Референдум срещу смяна на пола и пропагандата на ЛГБТИ сред деца и ученици

„ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ПРОПАГАНДА, СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА НА ПОЛА И С КОНЦЕПЦИИ ЗА ДРУГ ПОЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ, СРЕД ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ?”

БЛАНКА ЗА ПОДПИСИ – ИЗТЕГЛИ В  .pdf

Ето как можете да се включите и да подкрепите кампанията:

1. Изтеглете формуляра за събиране на подписи ОТТУК.

2. Разпечатайте формуляра и започнете да събирате подписи от лица, които подкрепят референдума и имат избирателни права (имат навършени 18 години и са български граждани).

3. Уверете се, че всеки подпис включва трите имена, ЕГН и пълния адрес на лицето, включително етаж и номер на апартамент, написани четливо и правилно. Всеки човек трябва собственоръчно да изпише данните си и да се подпише, като изключения се правят само за хора с физически увреждания и се записва в поле „забележка“. ПРИ ГРЕШКИ В ДАННИТЕ ПОДПИСЪТ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАЧЕТЕН!

4. Не номерирайте подписите и страниците. Тази дейност ще се извърши от нас при финалното оформяне на всички събрани подписи.

5. След като съберете достатъчен брой подписи, изпратете формуляра до
адв. Владимир Шейтанов, 0876 477036, офис на Спиди, Красно село, ул. КЮСТЕНДЖА или
по пощата: София 1612, бул. Цар Борис III.
Тъй като нашето сдружение не е финансирано от външни източници, молим да изпратите документа за ваша сметка!

6. Не забравяйте да изпратите формулярите възможно най-скоро, за да сте сигурни, че можем да ги обработим своевременно. Крайният срок за вкарване на подписите в Народното събрание е 26 юли 2023 година, а вашата пратка трябва да е при нас най-малко 10 дни по-рано, за да сте сигурни, че ще успеем да ги обработим.

Тези инструкции са валидни и за българите в чужбина.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно процеса на събиране на подписи, не се колебайте да се свържете с нас.

За връзка със съпредседателя на Инициативния комитет адв. Владимир Шейтанов:

vcheytan@abv.bg, 0876 477036

Защо ни е референдум?

Образователната система на България е в критична ситуация. Тя е един от основните потърпевши от българския Преход.
След три десетилетия псевдо-реформи, образователната система днес представлява една от най-неефективните и скъпо струващи сфери на държавно управление, с нисък коефициент на икономическа възвращаемост, произвеждаща все по-слабо образовани и подготвени кадри. Добре подготвените ученици са изолирано явление, които почти винаги завършват с образование и реализация в чужбина.
Основна причина за това е отстъплението от опита и традициите на българското образование и заместването им с чужди образци, съдържание и форми. Внедрените теории, концепции и образователни стандарти заличиха националната специфика. В резултат, бяха подкопани основните устои на българската образователна система – общодостъпност на образованието, авторитета на учителя, патриотично възпитание, учебна дисциплина, високия обществен престиж на образоваността и културата, занижаване на общообразователните изисквания за знания и замяната им с принципа „парите следват ученика“. Доброто образование вече не е възможност, а привилегия на семейства с добри доходи. Едно от най-разпространените явления в образователната сфера е социалното изключване поради бедност. Качественото образование вече е недостъпно за значителна част от децата в България. А достъпното образование е сведено в една или друга степен до подготовка на обслужващ и второразреден персонал, главно за сферата на услугите. Изоставането на подготовката на учениците в българската образователна система от тази в развитите страни в света вече е видима.
Деструктивните причини за днешното състояние на образователната ни система са разнородни. Едно от основните нео-либералната концепция за пола и половата идентичност, известна като джендър-идеологията. Настъплението й не е еднократно явление, а процес с забавено действие, прикрит зад манипулативни теории. Тя има два основни ефекта:
 подкопава възпитателната роля на училището като образователна институция;
 има катастрофални демографски последици.
Исторически, джендър-идеологията е социална теория, обосноваваща необходимостта от намаляване на броя на населението в национален или световен мащаб. Тя е създадена в развитите страни на англосаксонския свят в средата на 20 век. Днес, резултатите от нейното приложение се виждат особено осезаемо в Европа.
Катастрофалната демографска ситуация в България е типична за страни, където доминира джендър-идеологията. Доклади на европейски, американски и световни аналитични центрове предвещават количествено стопяване на българската нация в период максимум от 30 – 40 години и промяна на нейния етнически състав. Днес българското общество е изправено пред дилемата – запазване на нацията или подчиняване на европейската джендър-политика.

Линк към сайта на Народното събрание, където може да откриете уведомлението:

ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ПРОПАГАНДА, СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНА НА ПОЛА И С КОНЦЕПЦИИ ЗА ДРУГ ПОЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ, СРЕД ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ?

Страница на референдума във фб:
https://www.facebook.com/DaZashtitimDetsata

Какво би могло да стане, ако не съберем необходимите подписи:

  1. Ще се отрази катастрофално на естествения прираст на България.
  2. Страната ще заприлича на бездетно семейство.
  3. Ще се увеличат психическите проблеми на децата, дори до степен на нарастване на опитите за самоубийство.
  4. Ще спадне образователното и културно ниво на децата и учениците.

Но ДНЕС ти можеш да направиш нещо малко с голямо значение, за да спреш това. Достатъчно е да изтеглиш бланката, да събереш подписи от свои близки, приятели и съседи и да ни изпратиш. Заедно можем да защитим децата на България!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *