Участието на Святия дух в нашето спасение

 

Участието на Святия дух в нашето спасение:

1. Трябва да бъдем новородени и съживени от Духа:
Йоан 16:8,9 Йоан 3:5-8 Йоан 6:63
Тит 3:5

2. Със спасението си получаваме част от Святия дух:
2Кор. 1:22 Ефес 1:13,14 Ефес 4:30

* * *
Рим 8:16 1Йоан 3:24 1Йоан 4:13
Йоан 15:26 Йоан 16:14 Марка 3:28,29

Кръщение (изпълване) със Святия дух:

Матей 3:11 Лука 24:49 Йоан 7:38,39
Йоан 14:16 Йоан 16:7 Д.А. 2:1-4
Д.А. 8:15-17 Д.А. 19:2 Д.А. 10:44-46
Д.А. 19:1,2 Лука 11:9-13 1Кор. 6:19
Ефес 5:18 Д.А. 8:15-17 Д.А. 19:6

Целта на духовното кръщение:
Д.А. 1:8 Лука 4:18 Йоан 15:26
Д.А. 4:29,31 Д.А. 5:32 Мих. 3:8
1Цар. 10:6 Пс. 51:10-13 Ефес. 5:18,19
Рим. 8:5-7 Гал. 5:16,17,22,23
Рим. 5:5 Рим 14:17 Рим 15:13
1Кор. 12:4-11 Йоан 14:16,26 Йоан 16:7
Д.А. 9:31 Рим 8:1 1Пет. 4:14
Рим. 8:26,27 Юда :20 Йоан 16:13
1Йоан 5:6

Дарби на Святия дух:
Марк 13:11 Лука 12:11,12 Йоан 14:26
Йоан 16:13 1Кор. 2:9,10,12 Ефес. 1:17
2Тим. 1:13,14 1Кор.12:7,10 Йоан 16:13
Д.А. 2:17,18 2Пет. 1:21 Исая 11:2,3
1Кор 2:12-15 1Кор 12:9,10 Д.А. 8:29
Д.А. 16:6-7 Рим. 8:14 Исая 30:21
Д.А. 2:1-4 1Кор.12:10,11 1Кор. 13:1
1Кор. 14:2,4 Ефес. 3:16

Свобода в Святия дух:
2Кор. 3:17 Рим 8:2,15 Гал. 5:18
2Тим. 1:7

Святият дух вдъхновява единството на вярващите:
Деян. 4:31,32 1Кор.12:13 2Кор. 13:14

Друго относно служението на Духа:
Д.А. 8:17-20 Д.А. 20:28 Рим. 8:11

Подчинение на Святия дух:
Пр. 1:23 Д.А. 5:32 Гал. 5:25
1Пет. 1:22 Откр. 2:29 Рим. 8:5,6
1Кор. 2:14 Ефес. 4:29,30 1Сол. 5:19
Евр. 3:7-10 Битие 6:3 Исая 63:10
Д.А. 7:51-53 Д.А. 20:22,23

Святият дух в живота на Исус:
Матей 1:18,20 Лука 3:21,22 Лука 4:1
Д.А. 10:38 Йоан 3:34 Матей 12:28
1Пет. 3:18

Други библейски примери:
Изход 31:2-5 (Безалиил)
1Царе 10:6,9,10(Саул)
1Царе 16:13(Давид)
Лука 1:15(Йоан Кръстител)
Лука 1:41-42(Елисавета)
Лука 1:67(Захария)
Лука 2:25,26(Симеон)
Лука 4:1(дякони)
Деяния 9:17(Павел)
Деяния 11:22-24(Варнава помазан да поучава)
Деяния 4:8(Петър помазан да проповядва)
Деяния 7:55(свидетелството на Стефан)
Деяния 13:9-11
Деяния 13:50-52

* Ключови глави относно Святия дух: Йн.14, Деян.2, Рим.8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *