЕ РЕШЕТЕ УСПЕШЕН ЛИ Е ИЛИ НЕ ???
  Ние цитирахме три случая,в които Е.Уайт видя лъжа в в своите видения. Повече от тези 3 видения могат да бъдат споменати,но тези са достатъчни, за да докажат,че нейните видения не са и дадени от Бога.
  ИЗПИТ № 3 – НЕ МОГАТ ДА КРАДАТ ПИСАНИЯТА СИ ОТ ДРУГИ
  Библията идентифицира фалшивите пророци като такива,които крадат писанията си от други хора:”Чух що говорят пророците,които в Мое име пророкуват лъжа,като казват: Видях сън,видях сън!Затова ето Аз съм против пророците,казва Господ,които крадат думите ми всеки от ближния си !” Еремия 23:25,30 Много е написано относно обширното плагиатство на Е.Уайт от писанията на други хора.Преди публикуването от Уолтър Рий на книгата „Лъжата на Уайт”,адвентистите твърдяха,че само 8-10 % от книгите на Е.Уайт са копирани от други автори.Адвентната църква нае един от адвентните учени д-р Фред Велтман ,за да изследва книгата”Животът на Исус”,и той откри,че 30 % или повече са копирани от други автори.След изразходването на много средства и осем години на проучване,Велтман потвърди това,което други изследвания доказваха,че заимстваното от други автори достига до 90 %.Нека накратко да прегледаме доказателствата :”патриарси и пророци” е копирана от ”Библейска история:стар завет” на Едершайм,”Животът на Исус” е копирана от 23 различни източника,вклучително фантастика, „Великата борба” също е копирана от много автори,”Пътят към Христос” е копирана от Фани Болтън, „Ранни видения” е копирана от Уйлям Фой,Здравните реформи са копирани от много други автори,дори цитатите,започващи с „Беше ми показано…” са копирани.
  ИЗПИТ № 3 ВИЕ РЕШЕТЕ УСПЕШЕН ЛИ Е ИЛИ НЕ !!!
  Доказателствата,че Е.Уайт е откраднала своите”вдъхновени писания” са поразителни.Това показа,че тя не издържа третият изпит за пророк !
  ПРИЕМАТ ЛИ БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ ВЕСТИ ИТ МЪРТВИТЕ ?
  Тази статия разглежда съня на Е.Уайт,в който тя разговаря със своя умрял съпруг.Четейки тази статия вие ще се убедите,че тя вярваше,че този сън е от Бога.Никъде я Библията не срещаме пророк ,който да получава откровения от Бога чрез умрял човек.Повечето адвентисти се ужасяват като чуят за хора,които се свързват с умрелите.Адвентистите много добре знаят какво казва Библията по въпроса за търсене на съвет от мъртвите.”И когато ви рекат:Допитайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят,отговорете:Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?…” Исая8:19-20 „Да не се намира между тебе някой,който да прекарва сина си или дъщеря си през огън,никой чародей,астролог,гадател или омаятел,никой баяч,
  запитвач на зли духове,врач,или запитвач на мъртвите,защото всеки,който прави тия дела,е омразен на Господа …”Втор.18:10-12
  „Също мъж или жена,която запитва зли духове,или е врач,непременно да се умъртви,с камъни да ги убият…” Левит 20: 27
  ЕЛЪН УАЙТ РАЗГОВАРЯ СЪС СВОЯ МЪРТЪВ СЪПРУГ
  Нека прочетем писмото,което тя написа на своя син Уили Уайт :”Бяха изминали няколко дни,през които умолявах Бог за светлина относно моите задължения.През ноща аз сънувах,че бях във файтон,пътувайки,седяща от дясната страна.Татко беше във файтона,седящ от лявата ми страна./Е.Уайт използва термина „татко”,когато говореше за своя съпруг Джеймс Уайт, който беше починал на 6 август,1881 г..пет седмици преди съня на 12 септ./ Той беше блед,но спокоен и сдържан.Татко-извиках аз-аз съм много щастлива да те видя до себе си още веднъж! Аз чувствах,че половината от мен ме беше напуснала.Татко,аз те видях мъртъв,аз видях как беше погребан.Наистина ли Бог се е съжалил над мен и ти е позволил да дойдеш отново при мен,за да работим заедно,както правехме преди?Той изглеждаше много тъжен.Той каза:”Господ знае какво е най-доброто за теб и мен.Моята работа ми беше много скъпа.Ние отговаряхме на спешните покани на нашите братя да посещаваме важни събрания.Ние не можехме да откажем.Тези събрания ни изтощиха повече отколкото можем да си представим…/следват дълги обяснения,но ето как завършва разговора/ Аз казах:ДЖЕЙМС,ТИ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ С МЕН И НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗАЕДНО !/Тук Елън прави договор с мъртвия Джеймс-той трябва да остане завинаги с нея за да работят заедно/ Той каза:Аз останах в Батъл Крик твърде дълго.Аз трябваше да замина за Калифорния преди една година.Аз исках да помогна на делото и институциите в Батъл Крик.Аз допуснах грешка.Твоето сърце е нежно.Ти ще бъдеш склонна да допуснеш същите грешки както мен.Твоят живот може да бъде използван за делото Божие… Аз се събудих.Този сън изглеждаше толкова истински. Сега ти можеш да видиш и да разбереш защо аз не се чувствам задължена да отида в Батъл Крик,за да нося отговорностите на Генералната конферeнция.Аз нямам задължение да отида в Генералната конференция. Бог ми забранява ! Това е достатъчно !” /Писмо 171 1881г.,стр.2-4/Можете да намерите това писмо в книгата на Артур Уайт”Пенсионните години”/
  В този сън Елън Уайт направи договор с мъртвия си съпруг,който със сигурност е демон,да остане и да работи с нея.Забележете,че тя искаше влиянието на мъртвия и съпруг да продължи до края на живота и .Когато
  тя се събуди , последва съвета на мъртвия.Дори по-лошо,тя твърди,че Бог и е говорил чрез мъртвия и съпруг.Ако Е.Уайт беше пророк,защо прие съвет от мъртъв човек,мислейки че идва Бога?И защо искаше да работи с този умрял човек до края на живота си ?
  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
  Сега аз ви питам,можете ли да вярвате на Елън Уайт,след като тя последователно противоречи на Библията,дори в своите „Божествено вдъхновени” сънища ? Истината за Елън Уайт е тази: тя беше фалшив пророк !Тя не притежава никаква светлина,тъй като лъжата не може да бъде превърната в истина,и фалшивият пророк не може да бъде направен истински.Ако искате да узнаете истината,тогава гледайте към Исус Христос и изследвайте Неговото Слово.Няма никаква нужда да изследвате лъжливите писания на фалшивия пророк Елън Уайт,които са представени като вдъхновени от адвентистите от седмия ден.Исус Христос е Истината и Спасител на своя народ.
  ЗАДОВОЛЕН ЛИ Е БОГ,КОГАТО ПОСТАВИМ КОЛЕДНИ ЕЛХИ В ЦЪРКВИТЕ ?
  Към края на 1870-те години Е.Уайт установи практиката да се поставят коледни елхи във всяка адвентна църква,върху които хората да поставят даренията си.Това все още се практикува днес в много адвентни църкви.
  „Бог ще бъде задоволен,ако на коледа всяка църква постави коледна елха, на която да бъдат закачани дарения,големи и малки,за тези домове за поклонение.” /Review and Herald,Dec.11,1879/
  “Нека отделни църкви да представят пред Бог коледни елхи във всяка църква,и след това да закачат върху тях плода на благотворителност и благодарност-дарове,които идват от благоразположени сърца,плодове, които Бог ще приеме като израз на нашата вара и голяма любов към Него за дара на неговия син Исус Христос.Нека вечнозеленото дърво бъде покрито с плод,богат,чист и свят,приемлив за Бог.” /Review and Herald,Dec.9,1884 /
  А Н А Л И З
  Стотици години преди рождението на Исус Христос езичниците в Рим отсичаха вечнозелени дръвчета,които донасяха в своите домове,за празнуването от тях на 25 дек. поклонение на Ваал-Берит.Египтяните също донасяха дръвчета в домовете си на 25 дек.,за да празнуват своя месия Ваал-Тамар. Според езическите учения,майката на Адонис,бога на
  слънцето, мистериозно била променена в дърво,и когато била в това си състояние,тя по чуден начин родила божествения си син. Така че вечнозеленото дърво няма абсолютно никаква връзка с рождението на Исус Христос.Това е чисто езическа традиция.Изглежда че адвентистите са готови да жертват своите високи идеали относно езическия символизъм,когато разбраха,че дръвчето може да бъде използвано като приспособление за печелене на пари.Поставяне на дарение върху коледно дръвче задоволява ли Бога ???
  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
  Рано или късно всяко дете порасва и разбира за Дядо Коледа,за баба Марта,за баба Яга и други подобни .Не е наша грешката,че сме вярвали в тези лъжливи истории.Хората,на които имахме доверие,ни казваха да вярваме в тях.Един ден обаче,аз пораснах,и вече не бях толкова наивен да вярвам на тези истории.
  Когато започнахте да четете тези страници,може би сте вярвали в Елън Уайт.Вие вярвахте,защото се доверявахте на тези,на които сте вярвали.Вие сте вярвали в нещо,защото ви е била казана само половината от историята-половината,която я прави да изглежда като пророк.Сега вие знаете цялата история.Вие сте пораснали.Времето да се разделите с приказките от детството е дошло.Те ви служеха добре за известно време,но когато истината дойде,приказките изгубват своя блясък.ВЕЧЕ НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С ПРИКАЗКИ.ВИЕ ИСКАТЕ И С Т И Н А Т А !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *