Пастири-масони сред българските евангелисти

Aко възрожденци като Левски, Ангел Кънчев, Захари Стоянов, Никола Обертинов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов, Ради Иванов, Олимпи Панов и Георги Икономов и много други са били масони, или дори само повлияни от идеите и практиките на фримасонството, то разбираемо е такива да са били и техните съмишленици и съзаклятници сред българските протестанти, които заемат важна роля в духовната и просветна история на България. Докато революционерите бродят из Балканите, Русия, Италия или Испания, протестантските мисионери и пастири имат открит достъп до Англия и Америка, където с години живеят и се образоват. А там масонството не е просто начин да бъдеш приет в обществото, то е част от самата култура и начина на живот.

Мисионери и масони
Много от ранните мисионерски организации, както и някои от библейските дружества в Америка, са спонсорирани от масонски ложи. Едно от първите поприща на Американския борд след създаването му през 1810г. е Палестинската мисия на мисионерите Плини Фиск и Леви Парсънс. И двамата са посветени масони, а мисията им е спонсорирана от масонски ложи, изненадващо предимно от южните щати (Freemasonry in Federalist Connecticut, 1789-1835). Почти всички мисии в близкия изток под патронажа на п-р Самюел Уорсестър, са също под опеката на масонски филантропски организации. Уорсестър дори насърчава новите мисионери да станат масони за да осигурят финансирането си. Затова и не е изненадващо, че сред мисионерите на Американския борд по българските земи също има масони, които успешно партнират със своите колеги масони сред българските протестанти.

Ученици в Америка
Пастир д-р Стефан Томов от Котел, завършва английския колеж „Св. Джулиън“ на о-в Малта, Робърт колеж в Цариград и Богословска семинария „Дрю“ в Медисън (щата Ню Джърси), където повечето ученици се причисляват и за масони. Несъмнено, Томов е станал масон именно през 4-годишното си пребиваване в Америка.

Петър Дънов, който също учи в Дрю и Бостън Колеж. За разлика от Томов, той няма защитена докторантура въпреки, че е често именуван доктор на науките. Според колежанската архива, собственоръчно написаната дипломна работа от 48 стр. „Migration  of the Teutonic Tribes and their Conversion to Christianity” (Миграция на тевтонските племена и тяхното обръщение към Християнството) му носи заслужен диплом на специален студент, но не и докторска степен. Въпреки и упорито премълчавано от квесторът на Бялото братство В. Кръстев в неговото многотомно издание „Изгревът на бялото братство”, биографията на Дънов не може да пренебрегне задълбочените му връзките с масоните: „По време на седемгодишния си престой в САЩ [Дънов] участва  в годишни срещи на Велики Посветени и подготвя  българската  си мисия. Посещава розенкройцерите, за които по-късно обявява, че са клон на Всемирното Бяло Братство, представлявано в миналото  от движението на богомилите в България.” (цит. beinsadouno. org).

Дори и да не е явен масон, Петър Дънов който е изпратен в Америка да учи за пастир от методистките мисионери, донася обратно в България едни от най-окултните и езотерични практики на тайното братство като ги приспособява за целите на своето учение. Затова и още през 1926г., масонът д-р Ст. Томов открито го критикува в иначе протестантския в. Зорница със статията „Реформатор ли е Дънов.” А  уводната статия „Защита на Религията” на дългогодишния религиозен представител на цялата протестантска общност на ОЕЦ, пастирът-масон Димитър Фурнаджиев, недвусмислено подчертава, че сектите (като тази на Дънов) които подкопават държавата, трябва да бъдат гонени.

bulgarian masons

Причината за тази атака е, че Дънов пророкува на Фердинанд против влизането на България в първата световна война. Когато предупреждението му се изпълнява, Дънов е глобен, интерниран във Варна и подложен на публични атаки. Ясно личи масонската нишка за провеждане на правителствена политика чрез посветени протестантски проповедници, която съществува от началото на новата българска история и продължава и днес. Батемберг е посветен във виенска ложа преди идването си в България, а Фердинанд остава масон до смъртта си. Въпреки, че води със себе си протестантски семейства и капелан и е публично изобличаван от дядо Йончо Хинков – Пророка, царят се увлича по окултните практики и редовно кани Дънов на спиритически сеанси в двореца.

Масонско влияние в отношенията църква и държава
Наред с п-р Димитър Фурнаджиев, масони са евангелските пастири Васил Василев, Иван Сечанов (фиг. в масон. списъци и като Сачанов). Но докато последните двама имат определена ключова роля, Фурнаджиев е от централно значение за българския евангелизъм като член на държавната делегация за Ньойския договор, поживотен председател на Българското евангелско дружество (БЕД) и поживотен религиозен представител на протестантската общност пред българското правителство.

pastor Furnadjiev masonСлед като завършва протестантските училища в Банско и Самоков, Фурнаджиев е изпратен от мисионерите да учи в Принстън където учи и бъдещата му съпруга Зорница Караиванова. Университетът Принстън е в центъра на 12-ти масонски дистрикт, едно от най-населените с масонски ложи място в света. В самият университет по времето на Фурнадижев са действали редица тайни общества за ученици с толкова голямо влияние в университета, че са забранени с заповед на президента Удроу Уилсън, докато е президент на университета. По ирония на съдбата или не, Уилсън и Фурнаджиев са състуденти в Принстън.

След няколко пастирски назначения в България, Фурнаджиев става ректор на училището  и пастир на църквата в Самоков през 1931г. Не е съвпадение, че имено в тази година целият комплекс в Самоков е продаден на английската мисия „Библейски земи” ръководена Самюел Джентъл-Какет, също масон с доста висока степен. Фурнаджиев многозначително отбелязва: „Какво да правим? Те са нашите мисионери, те плащат – ще слушаме“. Интересно би било колко подобни църковни имоти са придобити/продадени имено по масонска линия. Не е ясно колко висока степен заема в ложата п-р Фурнаджиев, но Д. Недков в своята монография „Масоните се върнаха”  и В. Георгиев го посочват в главното ръководство на ВЛБ – Великата ложа на България.

п-р Васил Зяпков разказва, че за масон бил канен именно от п-р Димитър Фурнаджиев през 1928 г., а по-късно п-р Васил Василев му дава формуляр за кандидатстване в ложата. За това го съветва и  д-р Дж. Хътчисън Кокбърн от Световния съвет на църквите.

markomНавлизане на либерално богословие сред българските протестанти
Подобни масонски директиви личат и в богословското либерализиране на печатния орган на БЕД в. Зорница. В периода 1921-1925 негов главен редактор е друг масон с висока степен, Рубин Хенри Маркъм. Под ръководството на Маркъм, в „Зорница” се въвеждат новобогословски либерални и рационалистични публикации, които създават напрежение между мисионерите-модернисти и редица български пастири. На събора на БЕД през 1924г., новобогословите се аргументират, че така вестникът е по-харесван и се продава повече, а конгрешанското мнозинство помага да се гласува поетата либерална линия. Официалният религиозен представител пред правителството Димитър Фурнаджиев се оправдава с търпимостта към либерализма, защото „повечето от членовете на съборната църква в София са модернисти”.

Заради бездействието на ръководството, Павел Мишков открито обявява Фурнаджиев за модернист за което е отстранен от конгрешанската църква. Под влиянието на Мишков баптистите се оттеглят от БЕД и дружеството е пред разпад. Според п-р Зяпков, в такива ситуации Фурнаджиев прибягва до своите правителствени и масонски връзки, ползата от които описва в специална за целта архивна тетрадка. Интересно защо, точно този експонат липсва както в официалния Групов фонд на ЦДА „Евангелистки църкви” 1871–1959, така и в музейното експозе на Първа съборна църква в София?

SEPCЛиберално богословие и успехите на Петдесятното движение
Комбинацията от либерално богословие, масонски доктрина и разделението в БЕД създава духовен вакуум, който обуславя експлозивния растеж на ранните български петдесятни в периода 1920-1928г. Простото библейско послание на Заплишни и Воронаев се свърза лесно с изконната вяра на българина, комуто е чуждо новоучението на либералния схоластицизъм и новонравството на тайните общества. Затова и първите петдесятни съживления са имено там където има стари евангелски църкви търсещи истинска духовност – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София.

Оттеглянето на баптистите от БЕД пък отваря възможност за образованият и спонсориран от Асамблеи на Бога Николай Николов да се завърне в България и да проведе деноминационна политика за съюзна организация. Изенадващо e, че печата на Общия съвет на Петдесятните църкви в България, който стои върху подписа на Николов в основополагащите съюзни протоколи, съдържа символа на най-високите степени в масонството (рицарите малтийци и тамплиери-розенкройцери) пресечени кръст и корона.

mason crossМасони, малтийци и тамплиери в църквата днес
Рицарите на Малта са икуменическа организация под опеката на католическата църква. Имената на редица световноизвестни евангелизатори днес се спрягат за масони, малтийци или тамплиери. Популярният в България автор Рик Джойнър, който е съосновател с Питър Вагнер в Новата апостолска реформация, е титулуван член на малтийския орден. При преминаването си към католцизма, познатият от близкото минало с небесни  експлозии Улф Екман, публикува снимки на които е облечен с бяла регалия на рицар тамплиер. Някой журналисти тиражират среща на Бени Хин с представител на ордена през 2004, но предвид палестинския му произход, сътрудничество с политическите цели на тамплиерите е малкo вероятно.

Колко и кои са последователите на тайни общества в България днес, със сигурност може да каже единствено времето. На Църквата остава правото да ги разпознае по масонските символизми, фрапантни изказвания и стил на живот съчетани с потайни аспирации за доминиране и реконструкция на истинското Християнство към един апокалиптичен свят без Христос. Ала всеки стремеж да са единственото виждащо око на върха на пирамидалната йерархия, може да се реализира само в царството на слепите. В Божието царство „всекиму работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви” (1 Коринтяном 3:13).

МОЛИТВА за  отричане от масони, тамплиери, розенкройцери, други тайни общества и техните окултни практики
Небесни Боже, Създателю на небето и земята, идвам при теб в името на Твоя син Исус Христос, като грешник който търси прошка и очистване от всичките ми грехове – специално от грехове извършени от моите предци по плът и кръв и чрез осиновление от кръстници. Почитам баща си и майка си заедно с всички мои предци, но се обръщам от всичките им грехове и се отричам от последствията им. Прощавам на предците си ефекта от греховете върху мен и децата ми. Изповядвам и се отричам от собствените се грехове. Отричам се от Сатана и му забранявам да има контрол над мен и семейството ми.

Отричам се и изоставям всяко взаимодействие със свободното зидарство или която и да е друга ложа, орден или умение. Отричам се от всяко магьосничество и духа, който стои зад свободното зидарство, духа на Бафомет, духа на антихрист и проклятието което идва от луциферовата доктрина. Отричам се от идолопоклонство, светотатство, тайнственост и масонската заблуда на всяко ниво. Отричам се специфично от несигурност, любов към позиции и сила, любовта към парите, лакомия, алчност и гордост, които са довели моите предци до масонството. Отричам се от всички страхове, които са ги държали в масонството и специално страх от смърт, страх от хора и страх от доверие в името на Исус Христос.

Публично се отричам от всяко позиция в ложата на която в бил мой роднина или предшественик, вкл. пазач на портата, майстор, почитаем майстор (който приема почит и поклонение) или каквато и да е друга позиция свързана с масонството. Отричам се от това да наричам който и да е човек господар, освен Исус Христос, който е мой единствен господар и забранява някой друг да държи тази титла.

Отричам се от хващането на други в масонство и наблюдаването на безпомощността им по време на масонски ритуали. Отричам се от ефекти и резултати от масонството, които са ми предадени от предци от женски род, които са се почувствали изоставени, в недоверие и отхвърлени от съпруг, който влиза в ритуалите на ложата като отказва да сподели със съпругата си.

1ва степен: Отричам се от всяка клетва, обет и проклятие взети при първа степен или влизане в степен-чирак, особено що се касае до гърлото и езика. Отричам се от зачулване с качулка, завързване на очите, както и ефектите от това върху чувствата и очите вкл. объркване, страх от тъмнина, страх от светлина и страх от внезпани шумове. Отричам се от тайната на Вооз и всичките й значения. Отричам се от смесване и размесване на истината и греха и богохулството на тази степен на масонство.

Отричам се от клуп/примка на въже  за обесване около врата, страха от задавяне и всеки дух причиняващ астма, сенна хрема, емфизема или други дихателни затруднения. Отричам се от точката на компаса, меч или копие опряно в гърдите, страхът от смърт чрез пробождане и сърдечна недостатъчност от тази степен. В името на Исус Христос се моля за изцеление на гърлото, вокалните струни, носните проходи, синуси и бронхиални пътища, за изцеление в областта на говора и за осбождаване на Божието слово в мен, чрез мен и семейството ми.

2ра степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от втората степен – калфа, и специално проклятията нанесени върху сърцето и гърдите. Отричам се от тайните думи „яхин” и „шиболет” и всичко което означават. Отмахвам всяка емоционална твърдост, апатия, безразличие, неверие и дълбоко гняв от мен и от моето семейство. В името на Исус Христос аз се моля за изцеление на гърдите, белия дроб, областта на сърцето, а също и за изцеление на емоциите си, както и чувствителност към Святия Дух.

3та степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от третата степен – майстор, и по-специално  проклятията върху областта на стомаха и матката. Отричам се тайните думи  „мая боне, макабе-н, макабинна, тувал-каин” и всичко което те означават. Отривам се от духа на смърт от удар в главата като ритуално убийство, страх от смърт, фалшиво мъченичество, страх от групово нападане, изнасилване и безпомощността от тази степен.

Отричам се от падането в ковчег или носилка използвани в умъртвителния ритуал защото само Исус Христос е възкресението и живота. Отричам се и от целуването на Библията по време на магьосническа клетва. Отмахвам духовете на смърт, магьосничество и заблуда в името на Исус Христос. Моля се за изцеление на стомаха, жлъчката, утробата, черен дроб и другите органи в моето тяло засегнати от масонството.

Степен света кралска арка: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от степента – света кралска арка, и по-специално клетвата за отделянето на главата от тялото и излагането на мозъка на пека на слънцето. Отричам се от знака на ложата и знака във формата на квадрати, ъгли, които белязват човек за цял живот. Отричам се и от всички бижута и талисмани които съдържат тези знаци и са били носени по време на участие в ложа.

Отричам се от тайните имена на бога „явулон” и паролата „амми рухама” и всичко което означават. Отричам се от лъжливата евхаристия, която е приемана в тази степен и подигравката, скептицизъм и неверие в изкупителното дело на Исус Христос на голготския кръст. Отмахвам тези проклятия и техния ефект от семейството ми и мен самия в името на Исус Христос и се моля за изцеление на мозъка, ума и съзнанието.

18та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 18та степен на масонството, Премъдрия суверен рицар на пеликана и орела и суверенния принц Розенкройцер от Херодом. Отричам се и отхвърлям пеликанския магьоснически дух, окултното влияние на розенкройцерите и кабала в тази степен. Отхвърлям твърдението, че смъртта на Исус Христос е случайно съвпадение и нарочната подигравка и изкривяване с християнската доктрина на изкуплението. Отричам се от богохулството и отхвърлянето на божествеността на Исус Христос и тайната дума/парола „игне натура реноватур интегра” (лат. чрез огън се възстановява в чистота, мото на розенкройцерите, чиято абревиатура ИНРИ имитира надписа на Христовия кръст – Исус Назарянина Цар Юйдески (лат. Йешуа Назарет Рей Юдеум)) и нейното изгаряне. Отричам се от подигравката с евхаристия взимана при тази степен с хляб, сол, и бяло вино и от лъжливото значение предавано на библейския текст от Исая 53гл.

30та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 30та степен на масонството, великия рицар Кадош и рицаря на черния и белия орел. Отричам се от тайните думи „стибум алкабар,” „фараш-кош” и всички техни значения.

31ва степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 31ва степен на масонството и великия инспектор, инквизитор-командир. Отричам се от боговете и богините на Египет почитани в тази степен вкл. Анубис с глава на овен, бога на слънцето Озарис, Исис сестра и съпруга на Озарис и богиня на луната. Отричам се от душата на Через, фалшивия символ на безсмъртие, камерата на мъртвите и лъжеучението за прераждането.

32ра степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 32ра степен на масонството, върховния принц на кралската тайна, лъжетроицата Аум и техните части: създателя Брахма, пазителя Вишну и унищожителя Шива. Отричам божествеността на Ахура-Мазда, духа-източник на цялата светлина и поклонението с огън, които са мерзост пред Бога, както и пиенето от човешки череп.

54 comments for “Пастири-масони сред българските евангелисти

 1. Освен, че има действащи агенти със сигурност има и масони на високи постове , поне за един съм сигурен, защото Господ ми го откри.Със тази статия допълнително ми се изясниха нещата. Благодаря на автора.

 2. Статията е много сериозна и потвърждава по категоричен начин тезата за фалша в служението на т. нар. „Вестители на истината“. Няма съмнение, че конгрешанската деноминация в България има масонско ядро в самата си основа. А това означава ПСЕВДОЕВАНГЕЛИЗЪМ. Това обяснява исторически враждебността на масона Д. Фурнаджиев спрямо младата петдесетна деноминация при самото ѝ зараждане, както и продължаващата враждебност на някои негови приемници в масонско-конгрешанската ложа.

  Остава да бъде разкрит още един проблем – има ли роля ФРАНКМАСОНСТВОТО в днешното ръководство на конгрешаните? Както е известно, напоследък най-активни в Европа са именно ФРАНКМАСОНИТЕ.

 3. Вижте каква е ситуацията в Българската Православна Църква в която и екзарх Стефан е Масон(а и агент на НКВД!), а за дядо Максим съдете от публикацията. НИКОЯ ДЕНОМИНАЦИЯ НЕ Е ПОДМИНАТА !!! Да бъде Царството Господне, както на Небето, така и на земята… ТИЯ НЯМАТ КОНТРОЛ НАД Небето !!! И в ТОВА е НАШАТА НАДЕЖДА, И ВЯРА, И СИЛА !!!

 4. Към Вениамин Пеев:

  Ако вие който пишете коментара, сте автора на тази книга: „Жан Калвин: Философко-теологични аспекти на реформацията“, много жалко за това което сте написали, бих могъл да ви засипя с истини спрямо това което сте написали, но не желая да влизам в конфликт с вас, Бог вижда всичко, бъдете благословен!

 5. Тъй като нямам навика да се крия зад псевдоними от рода на „справедливи“ и „несправедливи“, бих искал да попитам г-н „справедливия“ дали наистина е справедливо да говори за „всезасипващи истини“, а да се крие зад ЛЪЖЛИВО ИМЕ?

  Тук трябва да обсъждаме тъжния факт, че десетилетия наред се прикрива ИСТИНАТА за МАСОНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ в конгрешанската деноминация. Простият въпрос, на който е редно да се отговори, ако претендираме за ИСТИННОСТ, е: Фурнаджиев, Градинаров, Василев, Сечанов и тям подобни били ли са, или не са били МАСОНИ? Статията излага тезата, че са били? Има ли обоснована контратеза?

  Жан Калвин, доколкото ми е известно, не е бил масон, следователно този реформатор няма нищо общо с дискутираната тема тук!

 6. Значи… можем да заподозрем доста пастори. Защо никой не посочва конкретни имена на настоящи пастори – масони?

 7. По света има много баптисти и калвинисти които са масони но не виждам каква е връзката тук?

 8. В статията има имплицитна и друга хипотеза – ако основателите на конгрешанството у нас имат обвързаност с някаква масонска идеология и същото може да се каже за основателя на Новата апостолска църква Рик Джойнър, то може ли да се заключи, че има обяснение за неотдавнашните общи инициативи на техните приемници конгрешани и „апостоли“, които иначе доктринално се различават? С две думи, можем ли да заключим, че е налице обща масонска основа и днес?

 9. към Вениамин Пеев

  Г-н Пеев, Жан Калвин няма общо с темата тук, а автора на книгата и автора на коментара един и същи човек ли е, ето това беше първото ми питане, защото няколко човека се явяват с това име.

  А как ще докажете, че служението на т.нар. „Вестители на истината“ е фалшиво въз основа на една статия, която дори няма автор, но се предполага кой е…
  И каква ви е целта на това „изказване“, дайте да съсипем и конгрешаните, така ли?

  P.S Ако можехте щяхте „ЛЪЖЛИВО ИМЕ“ да го напишете със шрифт колкото е голяма страницата…книгата още не съм я прочел, но я имам и съм отворил тук там, а името „справедлив“ е такова, защото търся справедливост, но май няма да доживея да я намеря…

 10. АЗ ВЯРВАМ В ВЪВ ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ В ТРИ ЛИЦА:БОГ ОТЕЦ БОГ ИСУС ХРИСТОС И БОГ СВЯТИ ДУХ.НАДЕЖДАТА МИ Е В ГОСПОДА ИСУСА!!!!
  ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ НАМЕРЯ ЖИВИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСОС!!!
  ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ ЖИВЕЯ ЗА НЕГО С ВСИЧКО В МЕН!!!

  ПОБЪРЗАЙ БОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕШ!ИСКАМ ГОСПОДИ ИСУСЕ ДА ТЕ ТЕ ПОЗНАЯ И ВИНАГИ ДА БЪДА В ТВОИТЕ НОЗЕ!!!!

 11. Г-н „справедливий“, явно не сте наясно, че понятието ПСЕВДОНИМ означава ЛЪЖЛИВО ИМЕ. А всяко ЛЪЖЛИВО ИМЕ крие НЕИСТИНЕН ЧОВЕК. Що се отнася до името Вениамин Пеев, то под него се подписвам само и единствено аз! Отново повтарям, че Жан Калвин няма нищо общо с разглежданата тема. А с „читател“ като Вас, който „прелиства оттук оттам“, няма какво да говорим дори и по темата за Калвин. Когато прочетете книгата от кора до кора, тогава изразявайте мнение. И може да говорим за нея.

  Никой не иска „да съсипва“ конгрешаните. Дори една статия обаче, която излиза открито за дълго прикривани исторически истини, може да преобърне съзнанието на мнозина. А това е положителен мотив! Разбира се, че не всички конгрешански пастири, проповедници и пр. са били масони. Но МАСОНИ като Фурнаджиев, Градинаров, Василев и пр. не могат да бъдат представяни като ЕВАНГЕЛИСТИ. Защо честни конгрешански пастири като В. Зяпков ги определят като масони, а във „Вестители на истината“ това е премълчано? Не е ли ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО НА ИСТИНАТА равнозначно на ЛЪЖА? И накрая – вярно ли е, че визираните конгрешански водачи от висок ранг са били МАСОНИ, или не? Можете ли да отговорите само с „да“ или само с „не“?

 12. След като „„читател“ като (мен), който „прелиства оттук оттам“, няма какво да говорим“, защо да пиша, твърде много книги чета едновременно, доста съм накупил, а времето ми е малко.
  Няма смисъл да продължавам, защото преди малко разбрах, че „войната“ срещу определени хора не е от вчера, просто не съм видял къде какво се коментира, защото избягвам да чета коментарите в pastir.org.

  За съжаление няма да има никакъв общ съюз между евангелските християни…имах съвсем различно мнение за Вас г-н Пеев, дори съм ви препоръчвал на много хора, въпреки че лично не ви познавам, освен от видеоматериали, а някои дори не искаха да чуят за Вас…и се чудех защо.

  Няма да спамя повече.

  Благодаря Ви за краткото виртуално общуване, Бог да е с Вас и Вие с Него!

 13. Какво стана с молитвата за разчупване на проклятието „Тракийска секта“ където участват много евангелкси пастори?

 14. Тази толкова интересна и аргументирана статия защо не е подписана? Или аз не виждам името на автора?

 15. Зададох си същия въпрос като прочетох статията но ми се струва че има няколко автора. Стилът е различен, а има и доста копирано директно от посочените изтоници
  Томов – автор Думанов
  Дънов – автор В. Кръстев
  Васил Василев, Иван Сечанов – масонски лист на ложата
  Фунраджиев – автор Д. Недков и В. Георгиев
  Само от къде идва молитвата против масоните, кой е автора или е преведена?

 16. Аз също се интересувам от молитвата също и от молитвите за разчупване на проклятието на „Тракийската секта“ Някой молил ли се е ефективно с тези молитви. Ще се молите ли с тях в църквите си утре сутрин?

 17. Добре е човек да бъде информиран, особено за миналото на евангелистите. И най-вече за служителите в СЕПЦ. Но дали с тази информация, която постоянно се изнася, изграждаме или разрушаваме? Колкото и да говорим за черното минало на отделни личности, евангелски водачи, не трябва да забравяме че тези хора са част от историята на Църквата в България. Добри или лоши, те ще си отговарят за постъпките един ден пред Бога. В желанието си да изчистим сами миналото си, като че ли ставаме повече критикари, отколкото строители. Може би забравяме че всички имаме вина, тези които са били преди нас, тези които сега пишат, тези които четат, тези които сега са водачи. Време е да се извикаме към Бога с молитвата на Данаил 9:4-19; Бог да ни прости и да ни помогнем да живеем в чистота и святост пред Него!

 18. Вече достатъчно разрушиха г-н Стефан Цачев, за съжаление, толкова много съм отвратен от „войната“ която се е водила тук чрез коментари спрямо евангелски водачи…
  Петдесятните знаят, че Чарлз Парам е масон, който те знаят много добре кой е, то тогава по аналогия на думите в коментар, да заключим, че цялото благовестие което те проповядват е ЛЪЖЛИВО…извинявайте…псевдо.

 19. Искам да попитам spravedliv, по-добре ли е да се скриват грешки и истини само и единствено да се зпази авторитета на служителя и да се създадават илюзии, че всеки който си служи с Божието име е непременно искрен бижий служител?

 20. Разбира се, че не е по-добре Tony, явно аз съм се заблуждавал дълги години и всичката ми събрана информация за повечето деноминации не се знае дали е истина, но е явна войната на една или повече протестантски деноминации една срещу друга, но защо гледат съчицата в окото на брата си, а гредата в собствените си очи крият, защо?

  Аз съм търсил винаги истината и справедливостта, но очевидно съм бил далеч от тях и са ми представяни неистини за истини, но ако тук не се премълчава истината нека се напишат всички негативи за петдесятната църква от създаването и досега в България, и за това след установяване на комунизма колко и кои истински грабители са се скрили в църквата.

  Съжалявам, че отново пиша, защото написах, че няма да спамя, но вчерашната вечер ми дава едно ново начало, защото разбрах че всичките ми макар и минимални средства с които съм помагал безкористно на няколко деноминации са били хвърлени на вятъра, братски…сестрински църкви една срещу друга, заради масони, агенти и какви ли не ГРЕШНИЦИ, а най-големите сме НИЕ!

 21. Знае се, че дяволът иска да унищожи християнството по всякакъв начин. Не успя чрез гонения, но доста успешно това се случва, чрез промяната на доктрината – подменянето на учението с различни лъжеучения. Добре е да се надникне в миналото да се знае от къде е започнало това и до какво е довело в днешно време.
  Мисля че тук не става дума за водене на войни и разчистване на сметки. Крайно време е да се отрезвим и да знаем Христос ли следваме или човеци.

 22. „Аз съм търсил винаги истината и справедливостта, но очевидно съм бил далеч от тях и са ми представяни неистини за истини, но ако тук не се премълчава истината нека се напишат всички негативи за петдесятната църква от създаването и досега в България, и за това след установяване на комунизма колко и кои истински грабители са се скрили в църквата“ (коментатор с псевдоним „справедлив“).

  Най-сетне едно истинно признание на коментатора с ЛЪЖЛИВОТО ИМЕ (псевдоним) „справедлив“, който очевидно е с конгрешански произход или връзки. Ще си позволя едно уточнение: от написаните емоционални неща дотук е ясно, че това лице още не може да прави разлика между „истина“ и „неистина“ – един много сериозен проблем в живота на мнозина, смятащи себе си за „християни“. Такива хора свикват само на хвалби и оптимистични картини, с каквито са пълни творбите на псевдоисториците в България. Когато обаче се извадят на показ автентични свидетелства, документи и факти, които не хвалят и не галят, такива хора настръхват като таралежи. Макар да са учили история в държавните училища, те не са разбрали, че Историята като наука не се влияе само от положителни емоции, а е напълно безпристрастна. Историята като наука изважда на показ всеки случайно или нарочно скрит документ или факт! За сведение, ние правим точно това в Pastir.org, независимо за коя евангелистка деноминация иде реч!

  Такива псевдочитатели, а бих казал и погрешно възпитани „християни“, имат чисто МИТОЛОГИЧНАТА ПРЕДСТАВА, че истинската история е като древногръцката МУЗА НА ИСТОРИЯТА КЛИО. Клио е била описвана от древните гърци, които са били езичници, като жена с постоянно приповдигнато настроение, която само „празнува“ и „се радва на подвизи“. В дясната си ръка държала бойна тръба, която надувала в чест на героите. Други си я представяли като музикантка, която дрънка на китара и пее химни за „съвършените“ качества на древногръцките герои. Когато чета псевдоисторически апотеози от рода на „Вестители на истината“ или „История на евангелските петдесятни църкви в България 1929-1989“, се сещам за езичничката Клио – химнопеещата и венцесловещата, която не знае или прикрива историческата истина. Христос Сам даде пример на истинските историци – вж. Евангелие от Матей 23 гл.

  Препоръчвам на лицето с агентурния псевдоним „справедлив“ да излезе с истинското си име, защото кощунства с ЛЪЖЛИВОТО СИ ИМЕ. Само за библейския Бог може да се каже, че е „СПРАВЕДЛИВ“: „Понеже ще провъзглася името на Господа… Делата Му са съвършени, защото всичките Му пътища са прави; Бог на верността е и няма неправда в Него; СПРАВЕДЛИВ и ПРАВ Е ТОЙ“ (Втор. 32:3-4).

  Д-р Вениамин Пеев (истинско име по документи)

 23. Справедлив бих искал да те прегърна защото много болка си събрал. Но поне си кажи името за да не те наричаме с псевдоними защото не виждам причина да си го криеш на християнско място. Къде видя войни и разделения? Войната и разделението са против силите на тъмнината. С тях не можем да бъдем в единство или брадство.
  Виж че пише не само конгрешаните а и за петдесетните. Има една тънка масонска нишка, която започва от началото и се вплита в евангелските църкви кaто с агентите. Както се получи и когато почнаха да се развеждате пасторите от жените си. Ако сме наистина за чиста църква нека застанем против всички мръстно в църквата, а не само това което ни отърва.
  Познавам много конгрешански и петдесетни братя но масоните и милицията са имали предатели поставени на ключови позиции за да се контролирват църквите. А най-зле е сред баптистите които се делят на деноминации за да получат субсидии от дръжавата .

 24. Господ Иисус Христос е НАД всички врагове на църквата и портите адови няма да й надделеят.Амин и амин.

 25. Историята е такава каквато се напише, така че да е угодна някому, за едно и също събитие съм чел поне пет варианта от пет различни страни, написани на място, където се чете от цял свят на съответните езици.

  „Войната“ е в коментарите, които прочетох на други места в тази интернет страница.

  Наистина не мога да повярвам, че човекът когото познавам от видеоматериали, автор на книги, преподавател, може да напише такива думи.

  Яков 3:8-11
  8. но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.
  9. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!
  10. От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.
  11. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

  P.S. Явно има някаква истина, че в някои църкви са се скрили някакви хора, жалко че много документи са унищожени, а съвсем наскоро се предложи да се закрие комисията по досиетата, но каквото е трябвало вероятно вече е унищожено или пренаписано.

  И да си напиша името е все едно за вас, така някои хора ще може свободно да ме обиждат, но аз съм свикнал, да не казвам кои хора от кои деноминации как са се отнасяли, въпреки че аз съм ги уважавал и помагал.Истината е, че всяка една от тях се е опитвала да ме привлече, като твърдението, че са най-прави и че съм на най-правилното място, моментално ме е отблъсквало.

 26. Скъпи приятели братя и сестри ! Обръщам се към всеки читател и публикуващ. Моля ви размишлявайте за начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Отец, Син и СветияДух те никога не се нападаха а даваха предимство един на друг. Според моето мнение онзи който наранява и онзи който се наранява от изказването на който и да било е еднакво виновен пред Господа. Тук няма място за обида нито за горчивина добре е да размишляваме за Божията истина и да се молим един за друг за да изцелеем защото няма праведен ни един освен един Господ Исус Христос е истинен и праведен а ние само сме едни безполезни слуги. Бог да благослови всички нас за да ходим в единството на любовта и да се учим от грешките на другите за да не ги повтаряме. Нека бъдем миротворци според словото на Бог а не противници на истинската вяра която се гради само с любов и молитви.

 27. справедлив

  Тълковен речник

  справедлив, справедлива, справедливо
  1. Който не проявява пристрастие в преценките и действията си. Справедлив съдия. Справедлив учител.
  2. Който изразява безпристрастност, обективност. Справедливо решение.

  Синонимен речник

  (прил.) правдив, честен, почтен, безпристрастен, обективен, съвестен, законен, легален, прав, правосъден, правилен, основателен, праведен, истински
  (прил.) заслужен
  (прил.) надлежен, дължим, подобаващ, съответен

  Матей 5:20
  Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

  Естествено, че съм виновен, не само пред Бог, а и пред всички четящи тук, дори само затова, че се включих с коментар.

  Прощавайте, за последно е.

 28. Дано лицето с ЛЪЖЛИВОТО ИМЕ „справедлив“ най-после спази „обещанието“ си. Човек, който се крие зад псевдоним, лесно може да оклевети когото и да било.

  В Притчи 10:18 е казано: „Който ТАЙНО мрази, има лъжливи устни; и който разгласява КЛЕВЕТА, е безумен“.

  В коментарите няма никаква „война“. Лъжливият „справедлив“ няма как да разбере, че когато има гореща дискусия, то темата е АКТУАЛНА! Лъжливият „справедлив“ не каза истинското си име нито веднъж. Лъжливият „справедлив“ не отговори на ясни и конкретни въпроси: „Има ли масони? Има ли агенти?“ Лъжливият „справедлив“ се опита да пробута една типично мормонска теза, която знаем от времето на псевдопророка Джозеф Смит: „Всяка една деноминация се е опитвала да ме привлече, но аз им отказах, въпреки че им помагах“. Лъжливият „справедлив“ не каза дотук НИЩО СПРАВЕДЛИВО!

  На изпроводяк бих му припомнил препоръката на ап. Петър, която повечето от нас следваме: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему (т.е. на лукавия), стоейки твърдо във вярата“ (1-во Петрово 5:8-9).

  Лицето, което се опита да отклони вниманието от МАСОНСКАТА ТЕМА, не познава не само библейското учение, където неведнъж се говори за „Господни войни“ в името на Божията правда и справедливост, но дори и стила на изразяване като Павловия: „Пазете се от псетата, пазете се от злите поборници“ (Филипяни 3:2). Ап. Павел ги нарича с най-оскърбителното име за семитската култура – „псета“ само защото продължавали да настояват на „обрязването“, което впрочем е пряко свързано с Авраам. Никой от нас не е обидил по този начин никого никъде! ЛЪЖЛИВО и НЕСПРАВЕДЛИВО обаче е да не наречеш „агента“ – „агент“ и „масона“ – „масон“. Премълчаването на истината е ОСКЪРБЛЕНИЕ спрямо СВЯТИЯ БОГ, Който е САМАТА ИСТИНА.

  И отново ще повторя: „Девизът на този сайт е говорене само на истината!“ Затова е логично хора с ЛЪЖЛИВИ ИМЕНА и НЕИСТИННА САМОЛИЧНОСТ да не могат да издържат на този принцип.

 29. Уважаеми г-н Пеев, Моля за извинение, но нямам как по друг начин да се свържа с Вас освен чрез този форум, виждайки,че участвувате в него. Моля да ме свържете брата Йоан, който обеща да довърши изследването си м/у Библията и корана по въпроса за възкресението „За сега толкова. Следващият път ще представя цялата истина за кръстната смърт на Исус /Иса/ и то по такъв начин, че да е в съзвучие с цялото богословие и в Корана и в Светото Писание.” http://pastir.org/news/9490 . Ако някъде на друго място е прехвърлена дискусията, моля дайте линк и отговор на адрес xx48 @ mail.ru . Още един път моля всички за извинение и желая здраве, сили, мъдрост и смелост в ПЪТЯТ, ИСТИНАТА и ЖИВОТЪТ. Христо.

 30. Здравейте, г-н Христов!

  За съжаление, няма как да Ви дам координатите на „брата Йоан“, който се появява в Pastir.org само във връзка с исляма. Той действително е отличен познавач на проблемите, свързани с исляма и християнството.

  По проблема за възкресението, който повдигате, мога да Ви препоръчам най-доброто изследване, което съм чел на бълг. език: Попов, Радко. Иисус Христос в корана. С., Фондация „Покров богородичен“, 2008. Интересуващата Ви информация е в гл. 13. Смърт и възнесение на Иисус Христос. стр. 77-86. Нека не Ви притеснява обстоятелството, че авторът е православен богослов.

  Бъдете благословен!

 31. Имам една книга от п-р Зяпков -„През огън и пламъци“. Като му гледам проповедите… са в пъти по-добри са от тези на настоящите му наследници? Как може да тече от един извор сладка и горчива вода?

 32. до Мая Войникова:
  Имаш предвид Ангел Пилев и стария пастор на петдесятната църква Тодор Енчев. Това е свидетелство, че и двамата имат проблем с духовният си живот. И за двамата знам, в какво са се провинили.
  Да, странното е, че тази секта Тракийска църква от нито една евангелска църква не е изобличена. Това е в минус за евангелизма в България, понеже не следи за чистотата на вярата помежду си. Също така съм написал статия, вярно, постничка е, но е срещу тази секта. Човъркайки се в интернет намерих много добро изложено свидетелство срещу тази секта. Межди другото в коментарите под псевдонима Groove5 се крие Стефан Гайдарски, който декември месец 2013 госина е покосен от Бога заради ереста си. Това видео, за което споменаваш е опит на брат му да направи Стефан мъченик, какъвто не е и тези двамата „пастири“ в лудостта си се мяркат, дори и изказват. В един от коментарите е и моето име като „наивник“ и член на сектата, но сега само ще уточня, че аз от 2003 – 2004 не съм посещавал секата.facebook.com/groups/503676816443239/групата във Фейсбук, която не иска да замлъкне докато тази секта не бъде официално изобличена от Евангелските църкви в България.

 33. Г-н Бисер Данев,
  основателно повдигате въпроса за Псевдотракийския култ на братята Гайдарски. Не можем обаче да очакваме евангелистките църкви да се ангажират с този проблем, защото публична тайна е, че техните ръководства не обичат да си създават „проблеми“.

  Присъствието на Ангел Пилев и Тодор Енчев на онази пошлост, определена като „възпоменание за богослова Стефан Гайд“, показва две неща: 1) че Ангел Пилев не е евангелистки представител, което неведнъж сме подчертавали в този форум; 2) че Тодор Енчев се е поддал на сантименталност и е допуснал сериозна и необмислена грешка с присъствието си там (нека обаче го отдадем на възрастта му).

  Що се отнася до необходимото разобличаване на този опасен култ, инициативата би трябвало да тръгне от хората, които са пострадали от мрака на култа. Например, г-н Д. Дакашев би могъл да бъде много полезен в това отношение и досега не биваше да мълчи по този проблем. Вас Ви приветствам за Вашата позиция, която никак не е постна!

  От наша страна, отдавна имаме намерение за по-сериозно критично представяне на този вреден за българската християнска общност култ, който има примеси не само на масонство, но и Бог знае още на какви религиозни сурогати. Изчакваме обаче критиката да започне „отвътре“.

 34. Доколкото съм запознат, единственната държавна служба в света разследваща масоните и определяща ги като врагове на държавата е Reichssicherheitshauptamt RSHA (съкращавано РСХА). Ръководители са Хаидрих, Химлер и Кайтелбрунер, интересно кой ли е българският им ученик?

 35. Какво мислите за господния слуга и пророк Стефан Главчев и сайта на служението Мория

 36. Г-нът, който продължава да се изявява с небиблейския псевдоним „богоизбрания“ и да изтърсва коментари не на място, явно не чете статиите в Pastir.org. Както е видно, не е чел и тази статия, за да изтъква неосведомено: „Доколкото съм запознат, единственната държавна служба в света разследваща масоните и определяща ги като врагове на държавата е Reichssicherheitshauptamt RSHA (съкращавано РСХА). Ръководители са Хаидрих, Химлер и Кайтелбрунер, интересно кой ли е българският им ученик?“.

  Първо на първо, никой тук не е обявил масоните „за врагове на държавата“. Бе посочено вече на други места в този сайт, че МАСОНИТЕ са били обявени в България ИЗВЪН ЗАКОНА още в началото на Втората световна война. Те остават „извън закона“ и по времето на тоталитарната комунистическа държава. Следователно българската държава в новата си история ги е смятала за „свои врагове“ и ги е преследвала.

  На второ място, масоните са били РАЗСЛЕДВАНИ от службите на българската ДС. Показахме това с публикацията за изповедите на п-р Васил Зяпков за българските масони както сред конгрешаните, така и в някои политически кръгове. Тайните служби у нас са се интересували дали има действащи масонски организации у нас – иначе защо ги е писал тези неща п-р Зяпков? Когато поддържаме тезата, че евангелизмът и масонството НЕ БИВА ДА СЕ СМЕСВАТ, това съвсем не означава, че ги обявяваме за „врагове на държавата“. Ние правим само религиозен анализ, който господинът с КОЩУНСТВЕНИЯ ПСЕВДОНИМ „богоизбрания“ дотук показва, че не схваща.

  Поради тези съображения се опасявам, че неговите включвания са провокация!

 37. Благодаря Ви, г-н Пеев за подадената информация.А по отношение на разглежданата тема, за пореден път се уверявам, че колкото по-близко сме до думите на Господ Исус Христос, толкова по-ясно се вижда, кое е светлина и кое е тъмнина. Кой събира заедно с Него и кой разделя и разпилява.Той, Господ да ни пази от всички вълци облечени в овчи кожи. Амин.

 38. Малко много малко са служителите с помазание и сила!Преди години имах видение за това!

 39. Разследването на агенти и масони в т.нар. тайни общества в момента се провежда от правителствена комисия. Назначени са експерти за анексиране на закона за разкриване на агентите. Предложена е алиния към проекто-закона за принадлежност към тайните служби и общества.Всичко това идва главно от Реформаторския блок. И тях ли богоизбрания ще изкара нацисти?
  Въобще богоизбраният пише все такива глупости в блога си за извънземните строители на пирамидите.Преди като ходеше на църквата на Венци Стойков беше по-балансиран. Сега обаче явно е отперил към космическите висини както един друг пастор който се катери по планините за да е по-близо ако дойдат извънземните да го взимат.

 40. До sasho dimov: „Какво мислите за господния слуга и пророк Стефан Главчев “
  Аз нищо не мисля, защото не го познавам, но предавам това което съм чул от друг християнин.
  Стефан Главчев пише писмо до него и му нарежда /едва ли не/, да му бъдат изпратени пари (на Стефан Главчев) за издаване на книгите му (на Стефан Главчев). Ако не му се изпратят пари (на Стефан Главчев) той(Стефан Главчев) проклина човека, който не му е изпратил пари. „По плодовете им ще ги познаете“. Всеки сам да си прави изводите. И Господ да ни опази от нечестиви човеци, защото не във всички има вяра.Амин.

 41. С много любов и загриженост пиша тези редове и моля за незабавно действие от всеки, който ще прочете това: Без да се сочи с пръст тоз или онзи доказан или предполагаем масон, като сегашна истина, исторически факт или просто като предположения, нека ВСИЧКИ МЪЖЕ българи, всички мъже в България и в чужбина да се покаят пред Бог Баща и Творител на всичко що има дъх в себе си. Приканвам не само българите християни и евреи, но и тези с или без определено вероизповедание на каквато и да е длъжност или без такава. Да се покаят и тези, които са писали и тези, които не са писали, но са прочели някъде за определение на ФРАНмасонството като грях. И такива, които дори не знаят какво е това, но са мъже и са българи, покайте се и се отречете всички, от все сърце, от името на поколението ви и от името на предишните поколения от мъжкото коляно на бащата и на майката. А ако чуете моя призив, жени, българки, майки и съпруги, покайте се и се отречете от ваше име и от името на мъжете и им простете, като включите съпруга си, свекъра и всички мъже от родовете по съпружеска линия от страна на бащата и на майката. ПРОСТЕТЕ. Чак до Адам. Бог казва, моят народ погива поради незнание! = невежество, неразбиране, липса на знания, но и на разпознаване на доброто от лошото. Сега ще ви кажа защо това е толкова важно да се направи и то веднага, без отлагане. Когато Бог ми разкри това като КОРЕН за изтръгване, аз не знаех изобщо понятието. За да ми го каже и аз да разбера за какво говори, Бог трябваше да ми изгради понятието като „виждане“ и поиска веднага да се отрека от ФРАН(к)Масонство. Аз казах „Добре, аз не знам нищо за това, но ще науча. И сега, Господи, отричам се от това от мое име и от името на предишни поколения по мои бащина и майчина линии и съпружеските, и те моля да ни простиш и да имаш милост.“ До две седмици Бог ми изпрати негови служители и подробни молитви за покаяние и отричане първо на чакра точки и окултни техни употреби и цели, и второ покаяние и отричане на франмасонството от 1ва до 33та степен. Ако все още четете, ето защо беше толкоз спешно да го направя. 3 месеца по-късно останах жива след атака и посегателство срещу живота ми и дори нямах синини. Пакт имаше срещу мен, сключен в духовния свят между сили на мрака, на франмасонството и на чародейството. И ангелите, войни на Исусовата армия на Силите, надделяха над тези изпратени от силите на мрака. ЗАЩОТО нямаха нищо за което да се захванат, нито корен, нито клони, нищо нямаха в мен, поради моето покорно покаяние, според както Бог поиска. Ако сте прочели дотук, не отхвърляйте написаното като легенда, приказка или небивалици. Бог има начини да ни говори, да ни накара да ЧУЕМ гласа му, и да потвърди каквото ни е казал. Това се случи на връх 8ми март, беше шабат (събота) и победата от Господ дойде на път (в моя случай – тротоар), който се намирал на окулни линии (лейлайн) в франмасонска територия, за които и хабер си нямах! И веднага дойде потвърждението, там където трябваше да отида да си взема (нещо) от поправка, специалистът имаше пръстен на пръста си, който разпознах като франмасонски. За да съм сигурна, го запитах какъв е този вид пръстен, и той ми каза, „а, франмасонски, аз съм масон.“ Но аз пък имах ЛЪВА на Юда, с мен, като КОЗ и не само символ! Действайте! Животът на много зависи от вашето покорство към водителството на Святия Божий дух. Покайте се и се отречете. ШАЛОМ на всички българи и евреи, на Божия народ и на Църквата Христова, в името на Исус, нашия Господ, Спасител (Йешуа) и пазител наш, Господа на всички Армии, небесни и земни. Като се покайте, облечете отново Доспехите и се въоръжете със сабята, Божията дума, с Библията в ръка. Готови, в името на Исус.

 42. МАСОНСКА ПИРАМИДА ДО ОБЩИНАТА. ЩЕ РЕАГИРА ЛИ НЯКОЙ?
  „Географският знак“, който вече се изгражда край общината, се оказа масонска пирамида. Това личи от вече монтираните край кметството основи на съоръжението и от признанията на съветници.
  Решението за поставянето на „знака“ беше взето на сесията на общинския съвет в края на април. Още тогава „Сливен прес“ предупреди, че съветниците не знаят как ще изглежда той. И никой не си направи труда да попита в залата… Но гласуваха. А решението е повече от семпло и дава възможност за широко тълкуване: „Дава съгласие да бъде поставен географски знак със световните посоки в площадните пространства около общината“.
  Но на онази сесия „загрижените“ за духовността в Сливен си имаха други дертове – да гласуват създаването на фонд „Култура“, да решат кой ще влезе в него и какви пари ще разпределя…
  новини сливенЧе не са им представени проект на „знака“, размери – няма значение. Нали дават ротарианците. Безплатно. Някой новини сливен„по-наивен“ може и да си е помислил, че „географският знак“ ще е нещо като кол с табели в различни посоки. Каква „изненада“ – оказа се пирамида! Хората и пред Лувъра сложиха, ние сега ще се дърпаме…
  „Сливен прес“ настойчиво умолява митрополит Иоаникий, като духовен пастир на всички вярващи православни християни в Сливенска епархия, ако изграждането на масонския символ до общината продължи, да откаже поканата за тържествената сесия по Димитровден. Както и тази за встъпването в длъжност на новите кмет и местен парламент след изборите. Половината съветници така или иначе ще са същите, а и кметът все ще е някой от кандидатите, които сега си мълчат по въпроса. И ще продължат да се умилкват около владиката.
  За да започнат най-накрая да мислят повече – както съветниците, така и общинарите. Първите какво гласуват, а вторите – какви разрешения издават. А не само за своите си интереси. Ако някой обещае да я махне, вече има един глас повече. А вероятно не само един.
  Иначе съвсем скоро през прозореца ще ги наглежда всевиждащото око от върха на пирамидата. Или от доларите, които сигурно по-лесно могат да си представят. Така на всички ще стане безпределно ясно на Бога или на мамона служат управниците в този някога буден български град.
  А хасковската баба Яга ще изглежда наистина като приказна героиня пред сливенското безумие.

 43. „Масонската тема“ в българския евангелизъм, прикривана грижливо десетилетия наред от псевдо-историците на родната ни евангелистка общност, пак изскочи на видело. В това не само няма нищо лошо, но е положителен знак, защото ИСТОРИЯТА е обективна научна сфера и няма общо с евангелисткия фолклор. Истинската история посочва фактите и събитията каквито са и не създава митове за Крали Марко…

  Същевременно обаче някои български евангелистки фолклористи силно са раздразнени от тази тема и започват да сипят заплахи в публичното пространство. Заплашват с „повдигане на обвинение“ срещу авторите на научни статии, подемат кампания за „смълчаване“ на свободни медии като Пастир.орг и „Свобода за всеки“. Дали пък тези „заплашители“ самите не са „евангелистки тип“ масони? Ще им напомня обаче, че истинските масони са миролюбиви хора и не се срамуват от определението си – нали все пак са приемници на премъдрия Соломон?

  А на историците на българския евангелизъм не трябва да им мига окото от подобни заплахи! Грамотните хора ще им бъдат благодарни, а невежите – ще се научат…

 44. За сциентологията на Тракийска секта,разпространена в БГ от братя Гайдарски

 45. Нищо ново под слънцето аз бих казал властта сребролюбието конролиращия фактор са корен на всяко зло за това трябва да се знае всички които искат да следват исус трябва да загубят или да намразят живота си

 46. Това са пълни глупости. Познавам масони живеещи в Англия и никой от тях не е минал през такива клетви и символи, които са изброени. Това е недостоверна информация целяща разединение и пререкание. Има много по-сериозни и важни теми за дискусия. Просто хората търсят пикантното. Светските хора търсят клюките за певци, актьори и прочие, а ние вярващите търсим за пастори, попове и т.н.

  Както навремето за евангелистите се е пишело, че си режат вените и това се е тръбяло почти до ден днешен, така и за масоните 90% от нещата в нета са пълна глупост. В Англия и САЩ ложите са отворени и всеки може да посети и да попита различни въпроси. Имат и музеи с различни експонати през историята на масонстовото. Нещата не са такива каквито повечето хора мислят. И аз до вчера мислех като мнозинството, но с времето се убедих, че съм грешал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *