Регистър на вероизповедания в Банско

Регистър на вероизповеданията в Банско
Запис №… дата…. Наименование на местното поделение Съдебно решение Пълномощно на лицето упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско с адрес на седалището и местното поделение (описват се адресите) Записал (име и длъжност)
Запис № 8 от 28.05.2003г. Българска божия църква „Филаделфия“  Решение № 1/ 28.02.2003 г. на Софийски градски съд Удостоверение № 63 от ББЦ за лицата които го представляват в община Банско с адрес: гр. Банско, ББЦ „Филаделфия“, представлявано от Емил Манчов Камбуров Вихрен Доев- Секретар на община Банско
Запис № 1 от 08.03.2004 г. „Съюз на Евангелските съборни църкви в България“  Решение № 488/ 13.02.2004 г. на Благоевградски окръжен съд Пълномощно на Борислав Георгиев Мацурев упълномощен от централното ръководство на Вероизповедание „Съюз на Евангелските съборни църкви в България“ Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско  Борислав Георгиев Мацурев Веселинка Дурчова- секретар на община Банско

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *