„Обединени евангелски църкви“ сезират главния прокурор

Уважаеми г-н главен прокурор,
Повод за настоящето искане е Писмо № 6700 131/09.04.2008 г. на Община Бургас до  директорите на училища в общината. Писмото е подписано от Йорданка Ананиева – зам. кмет и председател на МКБППМН, Десислава Василева – секретар на МКБППМН, и Иван Димитров – инспектор МВР – Бургас.

Повод за писмото, според неговите автори, е активизация на нетрадиционните за страната ни християнски вероизповедания, обобщено наречени „секти“. Към писмото е приложена „информация“, в която по отношение на всички неправославни християнски вероизповедания, в това число и членуващи в представляваните от мен „Обединени евангелски църкви“, са използвани абсолютно неверни, обидни и злепоставящи изрази, определения и квалификации, включително такива за склоняване към самоубийство, асоциално поведение и опасност за интегритета на нацията и националното самосъзнание.

Въпросното писмо и приложената към него „информация“ налага следните изводи:

  • положителна оценка и обществена подкрепа следва да има единствено Православието;
  • всички „нетрадиционни“ за България християнски вероизповедания са „секти“, те са опасни и вредни, както за децата, така и за цялото
  • бщество и за националната сигурност;
  • нетрадиционните християнски вероизповедания (сектите) са регистрирани по установения законов ред, но извършват противозаконна дейност, от която има и ще има „пострадали“, „инциденти“ и т.н. и поради това дейността им трябва да бъде публично заклеймена и ограничена.

Уважаеми г-н главен прокурор, въпреки убеждението ни, че лично на Вас не се налага да обясняваме криминалния и гротесков /груб характер на цитираното писмо, което вече е разпратено до директорите на училищата и е станало достояние на широката общественост, Ви молим да имате предвид и следното:

1. Република България е правова държава. Тя се ръководи от Конституцията и законите на страната (чл.4, ал.1 от Конституцията).

2. Недопустима е дискриминация на религиозна основа – чл.6, ал.2 от Конституцията.

3. Традиционния характер на източното православие не може да служи като „…основание за предоставяне на привилегии или каквито и да е предимства …“ – чл.10, ал.3 от Закона за вероизповеданията.

4. Проповядването на религиозна омраза и създаването на пречки на гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозните си обреди и служби, с които не се нарушават законите в страната, общественият ред и добрите нрави, са съставомерни деяния – чл.164 и чл.165 от Наказателния кодекс.

Ето защо, уважаеми г-н главен прокурор, настояваме да бъдат извършени предвидените в закона процесуални действия за търсене на наказателна отговорност на подписалите цитираното писмо лица, както и на други лица, взели участие в организирането и провеждане на започналото религиозно преследване и дискриминиране на неправославни граждани и общности в Община – Бургас. Настояваме, с оглед скорошното настъпване на Великденските празници, за незабавно действие от страна на Прокуратурата на Република България, за да не бъдат допуснати срамни и позорящи страната ни действия и сцени, поставящи на съмнение декларирания от България цивилизационен избор, достойното място на стрната ни в Европейския съюз и конституционния принцип на правовата държава и върховенството на закона. И най-важното – да не бъде допуснато нарушаване на правата на български граждани и да не се допусне ескалация на религиозно напрежение и насилие, провокирани от безотговорните действия на длъжностни лица в Община Бургас и МВР – Бургас.

Настояваме за предприемане на спешни действия, за които да бъдем уведомени на посочения адрес.

За „Обединени евангелски църкви“:

п-р Николай Неделчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *