“Пророци” без кожуха на Илия

д-р Вениамин Пеев

Един от най-проникновените психоаналитични портрет на Хитлер – чудовището от Мюнхен, които съм чел, принадлежи на Ерих Фром. Макар да го анализира като некрофилна личност, устремена към разрухата и смъртта, Фром отделя специално внимание на неговите “дарби и таланти”, за да обясни безспорния “магнетизъм” на инициатора на унищожителната Втора световна война. Най-напред Фром отбелязва някои негови външни белези. Според описанието на проф. фон Мюлер, Хитлер бил човек с “бледо, слабо лице… с късо подстригани мустачки и явно големи, бледосини, фанатично студени, бляскащи очи” (Фром, Ерих. Съч. в 11 т. Т. 3: Анатомия на човешката деструктивност. С., 2009. 626). Бляскащите очи подсказват за болезнена нарцистичност, характерна с агресивността и жестокостта си спрямо другите. Особено подчертан е вторият аспект – омраза към всеки, който дръзне да се разграничи от неговото мнение по даден въпрос. По-надолу Фром обобщава, че извънредно нарцистичните хора и най-вече фанатиците “често имат специфичен блясък в очите си, който им придава вид на голяма напрегнатост, на хора от друг свят, на отдаденост” на собствените мнения и идеи. Тази психологична особеност поражда у тях неотстъпчивост и непримиримост към чужди становища, не дай Боже противопоставяне и корекции на тяхната позиция. Нарцисизмът създава самозаблудата за “непоколебима увереност в правотата” на собствените идеи и мнения дотолкова, че на неприемащите ги се гледа като на “смъртни” врагове.

Започвам с тази кратка психоанализа, защото тя е удачна като стартова точка за описанието на религиозния фанатик, който си е наумил, че всяка негова мисъл, всяко негово слово, всяко негово изявление е продукт на внушението на Св. Дух или на друга “божествена” личност. Религиозният фанатик – индуистки гуру, култов основател или съвременен евангелски лъжепророк – следва един и същи модел, който в някаква степен, дори и най-малката, е вариант на поведението на чудовището на Третия райх. Големият познавач на модерните религиозни култове Уолтър Мартин характеризира личността на всеки член на дадена религиозна култова организация като “промит психологически от своята авторитетна система” (Martin, W. The Kingdom of the Cults. Bethany House Publ., 1985.26), т. е. от своя самозван духовен водач. За целта духовният водач му насажда пъклена ненавист към всички и всичко останало. Хитлер едва ли би успял в некрофилската си устременост, ако не бе прилагал идеологията на омраза към славянските народи и особено идеологията на антисемитизма. Култовият религиозен водач насажда омраза дори към онези религиозни представителства, от които е произлязъл. Известно е, че нацисткият водач унищожава дори дейците на окултното общество “Туле”, с които е имал близки контакти (Валод, Ф. Хитлер и тайните общества. С., 2012. 28-48). Мормонството, йеховизмът и др. подобни култови системи често споменават за “християнството” в своите пропагандни материали с подчертано презрение. Прави ми впечатление, че някои ключови фигури на организацията АРЦ не само говорят с натрапчив негативизъм за традиционния български евангелизъм, но се фокусират върху изявени негови представители, целейки очевидно да дискредитират дълголетната евангелска традиция и да изпъкнат като неин “заместител”. Такава позиция е типична проява на нездрав религиозен фанатизъм и култово отклонение от християнството.

Бих искал обаче да кажа още нещо за генезиса на омразата към другите. Психоаналитичният метод на Фром разкрива само част от цялата картина. Хитлер или даден култов водач не са се родили “морални чудовища”. Тяхната форма на мизантропия се корени в окултно въздействие. Чудовището от Мюнхен е попило доста от негативите на окултните общества “Туле” и “Врил”. На окултно влияние се дължат и чувствата на водачи като Джозеф Смит или Сън Мюнг Мун към традиционнното християнство. В същия окултен модел попадат дори някои култови лидери, появили се уж на харизматична евангелска основа. Описвайки кризата в съвременните харизматични общности, Ханк Ханеграаф цитира изказвания на Кенет Копланд и Бени Хин, от които вони на ехидство и омраза към техни събратя, които са дръзнали да ги укорят за ученията и практиките им. Кенет Копланд например злорадства, че негови критици са легнали “в ранни гробове”, поразени от рак, защото са го критикували (Hanegraaff, H. Christianity in Crisis. Harvest House Publ., 1993. 33, 363). Подобни изявления страдат от липса на теология, морал и чувство засоциалност.

Какви са прийомите на такива лица днес, с които те се изявяват пред другите, за да изпъкнат като “уникални”? В психологически смисъл тези прийоми могат веднага да попаднат в психоаналитичния модел на Фром. В богословски смисъл пък те могат да се вместят в системата на Мартин за съвременните религиозни култове, поникнали като отровни гъби върху ствола на многовековното християнство. Достатъчно е като адекватна илюстрация тук да се спрем на темата за “пророческата дейност”, която е твърде представителна за ученията на АРЦ и други сходни общности, за да се убедим в това.

Нека отбележим как религиозно-култовите учения биват индоктринирани в съзнанието на слушателите. Това става с характерни реторични средства и символи. Особено отчетлива е жестикулацията по време на проповед, слово или изричане на пророчество. Наблюдавах в един клип как един от водачите у нас жестикулира. Държейки в лявата си ръка свръхмощен микрофон, усилващ многократно децибелите на гласа му, той размахваше дясната си ръка. Тя се движеше нагоре и надолу като метроном, създавайки особена ритмичност на силното му говорене. В определени моменти обаче дясната ръка се завърташе напред към слушателите като свредел и аз добивах усещането, че въртеливото движение забива изреченото в главите на хората, подобно на нефтена сонда. Сякаш мозъкът бе изгребван и изхвърлян навън като пръст, за да се освободи място за доктрината, темата, пророческата визия на говорителя. Такъв реторичен похват с апломб натрапва на слушателя мислите на говорителя и ти спираш да се съмняваш, спираш да питаш като свободно разсъждаващ човек. Ти биваш индоктриниран и си готов да направиш всичко – дори и най-глупавото и безполезно нещо, ако бъде поискано от теб. Не посланието, а ръката-свредел става двигателят на твоите мисли и действия.

В религиозни организации от такъв култов тип като АРЦ имат водещо значение и символите. Ще посоча като пример известния “червен стол” на един от религиозните лидери. Ярките цветове са често характеристика на даден етнос и в това няма нищо лошо. Ако “червеният стол” бе само едно предпочитание към по-шаренкото, бихме го възприели като етнографска особеност. Червеният цвят обаче е характерен символ за налагаща се власт над по-плахите и неориентирани маси. В някои случаи червеният цвят придобива и психологическия нюанс на заплашителност и манипулативност. Такъв пример е червеният фон на нацистката свастика, лично избран от чудовището от Мюнхен. Такъв пример е и аленият цвят на съветския флаг, от който днешните руснаци мъдро се отказаха. В религиозната област червеният цвят е цветът на “князете” в римокатолическата църква. С червени одежди се обличат кардиналите. При едно от посещенията ми в Лондон видях с очите си червения архиепископски стол на главата на римокатолическата църква в Обединеното кралство. Червеният цвят в религиозната сфера, както и в политическата област, внушава абсолютен авторитет. Който седи на червено или някъде около него сияят други символи в червено, се възприема имплицитно от простодушните маси като “безпогрешен” проповедник, учител, пророк. Такава идея е била вложена в обявения на Първия ватикански събор (1869-70) догмат за “непогрешимостта на папата”, когато говори ex cathedra (т. е. “от амвона”). Случаят с “червения стол” в АРЦ е драстичен анахронизъм в днешното християнство, защото римокалоцизмът се отказа по-късно на Втория ватикански събор (1962-5) от претенцията си за “непогрешимост” на своите духовни водачи.

Освен чрез своите външни характеристи, лъжепророческото служение в АРЦ е видимо в някои от най-фрапиращите лъжепророчества. Често се споменава лъжливото обещание за “евангелизиране” на 1 милион българи –постижение, с което не би могъл да се похвали дори великият евангелизатор на нашето време Били Греъм. Малцина обаче виждат в основата на това безумно лъжепророчество един характерен мотив – изтъкването на абсолютното, почти “богоподобно” лидерство в АРЦ. Докато д-р Били Греъм обичаше да казва, че каквото учи и проповядва е така, защото се казва в Библията, защото го е заповядал Бог или го е предрекъл някой пророк, то лъжепророци като лидерите на АРЦ се мъчат да ни внушат, че нещо ще стане, защото … са го рекли именно те… Естествено е, че то не се случава именно защото са го рекли те – лъжепророците на АРЦ, но … горкó томува, който дръзне да се усъмни или да го оспори! Те веднага ще го дисквалифицират като “противников играч” и “враг”!

Неотдавна прочетох едно шокиращо изказване на един от лъжеучителите на АРЦ. Опитвайки се да звучи интелигентно, той наставлява своите пасоми да не бъдат … “интровертни”. Имало един “интровертен” вярващ в неговата общност, но трябвало да си отиде, защото явно бил нежелан. Затова лъжеучителят постулира от “червения си стол” следното за “интроверсията” (поправил съм правописните грешки и грешната пунктуация): “Това е дух, болест, психично състояние на душата; много християни страдат от това, дразнят се от най-малкото и не могат да устояват в семейна среда, т. е. тя им е чужда и затова напущат църкви или се бунтуват срещу лидерството, за да оправдаят своята асоциалност”.

Няма да коментирам психологичната неточност на това описание на “интровертния” човек, защото той е дотолкова затворен в себе си, че и на ум не му идва “да се бунтува”. Прави силно впечатление обаче заклеймяването на онези, които дръзнат да “напущат (?) църкви или се бунтуват срещу лидерството” като “духовно” и “психически” болни. Този лъжеучител си надява небялата манта на психиатър, дръзнал да поставя диагнози не само на своите пасоми, но и на “много християни”, страдащи от “заболяването” интроверсия. На по-крещящо безумие не съм бил читател досега в живота си, освен когато съм се докосвал с омерзение до писанията на най-зловещите култови религиозни лидери през последните два века! Защо седящият на “червения стол” осъжда така безжалостно “интровертните” си пасоми? Защото ако действително има такива, той не би могъл да бръкне с нечистите си пръсти в душите им, в мислите им, в интимния им живот. Той няма да знае как го виждат те, как го преценяват, какво смятат да направят без да се допитат до него. Религиозните култови лидери, каквите са лидерите на АРЦ, могат да бъдат по-опасни и от функционерите на ДС, защото се самоопределят като “всевиждащи” и “всезнаещи” агенти, от които техните пасоми не могат да скрият нищо, дори интимните подробности на своя живот. Такива лидери се опитват да диктуват семейния и социалния живот на подведомствените си и ако срещнат съпротива от тях, ги обявяват за “интровертни” и “асоциални”, т. е. болни и никому ненужни.

Озаглавих тази предизвикана статия “Пророци” без кожуха на Илия”, защото някои от лидерите на АРЦ у нас показват, че са служители без пълномощия от Бога. Прор. Елисей получи пълномощие свише, когато Илиевият кожух падна върху него (ІІІ Цар. 19:19-21), но забележете, без той да поиска това! Елисей бе обикновен, семпъл, смирен и човеколюбив и затова Бог определи той да поеме трудното дело на великия тесвиец. Къде е простотата на лъжепророците на АРЦ? Къде е тяхното смирение? Къде е тяхното братолюбие? В цялостното им поведение през последните две години не виждам нищо такова. Докоснеш ли ги с пръст, се наежват. Критикуваш ли ги, хапят като ехидни. Призовеш ли ги към диалог, те проклинат. Мразят те, защото си различен от тях, обявяват те за “интровертен” и “асоциален”. Затова според мен те ходят духовно голи, без кожуха на пророк Илия!

41 comments for ““Пророци” без кожуха на Илия

 1. Това е като напречно сечение на АРЦ и неговите „лидери“. Или като прецизен хирургически разрез, които показва какво има в тялото. Има още изгледи, сечения и частични разрези, които не са наяве, но явно идва времето и всичко скрито ще излезе наяве.
  Много съм впечатлена! Няма да сипя хвалебствия към Вениамин Пеев, но наистина съм много впечатлена.
  Само се чудя защо е самотен в това, което изнася и в това, което отстоява !?

 2. Много добро сравнение с Хитлер . А мисля и още едно е много подходящо, каквото е явлението АЗИС в Българската култура и музика, такова е и явлението Бакалов във Българският Евангелизъм. Най-пошлото събрано увеличено и заплеснато в лицето на Българина.

 3. Браво,много здрава статия ,абсолютно съм съгласен с автора!

 4. Поздравления за статията на д-р Пеев. Сравнението на лидерите на АРЦ с Хитлер и водачите на култовите общества съвсем не е „далечен изстрел“, а смело и прозорливо разкриване на същността на явлението АРЦ в българския евангелизъм. Адмирации и за илюстрацията към статията. За разлика от инфантилните колажчета по Бакаловите сайтчета, в тази карикатура има мисъл и добро изпълнение.

 5. Отлична статия, поредната ясна, обоснована класификация на култовото „вероизповедание“ АРЦ. Още по-значима и плашеща е статията имайки предвид нескритите апетити на „апостолос“ към политическата власт и „господстването“. Засега въпреки комсомолския активизъм тяхната некомпетентност ги държи на разстояние от реалната светска власт.

 6. Господин Пеев, т.нар. Ви анализ е доста тенденциозно скалъпен. Говорите от името на христианин, но се опирате на анализите на Фром – евреиски изследовател на Тората, повлиян най–вече от Маркс и Енгелс. Преминавате през Хитлер и правите съпоставка с хора, приели Исус за свой Господ и Спасител, на които приписвате способности да хипнотизират „по-плахите и неориентирани маси“, към които Вие явно не се приписвате. Съчинението Ви е неясна смесица от твърдения, които са изкуствено и заблудително свързани, смесвайки имената на хора християни, които явно не Ви пасват в доктрината. А този въпрос го задавам на Вас: Къде е Вашето смирение? Къде е Вашето братолюбие?

 7. Драга госпожо, понеже с възхищение виждам, че поназнайвате богословите ще ви цитирам един от двата пъти където думата „братолюбие” се споменава в Българската Библия. 2 Петрово 1:6-7 … към себеобузданието си – твърдост, към твърдостта си – благочестие, 7. към благочестието си – братолюбие, и към братолюбието си – любов.

  Д-р Пеев е проявил сериозно себеоубуздание в статията си, въпреки че е можел да цитира още множество апостолски схеми и пророчески лакърдйки. Към него той е добавил и твърдост която, сама от Словото виждате, е стъпка към благочестие и братолюбие. Друг е въпроса, че е показал огромна доза братолюбие като изобличава лъжепророците и агентите в църквата. А сега и въпросът ми към вас: Вие какво прибавихте към тази дискусията?

 8. Г-жо Иванова, да оставим понятието Ви за „смирение“ на специалистите по християнска етика. В науката, включително и богословската, „смирение“, т. е. бездушно мълчание и бездействие – НЯМА! Има говорене на истината – такава, каквато изследователят я вижда. От две години насам наблюдавам деянията на АРЦ-истите и мътните пръски, които хвърляха по този и онзи или по тази и онази евангелска група и деноминация, оформиха у мен мрачната им картина. Затова и започнах да пиша тези статии.
  Сега да Ви кажа някои неща за невярната информация, която предлагате в своя коментар.
  Първо, Ерих Фром въобще не е повлиян от Маркс и Енгелс в своята психоанализа! Макар че е запознат със съчиненията на ранния Маркс, той не е марксист. Той е ученик на Фройд, когото обаче не копира и се разграничава от него подобно на Карл Юнг. Моля Ви, не говорете глупости в публичното пространство!
  Второ, възгледите на Фром са до голяма степен обусловени от социологическите анализи на братята Вебер. За Ваше сведение братята Вебер са протестанти. У нас е особено популярен Макс Вебер, който е един от най-добрите анализатори на социалната същност на лутеранството и калвинизма. Ако проявявате интерес, мога да Ви препоръчам конкретни съчинения.
  Следователно Ерих Фром е оригинален мислител и отличен психоаналитик, който е полезен за всеки изследовател на темата, включително и от протестантски произход като мен. А Вие какво имате против неговия ЮДЕЙСКИ ПРОИЗХОД? Да не би да изповядвате анти-семитизъм? За такава доктрина в традиционните евангелски деноминации не съм чувал да се споменава, защото всички ние сме приятелски настроени към юдаизма като религиозно и културно явление. А Вие?
  Ще завърша с едно изречение каква е моята теза в тази кратка и неизчерпателна статия. А то е: АРЦ е квази-евангелски култ, който издава всички белези на нео-религиозен култ, но особено характерна за неговите дейци е ОКУЛТНАТА ОМРАЗА към лидери и активисти на други евангелски деноминации.

  Д-р Вениамин Пеев

 9. Жоро Бакалов се е държал на „сцената“ (демек църквата) като Елвис Пресли на стари години – подскача, метка си бялото сако в публиката и други глупости, а мустачките му са си баш хитлеристки. Също и пострадали и ужилени от него свидетелствуват за тоталния контрол, грабеж и насилие над личността и волята им в тази секта. Паралела с Хитлер не е пресилен – изобщо цялото харизматично движение на просперитета си има всички характеристики на култ, ако и да произлиза от протестантизма. А това с червения стол направо погазва всички граници на все, що се нарича протестантизъм. Последният път който говорих с един подобен самодоволен култен гуру – Цветан Гайдарски за най-голяма моя изненада си беше навлякъл изцяло червена роба – и това беше за мен „червената лампичка“ от която ми светна, че човека не е на себе си. Виждам плодовете на феновете им – това е достатъчно и показателно – фанатизирани, но заслепени в алчност и илюзии повърхностни християни. От модерното харизматично движение на просперитета (Хегин, Хин, О. Робъртс, Остин, Лиардън, Дж. Майер, Бакалов, Хазърбасанов и много други) – от тези самозвани „учители“ до консервативния и дори либералния протестантизъм има огромна разлика, ако и често хората (феновете им) да се преливат от едното в другото без да осъзнаят че минават от другата страна на барикадата. В тази ситуация греха според мен е и на водачите на традиционните деноминации, които осъзнават злото, но са прекалено компромисни самите те, за да се възпротивят на вълците в овчи кожи.

 10. „Няма ли да накажа за това? казва Господ, Душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?
  Удивително и ужасно нещо стана в тая страна:
  Пророците пророкуват лъжливо, И свещениците господствуват чрез тях; И людете Ми така обичат; А какво ще правите в окончателното следствие на това?“
  (Еремия 5:29-31)

 11. Поздрави за добрата статия на В.Пеев,
  каква прилика само със последователите на Бакалов, много често срещам хора от АРЦ които ме гледат точно с такива „, фанатично студени, бляскащи очи ” даже сред мои приятели имаме един наш лаф

  “ познай кого видях ???
  кого ??????????
  еди кой си от …АРЦ !
  ааааааа !!!!!
  Познай от ЕДИН път как ме гледаше ????
  Като булдог ли ???
  Да позна !!! Браво !!!

 12. До всички,които ратуват за чиста църква.
  Мили братя и сестри,дошло е време разделно!Докога българските евангелски вярващи,ще търпят такива сурогати на евангелизма като АРЦ и тяхните блюдолизци?Какво допренесе за българският евангелизъм това „движение“ от пишман апостоли,които се осмеляват да съдят всички деноминации наред-каточели те са написали Новият Завет на Нашият Господ Исус Христос.От всичко искат да извликат „користи“!Дори от мъката на тези,които минаха през месомелачката на комунистическият АД!Кога повярваха,кога станаха аПостоли!?…Ако бъдат оставени на „спокойствие“, в скоро време могат да си ръкоположат и „Месия на българският евангелизъм“!Вижте свидетелствата на тези,които са напуснали и изгонените от Фюрера на АРЦ.Докога тези ерзац евангелисти ще тровят невинни души?За какви права претендират и за какво се оплакват тези ,които манипулират и крадът!?Убийството е криминално престъпление,по наказателният кодекс.Духовното убиване се осъжда от Словото Божие!

  Д-р Пеев е направил много точна ренгенова снимка,на това фалшиво движение.
  ПРЕДЛАГАМ:Председателите на всички деноминации, да разгледат на обща конференция вредите на АРЦ нанесени на Българският Евангелизъм!Ако се стигне до консенсус относно вредата,която са нанесли и продължаващият процес на деструкция:да се открие подписка за юридическа забрана на АРЦ!Също да се излезе с обща декларация,от ОЕЦ със фактите на десетките (и по-вече) бивши потърпевши членове от АРЦ. БОГ НЕ Е ЗА ПОРУГАВАНЕ!!!

 13. Изобличавай пред всички, онези които са съгрешили, за да ги е страх и другите (1Тим. 5:20)

 14. Преди всичко искам за поздравя всички колеги, които взеха дотук участие с коментари! Всеки един от тях показва будна и непримирима съвест към религиозно-култовото явление АРЦ. Истинските български евангелисти в България или в чужбина са наясно с вредата, която са нанесли принадлежащите към АРЦ на българския евангелизъм през последните две десетилетия.
  Особено поздравявам от сърце г-н Любен Маринов за неговия призив към лидерите на евангелските деноминации и двете пара-организации ОЕЦ и НА на ОБЦ да вземат отношение към действията на АРЦ като постоянен дразнител в публичното пространство! Дано този призив има чуваемост!
  Днес мои приятели ми изпратиха снимка на известния „червен стол“, който Иво Койчев е пуснал във Фейсбук (е, има и един плосък коментар там по мой адрес, но не си заслужава да го анализирам!). Във връзка с това се обърнах към светите Книги на Библията. Проверих някои неща.
  Първо, в двете части на Библията понятието „престол“ се споменава 144 пъти според ревизирания превод, от които само в Откровение се среща 33 пъти. В болшинството случаи няма определение за цвят, а още по-малко за „червен“ престол. Само на едно място се говори за „един голям бял престол“ (Откр. 20:11), но той принадлежи на есхатологичния Съдия. Следователно, ако Божият престол е „бял“, то е ясно, че „червеният“ не е Негов!
  Второ, само в Дан. 7:9 се казва, че обрисуваният „в бяло“ „Древен по дни“ седи на престол в „огнени пламъци“. Ясно е, че никой друг не може да седи на такъв престол! Който имитира подобен престол, върши кощунството на онзи, който също е обрисуван като седящ на „престол“, но това е „престолът на сатана“ (Откр. 2:13). Затова единственото разумно разпореждане на Св. Писание за такива, които имитират и пребоядисват престоли, е дадено чрез прор. Исаия: „Сниши се и седни в пръстта… Седни на земята, а не на престол“ (Ис. 47:1-2).
  Трето, червеният цвят в Библията има предимно негативен смисъл: на греховност (Ис. 1:18) и на богопротивничество, защото „червени“ са есхатологичният „змей“ (Откр. 12:3) и есхатологичният „звяр“ (Откр. 17:3).
  Призовавам Иво Койчев да направи едно цялостно ПРЕБОЯДИСВАНЕ на своя престол, на своята доктрина и на своята душа! Бог е милостив към всеки, който е изпаднал в заблуда, стига да не упорства като закоравял грешник!

 15. Прекалено много аргументи си вложил, Пеев все едно описваш многостранна и многопластова персона. Бакалов не е толкова сложно устроен, той е едно простовато момче, с разпокъсани повърхностни знания, най-вече почерпени от интернет. Той не е фанатик, защото фанатикът поне вярва, а той не вярва в нищо, той е пълен нихилист и напълно презира тълпата която го следва. В момента си играе играта, театърчето, защото всичките му опити да се докопа до доход от друг източник не проработиха. Бакалов нито е харизматчен лидер, нито фанатизиран гуру, а просто един хвалипръцко.

 16. Е, г-н Георгиев, все пак е етично да поставим опонента си на едно достойно ниво, т. е. да го видим в компанията на себеподобните му.
  Освен това, щом Иво Койчев вече направи достъпен „червения си престол“ в интернет, редно беше да го видим и през стъклото на Библията, а не само като атрибут от магазин за мебели. Всъщност лично аз не бих имал нищо против, ако всички посетители в неговата църковна сграда седяха върху червени столове. Тогава бих възприел нещата като „особен“ вътрешно-архитектурен дизайн. Просто тази религиозна общност би си падала по червеното(
  Но съгласете се, че ако ЕДИН седи на „алено-червен стол“, а ДРУГИТЕ – на някакви си столове с убити цветове, няма как да не възникнат въпроси – дори и библейски… Няма как човек да не се замисли над символиката…

 17. Поздравления за статията,д-р Пеев!

  Искам само да добавя ,че практиката на“условни“ пророчества, откровени лъжепророчества и разни „пророчески“ брътвежи, са широко използвани от лидерите на NAR, чието подразделение за България е АРЦ! „Пророците“ на АРЦ следват примера на своите учители!
  Например Питър Вагнер(Уагнър) няколко пъти пророкува,че Рик Пери(губернаторът на Тексас) ще стане президент… ама друг път,..Както и пророчествата му за Сара Пейлин(член на NAR), но явно и неговите пророчества са условни, като условието е „ако болшинството американски избиратели гласуват за него(нея)
  Та и техните Бг последователи пророкуват , та дано стане…Ха, дано, ама надали!

  Всъщност нещата щяха да са смешни , ако не бяха трагични!
  А омразата и надменнодтта..
  Ще ви цитирам откъс от едно пророчество(не е твхно):

  „В последното време ще се издигне църква от свръххора! Такава църква не е имало и няма да има. Те ще върщат по-големи чудеса от Исус и те ще възстановят отдавна изгубените от традиционните църкви офиси на апостола и пророка…“

  Звучи познато, нали?
  А е откъс от пророчество от XVIIвек на Джейн Лийд-„пророчица“ и духовен водач на окултното(теософско) „Общество Филаделфия“!

 18. Уагнер е жрец на ориентирана към мистика и сребролюбие организация. Той не се срамува от това че мисли, моли се и се стреми само за пари, това е и основата на философията му – християнството ще завладее света като обсеби парите му.
  Точно философия като за нашето момче – никакви задълбочени познания, никакви отговорности, никакъв труд, ламтеж за лесни пари.
  В тази философска система няма място за обикновения човек, той есамо средство.

 19. Благодаря на бр. Страхил Иванов особено за алюзиите към чужди (по-ранни и по-скорошни) лъжепророци и лъжепророчества. Информацията е много ценна и допълва картинката. Особено впечатляващо е лъжепророчеството за НЕИЗБРАНИЯ „президент“ на САЩ Рик Уагнер. Но като става дума за лъжепророчество за „президент“, знаете ли, бр. Страхил, че си имаме и български АРЦ-истки вариант за избора на „нашенски президент“? Носят се слухове, които стигнаха и до мен, че той щял да бъде … един от лъжепророците на нашенското АРЦ… И доколкото ме уверяват, не е просто виц!

 20. Като се има предвид бурната му обществена дейност, участието му в програми за интеграция на малцинствата(вкл. и държавни), както и някои коментари във Фейсбук на хора от АРЦ, мисля ,че става дума за Койчев!

 21. Нали за него се отнася:
  1. Третият е сателит
  2. и на всичко е навит
  3. с фарисейския ширит
  4. остаряващ прозелит
  5. сменя айфон с андроид
  6. малко пада дяволит
  7. със духовен целулит
  8. но пък с гордост-стероид
  9. не признава габарит
  10. пали се като кибрит
  11. със духовен динамит
  12. и на всички е сърдит
  13. пратили го чак на Крит
  14. дето правил геноцид
  15. с не един църковен сплит.

 22. Най-вероятно е той, а другият е пророка на троицата Сунай Маджунов. Вижте само как настъпи мълчание от страна на платените им клакьори Петър Пеев, Любо Авантаджийски и Св.Александров, който сигурно още си приказва със своя любим Венци Стойков. Ангел Пилев и него го било много страх да отговори на предизвикателствата в коментарите под досието на еп.Еленков защити горкият уличен пастор просто няма нищо съществено да каже по въпроса, а досието му вкара голям голям гол хвърляйки в тъч и сянка всичките му „разкрития”. Точно Иво Койчев който с малцинствен фанатизъм обвинява всички други в елитаризъм ли е тръгнал да заема елитния червения стол в президентаството? Там ще пие една студена вода когато Ромската асоциация го пасува и гласува за някой друг. Никой от тях не се е осмелили да се включи в дискусиите тук защото усещат, че летвата се вдигна и връщане назад няма. А и сигурно се страхуват, че дадат ли си много гласност бившите преломаджии ще изнесат нови истории от кухнята.

 23. Мераците за „политическа дейност“ от страна на култови лидери като тези на АРЦ са много характерни за най-затворените култови структури. Такива мераци, но за съжаление често реализирани при избори, имат мормоните, чиито „пророци“ са заемали много високи политически постове в САЩ. В мормонската организация, както знаем, „пророкът“ заема лидерската позиция, а щом той се добере до висок политически пост, той подсигурява „зелена вълна“ на придвижване на своите подведомствени. Тогава култовата система процъфтява. Следователно АРЦ-истите, които са в структурно отношение много близки до мормонската организация, имат сходни политически апетити и това не бива да се подценява. Виждайки какви връзки се опитва да осъществи в САЩ лъжеапостолът Бакалов и как яростно отстоява „интегритета“ си, аз не бих го подценявал като непредвидим играч…
  Всички опити да се създават финансови пирамиди във и около структурите на АРЦ очевидно целят установяване и заздравяване на СЪМНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ. Затова отново ще се върна към апела на г-н Любен Маринов към традиционните евангелски водачи да изразят ясно своята позиция към вредното явление АРЦ в новата история на българския евангелизъм. Обръщам се и към председателя на ОЕЦ – п-р Николай Неделчев, който винаги е бил бърз, когато трябва да изрази някакъв вид ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА някому, но за явлението АРЦ си трае! Крайно време е г-н Неделчев да прояви ХАРАКТЕР на отговорна евангелска личност!

 24. Д-р Пеев, адмирации за заеманата от Вас позиция! Мисля, че е крайно време будните евангелски богослови, пастири и служители да се изправят и противопоствят срещу не здравото влияние на лъжеапостоли, лъжепророци, псевдо християни и всякакви другу вълци – грабители, които се опитват да заменят истинското Благовестие и библейските църковни практики с „бабешки басни“, лъжливи пророчества и лъже учения, с които увличат „неуки и не утвърдени“ хора, с цел политически и икономически девиденти!

  Ще си позволя да сложа линк към един мой анализ на панела, напраeн по време на проведената през 2010 г. конференция на АРЦ. Информацията е актуална и днес. http://tonyelenkov.blogspot.com/

 25. Абсолютно подкрепям позицията на д-р В.Пеев по отношение на „апостолите“ и „пророците“ на АРЦ. Това, което бих искал да добавя е, че когато Господ Исус Христос постави някого в служение, то Той също така му дава и силата (помазанието) за това служение. (1 Тимотей 1:12)
  От деянията на „апостолите“ и „пророците“ на АРЦ се вижда ясно, че тази сила(помазание)за служение определено липсва!!!

  Господ Исус Христос няма нищо общо с виртуални църкви, виртуални служители и виртуални служения! Той подготвя реални служители за реално служение в реални църкви!

  В своята статия „Пророци” без кожуха на Илия“, д-р В.Пеев разглежда „пророците“ и „апостолите“ без кожуха на Илия.
  Има обаче едни други „пророци“ и „апостоли“, които са с кожуха на Илия, но представляват много сериозна заплаха за Христовата Църква днес!
  Ще разберете кои са тези „пророци“ и „апостоли“ след като се запознаете с книгата на Дон Башъм (Don Basham(1926-1989)) – True and False Prophets. Препоръчвам горещо тази книга на всички християни в България!

 26. Радвам се, че евангелско-протестантската общност в България най-сетне се почувства предизвикана да вземе отношение по случая Бакалов и АРЦ. Георги Бакалов се е отдалечил от християнството до такава степен, че според мен следва обществеността да бъде предупредена за това. Всички ние, които сме информирани за същността и резултатите от дейността му, сме длъжни да огласим това, което знаем, с надеждата да намалим броя на евентуални бъдещи жертви на този култ.

 27. според мен, никой няма право да изобличава и да призовава към покаяние даден човек или група хора без да го/ги познава или има взаимоотношения с тях !има два варианта ,ти отиваш насаме при човека или църквата му и казваш за каквото си ПРАТЕН в другият вариант тук вече е ужасното ти викаш хората във „твоето“ присъствие и влияние или желание за такова. Павел вече познавал църквата в Коринт ,той е присъствал там извършил пратеничеството за което бил определен и можел да коригира ,поправя ,изобличава ,скърби ,но след това ,не и преди .

 28. Преди повече от година побликувах един материал, който смятам че все още е актуален и хвърля известна светлина върху дискутираните въпроси.

  КОЛЕКТИВИЗЪМ в ДЕЙСТВИЕ

  Откъс от книгата “Царството на Духа и царството на кесаря” на големия руски религиозен философ-дисидент Николай Бердяев (1874-1948) с коментари от мен.

  Лъжата на колективизма е в това, че той премества нравствения екзистенциален център, съвестта на човека и способността му за оценка и съждение от дълбочината на човешката личност в една квазиреалност, която стои над човека.

  Коментар от мен: Тази квазиреалност е моделирана от съвременните лидери, като общо християнските ценности, идеи и усилия са заменени с тези на конкретната общност. Способността на човека за оценка и съждение, идваща от дълбините на човешката личност, там където за новородения вярващ е трона на Святия Дух, вместо да бъде насърчавана, тя е потискана, като вместо това се чува гласът на лидера, който казва кое е важно и ценно и кое не.

  останалата част може да прочетете тук: http://thewayofholiness.yolasite.com/blog.php

 29. На мен пък, Бакалов изобщо не ми харесва. Но както не харесвам него, така не наресвам и Вениамин Пеев или пък Еленков (не правя разлика между Тони и Васил, един дол дренки са). Че Бакалов е лъжеапостол – така е. Но каква е гаранцията, че В. Пеев е истински учител?

 30. Не знам кой сте, г-н „Ангел Петков“ – българският или американският вариант.
  Нямам очаквания да ми се обяснявате в любов, така че не е жизнено важно за мен дали ме „харесвате“ или не. „Харесването“ е емоционална особеност, а истината – мисловна. Аз стоя зад истината, защото мисля!
  Второ, дали съм „истинският учител“ или не също е продукт на видима липса на мислене във Вашия коментар. Ако сте чели Новия Завет, би трябвало да забележите, че има САМО ЕДИН УЧИТЕЛ НА ИСТИНАТА – това е Господ Исус Христос! Аз никога не съм претендирал да бъда „истинският учител“, но претендирам, че изявявам истини! А истините в моята статия и в горните коментари са: Бакалов и компания са ЛЪЖЕАПОСТОЛИ, ЛЪЖЕПРОРОЦИ И ЛЪЖЕУЧИТЕЛИ! Това доказвам и ще доказвам и в бъдеще! Бъдете, моля, търпелив.
  Моля да се идентифицирате в следващия си коментар – от Стралджа ли сте, от Вашингтон ДС ли сте или или от някой друг мегаполис, където „харесването“ и общите приказки се смятат за законодателни разпоредби.

  Д-р Вениамин Пеев

 31. Обърнете внимание как се обърща Тони Еленков към въпросите зададени от „Ангел Петков“ е темата за закриването на ОБФ – фамилията на този, на когото отговаря е друга, различна от „Петков“. Проблема се състои в това, че поради заетост д-р Пеев не е отварял тези дни сайта. Само че, още когато писах като „Петко Христов“ (сега преименуван с моето име), изпратих и-мейл на д-р Пеев в който му обясних какво се случва. И понеже веселите личности са разбрали метафората ми с летището, сега ще я допълня. На езика на авиацията правим разлика между понятията „летателно тяло“ и „летящо тяло“ (каквото е НЛО-то). Не направзо използвах определението „летателно“. Ако тялото беше летящо, нямаше изобщо да успеете да го прихванете, а какво остава да го идентифицирате (за това се нарича „неидентифициран“). Експеримента, който направих с чуждото летателно тяло доказа, че летището ви е много лесно достъпно за чуждо нашествие и завземане.

 32. т.е. п-р Ангел Петков от Стралджа, действащ пастир на СЕПЦ и кадър на ВЕБИ, си е позволил да излъже и да пише с фалшиво име само и само за да може да се изказва във форума. Моля, най-отговорно, модераторите на да спрат да допускат за участие подобни гаменчета, да забранят достъпа им перманентно и да изтрият всичките им мнения. Не виждам смисъл да чета лъжемнения на лъжепастори които пишат под чужди имена като Ангел Петков от Стралджа пък бил той и феноменален НЛО или пришелец от МАРС. Вън ЛЪЖЦИТЕ от ХРАМА!!!

 33. Д-р Димитрова, последния коментар не беше отправен към Вас, не разбирам защо трябва да взимате отношение. Не сте разбрали добре мотива за постъпката ми, Вие сте извън контекста на ситуацията. Има само трима души, които бяха пряко засегнати и считам, че имам отношение с тях и няма нужда да се намесват странични лица. Освен това, не мисля, че терминологията, която използвате е в етичните норми на подобаващо поведение на човек, носещ пред името си титлата „д-р“. Тази титла би трябвало да всява респект и уважение, а думите Ви подхождат повече за един наш именит „д-р хонорис кауза“. Също така, ако поставя моите титли пред името ми ще станат по-дълги от фамилията, но считам, че не титлата, а личността определя дадения човек. А личността ясно си личи от начина на изказ. Нямам спомен да съм обиждал когото и да било и да давам квалификации като споменатата от Вас диру към хора, с които по дадени въпроси не съм съгласен. И понеже ме заинтригувахте и ми стаханте много интересна като личност, убеден съм, че с Вас може да проведем добра дискусия, за това, ако желаете, свържете се с мен лично (petkovi_ma@abv.bg).

 34. Подкрепям прПеев ,защото становището му е напълно по Словото ,нашия Господ каза „по плодовете ще ги познаете „и „който иска да бъде пръв между вас ще ви бъде слуга“ Самия ап Павел каза в низходяща градация,че е най малък между апостолите,а на края на живота си каза ,че е най нищожния от светиите и това той наистина го мислеше и точно заради това смирение нашия Отец му повери тайната за пръв път „тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата МНОГООБРАЗНАТА ПРЕМЪДРОСТ НА БОГА „еф,3 :10 В арогатното държане на тези „апостоли ,колкото и да се взираме не се вижда нито смирение нито слугуване Това са фактите Изводите всеки да прави сам ,а Съда принадлежи само на БОГ

 35. Ангеле от един град сме и не ме ли познаваш? А и дълго време сме ходили на една и съща църква. Аз съм медицински доктор и целия град ме познава. Затова и си позволявам да те призова да бъдеш честен и да поднесеш извиненията си на участниците в дискусията затова, че си ги подвел с лъжливи имена и това не е за първи път. Много те моля, да уважаваш по-възрастните от теб и да се държиш както подобава на един млад пастор. Благодаря ти предварително!

 36. Разбира се, че те познах, за това ти казах, че лично ще ти кажа защо се наложи да постъпя по този начин. Проблема възникна когато някой реши, че не трябва да дам отговор на едно предизвикателство, което ми беше отправено и с което не искам да ангажирам всички, освен тези, които са пряко засегнати. Извиних се на хората, които имат отношение, а ако някой друг съм засегнал нека ми пише, ще се зивиня и на него. Не си права като казваш „лъжливи имена“ – беше само едно от което написах три поста и в последния направих така, че да бъда разпознат. За мен лично това имаше смисъл, който ти няма как да разбереш, защото то е част от личните ми взаимоотношения с други хора.

  А за определението „млад пастор“ го приемам като комплимент и ти благодаря за него. Бях се притеснил когато една значима и важна личност (няма да казвам кой е той, защото съм сигурен че чете постовете) скоро ми каза, че съм най-възрастния пастор в областта, което ме накара да се замисля как бързо минава времето. Но по-важно е да не го пропиляваме напразно. За това нека не придаваме прекалено голямо значение на незначимите неща, а да насочим погледа си към важните.

 37. Много е хубаво, че така си говоркате тукa.
  Сега след като п-р Ангел вече установи липсата на симетрия на личността и под истинското си име,
  ако може да се изяви и като пастор, богослов и образовател, за какъвто се има, и да коментира по темите,
  защото за личния му живот и терзания като пилотен вариант на НЛО вече всички се наслушахме предостатъчно.

 38. Благодаря за направената забележка, съгласен съм напълно. Точно за това призовах по лични въпроси, незасягащи темата, да се обръщат към мен. Това, се отнася и за теб, г-н Иванов!
  Няма никакъв проблем да се изявя като такъв, какъвто ме описваш, проблема е, че ще стана неудобен за много хора, между които може да попаднеш и ти. Така че, имай малко търпение.

 39. Колко е жалко, че отдаваме толкова много от скъпоценното си време да коментираме плевелите, вместо да се грижим за житото. 🙁
  А за онези, които следват лъжеапостолите и лъжехристите, е тъжно, НО всички ние знаем КОГА Бог дава дух на заблуда и при кого, така че няма невинни наивници, има мързеливи готованковци, които са свикнали да им смилат някаква храна и да им я пъхат в устата, защото ги мързи да дъвчат. А
  такива се задоволяват с всякаква храна, изплюта от гуруто в човките им.

 40. С риск да си навлека гнева на Тони Еленков, ще си позволя да обобщя казаното до тук по темата за лъжепророците:
  1. Георги Бакалов – пророчество за 1 000 000 вярващи до 2010 – неизпълнено
  2. Иво Койчев – пророчество че ще е президент до 10 години – неизпълнено
  3. Калоян Курдоманов – пророчество че Мит Ромни ще стане президент – неизпълнено
  4. Сунай Маджуров – 61 тезиса на пишман пророка – неизпълнени
  Има ли пророк в АРЦ чието пророчество някога да е било изпълнено?

 41. то , да не попаднеш в такава ситуация…контролираната среда води до големи зависимости и свободата потъва някъде

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *