Пастири-масони сред българските евангелисти

Aко възрожденци като Левски, Ангел Кънчев, Захари Стоянов, Никола Обертинов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов, Ради Иванов, Олимпи Панов и Георги Икономов и много други са били масони, или дори само повлияни от идеите и практиките на фримасонството, то разбираемо е такива да са били и техните съмишленици и съзаклятници сред българските протестанти, които заемат важна роля в духовната и просветна история на България. Докато революционерите бродят из Балканите, Русия, Италия или Испания, протестантските мисионери и пастири имат открит достъп до Англия и Америка, където с години живеят и се образоват. А там масонството не е просто начин да бъдеш приет в обществото, то е част от самата култура и начина на живот.

Мисионери и масони
Много от ранните мисионерски организации, както и някои от библейските дружества в Америка, са спонсорирани от масонски ложи. Едно от първите поприща на Американския борд след създаването му през 1810г. е Палестинската мисия на мисионерите Плини Фиск и Леви Парсънс. И двамата са посветени масони, а мисията им е спонсорирана от масонски ложи, изненадващо предимно от южните щати (Freemasonry in Federalist Connecticut, 1789-1835). Почти всички мисии в близкия изток под патронажа на п-р Самюел Уорсестър, са също под опеката на масонски филантропски организации. Уорсестър дори насърчава новите мисионери да станат масони за да осигурят финансирането си. Затова и не е изненадващо, че сред мисионерите на Американския борд по българските земи също има масони, които успешно партнират със своите колеги масони сред българските протестанти.

Ученици в Америка
Пастир д-р Стефан Томов от Котел, завършва английския колеж „Св. Джулиън“ на о-в Малта, Робърт колеж в Цариград и Богословска семинария „Дрю“ в Медисън (щата Ню Джърси), където повечето ученици се причисляват и за масони. Несъмнено, Томов е станал масон именно през 4-годишното си пребиваване в Америка.

Петър Дънов, който също учи в Дрю и Бостън Колеж. За разлика от Томов, той няма защитена докторантура въпреки, че е често именуван доктор на науките. Според колежанската архива, собственоръчно написаната дипломна работа от 48 стр. „Migration  of the Teutonic Tribes and their Conversion to Christianity” (Миграция на тевтонските племена и тяхното обръщение към Християнството) му носи заслужен диплом на специален студент, но не и докторска степен. Въпреки и упорито премълчавано от квесторът на Бялото братство В. Кръстев в неговото многотомно издание „Изгревът на бялото братство”, биографията на Дънов не може да пренебрегне задълбочените му връзките с масоните: „По време на седемгодишния си престой в САЩ [Дънов] участва  в годишни срещи на Велики Посветени и подготвя  българската  си мисия. Посещава розенкройцерите, за които по-късно обявява, че са клон на Всемирното Бяло Братство, представлявано в миналото  от движението на богомилите в България.” (цит. beinsadouno. org).

Дори и да не е явен масон, Петър Дънов който е изпратен в Америка да учи за пастир от методистките мисионери, донася обратно в България едни от най-окултните и езотерични практики на тайното братство като ги приспособява за целите на своето учение. Затова и още през 1926г., масонът д-р Ст. Томов открито го критикува в иначе протестантския в. Зорница със статията „Реформатор ли е Дънов.” А  уводната статия „Защита на Религията” на дългогодишния религиозен представител на цялата протестантска общност на ОЕЦ, пастирът-масон Димитър Фурнаджиев, недвусмислено подчертава, че сектите (като тази на Дънов) които подкопават държавата, трябва да бъдат гонени.

bulgarian masons

Причината за тази атака е, че Дънов пророкува на Фердинанд против влизането на България в първата световна война. Когато предупреждението му се изпълнява, Дънов е глобен, интерниран във Варна и подложен на публични атаки. Ясно личи масонската нишка за провеждане на правителствена политика чрез посветени протестантски проповедници, която съществува от началото на новата българска история и продължава и днес. Батемберг е посветен във виенска ложа преди идването си в България, а Фердинанд остава масон до смъртта си. Въпреки, че води със себе си протестантски семейства и капелан и е публично изобличаван от дядо Йончо Хинков – Пророка, царят се увлича по окултните практики и редовно кани Дънов на спиритически сеанси в двореца.

Масонско влияние в отношенията църква и държава
Наред с п-р Димитър Фурнаджиев, масони са евангелските пастири Васил Василев, Иван Сечанов (фиг. в масон. списъци и като Сачанов). Но докато последните двама имат определена ключова роля, Фурнаджиев е от централно значение за българския евангелизъм като член на държавната делегация за Ньойския договор, поживотен председател на Българското евангелско дружество (БЕД) и поживотен религиозен представител на протестантската общност пред българското правителство.

pastor Furnadjiev masonСлед като завършва протестантските училища в Банско и Самоков, Фурнаджиев е изпратен от мисионерите да учи в Принстън където учи и бъдещата му съпруга Зорница Караиванова. Университетът Принстън е в центъра на 12-ти масонски дистрикт, едно от най-населените с масонски ложи място в света. В самият университет по времето на Фурнадижев са действали редица тайни общества за ученици с толкова голямо влияние в университета, че са забранени с заповед на президента Удроу Уилсън, докато е президент на университета. По ирония на съдбата или не, Уилсън и Фурнаджиев са състуденти в Принстън.

След няколко пастирски назначения в България, Фурнаджиев става ректор на училището  и пастир на църквата в Самоков през 1931г. Не е съвпадение, че имено в тази година целият комплекс в Самоков е продаден на английската мисия „Библейски земи” ръководена Самюел Джентъл-Какет, също масон с доста висока степен. Фурнаджиев многозначително отбелязва: „Какво да правим? Те са нашите мисионери, те плащат – ще слушаме“. Интересно би било колко подобни църковни имоти са придобити/продадени имено по масонска линия. Не е ясно колко висока степен заема в ложата п-р Фурнаджиев, но Д. Недков в своята монография „Масоните се върнаха”  и В. Георгиев го посочват в главното ръководство на ВЛБ – Великата ложа на България.

п-р Васил Зяпков разказва, че за масон бил канен именно от п-р Димитър Фурнаджиев през 1928 г., а по-късно п-р Васил Василев му дава формуляр за кандидатстване в ложата. За това го съветва и  д-р Дж. Хътчисън Кокбърн от Световния съвет на църквите.

markomНавлизане на либерално богословие сред българските протестанти
Подобни масонски директиви личат и в богословското либерализиране на печатния орган на БЕД в. Зорница. В периода 1921-1925 негов главен редактор е друг масон с висока степен, Рубин Хенри Маркъм. Под ръководството на Маркъм, в „Зорница” се въвеждат новобогословски либерални и рационалистични публикации, които създават напрежение между мисионерите-модернисти и редица български пастири. На събора на БЕД през 1924г., новобогословите се аргументират, че така вестникът е по-харесван и се продава повече, а конгрешанското мнозинство помага да се гласува поетата либерална линия. Официалният религиозен представител пред правителството Димитър Фурнаджиев се оправдава с търпимостта към либерализма, защото „повечето от членовете на съборната църква в София са модернисти”.

Заради бездействието на ръководството, Павел Мишков открито обявява Фурнаджиев за модернист за което е отстранен от конгрешанската църква. Под влиянието на Мишков баптистите се оттеглят от БЕД и дружеството е пред разпад. Според п-р Зяпков, в такива ситуации Фурнаджиев прибягва до своите правителствени и масонски връзки, ползата от които описва в специална за целта архивна тетрадка. Интересно защо, точно този експонат липсва както в официалния Групов фонд на ЦДА „Евангелистки църкви” 1871–1959, така и в музейното експозе на Първа съборна църква в София?

SEPCЛиберално богословие и успехите на Петдесятното движение
Комбинацията от либерално богословие, масонски доктрина и разделението в БЕД създава духовен вакуум, който обуславя експлозивния растеж на ранните български петдесятни в периода 1920-1928г. Простото библейско послание на Заплишни и Воронаев се свърза лесно с изконната вяра на българина, комуто е чуждо новоучението на либералния схоластицизъм и новонравството на тайните общества. Затова и първите петдесятни съживления са имено там където има стари евангелски църкви търсещи истинска духовност – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София.

Оттеглянето на баптистите от БЕД пък отваря възможност за образованият и спонсориран от Асамблеи на Бога Николай Николов да се завърне в България и да проведе деноминационна политика за съюзна организация. Изенадващо e, че печата на Общия съвет на Петдесятните църкви в България, който стои върху подписа на Николов в основополагащите съюзни протоколи, съдържа символа на най-високите степени в масонството (рицарите малтийци и тамплиери-розенкройцери) пресечени кръст и корона.

mason crossМасони, малтийци и тамплиери в църквата днес
Рицарите на Малта са икуменическа организация под опеката на католическата църква. Имената на редица световноизвестни евангелизатори днес се спрягат за масони, малтийци или тамплиери. Популярният в България автор Рик Джойнър, който е съосновател с Питър Вагнер в Новата апостолска реформация, е титулуван член на малтийския орден. При преминаването си към католцизма, познатият от близкото минало с небесни  експлозии Улф Екман, публикува снимки на които е облечен с бяла регалия на рицар тамплиер. Някой журналисти тиражират среща на Бени Хин с представител на ордена през 2004, но предвид палестинския му произход, сътрудничество с политическите цели на тамплиерите е малкo вероятно.

Колко и кои са последователите на тайни общества в България днес, със сигурност може да каже единствено времето. На Църквата остава правото да ги разпознае по масонските символизми, фрапантни изказвания и стил на живот съчетани с потайни аспирации за доминиране и реконструкция на истинското Християнство към един апокалиптичен свят без Христос. Ала всеки стремеж да са единственото виждащо око на върха на пирамидалната йерархия, може да се реализира само в царството на слепите. В Божието царство „всекиму работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви” (1 Коринтяном 3:13).

МОЛИТВА за  отричане от масони, тамплиери, розенкройцери, други тайни общества и техните окултни практики
Небесни Боже, Създателю на небето и земята, идвам при теб в името на Твоя син Исус Христос, като грешник който търси прошка и очистване от всичките ми грехове – специално от грехове извършени от моите предци по плът и кръв и чрез осиновление от кръстници. Почитам баща си и майка си заедно с всички мои предци, но се обръщам от всичките им грехове и се отричам от последствията им. Прощавам на предците си ефекта от греховете върху мен и децата ми. Изповядвам и се отричам от собствените се грехове. Отричам се от Сатана и му забранявам да има контрол над мен и семейството ми.

Отричам се и изоставям всяко взаимодействие със свободното зидарство или която и да е друга ложа, орден или умение. Отричам се от всяко магьосничество и духа, който стои зад свободното зидарство, духа на Бафомет, духа на антихрист и проклятието което идва от луциферовата доктрина. Отричам се от идолопоклонство, светотатство, тайнственост и масонската заблуда на всяко ниво. Отричам се специфично от несигурност, любов към позиции и сила, любовта към парите, лакомия, алчност и гордост, които са довели моите предци до масонството. Отричам се от всички страхове, които са ги държали в масонството и специално страх от смърт, страх от хора и страх от доверие в името на Исус Христос.

Публично се отричам от всяко позиция в ложата на която в бил мой роднина или предшественик, вкл. пазач на портата, майстор, почитаем майстор (който приема почит и поклонение) или каквато и да е друга позиция свързана с масонството. Отричам се от това да наричам който и да е човек господар, освен Исус Христос, който е мой единствен господар и забранява някой друг да държи тази титла.

Отричам се от хващането на други в масонство и наблюдаването на безпомощността им по време на масонски ритуали. Отричам се от ефекти и резултати от масонството, които са ми предадени от предци от женски род, които са се почувствали изоставени, в недоверие и отхвърлени от съпруг, който влиза в ритуалите на ложата като отказва да сподели със съпругата си.

1ва степен: Отричам се от всяка клетва, обет и проклятие взети при първа степен или влизане в степен-чирак, особено що се касае до гърлото и езика. Отричам се от зачулване с качулка, завързване на очите, както и ефектите от това върху чувствата и очите вкл. объркване, страх от тъмнина, страх от светлина и страх от внезпани шумове. Отричам се от тайната на Вооз и всичките й значения. Отричам се от смесване и размесване на истината и греха и богохулството на тази степен на масонство.

Отричам се от клуп/примка на въже  за обесване около врата, страха от задавяне и всеки дух причиняващ астма, сенна хрема, емфизема или други дихателни затруднения. Отричам се от точката на компаса, меч или копие опряно в гърдите, страхът от смърт чрез пробождане и сърдечна недостатъчност от тази степен. В името на Исус Христос се моля за изцеление на гърлото, вокалните струни, носните проходи, синуси и бронхиални пътища, за изцеление в областта на говора и за осбождаване на Божието слово в мен, чрез мен и семейството ми.

2ра степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от втората степен – калфа, и специално проклятията нанесени върху сърцето и гърдите. Отричам се от тайните думи „яхин” и „шиболет” и всичко което означават. Отмахвам всяка емоционална твърдост, апатия, безразличие, неверие и дълбоко гняв от мен и от моето семейство. В името на Исус Христос аз се моля за изцеление на гърдите, белия дроб, областта на сърцето, а също и за изцеление на емоциите си, както и чувствителност към Святия Дух.

3та степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от третата степен – майстор, и по-специално  проклятията върху областта на стомаха и матката. Отричам се тайните думи  „мая боне, макабе-н, макабинна, тувал-каин” и всичко което те означават. Отривам се от духа на смърт от удар в главата като ритуално убийство, страх от смърт, фалшиво мъченичество, страх от групово нападане, изнасилване и безпомощността от тази степен.

Отричам се от падането в ковчег или носилка използвани в умъртвителния ритуал защото само Исус Христос е възкресението и живота. Отричам се и от целуването на Библията по време на магьосническа клетва. Отмахвам духовете на смърт, магьосничество и заблуда в името на Исус Христос. Моля се за изцеление на стомаха, жлъчката, утробата, черен дроб и другите органи в моето тяло засегнати от масонството.

Степен света кралска арка: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от степента – света кралска арка, и по-специално клетвата за отделянето на главата от тялото и излагането на мозъка на пека на слънцето. Отричам се от знака на ложата и знака във формата на квадрати, ъгли, които белязват човек за цял живот. Отричам се и от всички бижута и талисмани които съдържат тези знаци и са били носени по време на участие в ложа.

Отричам се от тайните имена на бога „явулон” и паролата „амми рухама” и всичко което означават. Отричам се от лъжливата евхаристия, която е приемана в тази степен и подигравката, скептицизъм и неверие в изкупителното дело на Исус Христос на голготския кръст. Отмахвам тези проклятия и техния ефект от семейството ми и мен самия в името на Исус Христос и се моля за изцеление на мозъка, ума и съзнанието.

18та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 18та степен на масонството, Премъдрия суверен рицар на пеликана и орела и суверенния принц Розенкройцер от Херодом. Отричам се и отхвърлям пеликанския магьоснически дух, окултното влияние на розенкройцерите и кабала в тази степен. Отхвърлям твърдението, че смъртта на Исус Христос е случайно съвпадение и нарочната подигравка и изкривяване с християнската доктрина на изкуплението. Отричам се от богохулството и отхвърлянето на божествеността на Исус Христос и тайната дума/парола „игне натура реноватур интегра” (лат. чрез огън се възстановява в чистота, мото на розенкройцерите, чиято абревиатура ИНРИ имитира надписа на Христовия кръст – Исус Назарянина Цар Юйдески (лат. Йешуа Назарет Рей Юдеум)) и нейното изгаряне. Отричам се от подигравката с евхаристия взимана при тази степен с хляб, сол, и бяло вино и от лъжливото значение предавано на библейския текст от Исая 53гл.

30та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 30та степен на масонството, великия рицар Кадош и рицаря на черния и белия орел. Отричам се от тайните думи „стибум алкабар,” „фараш-кош” и всички техни значения.

31ва степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 31ва степен на масонството и великия инспектор, инквизитор-командир. Отричам се от боговете и богините на Египет почитани в тази степен вкл. Анубис с глава на овен, бога на слънцето Озарис, Исис сестра и съпруга на Озарис и богиня на луната. Отричам се от душата на Через, фалшивия символ на безсмъртие, камерата на мъртвите и лъжеучението за прераждането.

32ра степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 32ра степен на масонството, върховния принц на кралската тайна, лъжетроицата Аум и техните части: създателя Брахма, пазителя Вишну и унищожителя Шива. Отричам божествеността на Ахура-Мазда, духа-източник на цялата светлина и поклонението с огън, които са мерзост пред Бога, както и пиенето от човешки череп.

54 comments for “Пастири-масони сред българските евангелисти

 1. „Това са пълни глупости. Познавам масони живеещи в Англия и никой от тях не е минал през такива клетви и символи, които са изброени. Това е недостоверна информация целяща разединение и пререкание“ (г-н Genchev)

  Видно е от горните цитати, че г-н „Генчев“ отново се намесва „авторитетно“ по тема, която не разбира. Кое, аджеба, е „недостоверна информация“ и “ пълни глупости“? След като има безспорни документи, че пасторите Фурнаджиев, Василев и други са били масони в българска ложа; след като п-р Зяпков е бил канен да стане масон, но е отказал по лични съображения; след като самият Зяпков свидетелства, че Фурнаджиев е попълвал една „масонска тетрадка“ за срещите си с други български и чуждестранни масони,от които е имал изгода?

  Г-н „Генчев“ може да се е срещал с днешни масони и може дори да е участвал в масонска инициация – това си е негова работа. Дилетантската грешка в този негов „контрааргумент“ на горната статия обаче е, че в статията не става дума за днешни масони, а за масони в близкото и далечното минало. Нещата се менят с времето! Както е рекъл премъдрият Хераклит доста преди ние с г-н „Генчев“ да сме се родили, не можеш да влезеш в една и съща река два пъти…

 2. Вениамин Пеев: вие явно защитавате масоните в Евангелската църква в България. Няма да съм изненадан сам вие да сте съвременен масон и агент в Евангелските среди. Вие сте сляп и глух духовно или се правите на такъв, но всяко нещо, което е било скрито за определено време, днес се чува ясно от Покрива.Това, което говорите или пишете не се разбира и не се чува, понеже делата ву силно викат против вас.
  Вие сте съвременен фарисей заквасен и опасен за истинските ученици на Исус Христос. Съвременните масони – учениците на първите масони агенти в Евангелската църква сега явно показаха своите лица чрез посрещането на папата и единството с мюсюлманите на тази среща за „МИР“ дирижирана от ПАПАТА. Кое Евангелие проповядват ОЕЦ!?

  Всички представители на ОЕЦ са били там.

  Господин Вениамин Пеев покайте се, докато не е станало твърде късно. за вас. Върнете се както блудният син, за да, ви освободи, изцели и възстанови Бог.

  Простете ми Господин Вениамин Пеев. Погрешно разбрах темата за масоните и без причина ви на паднах. Помислих, че вие защитавате масоните. ШАЛОМ

  Всяко нещо, което е било скрито за определено време, днес се чува ясно от Покрива.Това, което говорите или пишете не се разбира и не се чува, понеже делата ву силно викат против вас.
  Съвременните масони – учениците на първите масони агенти в Евангелската църква сега явно показаха своите лица чрез посрещането на папата и единството с мюсюлманите на тази среща за „МИР“ дирижирана от ПАПАТА. Кое Евангелие проповядват ОЕЦ!?
  Всички представители на ОЕЦ са били там.
  Покайте се докато не е станало твърде късно. Върнете се както блудни синове , за да, ви освободи, изцели и възстанови Бог.

 3. Моля, ако знаете със сигурност за днешни работници в църквата, масони, информирайте ни, за да очистим редиците си от тях! Цитирайте имена, църкви и градове, без да се притеснявате, защото сме отговорни пред Бога за чистотата ни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *