Царствата

2.jpgМисля, че тази тема винаги ще бъде актуална и затова я слагам като начало на нашите коментари. Ще бъде полезно за всички които четат този форум, да разграничат царствата. Посещавайки много църкви в страната и разговаряйки с различни хора забелязах, че много вярващи се объркват когато започнат да говорят за което и да било царство. Ще е благословение за всички ако всеки от вас говори накратко за видовете царства описани в Библията.
1. Има ли разлика между Божието царство и Небесното царство? Като например:

Мт. 19:24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Мт. 22:2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.

Има много примери дадени в библията. Дадените са просто произволни. Можете да цитирате и да дадете вашето становище по въпроса, както и да поясните как през вашите очи виждате Божието царство.

2. Дайте притча която би използвал Исус за да представи Небесното царство в 21 век.
3. Как Неговото царство дойде във вашият живот?
4. Колко царства познавате?
Това са въпроси които със сигурност интересуват всички. Вашето мнение може да повлияе на стотици души, така че ви приканвам да не пдценявате темата и да дадете ясни и обосновани мнениия. Благодаря.

1 comment for “Царствата

 1. Небесно царство и Божие царство

  Има хора, които правят разлика между Небесно царство и Божие царство. Те казват, че Небесното царство е на земята, а Божието царство е на небето.
  За нас най-важно е какво казва Божието слово, а не хората. Затова няма да обръщаме внимание на човешки мнения, а ще посочваме някои стихове, които ясно говорят, че няма разлика между Божието царство и Небесното Царство. Не трябва да насилваме себе си и да влагаме в Божието слово смисъл, който сам Господ Исус Христос не е влагал
  Прави впечатление, че за „Небесно царство” се говори в евангелието на Ма-тей и само на няколко места се споменава „Божие царство” (6:33; 12:28; 19:24; 21:31, 43). Защо е така, ще споменем по-късно.
  Ще подчертаем, че Господ Исус Христос не прави разлика между Небе-сно царство и Божие царство и това трябва да бъде в основата на нашите размишления и сравнения. Ще посочим няколко примера
  Матей 4:17 – Покайте се, защото наближи небесното царство; и Марко 1:15 – Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието
  Матей 8:11 – Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство; и Лука 13:28 – ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени вън.
  Матей 13:11 – На вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено; и Марко 4:11 – На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, а на онези, външните, всичко се дава в притчи; също Лука 8:10 – На вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва в притчи.
  Матей 13:31 – Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си; и Марко 4:30-31 – С какво да сравним Божието цар-ство или с каква притча да ги представим? То прилича на синапено зърно… също Лука 13:18-19 – На какво прилича Божието царство? И с какво да го сра-вня? Прилича на синапено зърно….
  Матей 13:33 – Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато вкисна цялото; и Лука 13:20-21 – С какво да сравня Божието царство? Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато вкисна всичкото.
  От малкото посочени сравнения става ясно, че Христос не прави разлика между Небесно царство и Божие царство и ние не трябва да се влияем от човешки тълкувания на Неговите притчи и изказани истини, които се опитват да правят каквато и да било разлика. Това ще ни въведе в заблуда.
  Да се върнем на въпроса – Защо само в евангелието на Матей се спомена-ва толкова много Небесното царство?
  Матей пише своето евангелие на юдеите, които добре познават закона и пророците.Затова при всеки удобен случай той подчертава „за да се сбъдне казаното от Господа чрез пророка” (1:23; 2:15, 17; 4:14 и др.) Юдеите се страху-ваха да нарушат и заповедта „Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог” (Изхад 20:7). Затова евангелист Матей употребява Небесно царство вме-сто Божие царство, но знае, че Христос не прави разлика между тях.
  Ще завършим нашите кратки размишления по този предмет със свидетелс-твото на апостол Павел, в което той ясно подчертава, че няма никаква разлика между Небесно царство и Божие царство като казва: „И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство, на Когото да бъде слава за вечни векове. Амин” (2 Тим. 4:18)
  След като Божието слово не прави разлика между Божие царство и Небесно царство, то ни казва, че сега има две царства – Царството на Бога и царството на сатана. Бог е позволил временно сатана да владее този свят (Йов 9:24; Лука 4:6; І Йоан 5:19). Когато Христос се възцари, ще покори всичко под нозете си (Йоан 12:31; Откр. 11:15)..
  Ще си позволя малко отклонение като вметна, че църквата не представлява Божието царство на земята, а по-точно църквата е Божието посолство всред този свят, който лежи в лукавия. Всеки, който е приел Господ Исус Христос за свой Спасител е Негов посланик в този свят и нека Бог ни помага да осъзнава-ме тази отговорност като граждани на Неговото царство (2 Кор.5:20).
  Пастир Христо КУЛИЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *