Принцип № 25 Силата да кажеш „Не знам“

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: № 25 СИЛАТА ДА КАЖЕШ „НЕ ЗНАМ”

”И никой не можеше да Му отговори нито дума..”. (Матей 22:46)

Едно от нещата, които са ме удивлявали през годините като проповедник, е, че много хора идват при мен с въпроси, на които очакват да им отговоря. За някои хора това е ласкателно. За мен, означава отговорност. Кой съм аз, за да дам съвет на някого за нещо? Какво ме кара да си мисля, че мога да дам на всеки компетентния съвет от Библията, който му е нужен?

Затова аз се нуждая да разчитам на Божията способност в и чрез мен, когато стане нужно да помогна на други хора да намерят отговор на въпросите си.

Бях доста млад, когато Господ започна да ме употребява да проповядвам Словото и да водя църква. Опитвах се да помогна на всеки, който ме помолеше за това. Много пъти ми беше трудно, защото хората идваха при мен с въпроси, които бяха отвъд моята компетентност. Благодарен съм, че още в началото на служението си, открих нещо много освобождаващо и то е силата да казвам “Не знам”.

Ние се смиряваме не само, когато Исус ни зададе въпрос (виж Марк 22:46), но трябва да се смиряваме пред Него и когато други хора дойдат при нас с трудни въпроси.

”Защо Бог допуска лоши неща да се случват на добри хора?”
”Да се разведа ли със съпруга си, който ме бие, но ходи на църква и се преструва на добър християнин?”
”Да си сменя ли работата?” И така нататък и така нататък.

За първи път се сблъсках с това, когато съветвах един член от църквата. Ситуацията, която той ми представи, беше много сложна. Опитвах се да намеря правилен отговор, който да му дам и поне до известна степен да облекча стреса, който очевидно преживяваше. Почувствах Святия Дух да ми казва нещо, за което не бях подготвен. “Кажи му, че не знаеш отговора.”

Бях пастирувал църква за по-малко от година и предполагам, съм вярвал, че понеже съм пастор, трябва да имам отговор за всичко. Но не бях осъзнал, че това е лъжлива концепция. Съществуват много стереотипи какво се предполага да прави един пастор. Удивителното е, че можем да приемем някои от тях лично за себе си.

Светлината дойде при мен, точно в момента, когато ми беше нужна. Казах на човека: “Не знам. Това е между теб и Бог. Има неща, които Бог е запазил и ще ги открие само на теб. Бих искал да ти дам отговора, но не мога.”

Изведнъж почувствах облекчение. Не се чувствах сякаш съм проявил безотговорност, за да се измъкна от ситуацията. Знаех, че това е правилният отговор и в моята способност да проява честност и да кажа, че не знам, се криеше неподозирана сила.

Какво е смирението? Противно на онова, което повечето хора вярват, смирението е свързано предимно със състоянието на нашето сърце и ум, а не с начина, по който изглеждаме или действаме. В тази конкретна ситуация аз предпочетох да смиря себе си и да проявя честност, вместо да звуча като мъдър или вещ в Писанията проповедник. И разбира се, когато избереш да се смириш, не се разхождай наоколо викайки: “Току-що се смирих!!!” Какво смирение е това? Ти просто трябва да направиш правилното нещо пред Бог, без значение дали хората го разбират или не.

Това е валидно за пастори, майки, татковци, собственици на бизнес, експерти, за всеки! Това е мощна житейска концепция, а не просто някаква религиозна идея.

Ще бъда максимално честен – колкото повече опознавам Бог, толкова повече разбирам колко малко знам. Парадоксално е, че в същото време научавам много повече за Бог и за живота по принцип. И така, докато научавам повече за Бог и за нещата по принцип, трябва постоянно да си изграждам отношение на смирение и честност, признавайки, че нещата, които не знам, са много повече от онези, които знам.

Аз трябва да защитавам почтеността си, като използвам силата на думите “Не знам”, когато наистина не знам отговора на даден въпрос. Трябва също така да се доверявам на Бог за нещата, които знам, защото мъдростта е способност да приложиш правилното знание в правилното време, а не просто да имаш знание. Бог желае да бъдем зрели в разбирането си за Него в този свят. Няма нищо богоугодно в това да се разхождаш наоколо и да казваш, че не знаеш нищо по никой въпрос.

Исус дойде, за да просветли сърцата и умовете ни и да ни направи мъдри деца на светлината. Но също така Той дойде, за да ни даде силата да бъдем верни и честни, което ни освобождава да бъдем хора. Ти можеш да бъдеш уверен в онова, което знаеш и смирен в онова, което не знаеш.

Има сила в това да признаеш истината, че не знаеш дадено нещо и има сила в това да кажеш “Не знам”, когато наистина не знаеш. Тогава идва ред на Бог да направи Своя ход и няма нищо, ама нищо по-хубаво от това!

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:

Господи, смирявам се и идвам при Теб за отговорите! Нямам знание по толкова много въпроси. Неспособен съм да извърша толкова много неща. Признавам това, но признавам също, че Ти знаеш и можеш всичко. Затова избирам да остана смирен и да призная, когато достигна предела на възможностите си. Благодаря Ти, че ме обичаш независимо дали знам или не знам отговорите на трудни и предизвикателни въпроси, възникващи в мен и около мен. Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод от английски: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които да бъде четен по един от тези принципи? Повече за това можеш да научиш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *