Продължение на седмата чаша на Откровение

Продължение на седмата чаша на Откровение 16:17-21 (Откровение 18:1-24). Градът Вавилон с политически и икономически дейности ще бъде унищожен (Откровение 18:1-24).

1. Израел ще претърпи бедствие в голямата скръб, но Михаил ще ги пази (Откровение 12:15;13:5-7;Матей 24:21) от Антихриста.

2. Тези факти включват втория период от 3,5 години (Откровение 12:5-11).

а. Антихрист управлява едно от царствата,а в средата на Скръбта взима власт над всичките (Откровение 13:5 17:25). Той е звярът (Откровение 13:1). Hеговото царство е звяр (Откровение 17:11). Той е надарен със сила от звяр или от сатанинската ангелска сила (Откровение 11:7,17;8; Даниил 10:20,21).

б. Hаименования на Антихрист: Асириец (Исая 10:20-27; 30:18-33; 31:4-32:20; Михей 5:3-15); Kнязът, който ще дойде (Даниил 9:26,27); Северният цар (Даниил 11:45); Разорителят (Исая 16:4); Вавилонският цар (Исая 14:4); Човекът на греха (II Солунци 2:1-15); Беззаконният (II Солунци 2:8); Синът на погибелта (II Солунци 2:3).

Обиснителе Пасаж (Откровение 19:1-10): Събития в Небето точно преди Второто идване на Исус.

6. Второто идване на Христа (Откровение 1:7; 19:11-21; Битие 49:10; Числа 24:7-9,17-19; Исая 63:1-6; Даниил 2:44-45; 7:13-14; Захарий 14:1-5; Матей 24:29-31; 25:31-46; II Солунци 1:7-10; Юда 14,15).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *