Апел за усърдна молитва за страната ни

ДО ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ И ВЯРВАЩИ ОТ СЪЮЗА НА ЕПЦ В БЪЛГАРИЯ

„…когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън,
нито вик по нашите улици;
тогава блазе на онзи народ, който е в такова състояние!
Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог!
Псалом 144:14-15

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

В четвъртък, 21 февруари т.г., на заседание на Съюзното ръководство и Събранието на районните пастори беше отправен призив към всички вярващи и църкви от СЕПЦ за усърдна молитва и пост за поради социалното напрежение и политическата криза в България. Аз вярвам, че сега е нашето време – да застанем в пролома пред Бога заради страната си (Йез. 22:30) и да искаме от Бога благословенията от Псалом 144:14-15!

Аз се радвам, че научавам за различни сериозни молитвени инициативи в страната ни, за които научавам и които обединяват вярващи от различни църкви и деноминации.

Днес беше отправен призив и от Председателя на Обединени Евангелски църкви п-р Николай Неделчев всички църкви да отправим специална молитва пред Бога в неделя 24 февруари за Божието благословение в страната ни. Но аз вярвам, че нашата молитва няма да бъде само в неделя, но ще продължаваме да се молим до провеждането на изборите и съставянето на ново правителство (а след това пък ще продължим да се молим и за него).

Изпращам ви прикачен файл с призива на ОЕЦ, който може да оповестите по църквите ви.

Изобилни благословения на всички вас! Бог да благославя страната ни!

В Исус Христос,
Иван Врачев

13 comments for “Апел за усърдна молитва за страната ни

 1. Не ви ли направи впечетление , че позивът в сърцата на хората за очистване от неправедни управляващи се случва след като първо християните в Б-я поискаха това да се случи в църквите. Вие пасторите не се ли чувствате поне малко изобличени от това , че оставихте човеците с агентурно минало във вашите църкви да са на високи позиции ? Вече болшинството от вас не ви припознавам като овчари грижещи се за стадото. Повече ми приличате на бизнесмени. Сега се опитвате да сте в крак със събитията … много жалко . Бог преди да направи нещо го показва на своите слуги пророците. Вашите призиви щяха да имат стойност ако бяха преди да почнат да се случват тези събития. ВИЕ ПАСТОРИТЕ СЕ ПОКАЙТЕ !!! Не само на думи , но и на дело. Както вие се отнасяхте към миряните , така управляващите се отнасяха с народът ни. НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ВРЪЗКАТА ? Всъщност , ако не се покаете … знаете какво ще ви се случи. Но ще бъде болезнено и за народът .

 2. Г-н Петьо прави ни впечатление че не уточнявате кои точно християните в Б-я първи поискаха това да се случи в църквите. И защо се държите по същия начин като пасторите с тайни събрания, хъшови завери, конспиративни теории и откъслечна информация под формата на декларации и отворени писма? Не ви ли прави впечатление че тези християни за които говорите не са по-различни от хората които са по площадите днес? Тълпа без водачи която отхвърля всяка църква и власт но без никаква идея как да продължат нататък. Ето затова и вие тъпчете на едно и също място от години и не можете да махнете дори един пастор с досие. Тълпа без водителство и без грам преценка какво следва утре и как ще се решават истинските проблеми на обществото. Което правите не се различава много от комунизъм в църквата. Това ли е истинската Невяста Христова според вас?

 3. Благодаря Ви за отговора. Аз не искам да се получава словесна битка. Само уточнявам , че борбата ми не е с-щу плът и кръв. Поради тази причина и оръжията които използвам не са плътски. Знам , че ако се изкуша да използвам някакво плътско оръжие , загубата ще ми е вързана в кърпа.

 4. Може ли някой от квалифицираните теолози и пастори да даде Библейска обосновка на молитвата за държава. Аз в Библията не намирам някой да се моли за Римската империя, за Египетската или Вавилонската. Виждам само усърдни молитви за народа на Бога, ако не съм разбрал нещо благодаря за обяснението.

 5. Първо трябва да се дефинира понятието „държава“. Под този термин се разбира дадено управление на един народ. При демократична република управлението принадлежи на народа, което означава, че с понятието държава може да се идентифицира народа. Да се молим за държавата означава да се молим за всички нас, защото държавата, това сме ние, нейните граждани. Няма нищо лошо и нередно да се молим за нашите сънародници, като почнем от нашите невярващи близки. А да се молим за управляващите – също имаме основание. То е казано ясно от апостол Павел в 1-во послание до Тимотей 2:1-2.

 6. Амин ! Аз искам да имаме управители , които да имат страх от Бог ! И се моля за това.

 7. Благодаря за обяснението не знаех че държава и народ са едно и също. В този случай не е ли по-логично да се молим за възстановяване на римската империя, нали Христос и апостолите са се родили в нея. Вероятно така ще станем един народ с тях.

 8. Това, за което трябва да се молим е за спасението на народа ни. А дали ще се спасят всички – това вече е друг въпрос.
  А единно определение на понятието „държава“ няма, но обикновено се разбира институциите на управление. Ето някои дефиниции: Държавата — това е институция или съвкупност от институции, чиято основна задача (независимо от всички други задачи) е охраняване на правовия ред. Държавата съществува там, където специализираните органи за поддържането на реда, като например, полиция и съд, са отделени от останалите сфери на обществения живот. Държавата — това е независима централизирана социално-политическа организация за регулиране на обществените отношения. Тя съществува в сложно, разслоено общество, разположено на определена територия и състоящо се от два основни пласта — управляващи и управлявани. Отношенията между тези слоеве се характеризират с политическо господство на първите и данъчни задължения за вторите. Тези отношения са законни па силата на идеологията на поне част от обществото, в основата на което лежи принципа на реципрочност.
  Демокрацията (от гръцки: δημοκρατία, „народовластие“) е форма на управление, при която държавната власт произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), референдуми (пряка демокрация) или избрани представители (представителна демокрация).[1]
  Под народ в тази дефиниция се имат пред вид по-скоро „гражданите“ (защото гражданство в древна Гърция например притежава само част от народа). Така, дефиницията на демокрация допуска различни интерпретации, както по отношение на смисъла на понятието „народовластие“, така и по отношение на неговото практическо приложение — както ясно се вижда от огромното многообразие на политически системи, които изявяват претенцията да бъдат демократични.
  Молейки се за държавата считам, че нямаме пред вид държавата като институция, а като хора. Интересуват ме не институциите, а хората, които стоят зад тях. Ако се молим, примерно, за даден автомобил да не катастрофира, обикновено нямаме пред вид планината от метал, която върви по пътищата, а водача, който стои зад волана, а той се човек.
  (Само едно уточнение – дефинициите са от укипедия)

 9. Дефинициите за държава,управители,съдии, народ,църква,деноминации( и всичко което засяга темата)-добре е да се разглежда от светлината на Словото!
  bogoizbrania,колкото и да изглежда „краен“-може да се окаже прав…

 10. Привет от Пловдив, сутринта приятел ме пита за изказването, но явно е че някой съименник
  го е писал. Неприятно ми беше когато миналата есен разбрах, че е имало хора които наред с Божието дело са служели и на ,,службите“ за сигурност като доносници.Един ден всеки ще отговаря пред БОГ за делата си, да се молим за водачите който са вършили тези дела, да се покаят и да имат ДВОЙНО по голям растеж в църквите си и обучени водачи. НЕ ИСКАМ ДА СЛУШАМ ЕРЕТИЧНИ УЧЕНИЯ КАТО: съживлението започва от вас, т.е. от миряните, на тях не им се плаща на края на месеца да стоят на пост и молитва да служат с чисти мотиви. Всичко зависи от водача пример: Исус Христос, Мартин Лютер (ГЕРМАНИЯ),Смит Уигълсуърт, Били Греъм, Дейвид Уилкерсън, има и БЪЛГАРски ХРИСТИЯНИ с чисти сърца.
  На времето служението на Мартин Лютер е спряло отоманската империя до Австрия, а не католическата църква. И така – СЪЖИВЛЕНИЕ за ЦЪРКВАТА в БЪЛГАРИЯ и РЕФОРМАЦИЯ за обществото ни заедно със слабите ни политици… Матея 5:8

 11. Има съвременни понятия, които в Библията не можем да видим. Никъде там не са споменати думи като „държава“, „президент“, дори „империя“ и „император“, въпреки, че те са сравнително по-стари. И това е нормално, в миналото държавните управления не са се осъществявали по съвременен начин. Макар, че обикновено се счита, че „цар“ е аналог на „президент“, между двете понятия има коренна разлика. Има принципи, обаче, които не са отменени и остават вечни. В Римл. 13 е казано, че политическата власт е от Бога. В книгата Съдии на две места е записано, че липсата на цар (т.е. царска институция или, казано на наш език държавност) води до анархия и беззаконие – всеки прави това, което иска. Очевидно волята на Бога е била Неговия народ на има цар, което се вижда в обещанието, което Той даде на Авраам – „и царе ще излязат от чреслата ти“. В 1-во Царе проблема беше, че евреите поискаха цар не за да въведе ред и законност в страната, а „за да бъдат като другите“ (1 царе 8) – те искаха да подражават на другите народи. Волята на Бога за царя е била доста различна от представата, която са имали. Царят на Божия народ трябваше ба бъде образ на Месия, Който предстоеше на дойде и за това неговата роля беше по-специална. Но евреите не осъзнаха това и получиха цар, какъвто търсеха – Саул, който се провали. Главната задача на светското правителство (или държавата) е да осигури ред и законност в страната, за да живее населението в мир, сигурност и стабилност. Всички искаме да имаме ефективна армия, която да защитава народа от агресори и да реагира адекватно при стихийни бедствия. Искаме и полиция, която да залавя и наказва престъпниците за да няма кражби, убийства, отвличания и други престъпления. Проблемът но днес е, че имаме държава, каквато заслужаваме – на безбожен народ, безбожни управници. Според мен трябва да се молим за народа ни като цяло – не за икономически и финансов просперитет, а за духовно обновление и спасение. За да се издигнат управници, които да имат страх от Бога и да управляват, водени от Божията мъдрост, те трябва да излязат от един спасен и уповаващ на Бога народ. Тук е мястото и да се замислим, дали ние работим за спасението на народа ни достатъчно ефективно, или сме погълнати повече от лични и вътрешни проблеми, които ни отнемат ценното време да свършим работата си която Бог ни е възложил. Казано накратко, за да издигне Бог управници, които да имат страх от Него, трябва да се запитаме дали ние, които се считаме за Негови служители, сме на мястото си и дали вършим това, за което сме призвани.

 12. Идентификацията между „държава“ и „народ“ е същностната база на тоталитаризма. Когато държава и общество (народ) биват третирани като едно и също нещо, църквата става част от държавата, тоест от тоталната светска власт. Този модел на сливане на всички граждански общности и организации с фикцията „Държава“ са причината за нацизма, комунизма, фашизма и тоталния ислям и всяка друга идеологически или религиозно монолитна светска власт.

  Именно поради това сливане евангелските и библейски християни, чието послание е трансцедентно и се конкурира с претенцията за божественост на „държавата“, са преследвани в такива режими като „заплаха за националната сигурност“.

  Крайно време е евангелските християни да се отърсят от тази крайна форма на новозаветно идолопоклонство, в която светският управник не е считан за слуга на Бога, както е библейски правилно, а за негово проявление – сам Бог.

  Библията предвижда светските управници да гарантират реда и мира в обществото, не да изграждат апарат, който да обгрижва всяка плътска и духовна нужда на човека, превръщайки се в бог-снабдител. Най-малкото защото е абсурдно, както виждаме от невъзможността за прилагане на този модел по времето на комунизма, така и сега.

 13. 1. Трябва ли да се молим за държавата, в която живеем?
  Вярвам, че това е угодно пред Бога.

  Еремия 29:7
  търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани пленници,
  и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате и вие мир.

  Ако Божията воля за израилтяните беше да се молят за града, където бяха пленници,
  то колко повече ние трябва да се молим за нашите градове (села), където живеем свободно!

  2. Апела на ап.Павел в 1 Tимотей 2:2 – Да се молим за всички, които са високопоставени!

  1 Тимотей 2:2
  за царе и за всички, които са високопоставени,
  за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

  Ако сме призовани да се молим за управниците на една държава,
  то тогава защо да не можем се молим (ходатайстваме) за самата държава пред Бога?

  3. Бог може да издигне 1 човек до позиция на власт в определена държава, за да изпълни Неговото намерение (план), а също и за благословението на тази държава!

  Издигането на Йосиф беше такова издигане!

  Псалом 105:17-22
  Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб.
  Стиснаха нозете му с окови; Душата му участвуваше в притискането от желязото,
  До като дойде време да се изпълни думата му; Защото словото Господно го изпитваше.
  Царят прати та го развърза, – Управителят на племена, – та го освободи.
  Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот,
  За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.

  Даниил 2:21
  Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя царе;
  Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на разумните.

  Йов 36:7
  Не оттегля очите Си от праведните, Но даже ги туря и с царе да седят на престол за винаги,
  И те биват възвишени.

  Псалми 75:7
  Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.

  Вярваме ли, че Бог може да издигне 1 човек до позиция на власт?
  Сатана също може да издига личности до позиция на власт, с цел да изпълнят неговите планове и намерения за тази държава.

  Ако вярваме в това, то тогава нека се молим да бъдат издигнати от Бога хора (личности), с чисто минало, които имат потенциала и готовността да работят за извеждането на България от кризата (духовна и икономическа), в която се намира.
  Издигни такива водачи в България, Господи!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *