ИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2002)

РЕГИСТЪР НА ИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА „ТУНДЖА“ / 1993 г. – 2002 г./

№ по ред Наименование на вероизповеданието Седалище № на писмото от Централния орган № на писмото от Дирекцията по вероизповедание
1/ 17.03.1993 г. Евангелски петдесятни църкви с. Маломир 301/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. но МС
2/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Завой 302/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1992 г. на МС
3/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Козарево 304/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
4/  17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Генерал Инзово 304/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
5/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Ботево 304/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
6/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Скалица 304/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
7/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Кукорево 310/ 19.10.1992 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
8/ 17.03.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Бояджик 311/ 19.10.1992  г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
9/ 07.06.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Калчево 389/  25.05.1993 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
10/ 14.06.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Бояджик 232/ 11.06.1993 г. на СЕПЦ 04-02-172/ 07.11.1990 г. на МС
11/ 20.09.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Драма 293/ 27.08.1993 г. на СЕПЦ 119/ 24.06.1993 г. на МС
12/ 10.12.1993 г. Евангелска петдесятна църква с. Бояджик 397/ 30.11.1993 г. ; 396/30.11.1993 г. на СЕПЦ 119/ 24.06.1993 г. на МС
13/ 22.12.1993 г. Обединена божия църква с. Бояджик 511, 512, 514,/ 16.12.1993 г. на Обединени божии църкви – гр. София 96/ 25.11.1991 г. на МС
14/ 22.12.1993 г. Християнска обединена божия църква „Шалом“ с. Ханово 515, 516, 516, 518/ 18.12.1993 г. на Обединени божии църкви – гр. София 96/ 25.11.1991 г. на МС
15/ 22.12.1993 г. Християнска обединена божия църква „Шалом“ с. Тенево 519, 520, 521, 522 / 18.12.1993 г. на Обединени божии църкви – гр. София 96/ 25.11.1991 г. на МС
16/ 22.12.1993 г. Християнска обединена божия църква „Шалом“ с.  Чарган 523, 524, 525, 526/ 18.12.1993 г. на ОБЦ 96/ 25.11.1991 г. на МС
17/ 01.03.1993 г. Обединена божия църква с. Бояджик 691, 692, 693, 694 на ОБЦ 96/ 25.11.1991 г. на МС
18/ 01.03.1993 г. Обединена божия църква

Заличена на 27.11.1995 г. по молба на председателя

с. Маломир 650, 652, 653/ 23.02.1994 г. 96/ 25.11.1991 г. на МС
19/ 01.06. 1994 г. Обединена божия църква с. Ботево 961, 962, 963, 964/ 29.05.1994 г. 96/ 25.11.1991 г. на МС
20/ 25.07.1994 г. Евангелска петдесятна църква /регистрирана под № 4/ 17.03.1993 г./ с. Генерал Инзово 169/ 13.07.1994 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 на МС
21/ 15.08.1994 г. Евангелска петдесятна църква /регистрирана под № 1/ 17.03.1993 г./ с. Маломир 53/ 25.03.1994 г. 119/ 24.06.1993 г.
22/ 21.09.1994 г. Евангелска петдесятна църква с. Хаджидимитрово 186/ 30.08.1994 г. 144/ 18.04.1994 г. на МС
23/ 24.10.1994 г. Евангелска петдесятна църква с. Роза 196/ 22.09.1994 г. 144/ 18.04.1994 г. на МС
24/  1994 г. Евангелска петдесятна църква с. Чарган 299/ 18.10.1995 г. 144/ 18.04.1994 г.
25/ 01.02.1996 г. Евангелска петдесятна църква с. Калчево 243/ 27.07.1995 г. 144/ 18.04.1994 г.
26/ 01.02.1996 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Ботево 256/ 27.07.1995 г. 144/ 19.04.1994 г.
27/ 01.02.1996 г. Евангелска петдесятна църква с. Победа 334/ 04.12.1995 г. 144/ 19.04.1994 г.
28/ 01.02.1996 г. Евангелска петдесятна църква с. Меден кладенец 354/ 22.12.1995 г. 144/ 18.04.1994 г.
29/ 01.04.1996 г. Евангелска петдесятна църква /регистрирана под № 1/ 17.03.1993 г./ с. Маломир 61/ 05.03.1996 г. 59/ 26.02.1996 г. на ДВ
30/ 01.04.1996 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Завой 13/ 23.01.1996 г. 144/ 18.04.1994 г. на ДВ
31/ 16.05.1996 г. Евангелска петдесятна църква с. Челник 132/ 13.05.1996 г. 59/ 26.02.1996 г. на ДВ
32/ 17.05.1996 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/ 20.09.1993 г.

с. Драма 109/ 25.04.1996 г. 59/ 26.02.1996 г.
33/ 04.06.1996 г. Обединена божия църква

Ново ръководство

с. Бояджик 1438/ 21.05.1996 г. на ОБЦ гр. София Нелигимно
34/ 26.08.1996 г. Обединена божия църква

Ново ръководство

с. Бояджик 1306/ 23.08.1996 г. 59/ 26.02.1996 г.
35/ 03.10.1996 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Генерал Инзово 201/ 15.08.1996 на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
36/ 25.11.1996 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Роза 228/ 24.10.1996 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
37/ 25.11.1996 г. Евангелска петдесятна църква с. Тенево 230/ 24.10.1996 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
38/ 16.01.1997 г. Евангелска петдесятна църква с. Кабиле 183/ 05.08.1996 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
39/ 16.01.1997 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 8/

Ново ръководство

с. Кабиле 265/ 28.11.1996 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
40/ 16. 01. 1997 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/

Ново ръководство

с. Ботево 271/ 06.12.1996 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
41/ 29. 01. 1997 г. Обедина българска църква с. Маломир 001/ 20.01.1997 г. на ОБЦ 59/ 26.02.1996 г.
42/ 18.04.1997 г. Евангелска петдесятна църква с. Болярско 334/ 12.03.1997 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
43/ 18.04.1997 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Козарево 335/ 12.03.1997 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
44/ 24.04.1997 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 7/

с. Кукорево 372/ 12.04.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
45/ 24.04.1997 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 6/

с. Скалица 356/ 26.03.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
46/ 22.07.1997 г. Евангелска петдесятна църква с. Ханово 413/ 15.05.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
47/ 22.07.1997 г. Евангелска петдесятна църква с. Бояджик 423/ 05.06.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
48/ 01.09.1997 г. Обединена божия църква

/регистрирана под № 19/

Ново ръководство

с. Ботево 0285/ 28.07.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
49/ 01.09.1197 г. Обединена божия църква

/регистрирана под № 15/

с. Тенево 0285/ 28.07.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
50/ 14.10.1997 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 24/

Ново ръководство

с. Чарган 0287/ 28.07.1997 г. 59/ 26.02.1996 г.
51/ 05.11.1997 г. Евангелска петдесятна църква

Ново ръководство

с. Асеново 506/ 30.09.1997 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
52/ 05.05.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 9/

Ново ръководство

с. Калчево 61/ 10.03.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
53/ 06.05.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/

с. Маломир 109/ 21.04.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
54/ 06.05.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 2/

Ново ръководство

с. Завой 111/ 21.04.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
55/ 09.06.1998 г. Евангелска петдесятна църква с. Крумово 155/ 27.05.1998 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
56/ 17.08.1998 г. Евангелска петдесятна църква с. Коневец 195/ 06.08.1998 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
57/ 13.11.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 28/

Ново ръководство

с. Меден кладенец 246/ 28.10.1998 г. на СЕПЦ 59/ 26.02.1996 г.
58/ 10.12.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 11/

Ново ръководство

с. Драма 267/ 26.11.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
59/ 10.12.1998 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 28/

Ново ръководство

с. Меден кладенец 265/ 26.11.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
60/ 10.12.1998 г. Евангелска петдесятна църква с. Каравелово 266/ 26.11.1998 г. 59/ 26.02.1996 г.
61/ 11.12.1998 г. Обединена божия църква

/регистрирана под № 14/

с. Ханово 0531/ 25.08.1998 г. 1869/ 17.11.1998 г.
62/ 26.01.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 27/

с. Победа 12/ 07.01.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
63/ 26.01.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 37/

с. Тенево 27/ 18.01.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
64/ 26.01.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 5/

с. Ботево 28/ 18.01.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
65/ 09.03.1999 г. Българска божия църква

Анулирана регистрация

с. Завой 135/ 08.03.1999 г. 077/ 06.03.1995 г.
66/ 14.05.1999 г. Евангелска петдесятна църква с. Кукорево 137/ 07.04.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
67/ 14.05.1999 г. Евангелска петдесятна църква с. Кабиле 136/ 07.04.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
68/ 30.06.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 8/

с. Бояджик 170/ 10.05.1999 г. 59/ 26.02.1996 г.
69/ 08.11.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 42/

с. Болярско 191/ 26.05.1999 на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
70/ 08.11.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 6/

с. Скалица 204/ 11.06.1999 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
71/ 08.11.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 47/

с. Бояджик 246/ 03.08.1999 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
72/ 08.11.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 24/

с. Чарган 320/ 15.10.1999 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
73/ 08.12.1999 г. Евангелска петдесятна църква с. Веселиново 343/ 11.11.1999 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
74/ 08.12.1999 г. Евангелска петдесятна църква с. Роза 356/ 23.11.1999 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
75/ 31.03.1999 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 3/

с. Козарево 33/ 10.02.2000 г. 144/ 18.04.1994 г.
76/ 01.03.2000 г.  Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/

с. Маломир 43/ 21.02.2000 на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
77/ 08.05.2000 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 56/

с. Коневец 114/ 23.03.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
78/ 08.05.2000 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 5/

с. Ботево 155/ 24.04.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
79/ 08.05.2000 г. Евангелска петдесятна църква с. Голям манастир 156/ 24.04.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
80/ 16.06.2000 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 27/

с. Победа 212/ 02.06.2000 г.на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
81/ 03.07.2000 г. Евангелска петдесятна църква с. Гълъбинци 232/ 14.06.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
82/ 18.07.2000 г. Обединена божия църква

/регистрирана под № 14/

с. Ханово 0236/ 15.05.2000 г. на ОБЦ 0218274/ 07.07.2000 г.
83/ 04.09.2000 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 2/

с. Завой 251/ 17.07.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
84/ 03.01.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 28/

с. Меден кладенец 333/ 11.12.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
85/ 03.01.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 31/

с. Челник 332/ 11.12.2000 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
86/ 30.01.2001 г. Българска божия църква с. Веселиново 124/ 06.11.2000 г. на ББЦ 046/ 18.01.1999 г.
87/ 30.01.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 11/

с. Драма 2/ 10.01.2001 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
88/ 05.03.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 60/

с. Каравелово 42/ 12.02.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
89/ 03.04.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/

с. Маломир 104/ 14.03.2001 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
90/ 04.05.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 37/

с. Тенево 156/ 18.04.2001 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
91/ 04.05.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 8/

с. Бояджик 153/ 18.04.2001 Г. НА сепц 144/ 18.04.1994 г.
92/ 04.05.2001 Г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 7/

с. Кукорево 154/ 18.04.2001 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
93/ 10.05.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 9/

с. Калчево 129/ 02.04.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
94/ 05.06.2001 г. Евангелска петдесятна църква с. Безмер 175/ 02.05.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
95/ 06.06.2001 г. Евангелска Съборна църква с. Бояджик 69/ 07.05.2001 г. 02-18-512/ 17.11.2000 г.
96/ 13.07.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 38/

с. Кабиле 224/ 03.07.2001 г. на СЕПЦ 144/ 18.04.1994 г.
97/ 28.09.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 2/

с. Хаджидимитрово 256/ 07.08.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
98/ 28.09.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 3/

с. Козарево 255/ 07.08.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
99/ 05.11.2001 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 6/

с. Скалица 250/ 01.08.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
100/ 21.01.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 24/

с. Чарган 330/ 03.12.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
101/ 26.03.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 42/

с. Болярско 209/ 07.06.2001 г. 144/ 18.04.1994 г.
102/ 26.03.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 23/

с. Роза 56/ 26.02.2002 г. 144/ 18.04.1994 г.
103/ 17.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 31/

с. Челник 107/ 23.04.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
104/ 17.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 28/

с. Меден кладенец 108/ 23.04.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
105/ 17.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 1/

с. Маломир 112/ 24.04.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
106/ 17.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 47/

с. Бояджик 114/ 26.04.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
107/ 20.05.2002 г. Обединени Божии Църкви

/регистрирана под № 41/

с. Маломир 229/07.03.2002 г.; 300, 301, 302/ 07.03.2002 г. 73/ 14.02.2002 г.
108/ 20.05.2002 г. Обединени Божии Църкви

/регистрирана под № 19/

с. Ботево 295, 296, 297, 298/ 07.03.2002 г. 73/ 14.02.2002 г.
109/ 28.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 27/

с. Победа 124/ 09.05.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
110/ 28.05.2002 г. Евангелска петдесятна църква с. Дряново 125/ 13.05.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
111/ 14.11.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 79/

с. Голям манастир 246/ 01.11.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.
112/ 14.11.2002 г. Евангелска петдесятна църква

/регистрирана под № 42/

с. Болярско 229/ 08.10.2002 г. 0218-64/ 01.02.2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

 

НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА  В  ОБЩИНА „ТУНДЖА“

/съгл. чл. 19, ал. 5 от Закона за вероизповеданията/

Удостоверение №/дата Наименование на вероизповеданието Седалище Заповед № / дата
  1/ 05.08.2003 г. Съборна Структура „Евангелски църкви“ „Духовен лъч“ към НА „ОБЦ“ с. Ботево I-A-439/ 28.07.2003 г.
  2/ 05.08.2003 г. СС ЕЦ „Духовен лъч“ към НА „ОБЦ“ с. Маломир I-A-440/ 28.07.2003 г.
  3/ 05.08.2003 г. НА на Българска Божия църква с. Козарево I-A-465/ 04.08.2003 г.
  4/ 05.08.2003 г. Евангелска Петдесятна Църква с. Гълъбинци I-A-466/04.08.2003 г.
  5/ 05.08.2003 г. ЕПЦ с. Овчи кладенец I-A-467/ 04.08.2003 г.
  6/ 08.10.2003 г. СС „ЕЦ „Духовен лъч“ към НА „ОБЦ“ с. Ханово I-A-621/ 08.10.2003 г.
  7/ 02.02.2004 г. ЕПЦ с. Драма I-A-041/ 02.02.2004 г.
  8/ 02.02.2004 г. ЕПЦ с. Кукорево I-A-042/ 02.02.2004 г.
  9/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Ханово I-A-115/ 08.03.2004 г.
10/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Кабиле I-A-116/ 08.03.2004 г.
11/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Чарган I-A-118/ 08.03.2004 г.
12/ 08.03.2004 г. ЕПЦ „Гедеон“ с. Кукорево I-A-119/ 08.03.2004 г.
13/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Маломир I-A-120/ 08.03.2004 г.
14/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Бояджик I-A-121/ 08.03.2004 г.
15/ 08.03.2004 г. ЕПЦ с. Калчево I-A-117/ 08.03.2004 г.
16/ 30.03.2004 г. ЕПЦ с. Бояджик I-A-176/ 30.03.2004 г.
17/ 17.03.2004 г. ЕПЦ с. Окоп I-A-138/ 17.03.2004 г.
18/ 27.05.2004 г. ЕПЦ с. Безмер I-A-357/ 27.05.2004 г.
19/ 06.07.2004 г. СС „ЕЦ „Духовен лъч“ към НА „ОБЦ“ с. Веселиново I-A-894/ 06.07.2004 г.
20/ 25.08.2004 г. ЕПЦ с. Хаджидимитрово I-A-071/ 25.08.2004 г.
21/ 14.12.2004 г. ЕПЦ „Благовестие“ с. Завой I-A-1412/ 14.12.2004 г.
22/ 02.12.2005 г. Интернационална Християнска Църква с. Завой I-A-1182/ 02.12.2005 г.
23/ 06.02.2006 г. ЕПЦ с. Кабиле I-A-153/ 06.02.2006 г.
24/ 08.02.2006 г. Българска Православна Църква с. Хаджидимитрово I-A-159/ 08.02.2006 г.
25/ 16.06.2006 г. ЕПЦ с. Овчи кладенец I-A-680/ 16.06.2006 г.
26/ 16.06.2006 г. ЕПЦ с. Гълъбинци I-A-679/ 16.06.2006 г.
27/ 19.06.2007 г. ЕПЦ с. Крумово РД-0800/ 19.06.2007 г.
28/ 19.05.2009 г.

 

Българска Божия Църква

Отписано със Заповед № РД-0292/ 07.04.2010 г.

с. Бояджик РД-0456/ 18.05.2009 г.
29/ 19.05.2009 г. Българска Божия Църква с. Веселиново РД-0457/ 18.05.2009 г.
30/ 06.04.2010 г. Местно поделение на Българска Божия Църква с председател Кирил Г. Иванов с. Бояджик, общ. „Тунджа“, ул. „Изгрев“ № 7 РД-0292/ 07.04.2010 г.
31/ 23.08.2010 г. Местно Поделение на религиозна институция „Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България“ –  Евангелска Петдесятна Църква с. Дражево, ул. „Иглика“ № 18 РД-0795/ 23.08.2010
32/ 08.10.2010 г. Местно поделение на религиозна институция Църква „Филаделфия“ ПК 8627, с. Могила, ул. „Христо Ботев“ № 49А РД-0989/ 06.10.2010 г.
33/ 13.01.2011 г. „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България“ – Местно поделение ЕПЦ с. Гълъбинци РД-0027/ 12.01.2011 г.
34/ 13.01.2011 г. „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България“ – Местно поделение ЕПЦ с. Овчи кладенец РД-0028/ 12.01.2011 г.
35/ 24.02.2011 г. Съюз на евангелските петдесятни църкви в България“ Местно поделение Евангелска петдесятна църква „Емануил“ – с. Окоп с. Окоп, ул. „Тракия № 7,ул.  „Хан Кубрат“ № 14 РД-0176/ 24.02.2011 г.
36/ 24.02.2011 г. Съюз на евангелските петдесятни църкви в България“ Местно поделение Евангелска петдесятна църква „Емануил“ – с. Скалица с. Скалица, ул. „Христо Смирненски“ № 7 РД-0177/ 24.02.2011 г.
37/ 13.07.2011 г. Местно поделение на религиозна институция Църква „Филаделфия“-с. Козарево с. Козарево, ул. „Възраждане“ РД-0711/ 12.07.2011 г.
38/ 03.02.2012 г. Местно поделение на религиозна институция Църква „Филаделфия“-с. Бояджик с. Бояджик РД-0114/ 03.02.2012 г.
39. Евангелска Петдесятна църква с. Безмер, ул. „Славянска“ № 40  
40. Евангелска Петдесятна църква „Емануил“ с. Окоп, ул. „Тракия“ № 7  
41. Българска Божия Църква с. Завой, ул. „Черно море“ № 11 РД-0737/06.07.2012 г.
42. Евангелска Петдесятна Църква с- Скалица, ул. „Христо Смирненски“ № 7 РД-0765/ 13.07.2012 г.
43. Интернационален Християнски Център с. Завой, ул. „Х. Димитър“ № 31 РД-1014/ 12.09.2012 г.
44. Обединена Божия Църква – село Бояджик с. Бояджик, ул. „Г. Кирков“ № 2 РД-0540/ 25.04.2013 г.
45. „Интернационален Християнски Център – „Исус е Господ“ с. Хаджидимитрово, ул. „Цар Асен“ № 11 РД.1243/ 17.10.2013 г.
46. Интернационален Християнски Център – „Исус е Господ“ – Местно поделение „Християнска църква“ – „Исус е Господ“, с. Крумово с. Крумово, ул. „Граф Игнатиев“ № 12 РД-0019/ 09.01.2015 г.
47. „Царски деца“, с. Козарево – Местно поделение „Царски деца“ – село Бояджик с. Бояджик, ул. „Лозарска“ № 19 РД-0920-20.07.2015 г.
48. Българска Християнска Баптиска Църква – Благовеста с. Завой, ул. „Хаджи Димитър“ № 11 РД-0289/ 16.03.2016 г.
49. Апостолско Служение „Исус завинаги“ с. Дражево, ул. „Мир“ № 11 РД-07-0474/

17.05.2017 г.

50. Апостолско Служение „Исус завинаги“ с. Бояджик, ул. „Изгрев“ № 7А РД-07-0475/ 17.05.2017 г.
51. Християнска Църква „Християнски деца“ с. Тенево, ул. „Тунджа“ № 4 РД-07-1071/ 23.03.2018 г.
52. Българска Божия Църква – „Надежда за вечността“ с. Могила, ул. „Тунджа“ № 2 РД-07-0301/ 23.03.2018 г.
53. Божия Църква „Емануил“ –– Местно Поделение на Българска Божия Църква –  с. Бояджик с. Бояджик, ул. „Изгрев“ № 7 РД-07-0063/ 27.01.2020 г.
54. Интернационален Християнски Център „Исус е Господ“ – Местно Поделение „Християнска Църква – „Исус е Господ“ с. Хаджидимитрово, местност „Курткая“ № 348 РД-07-0086/ 03.02.2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *