9 comments for “Исус в Българска Божия църква (НДК)

 1. Интересно-Исус се явява видимо на богослужение на п-р Павел Игнатов,който е уж бивш агент на ДС.На мен,който съм бивш служител на ДС, лично Исус ми се е явявал в сън 5 пъти,и каквото ми е казал,се е сбъднало 100 %.Това е неговото обещание в Йоан 14:21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моят Отец, и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично !“ С това Си обещание самият Исус Христос слага край на спора защо се явява на някои,които сега са оплювани от тези,на които Исус никога не се е явявал.

 2. ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА РАЗПАД Ще изброя 10 причини, които ще доведат ХЦ „Прелом” по скоро до разпад вместо до планираното събиране на „критична маса”, която да повлияе положително обществото. 1. Грешни доктрини: Голям брой грешни доктрини в комбинация с незадълбочено познаване и избирателно прилагане на словото, последвани от посредствено, неточно и подвеждащо проповядване и поучение. 2. Ниската способност на лидерския екип да служат на вярващите с личен пример, като: – Всеотдайни взаимоотношения, с членовете, в които да изобразяват сърцето, делата, загрижеността и любовта, която имаше Христос към Своето поколение. – Рядкото участие в молитвени и някой други инициативи като доброволци, които да демонстрират по-сериозна ангажираност към тези на пръв поглед малки, но важни неща. – Трудна достъпност при желание за консултация или търсене на мнение, при които са необходими срещи на живо – демонстриране на недостъпност. – Скришно и нерегламентирано използване на служебния транспорт за семейни пътувания по време на летни отпуски и други лични цели – възползване облаги. – Неспазени обещания. – Закъснения за срещи. – Закъснения за работа, неспазване на работното време и др. 3. „Изфабрикувани“ пророчества, напр: – 1998 г. от Георги Бакалов за „растеж“ на Прелом – „след година на 1 000 души; за 2 – 2 000; 3 години (2001 г.) щял да наброява вече 3 000 души“.* – 2002 г. отново от Бакалов, т.нар. „Видение за 1 000 000 спасени до 2010 г.” / Резултатите са ясни, „видими” и категорични – няма такива!? Погрешно направената духовна връзка с Джон Излеб, който беше представен като „управителен пророк” с висок ранг, но не пропусна да „сбърка” с няколко пророчества, който така и не се сбъднаха – за зали, бройки на хората и др. 4. Погрешно осъществени връзки с проповедници и служения, които НЕповлияха положително на Прелом. Най- ярък пример за такъв е „апостол” Ашли Мак Гикен, 2002-2003 г. с ЕРЕТИЧНОТО си послание „Купете си духовни неща”, но с пари ( 2002 г., 2-ра зала на НДК)!? 5. Неразбирането на „воденето на Църква” като процес на взаимоотношения с вярващите, тип: „Долният ще бъде благославян от по- горният”, а именно обратно, като: лидерсвуване, първенствуване, управление и др., което превръща Тялото, просто в една организация (институция)…. 6. „Загубата на интерес” и налагането на негативен модел на поведение към хора, които са напуснали организацията с неудовлетворение от случващото се вътре. Липсата на възможност и чуваемост, от една страна на ръководството, при желание от друга страна, на посветени редовни членове – системата да бъде реформира отвътре… изхождайки от презумпцията за „правотата” избраното и назначено лидерство, не предприема достатъчни мерки за наложителни промени и подобрения в дейността организацията; следствието напускане на по-будните и търсещи хора, намаляване на членската маса, и поставяне под съмнение истинността на мотото: „Реформация в Църквата–Трансформация в обществото”– ХЦ „Прелом“
  Актьори 7. Налагане на модели и начини на мислене, съзнателно и несъзнателно, от ръководството, които не „позволяват” достатъчно свобода на мисленето и действията на членовете; в, и извън общността, напр: За коя партия да се гласува на изборите; Как да се реагира, към дадени проектозакони – държавни, обществени актове… Какво мислене да се формира от вярващите по някой значими въпроси извън църковни въпроси… в повечето случай това става без или с повърхностна избирателна библейска обосновка. 8. Поради недостатъчна духовна компетентност, избирателно интерпретиране или неразбиране Словото, от страна на лидерството, са настъпили следните нежелани резултати: – Почти пълна липса на изцеления и др. свръхестествени проявления – Слабо познаване, лошо и дори погрешно тълкуване в някой случай, на Словото от посетителите – Голям брои хора подведени относно техните съдби с грешни доктрини, неподходящи консултации, поучения и други начини на оказване на духовно влияние. Не малка част от вярващите в периода 1990 – 1994 г. остават без висше образование и възможност за по-добра кариерна реализация, за да могат да се отдадат на „завладяване на земята” – евангелизиране. – Редица провалени или частично провалени проекти, като: Национален Молитвен център „Кармил”- 1999-2001 г.; „Прейз Фест” 2004-2007 г.; „Фудбанк” – 2011 г. и немалко др. – Неспособност за задържане вярващите, които са от самото начало, в организацията. – Неспособност за задържане на хора търсещи да получат по солидни библейски поучения и знания. – Неспособност на лидерството да разбира, помага и инвестира в хора и събития свързани с изкуството и духовната реализация в църквата и обществото; резултата, е висока посредственост, нисък професионализъм, НЕобективна среда за сравнение. 9. Грешна, непрозрачна и дилетантска практика по отношение на събирането, разходването, отчетите и други дейности свързани с църковните средства (финанси) и администрация. Не добро стопанисване; загуби; неясен произход; неизрядно „зачисляване” на голяма част от „служебния” инвентар. 10. „Соломонова мрежа”(2006 – 2009 г.) с всички мъглявини около нея… някой други сложни бизнес, инвестиционни и др. начинания с краен резултат; разочаровани – излезли от организацията хора, семейства; възникнали неуредени финансови ситуации, между братя, които се налага в настоящето да бъдат решавани по съдебен път.
  Групи, певци, DJ-и 11. „Идеализирането” личността на лидера и това, което той „прокламира”. Поставянето на организацията над личността, което превръща, и водача, и нея (организацията) – в един вид идоли… а съществуването на организацията в самоцел на „всяка”, „нещадяща” обикновената личност, ЦЕНА! – Това далеч не е всичко, далеч не е най-важното! Причината да го напиша е, че обичам ИСТИНАТА, повече от нуждата за премълчаване на някой значими „неща”, с цел запазване на организацията. Някои хора в лидерски позиции, упорито избягват да поемат отговорност, за значими „грешки” допуснати в миналото. Съществуват много ситуации, които един вид са „срамни и неудобни за признаване” пред членската маса и пред света. Мълчи се – сякаш се изчаква някаква давност и подмяна на поколенията, за да няма много неудобни въпроси от търсещите истината вътре – без свидетели е по-лесно!? В материала не съм „включил“ духовното влияние на 3-те основни нечисти сили, които влияят най-силно негативно, вътре ВЪВ самата общността, в този момент: „Духът на Заблуда”, „Духът върху Езавел” и не последно място и не последен – „Духът на Мамон”. А някой дори, от напусналите по-скоро организацията, свидетелстват и за студен, бавен, хипнотичен действащ, удушващ, тежък Питон – свързвайки го с името на конкретен човек от ръководството.

  Постът е редактиран на 05.09.2012 00:59

 3. Можело е да сложат точна връзка към Pastir.org след като е разглеждат документите публикувани на него за да не се объркват хората които четат и не са запознати с досието на еп. Еленков. А защо не и да се публикува статия към самото досие като негов анализ.

 4. към п-р Янко Добрев-Силистра

  Г-н Добрев,

  Спрете, ако обичате с лъжливите си интерпретации на Божието Слово!
  Господ Исус Христос не се е явил лично нито на Павел Игнатов, нито на останалите агенти на ДС!
  Това, което виждаме на записа (ако този архивен запис е автентичен) е по-скоро изпълнение на
  Неговото обещание, записано в Матей 18:20.

  „Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“ (Матей 18:20)

  В Откровение 2:1 откриваме още едно потвърждение на това, че Господ Исус Христос посещава събранията на светиите.

  „До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;“ (Откровение 2:1)

  Това, което лично на мен ми прави впечатление от записа е, че тайнствената личност наблюдава събранието отстрани и въобще на изглежда радостна (въобще не се усмихва)!
  Когато една църква се управлява от „свирепи вълци“ и когато в тази църква беззаконието се умножава, то Господ Исус Христос не се радва, а скърби!

  „Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.
  Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.“ (Деяния 20:28-32)

 5. Г-н Максимов – не спекулирайте.Присъствах на това събрание с концерт на младежи от Америка когато една сляпа жена получи изцеление и прогледна на мястото. Има и много други от божията църква които могат да потвърдят. Но никой от нас не видя този човек в събранието. Чак по-късно получихме записа от Америка и разбрахме че е имало такова проявление. А г-н Георгиев е прав че в апостолските църкви на Бакалов и Пилев Исус го няма. Те излязоха от божиите църкви на Еленков и Игнатов и Исус Христос излезе от новообразуваните им църкви. Да сте чули слепец да проглежда в събранията им? Но нека се молим новата година да промени старите им навици и да продължат обновени без старите огорчения събрани в сърцата защото който живее в огорчение е варосана гробница.

 6. Г-н Христов,

  Посочих Ви две места от Божието Слово, които обясняват причината за присъствието на Господ Исус Христос в събранието на хора, събрани в Неговото име.
  Смешно е да се твърди, че църквите, където са се случили подобни проявления са със специален статут!
  А още по-смешно е да се твърди, че Неговото присъствие е само в Божиите Църкви и Обединените Божии Църкви!
  Знаменията и чудесата в събранията на светиите са прекрасно нещо, но нека не забравяме, че проявленията на дарбите на Св.Дух не са свидетелство за свят живот и добър плод, що се касае до хората(служителите), чрез които се проявяват!

  „Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
  В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
  Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“ (Матей 7:21-23)

 7. Максим, би ли се представил с истинското си име за да не се спекулира че си Стоименов или някои друг от агентите. В Библията никъде не пише Исус Христос да се е усмихвал. Помисли защо!

 8. „В Библията никъде не пише Исус Христос да се е усмихвал. Помисли защо!“

  Г-н Георгиев,

  Това, което откриваме в Божието Слово е, че Господ Исус Христос се е радвал!
  А усмивката е само едно външно отражение на радостта!

  „А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя“.“ (Евреи 1:8,9)

  „В същия час Исус се зарадва чрез Светия Дух, и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.“ (Лука 10:21)

  „Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“
  (Йоан 15:11)

  „А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.“ (Йоан 17:13)

  „Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.“
  (Римляни 14:17)

  „Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.“
  (Лука 15:10)

 9. Когато обичаме Исус с цялото си сърце,душа и ум ,с детска вяра и му вярваме ,като му служим не по задължение и за облаги,а защото го обичаме,както той ние възлюбил,тогава.не в ГОЛЕМИТЕ,не в малките само,но и“ там където са двама и трима Аз ще бъда сред тях!“
  Не коментирайте много,а просто ОТДАЙТЕ СЛАВА БОГУ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *