Църквата с репутация

Сардис (Откровение 3:1-6): Църквата с репутация

Сардис бил голям град с важни производства (бижута, бои, текстил) и с най-великата история на Изтока. Той се радвал на стотици години на сигурност, като бил разположен на висок хълм с отвесни канари от хлъзгави камъни със само един начин за достъп до града, 500 метра дълга пътека до върха на южната страна. Той бил охраняван строго от огромни наблюдателници над долината. Всички започнали да подражават на този град – той бил град с име, слава, известност, репутация. Kакво е карало Сардис да пада?

 

 

 

Той падал три пъти – всичките по едни и същи причини. Голямата сигурност и слава на Сардис го накарали да се възгордее. Поради това, жителите на града никога не проверявали основите или стените, но с течение на времето климатът корозирал основите и стените на Сардис.

 

 

 

Когато персийският цар Кир атакувал града, армията на Сардис отстъпила и заключила портата на града. Царят заспал същата нощ без да каже на хората в Сардис за опасността. Армията на Kир се покатерила по стените и нахлула в града от страните, където нямало пазачи. Hа следващия ден Kир бил в спалнята на Сардиския цар!

 

 

 

Гордост, слава, репутация? Повярвай на това, което другите казват за тебе и ти ще забравиш за основите. Тези неща ни ослепяват за проблемите и слабостите в нашия живот.

 

 

 

За съжаление, ололо три столетия по-късно, когато Сардис бил забравил тази история поради трите века на сигурност и просперитет, всичко се повторило отново.

 

 

 

Още един проблем – Сардис почитал Сибила, богиня на възстановяването и възкресението. Хората си мислели, че тази демонична богиня ще им помогне в беда| „Тя ще възстанови всичко отново“, така че те пренебрегнали основите. Врагът ги превзел без бой!

 

 

 

Що се отнася до църквата в Сардис, то тя била повлияна от манталитета на Сардис. Църквата на града в Сардис започнала да действа като света около нея. Духовните крепости над града се опитвали да се намесват и в църквата!  Тук църквата не била преследвана. Всички вярващи им завиждали. Идолопоклонството в града било малко. Те се чувствали сигурни и в безопасност и били невнимателни. Даже имало мощно библейско и благовестителско служение, а какво казва Бог на тази църква?

 

 

 

„Църквата имала име“ (Откровение 3:1). От гордостта идва духовен банкрут и затова Бог казва, че те са „мъртви“. Те трябвало да бъдат „бодърстващи“ [събуди се – като града, който спял по време на нахлуването]. Те трябвало да проверяват и „закрепят“ основата и стените, които се разпадали (Откровение 3:2). Всичко, с което се хвалели, Бог не намирал за довършено! Затова Бог се представя на тази църква като Този, Който идва в пълнотата Си на 7-кратното служение на Святия Дух (Откровение 3:1; Исая 11:2). Исус предупреждава, че ако не се променят, то краят на църквата ще бъде като това на града, само Цар на царете ще дойде като крадец, а не Кир!

 

 

 

Лекът за гордостта (Откровение 3:3):

 

„Помни“ – отхвърлете делата на плътта и върнете се към ранната си зависимост от Исус.

 

„Пази го“ – след като си припомните това, пазете го здраво в сърцето си и никога не го забравяйте.

 

„Покай се“ – чрез припомняне вижте грешките си, слабостите си в ходенето си пред Бога. Тогава се върнете към ранните си дела.

 

„Бодърствувай“ – отхвърлете мързела. Исус може да „дойде върху“ тях, върху невнимаващите, неохраняваните области. Църквата в Сардис трябвало да се събуди или щяла да загуби своята полезност.

 

 

 

Обещанието (Откровение 3:4,5):

 

 

 

Исус казва, че някои били достойни. Те ще получат белите одежди, които насочват към елемент на Персийската култура и церемониал. Ако някой бил лоялен към Персийския цар, заради своята вярност към царя той получавал бяла дреха и позволение да се разхожда в градината с него. Бог търси святост и вярност, които определят полезността на служенето и живота на християните. Даже всички други да пропаднат, тези които победят ще имат своите дела в Книгата на живота. Това, което правим не е напразно (Откровение 3:5; 20:12)!

 

 

САРДИС – ПЕТИ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА
проповядвано на 9. 12.1960 в г.
Джеферсонвил, Индиана, САЩ

Брат ми току що ми каза, че тези кърпи са за някого, които умира от  рак. Веднага те се молим над тях. Има и други молби за молитва. Ще ги  сложа тук, за да се помоля за тях. Някой дойде тук и ми даде листче  относно утрешното събрание.

Ще бъдем благодарни, ако всички дойдат утре в два часа след обед,  защото ще чуем един запис на една проповед. Ако не сте ангажирани  с нещо, елате, защото това е една вест, която още не бях слушал и след  това ще имаме молитвено събрание. Очакваме благословено време утре  в  14.00  часа.  За  мен  ще  бъде  доста  уморително,  защото  в  неделя  сутринта ще говоря, а и утре вечер, за да можем да преминем през  цялата история на църквата.

Ако иска Господ, за неделя сутринта очакваме превъзходно време.  А внеделя вечерю ще говоря за Лаодикийския период на църквата. Внеделя  сутринта  ще  говорим  за  неразумните  девици,  за  въскресението  от  мъртвите и за 144000 и ще свържа всички свободни краища на тази вест.

Богослужението ще започне в 9.00 часа. Така ли е, пасторе? В неделя  сутринта ще свьржем всички тези неща като например: Какво ще стане  с неразумните девици и с разумните девици? Кога ще се върнат обратно?  Къде ще се появят онези 144000? Внеделя сутрин ще се опитаме да  вземем много от тези неща и да обясним как са свързани те помежду  си., защото всичко това е в пряка връзка с нашата тема, (църковните  векове). И ако даде Господ в неделя вечер ще говорим за последния ангел  и за веста за Лаодикия. Внеделя след обед ще имаме събрание със слушане  на запис. Точно преди малко брат Гийн ми каза, че ще започне в 14.00.

Вие, които бихте искали да чуете тези неща, може да дойдете отпред  за молитва. Особенно тези, които искат да приемат Святия Дух, или ако  имате някаква друга нужда. Ще  имаме  превъзходно време. В  залата  е приятно топло. Тя е отворена винаги и за всеки, който би поискал да  дойде да се моли и да търси Господа. Божият дом е отворен и ви очаква.  Ние ви очакваме утре след обед. Но може да дойдете по всяко време да  се молите. В  случай, че е заключено, моят брат, който се грижи за  всичко това, живее отсреща. Божия дом се заключва след вечерното  богослужение, за да не тичат деца и да не се счупят  прозорците. Нали  знаете как  е  с  децата, особено в  днешно време. Затова заключваме  вратата. Обаче бихме предпочели да не я заключваме, за да могат хората  по всяко време да идват с нуждите и молбите си пред Господа, било за  изцеление, или кръщение със Святия Дух.

1

 

Ако още не сте приели Святия Дух, тогава елате тук  и останете  колкото  е  необходимо,  дори  и  цяла  нощ.  Ако наистина  го  искате,  останете, докато Го приемете.

Кой запя преди малко „Бог е над мен, Бог е навсякъде?“ Помислих  си, че е настанало грабването и се огледах дали всички са тук. Толкова  беше чудесно. Много ценя това. Дойдох точно навреме, за да го чуя.

Пропускам всичките тези превъзходни песни в тези събрания, защото  както знаете съм много зает. Хората идват със самолети, или с влак. Ние  не знаем предварително кой кога ще дойде, но тези неща ангажирват.  Звънва телефона и трябва да отидем при тях и да се молим. Това са едни  непрекъснати отивания и връщания, но въпреки това се старая да се  подготвям. Доста е проблематично. Но сме радостни, че можем да се  срещнем с хората и да правим всичко, което е по силите ни, защото стоим  в служение като слуги на Господ Исус Христос спрямо Неговия народ  в това време.

Тази сутрин тук дойде един проповедник със съсипани нерви. Беше  напълно пречупен и преуморен. Мил човек. Последното нещо, което си  спомняше беше, че малката му дъщеря стояла в спалнята по пижама  и всичко започнало да се върти. И детето го доведе тук. Просто много  му се събрало. Не забравяйте, че сте хора. Понякога си мисля, че това  бреме  е  положено  само  върху  нас.  Но  Бог  има  навсякъде  Своите  служители, които се грижат за много неща. Правим всичко на каквото  сме способни. Но проповедника, намерил милост, се старае да направи  всичко  за  своя  Господ  в  тези  последни  дни.  Господ  го  освободи  и изцели, така че той си отиде възторжен.

Днес стана нещо велико. Не бих искал да започвам с тези неща. Казах  на жена си, че ще дойде един сериозен, дребен мъж с тъмна коса, който  ще се спре да прочете табелата и и казах да го покани да влезе, защото  Господ има да му каже нещо. Отворих Библията и казах: „Ще я оставя  така, за да видиш, че това е точно, което Господ иска той да направи.“

Преди осем години по време на събранието на подиума дойде един  мъж от Полша. Святия Дух му каза: „Ти си просто объркан.“ Той си  мислеше, че това го казвам аз, но това беше Святия Дух.

Но то останало в него и снощи той дойде от Кансас тук в сградата.  Когато  чул  за  водното  кръщение  останалв  недоумение.  Отишъл  си  в  хотела.  Святия  Дух  му  казал:  „Стани  и  отиди  там.“  Някой  му  предложил да отиде с него, но той отказал, защото във видението той  идваше сам. Беше мил мъж. Прочел табелката и се обърнал. Жена ми ме  извика. Аз отидох при вратата и казах: „Това е той. Покани го да влезе.“

 

2

 

Той ме попита: „Какво трябва да направя?“ И след като разбра, каза:  „Сега вече го виждам.“

Аз му казах: „Искам да ти го обясня, за да го разбереш..“ И още му  казах: „Господ  ми показа, че ще дойдеш.“ И после го помолих: „Ето  я Библията. Преди да си отидеш, прочети си това място.“

Е, и днес е тук, за да се покръсти на името на Исус Христос.  Предполагам, че е тук. Тук ли си брате? Полския брат. Да, ето го там,  седи отзад в ыъла. Вдигни си ръката. за да те видят. Добре. Виждате ли  как действа Святия Дух? Тези неща се случват непрекъснато. Много  хора си мислят, че виденията идват само на подиума. О, това е само  началото. Така ли е, брат Jleo? Тези неща се случва и  навсякъде. Това,  което става тук е само една малка част. Случват се непрекъснато ден  и нощ. Попитайте жена ми и съседа ми брат Вууд и останалите, които  ги преживяват заедно с мен. Тук се случват някои неща, но големите се  случват там. Не се говори даже и за половината от това. Аз съм толкова  щастлив, защото знам, че нашия Господ ще дойде скоро и ние ще бъдем  с Него завинаги. И не само завинаги, а навеки.

Ако не се лъжа в неделя ще стане седмица, откакто сатана се опита  да  ме  зарази  от грипа,  който е  наоколо.  Имах голяма  борба,  но  непрекъснато му го връщах обратно. Възможно е борбата да продължи  и  следващата  седмица.  Ако  Господ  иска,  следващата  неделя  ще  се  молим  за  болните.  Има  някои  сериозни  случаи,  за  които  ще  се  погрижим веднага. Понякогатези неща идват и продължават цяла нощ.  Затова на 18 ти ще имаме богослужение с изцеление. Ако имате някакви  роднини, които се нуждаят от молитва, доведете ги и тях.

Много хора от Джеферсонвил ми казаха, че са дошли още от пет часа,  за да намерят място за паркиране, защото тук идват много гости, много  хора от други места, а също и проповедници, за да получат поучение.

Ние се стараем да се докоснем до върховите моменти. По-късно искаме  да издадем книга, за да може да го четете. В нея ще има повече неща.  Снощи се мъчех да щадя гласа си, защото се пазя за върховния момент,  към който се приближаваме. Бих искал всички да разберете откровение  го на Исус Христос в това време в пьлното му значение.

Утре е събота, ден за покупки и ние искаме така де организираме  всичко, че вечерта да можем да дойдем тук. Тази вечер ще свършим  навреме, за да може да си  починете добре за  утре и да  успеете да  дойдете на следобедната служба, на която ще слушаме запис, а също  и на вечерната.

Сега можем да станем за молитва. Преди да започнем да се молим,
искам да попитам има ли някой с някаква особенна молба. Вдигнете си

3

 

ръката. Бог я вижда. Сега може да видите в какъв свят на нужда живеем,  братя. Горе-долу 95-98% от присъстващите са с вдигнати ръце. Бог вижда  всяко движение. Той познава и мотивите ви. Той знае вашата нужда.

Да склоним главите си. Милостиви небесни Отче, тази вечер ние се  приближаваме към Твоята святост, към Твоя трон, на основата на Твоето  обещание, че ще ни изслушаш. Ако вярваме, ще ни дадеш това, за което  се  молим.  Ние  изповядваме  всичките  си  прегрешения.  Ние  знаем.  Господи, че не сме достойни за нито едно от Твоите благословения. Ние  сме напълно и изцяло недостойни. Също така не идваме затова, че сме  извършили някакви велики дела и че имаме някакви заслуги.

О. Отче, когато погледнем към Голгота, всичко велико е огнето от  нас. И тогава  не  знаем  нищо  друго,  освен Исуса  Христа  разпънат.  Виждаме, че Той на третия ден е въскръснал от мъртвите за прощение  на греховете ни. И петдесет дена по-късно е слязъл  в подобието на  Святия Дух, за да бъде с нас, до момента, в който ще Го видим на небето  в последното време. Ние виждаме как се приближава края на времето.  Господи, ние сме най-щастливите хора, поради привилегията, която Си  ни дал. Толкова съм благодарен, Господи, че събранието слуша така  внимателно и  с  покорно  сърце.  Господи,  моля  те  и  тази  вечер  да  осветиш устата ми и винаги, когато се изправям да говоря пред Твоя  народ. Господи, не ми позволявай никога да говоря извратени неща. Ти  все още имаш силата да затваряш усти, както си го направил в ямата  с лъвовете. И ако някога бих искал да кажа нещо, което не е според  волята Ти, затвори ми устата, за да не го изговоря.

Сложи мойте мисли настрана и ме вьведи в правилната позиция,  Господи, за да не говоря нищо друго, освен истината, защото съзнавам,  че тези хора ще разчитат на това в онзи велик ден – че те ще останат  върху това, което съм казал днес в това служение.

Когато ти вземеш у дома Своите звезди, ангели, служители, от тях  ще бъде търсена отговорност затова, което са проповядвали тук.

Отче, моля се не човек, а Святия Дух да ни говори днес. Обрежи  сърцата ни, за да можем да го чуем. Аз ще слушам. Отче. Моля се да  изцелиш болните и страдащите. Нека Твоята милост и милосърдие да  бъдат  с  всички страдащи,  където и  да  се намират.  Изслушай всяка  молба, която е изказана чрез вдигане на ръка. По цялата земя има много  страдащи  и  тук  предмен са  поставени  много кърпи,  на които сега  полагам ръцете си; нека Святия Дух да отговори на тези молби, Отче  и нека болните да бъдат изцелени. Говори ни сега чрез писаното Си  Слово, чрез Святия Дух. Ние се молим в името на Исус. Амин. Може да  седнете.

4

 

Приближаваме се към великия период на Лаодикия. Но тази вечер  ще разглеждаме петия църковен период. Ще ги прочета подред, за да  може да проверите записките си.

Първия период беше Ефес от 55г. до 170г. сл. Хр. Звездата на първия  период е Павел. Бог ги е смъмрил за „дела без любов“. Отплатата е било  „дървото на живота“.

Втория период е бил от 170г. до 312г. сл. Хр Вестителя на този период  е бил Иреней. Това е било време на преследване на църквата. Отплатата  е бил „венец на живота“.

Третия период е Пергам. Вестителя е бил Мартин. Продължил е от  312г. до 606г. Смъмрени са за лъжеучението – льжите на сатана,  обединяване на църквата и държавата, власта на папата. Отплатата е било  „скритата мана и бяло камъче“.

Четвъртия период е Тиатир. Ангела – вестител е бил Колумба. Този  период е бил от 606г. до 1520г. Това е века на заблудата; века на папата.  Тъмния период. Отплатата е „власт над езичнициге и утринна звезда.“

Тази вечер ще продължим с петия период (век) – Сардис. Вестителя на  този период е бил Мартин Лутер, който е известен не само на вещите  в Писанието, но и на лаиците. Този период е започнал в 1520г. и е завършил  в 1750г. Наричаме го период на реформация. Били са смъмрени за това,  че са използвапи „собствено име“. Отплатата е била „бели дрехи… и името  му няма да бъде изличено от книгата на живота“. Нека сега Господ да  благослови нашето намерение.

Ще започнем с това, че ще прочетем първия стих от трета глава на  Откровение. Това е известието за Сардис, века на реформацията. Там  е имало само един малък остатък вярващи, почти изгаснал.

Това го повтарям за тези, които са тук първи път, за да могат да  вървят с нас. Понякога е доста трудно, но за неделя ще се постараем да  направим един чертеж, защото всяка от тези църкви представлява един  период на църквата.

Първия   период   представлява  петдесятната  църква,  силата  от  петдесятница. В началото църквата е била велика. Но по-късно в нея се  е намесил деноминационния дух и се е опитая да завладее църквата.  Това е наречено „делата на николаитите“. Все още не е било учение.  Тази  дума  яразгледахме  подробно,  за  да  разберем  какво  е  нейното  значение. Понеже на нас това име нищо не ни говори, затова погледнах  в гръцкия речник. Нико значи да побеждавам, да преодолявам, а лаитен  значи лаици. Да преодолеят църквата. Дела, чрез които са били побеждавани  лаиците. Епископа, или някоя друга голяма личност в църквата е бил  поверен да благославя, да чете и да тълкува Словото.

5

 

Научихме, че във втория период още повече са ги изтласкали навън.  Това тук означава петдесятница, а това – деноминациите.

В третия период – Пергам, петдесетница е била почти изцяло изтласкана  навън. А тогава в деноминациите делата са се превърнали в учение. Тогава  е станало и обеднняването. Тази група на николаитите е преодоляла  групата на петдесятните. Братя, това, което казвам отговаря на истината.  Всичко е според исгорията на религията; книгите за Ницейския концилиум,  книгата  за  мъчениците  от  Фокс  и  от стари документи. Притежавам  няколко от най-старите ръкописи, кои го съществуват.

Когато казвам петдесятни, нямам впредвид петдесятната църква като  организация в днешно време, защото тя се е провинила точно толкова,  колкото  и  останалите.  Аз  имам  впредвид  истинската  петдесятница,  истинския  Божи  Дух  с  първоначалното  учение  и  с  първоначалното  благословение, с истинското име и с всичко, както е било в началото  в Библията.

Когато стигнем до този период ще видим колко са се отдалечили  петдесятните.  Тези,  които  седите  най-отзад,  можете  ли  да  видите  чертежа? Снощи разглеждахме периода по времето на Константин. Той,  езичника, е помолил онези християни с учението на николаитите да се  молят за него да победи в битката. Обещал, че ще стане християнин.  Когато бил на бойното поле му се присънил сън. Видял един бял кръст  и чул думите: „С това ще победит“. Това е вярно. Тогава заповядал да  събудят войниците и да нарисуват на щитовете им бели кръстове. Там се  е родил католически орден „Рицарите на Колумб“. Никъде в историята  не можем да прочетем, че Константин някога се е новородил. Той е бил  само един непочтен политик. Целта му е била да разшири и укрепи  империята  си.  Самият  той  като  езичник   е  бил   идолопоклонник.  И понеже забелязал, че учението на николаитите почти изтласкало другото,  използвал тактиката на Валаам.

300 години преди това Исус е предсказал, че учението на Валаам ще  обхване църквата. Валаам довел децата на Израел до падение, когато ги  накарал да прелюбодействат и да ядат месо, което е било жертвано на  идолите. И точно в това е било поклонението. Когато влизали вътре, те  се кланяли на идолите. А по-късно пренесли идолите в християнската  църква, точно както направил Валаам. Накарал Израел да взима участие  в големите тържества на идолите.

Константин имал същата стратегия и направил църква. Дал им много  неща на Ницейския концилиум: големи сгради, които били направени на  църкви. Поръчал да направят голям мраморен олтар, който бил окрасен  със злато и скъпоценни камъни. Над него направили нещо като трон  и поставил един мъж като глава над всичко. Нарекли го епископ. На този

6

 

трон седнал Бонифас III.Той не ходел облечен като другите хора, но го  облекли в скъпи дрехи, облекли го като бог и го нарекли заместник или  VICARIUS FILII DEI, което значи заместник (на мястото) на Божия Син.

Тези, които имат мъдросг могат да си го запишат: VICARIUS FILII  DEI.  Пресметнете буквите, които са римски числа и ще получите точно  числото на белега на звяра 666, както го е предсказал Бог. Бях в Рим, във  Ватикана и видях онази тройна корона, която е символ на власт над  областите на ада, чистилището и небето. Видях и короната и мантията.

В един четвъртьк в 14.00 часа трябваше да се срещна със сегашния  папа. Уреждаше го барона от Бломберг. Той ми каза: „Брате Бранхам,  когато влезеш там, ще трябва да клекнеш на дясното коляно и да му  целунеш пръстена.“ Аз му отговорих: „С това можем да приключим.  Забрави за това. Нямам нищо против този мъж. Но ти казвам едно: Към  всеки човек се обръщам с неговата титла. Ако е духовен, свещенник,  доктор, каквото и да е с удоволствие мога да се обърна към него. Но да  се кланям на човек? Аз се покланям само на един човек и това е Исус  Христос. Той е единственния човек, пред когото падам на колене.“

Казах му: „Забрави за това. Анулирай посещението. С това не мога  да се съглася.“

Когато се върнах у дома научих, че един голям Американец също  е  отказал  да  го  направи.  Теди  Рузвелт.  Отказал.  Знаехте  ли  го  от  историята?  Отказал  да  целуне  пръстена  на  папата.  Същото  правят  и с палеца на крака на статуята на Петър. Не, никога!

Така че, научихме, че църквата се обединила с идеите на езичниците  и че идолите се отзовали в църквата (в сградата). Премахнал боговете  Юпитер, Слънце, Марс, Венера и всичките останали и ги заместил с Петър,  Павел, дева Мария и останалите. Още казал: „Его ви и заместника! Защото  Исус е казал на Петър: „Ще ти дам ключовете…“, а този е последовател  на  апостолите.“  Това  е  католическото  учение  и  до  ден  днешен.  Издигнали идоли. И какво направили? Въвели идолопоклонничеството  в така нареченото християнство. Но не и в истинското християнство,  в онази малка група петдесятни. Това го запомнете! Не казвам баптисти,  методисти, презвитериани, а истинската, от Бога дадена петдесятница,  която е била и ще бъде. Там църквата е започнала в сила.

Сега може би се питате: „Със сигурност ли е така, брат Бранхам?“
Моля ви, вземете историята на религията и проследете във времето

до днешно време  и  ще  видите,  че  всички истински  Божии деца са  устоявали твърдо върху петдесятното благословение. Говорили са на  езици, тълкували са, следвали са ги знамения и чудеса, кръщавали са на  името на Исус Христос; всичко са правили точно както апостолите.

7

 

И така е и до днес. Поради пази причина избрах Павел, Иреней, Мартин,  Колумба и останалите. Защото са ги следвали знамения и чудеса.

Та тогава Константин направил онова голямо нещо, че назначил онзи  епископ като глава над всички църкви. Дал им много пари и им обещал,  че ще обедини църквата и държавата. И го е направил. Предал в ръцете  на църквата власта над държавата. Той направил епископа велик мъж.  Същото нещо, което е направил Константин го виждаме по времето на  Илия, когато Езавел е властвала над Божия народ.

Това е станало в тъмния период.

Погледнете днес на петдесятница! Почти напълно е изгаснало. Ог

606 година до 1520 е имало кърваво преследване. Почти хиляда години.  Четете историята.

Католиците ще ви кажат, че са били християнската църква. Те са  християнска църква като деноминация. Но истинските петдесятни са  били изгонени, убивани и жестоко преследвани от папата и епископите.

Тези неща, които казвам могат да ми  костват и живота, но едно  е сигурно, че знам къде отивам и какво съм. От нея продължава да капе  кръв, но този час е близко. Според това, което става с народите, няма да  продължи много дьлго.

Не се отдръпвайте от това. То е истина. Останете върху нея дори  и ако е необходимо и вашата кръв да се прибави към онази от миналите  времена.

Виждате  какво  станало.  Позволили  учението  на  Езавел  да  влезе  в църквата. Езавел е била езичница. Константин направил същото като  Ахаав, който се оженил с тази жена, за да укрепи царството си, но въвел  идолопокловство  в  Израел.  Същото,  което  по-късно  направил  Константин. И петдесятница почти напълно изгаснала.

Бог издигнал Мартин Лутер. Вижте как до този период всичко е било  почти изгаснало, но от тогава отново се е разпалило. Направил съм си  един  голям  чертеж  за  лекцията,  която ще  имаме внеделя., ако иска  Господ.

Мисля, че вече повторихме всичко. Тук е това тъмно средновековие  от 606г. до 1520г. Църквата, която днес ще разглеждаме е лутеранската  църква.

До това време почти всички са били умрели. Мъже като Иреней,  Мартин и Колумба били напълно забравени. Всеки може да иследва  историята. И ако някой ви каже, че Патрик е бил католик, явно не знае  какво  говори.  Патрик  е  протестирал  срещу  католическата  църква.  Никога не е отишъл в Рим и напълно е отхвърлял учението му. Идете

8

 

в северна Ирландия и ще научите същото. Патрик е бил Божи мъж. Една  легенда казва, че изгонил от Ирландия всички змии.

Кой е чел, или слушал за Вилхелм Тел, който срелял в ябълка върху  главата на сина си? Това е католическа легенда. В нея няма нито една  дума истина. Бях на мястото, на което уж са се случили тези неща. Там  в Швейцария е написано: „Легендата не е така.“‘ Бяхме с Били там при  онова езеро. Той е застрелял един мъж, а не ябълка от главата на сина  си. Това е само една легенда. Въобще не се е случило така. И никъде  там не е записано, че е станало нещо такова. Историята не говори нищо  за това.

В онзи църковен период почти всичко е било изгаснало. И след това  е започнал периода на реформация. След почти 1000 години тъмнина.  Църквата забравила Иреней. Той е бил велик, осветен мъж. Също така  осветени са били и хилядите, които са дали живота си и проляли кръвта  си за Христос. Настоявали за кръщение на името на  Исус Христос,  говорили на езици и въскръсналия Христос присъствал в живота им, а  другите, които наричали себе си християни, са ги преследвали. Така  е  било.  Това  е  един  демоничен  легион  на  пъкъла.  Не  знам  какво  заслужават. Издигнали се, сами си създали някаква форма, издигнали си  пророкиня, божествена тълкувателка на Словото – и никой, освен тях не  им е разбирал. Тя се е наричала пророкиня, но е била лъжкиня. Обаче  по същото време Бог е имал там Своя ангел с истината. Истината винаги  ни води обратно в Словото. Винаги ни довежда до оригинала, защото  Бог никога не се отклонява от него.

Искам това да проникне в сърцата ви преди да продължим нататък.  Снощи видяхме, че Езавел е имала дъщеря – предобраз. Запомнете го  това. В Откровение 17 е написано, че блудната църква Рим има дъщери.  Тя е майка на блудниците. Така ли е? И Езавел е имала дъщеря. И какво  е направила с нея? Омъжила  я за Иорам,  сина  на Иосафат в Юда.  Виждате ли ги тези предобрази?

По това време Израел е бил разделен. Тук е бил Израел, а там Юда.  Тук Ахаав, а там Иорам. Тук Езавел вече е завзела власта. Целия Израел  прелюбодействал,  с  изключение  на  Илия  и  онази  група,  които  са  останали верни.

От другата страна бил Иорам в Юда. Тя (Езавел) взела дъщеря си,  която имала с Ахаав и я омъжила за Иорам, сина на Иосафат . По този  начин  е  докарала  идолопоклоничеството и  в  Юда и  поставила  там  езически олтари. Същото нещо е направила и католическата църква.  Распространила учението си и заедно със своите дъщери (лутераните,  методистите,  баптистите  и  петдесятните)  изгонила  Святия  Дух  от

9

 

църквата.  Направила  е  точно  това.  Библията  я  нарича  майка  на  блудниците.

Изследвайте историята на Писанието. И ако откриете нещо друго,  елате да ми го кажете. Няма да намерите. Деноминациите са отровата  всред  протестантите.  Хора  се  опитват  да  овладеят  обществото  на  вярващите и така  правят образ, подобен на  този, който е седнал  на  трона. Поставят си на чело един водач, епископ, или нещо подобно. Те  казват:  „Най-напред  ми  кажи  какво  учение  изповядва  той.  О,  той  кръщава на името на Исус? Не, не можем да го пуснем тук. Не, брате.“

Вие  го  отхвърляте  и  след  вас  го отхвърлят  всички останали.  Те  предупреждават: „Никой да не ходи на техните събрания. Не е важно  колко сте болни, стойте колкото се може по-далеч, независимо от това  какво прави Бог. Ако не гледаш през нашите очила, няма да виждаш  нищо.“

Образ, подобен на звяра. Образа е оживял и е проговорил. Ако си  мислите, че не може да говори, опитайте се да му се противопоставите  и веднага ще имате проблеми.

Спомням  си  как  в  Тулса,  в  Оклахома  попаднах  в  хаоса  на  деноминацията. Един ден седях в една сграда и имах видение. Видях  едно малко котенце,  което лежеше  на една копринена  възглавничка.  Приближих се към него, макар, че малко ме е страх от котките и го  погалих. То замърка. Аз го галих и му говорех: „Малко, хубаво котенце.“  И то продължи нежно да мърка.

После  забелязах  зад   възглавничката  един  надпис:  „Петдесятна  котка.“ Помислих си: „Това е малко е странно.“ И си казах: „Ами това  е видение.“ Тогава нещо каза: „Докато я галиш така всичко ще бъде  наред. Но ако искаш да видиш какво всъщност представлява, опитай се  да я погалиш срещу козината.“ И когато го направих, тя опули зелените  си очи  срещу мен,  изправи се  като чудовище  и  захъка  срещу мен.  Виждате  ли,  само мъничко  я  погалете  срещу козината. Кажете им:  „Кръщението в името на Отца и Сина и Святия Дух е от дявола и от  католическата църква.“ И гледайте какво ще стане. Те ще се възмутят.

Когато се върнах тук, казах на братята Гене и Лео: „Имах видение за  петдесятната деноминация.“

Сардис е била мъртва църква, защото вече е била умъртвена. Само  една мъничка част е била все още жива, както ще видим след малко.  Периода  на Сардис  е  бил  в  годините  1520 – 1730. Ангела на  този  църковен  период  е  бил  звездата  в  Неговата ръка.  Разбирате  ли,  че  вестителя е звездата, ангела на даден период на църквата? Добре!

 

10

 

Завършихме с Ницейския концилиум. Там са умрели. Църквата се  обединила с държавата и е получила власт и признание.

Спомняте ли си, че снощи казахме, че много хора тогава са си мислели,  че е настъпило Хилядолетното царство? Въвели Хилядолетното царство  без да чакат пришествието на Исус. Най-напред ще дойде Исус Христос  и едва тогава ще започне Хилядолетното царство.

Историята потвърждава, че още в онези дни се излезли лъжехристи.  Те дори си  мислели, че папата  е Исус  и го нарекли „VICARIUS“ –  заместник на Божия Син. Той седнал там като велик, свят бог.

Позволете ми да уточня едно нещо. В Библията се казва, че преди  идването на Исус Христос ще се появят лъжехристи и лъжепророци.  Mora ли да поставя нещо в сърцата ви? Исус няма да постави краката  Си на земята преди грабването на църквата. Това го запомнете добре,  защото ще  дойдат  лъжехристи. Исус  няма да  е  тук  на земята. Ще  затръби тръба и ние ще се срещнем с Него във въздуха. Той няма да  слезе до земята, докато църквата не бъде взета.

Неговото връщане ще бъде откровението на Исус Христос.

Църквата  от народите  ще се срещне  с Него във  въздуха. Така

е в Писанието. Ще се срещнем с Него във въздуха и ще отидем горе. Той  ще постави краката Си на земята и ще се открие на остатъка от Евреите,  след като църквата е взета у дома и е на сватбената трапеза.

Ницейския  концилиум  свършил.  Църквата  е  била  под  власта  на  папата почти хиляда години. Всички, които не са се съгласявали с нею  са били умъртвявани. Или са се подчинявшие, или са били убити, точно  както е правила и Езавел в Израел. Святия Дух почти изчезнал и по това  време е бил само върху една шепа от хора, както при Илия и онези,  които не склонили колена пред Ваала. Ако искате ще ви прочета от  Трето царе 19, когато Илия бил при онази скала и казвал: „Господи,  избиха Твоите пророци и останах само аз.“ Но Бог му казал: „Оставил  съм си седем хиляди мъже в Израел, които не са склонили коленете си  пред Ваала.“

Сега ще започнем с периода на Сардис. Думата „Сардис“ на английски  значи „Тези, които са се избавили“.

Онези  истинските от Сардис са се избавили.  Това  значи Сардис.  Тези, които са се избавили.

Ще го наречем период на реформация. Това е голям пример. Тези,  които са се избавили, по време на реформацията са излезли навън.

Ще започнем с първи стих (гл.З):

 

11

 

До ангела на сардийската църква пиши: Това казва Они, Който  има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на  име си жив, но си мъртъв.

Това е поздрава. Тук се говори за седемте духа и седемте звезди.  Духовете  са  били  ангели,  коите  са  отишли  при  онези  звезди,  вестителите. „Седемте духове.“ В отделните периоди Святия Дух седем  пъти е помазал вестителя, звездата на дадения период на църквата. Духа  е вечен и звездата е тук, за да освети гъмнината във всеки църквовен  период. Духа е отивал при звездата, ангела и светлината на Святия Дух  чрез този ангел е светила в цьрковния период.

Може би си задавате въпроса кои са тези духове. Те са били в действие  във всеки един вестител на тези седем периода на църквата.

Щом като е излязла звездата, Святия Дух го е помазал (вестителя)  и го е запазил в същите неща както онези преди него. Това бих искал да  ви го докажа. Павел ни е обяснил по какъв начин ще разпознаем вида на  звездата. Не го забравяйте! Сатана е наречен „Деница, син на зората“ (Ис.  14:12). Обърнете внимание какво е казал Павел. Вярвате ли, че той е бил  звездата на Ефеския период?

Чуйте какво е казал в Галатяни 1:8 и какво е казал в Деяния 20:29 за  времето, в което ще се появят свирепи вълци.: Но ако и сами ние, или  ангел от небето ви проповядва друго благовестив освен онова, което ви  проповядвахме, нека бъде проклет.

Внждате  ли,  онзи  мъж,  който ирилича  на  ангел  –  признат  като  заместник – е трябвало да дойде. И както Павел казва, че е абсолютно  все едно кой и какъв е той, дали е ангел или не, ако ви проповядва друго  евангелие, нека да е проклет. Така ли е?

Именно Павел е наредил на всички, които още не са били покръстени  на името на Исус Христос, да се покръстят втори път. Според Деяния  19:5 всички са се покръстили повторно, за да могат да приемат Святия  Дух. И Павел след това е полагал ръце на тях и те са приемали духовни  дарове. Той е наредил всичко за църквата. Ставали са чудеса, в действие  са били духовните дарби, божествено изцеление,  говорене  на езици  и  тълкуване. Така  ли  е? Може да  прочетете  какво  казва  Павел  в  1  Коринтяни 12.

Бог е дал дарби на църквата и Павел ги е подредил, за да бъдат за  слава на Бога. Павел го е казал. Именно за това, ако някой от някаква  деноминация се мъчи да ви внуши, че дните на чудесата са преминали,  че  днес  вече  няма  изцеление  и  не  се  говори  на  езици  и  всички  свидетелства на Святия Дух са преминали, нека бъде проклет.

 

12

 

Сыция Свят Дух, който е бил наПавел, е дошъл и във всеки следващ  период на църквата. Той е същия и до последния период. Същия Дух,  Святия Дух. Вярвате ли в това?

Забелязали ли сте какво е написано? Писателя го е знаел. Виждате ли  ги седемте духове? Има само един Свят Дух. И същия този Свят Дух  идва седем пъти през седемте периода на църквата и донася светлината.  Сега разбрахте ли го? През седемте периода на църквата Святия Дух  идва седем пъти със същата вест. Проклятието е било изговорено за  всеки, който я промени.

Това е в съгласие с цялото откровение. Той е казал: Ако някой отнеме  от думите на това пророчество, или ако някой прибави нещо към него,  ще му бъде отнет дяла от дървото на живота. С това е казано всичко. Не  може да го подминете, нито да го заобиколите. Това е така. Така го  е казал Бог. Казал го е Духа. И същото са казвали църквите. Ако се  опитвате  да  вкарате  друго  учение,  различно  от  това,  което  Павел  е поучавал, то е извратено. Библията е точна и без недостатък.

Исус е казал: Ще му бъде отнет дяла от дървото на живота.

Може би ще попитате: Какъв дял от Книгата на живота?

Има много хора, чиито  имена  са  записани в  Книгата  на живота

и  въпреки  това  ще  се  отвърнат от  истината. Това  го  знаете, нали?  Спомнете си за лекцията преди няколко вечера. Разбрахте ли го? Ще го  повторим още веднъж. Чуствам, че не е съвсем ясно на всички.

Юда Искариот, сина на сатана, в него се е втелил дявола, както казва  Библията, се е родил като син на погибелта.

Сега, моля ви, внимавайте! Исус е висял на кръста. От дясната и лявата  Му страна са висяли двама престъпници. Исус е бил Божия Син.

Някои хора виждат само три крьста, но те са били четири. Какво  е кръста? Дърво. Библията казва: Проклет, който виси на дърво.

Той е взел проклятието върху Себе Си заради нас и е бил разпънат на  дърво. То е било отсечено дърво. Така ли е? И по-нататък е стоял един  друг – Юда, който се е обесил на дърво.

Виждате ли, тук е Божия Син. Който е дошъл от небето и се е върнал  на небето, като взел със Себе Си грешника, който се е покаял. А на  другата страна е сина на погибелта, който е дошъл  от пъкъла и се  е върнал там, като е взел със себе си онзи с непокаяното сърце. Той  казал па Исус: „Ако си Божи Син, спаси Себе Си и нас.“ А другия казал:  „Ние сме тук заради вината си, но Този тук е невинен. Господи, спомпи  си замен, когато отидеш в царството Си “ Кой е бил този мъж? Аз съм  ви споменавал вече нещо за това. Единия е бил Божия Авел, а другия

13

 

е бил дяволския Каин. Така, както Каин е убил Авел при олтара, гака  и Юда е убил Исус при олтара. Това е връзката. Дима от олтара се  проточва от Едем чак до тук. О, това е прекрасно. Този стар, благословен  път е пьлен със слава.

Той е казал на ангела на Сардис: Това казва Оня, Който има седемте  Божии духове …

Колко от вас знаят, че Бог е Дух? Бог – Святия Дух. Бог Отец и Святия  Дух е една и съща личност, защото Мария е забременяла от Святия Дух.  Бог е използвал Своя Дух седем пъти в седемте века на църквата, за да  засвети светлината на евангелието. Вие може да кажете: Тази светлина  я прави Бог!

О, брате, Той е използвал духа на Илия, който е слязъл в двойна мярка  върху Елисей. А по- късно Елисей се разболял и умрял.

Обаче същия дух е дошъл върху Иоан Кръсгител. Неговото служение  е било като на Илия. Живял е в пустинята. И е предсказано, че в последното  време това ще се повтори. Отново. Бог използва същия дух до края. Исус  е бил помазан със Святия Дух, пътувал е по страната и е вьршел добро.  Така ли е? Същия Дух, който е бил върху Исус, на петдесятница е паднал  върху църквата и е преминавал в следващите периоди. Същия Свят Дух!

О, не го ли виждате? Бог над нас като Отец, Бог с нас в Сина, Бог  в нас чрез Святия Дух. Това са три изяви, но не са трима богове. Тези  три титли – Отец, Син и Святи Дух имат едно име – Исус Христос. Това  е истината.

Сега ще продължим напред. Внимавайте добре. Той, Който държи  седемте духове, т.е. Този, Който държи седемте вестители,  които са  помазани със Святия Дух, с който е бил помазан и Павел – от първия до  последния, – те всички са в Неговата дясна ръка. Те са приели сила  и светлина от Този, в чиято дясна ръка се намират. Той е слязъл до ада.  Преди да убият Стефан с камъни, той казал: Виждам небето отворено  и Сина на човека да стои отдясно на Бога.

Това не значи. че Бог има някаква голяма дясна ръка, до която седи  Исус, а дясната ръка символизира власт и авторитет. Той е казал за  тялото, което е сътворил следното: „Защото няма да оставиш душата ми  в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.“ (Пс.  16:10)

Той Го с събудил и Го е сложил на мястото на Духа при олтара.Сега  внимавайте! Така е бил видян Той при олтара. Той е взел в ръката Си  Книгата, която никой,нито на земята, нито под земята не е бил достоен  да отвори.Обаче закланото Агне, което е било установено от създанието  на света,  преди да започне  делото на  спасение, е  дошло и  е  взело  14

 

Книгата от ръката на Този, Който седи на трона. (Откр.5:7) Виждате ли  го? Това е Писанието. То е превъзходно.

На този, който победи ще дам да седне с Мен на Моя престол,  както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. (3:21)

С други думи: В Моето тяло живее Святия Дух. ЧрезДуха Аз преодолях  всички покушения и всички неща от света и ги победих. В  Него  е пребивавала пълнотата на божеството в тяло. Той е казал: „Дадена Ми  е цялата власт на небето и на земята.“ Цялата власт! Ако Той беше  втората  личност,  то  тогава  Бог  би  бил  без   власт,  защото  след  въскресението Си Исус е казал, че My е била дадена цялата власг на  небето и на земята.

Исус ще се върне обратно с десетки хиляди Свои светии.

„И на небето настана мълчание за около половин час. (Откр.8:1)
Къде е Този велик Бог? Той ев Христа! Амин. И ако ние чрез Святия

Дух преодолеем нещата  в  света и  победим, ще  владеем над  земята  заедно с Него, когато Той слезе тук и седне на Давидовия престол. Земята  въздиша и очаква откриването на Божиите синове, защото Бог е искал  на земята да владее човека. Кой е бог на земята? Човека. Това е неговото  царство. Всичко на земята е подвластно на човека. Но чрез греха той  е паднал. А чрез спасителната сила на Христа отново е доведен обратно.  Земята принадлежи на хората. Това е една област, която е била определена  за човека, да има власт над  нея. Цялото създание въздиша и очаква  момента, когато ще бъдат открити Божиите  синове. Откриването на  Божиите синове! Сега няма да го разглеждаме това.

Вестителите са били в Неговата дясна ръка. И където и да ги изпрати,  те ще говорят едни и същи неща, защото същия Свят Дух, който е бил  в Христос е и във тях. Преди да си отиде Той е казал: „Още малко и света  вече няма да Ме види, но вие ще Ме видите.“ (Йоан14:19) Деноминациите  и всичко останало, което е тук в света вече няма да Ме видят, но вие,  църквата, вярващите, ще Ме видите, защото Аз (не някой друг) ще бъда  с вас и във вас до края на света. Исус Христос е същия вчера, днес  и завинаги. Христовия Свят Дух, е слязьл на петдесятница и е правил  всичките тези неща. И същия този Христов Свят Дух е бил по-късно  изгонен навън ог църквата. И именно чрез същия този Христов Свят  Дух ние се държим и до днес в истината.

Същия Свят Дух, който е пребивавал в Павел и е вършел всичките  неща. По-късно е бил в Иреней, Мартин и във всички останали. И вие  ще бъдете изпълнени със същия този Свят Дух. Това е петдесятното  благословение, което е оставало през всичките периоди на църквата.  Алфа и Омега, Началото и Краят, Корена и Отрасъла. Ранната утринна

15

 

Звезда, Роза Саронова и всичко, което Той е още: Отец, Син и Свят Дух,  Той, Който е бил. Който е и Който идва, Първия и Последния, Всичко  във всичко. Всичко на небето и на земята е събрано в това благословено,  изпълнено със Святия Дух, изговорено чрез Святия Дух и родено от  Святия Дух име. Така е.

Всичко на небето и на земята ще се преклони пред Бога и всеки език  ще изповяда това име, защото под небето не е дадено никакво друго име  на хората, чрез което да могат да бъдат спасени. Не само, че биха могли  да бъдат спасени, а трябва да бъдат спасени. О, толкова обичам това.

Така  че  петдесятната  църква  е  тази, в  която  силата, чудесата  и знаменията са в действие да самия край. През средновековието почти  са го задушили. Сега ще прочетем първия стих.

Зная Твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.

В следващото послание е написано: «…не си се отрекъл от името

Ми.»  А на  тази  църква  се  казва:  «Имаш  име, че си  жив…» Сега  внимавайте! Първата църква и тези след нея са се държали за Неговото  име. След това църквата е навлезла в средновековието, където вече не се  и споменава за него. И когато отново се възвърнали към живота, онези,  които са избегнали и чрез  Лутер са налезли навън, на тях е казано:  Имаш име като че ли си жив, но си мъртъв.

Какво име са използвали, когато са престанали да използват името  Исус Христос? Отец, Син и Свят Дух. Това е в противоречие на всяка  основа. Това е мъртва теология. Кажете ми: Отец име ли е? Колко бащи  има тук? Вдигнете си ръцете. Кой от вас се казва отец? Колко синове  има? Колко хора? Това означава какви сте. Святия Дух не е име, а само  означение на това, което е. Той е Свят Дух.

Отец, Син и Свят Дух са титли – характеристика.

Това няма никаква основа, точно както и онова „вечния син“. Не

съществува нищо такова като „Вечен син“. Синът се ражда. Вечното  е без начало.

Не съществува нищо такова като вечен ад (пъкъл). Аз вече съм ви  говорил за това. Как можем да говорим за „вечен ад“? В такъв случай  той  би  трябвало  да  е  тук  от  вечноста.  Обаче  Библията  казва,  че  е  приготвен за  дявола  и  неговите ангели.  Ако ада същесвуваше  от  вечноста, тогава щеше да е вечен. А за какво би служил, след като Той  е бил Сам същесвуващ в Себе Си Елохим, тогава, когато не е имало  нищо друго? В  такъв случай ада би съществувал още тогава заедно  с Него. Но ада е бил сътворен за дявола и неговите ангели и всички,  които са зли също ще бъдат хвърлени гам. Те са били осъдени за това от  самото начало. Никога не са приели освещение. От самото начало са  16

 

били мъртви. Не е необходимо да умрат. Те са мъртви. Просто ще бъдат  погълнати.

Да прочетем следващия стих.

Бодърсвувай и закрепи останалото, което е било близо до умиране;

защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог.

Тук Той говори на Лугер. Ние всички разбираме, че тук става въпрос

за времето на реформацията, за времето на Лутер. И какво е казал? На  име си жив, но си мъртъв.

Какво  направиха  те?  Върнаха  обратно  всичко  в  деноминацията.  Тенджерата не може да критикува котела  затова, че е черен. Недейте  непрекъснато да хулите католнците, защото и вие сте се върнали назад  и се ръководите от свои собствени предписи.

Лутер е заимствал много неща от катехизма на католическата църква.  Виждате ли …на име си жив… това излезе наяве след толкова години.  И вие все още здраво се държите за това. На име си жив…

Доказателсво за това можем да намерим в другото послание, в което  се казва: Не си се отрекъл от името Ми…

Те загубили името. Излезли са с друго име, с послание, че са живи,  макар че са мъртви.

О, методисти, баптисти, презвитериани, лутерани, петдесятни, покайте  се и се покръстете на името на Исус Христос за прощение на греховете  ви. Излезте от тези стари, мъртви изповеди на вяра, които принадлежат  на католическата църква, която ще бъде погълната заедно с дъщерите си.

Никой не може да отрече, че Отец, Син и Свят Дух са титли. Всичко  това те го наричат „Свято триединство“ – „Троица“. Бих искал някой да  ми покаже думата „Свято триединство“ в Библията. После ще дойдете  и ще ми кажете: Няма го написано там. Нищо такова не съществува.

…И закрепи останалото, което е било близо да умиране…

Дръжте здраво това, което имате. Чрез Лутер сте били изтръгнати

навън. Дръжте се здраво за това, защото отново умира. Те пак ще ви  вкарат вьтре. Дръжте се здраво, подкрепете умиращите.

Защото не намерих някои съвършени пред Моя Бог.

Не е ли превъзходно? О, колко го обичам това. Не са съвършени! Защо?

Те са били само опростени, защото Лутер е проповядвал прощение на  греховете. Към това се прибавя освещението и изпълнянето със Святия  Дух. И след това вече не принадлежим на себе си, но сме съвършени  чрез Святия Дух, който пребивава в нас. Не християните са съвършените,  а Святия Дух, който е в тях. Както вече казах: Не свята планината, а Бог,

17

 

Който е на нея е свят. Не свята църква, не свят народ, а Святия Дух  в църквата и в народа.“ Това е тази „свята“ част.

Защото не намерих някои съвършени пред Моя Бог.

Те още  не  са  дошли до  съвършенство. Те  са  преживели  само

опрощението. Опрощение под Лутер, после освещение и накрая Святия  Дух. Тези три отдела са били в действие в трите църковни периода. Те  и трите са необходими, за да бъде новораждането пълно. Святия Дух  произвежда това новораждане.

Бих искал да ви попитам нещо. Кое е първото нещо при естественото  раждане. Вода, кръв и накрая духа – живота.

Какво е излязло от тялото на Христос, когато е умрял? Когато са Го  проболи е изтекла кръв и вода. А Той е казал: „В Твоите ръце предавам  Духа Си.“ Вода, кръв. Дух.

Чрез оправданието имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.  (Римл.5:1) Оправдание, после посвещение.

 Затова и Исус, за да освети людете чрез Собсвената Си кръв,  пострада вън от градските порти. (Евр. 13:12)

И ето. Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте  в града (Ерусалим), докато се облечете със сила отгоре. (Лук.24:49)

И ще Ми бъдете свидетели в Ерусалим, Самария и Юдея.

Не когато станем кардинали, епископи, или папа, не когато станем

дякони, или проповедници, а когато Святия Дух дойде върху нас, тогава  можем да станем Негови свидетели. Ако сте само дякон, проповедник,  или папа, тогава ще свидетелествате за изповедите на вяра на вашата  църква. Вие сте основани на тези неща. Обаче когато дойде върху вас  Святия Дух, тогава свидетелствате за Него. Делата, които Аз вьрша  и вие ще вършите, защото Неговия живот е във вас. О, това го  обичам. Да! Така добре се чуствам заради това.

Отново започнало да умира. В З-ти стих е написано: Помни прочее  как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй, ако не бодърстваш,  ще дойда като краден; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб.

Дръжте се за своето опрощение (оправдание). Не оставяйте хората да  ви вземат това, което сте чули и приели. Те са чели същата Библия,  която четем и ние. Но не са приели всичко, защото не им е билооткрито.  Не е било за техния период. Затова и те ще бъдат взети при въскресението.  Те са пътували в светлината, която са имали и затова ще бъдат взети горе.

Често съм чувал петдесятни, които проповядват кръщение да казват:  „Онези от времето на Лутер и т.н. няма да бъдат взети горе.“ О, да!  Спомням си една случка с Д-р. Хегри, който ме попита: „Ние какви  18

 

сме?“ Както знаете,  те  имат  голяма  лутеранска  семинария  „Бетани“  в Минеаполис. Попита ме: „Какво всъщност имаме ние лутераните?“

Аз му отговорих: „Вярвам, че имате Христа.“

Той каза: „Обаче ние бихме искали да имаме Святия Дух. Мислиш

ли, че Го имаме?“

Отговорих: „В зародиш, да. Вие вярвате в това.“

Той попита: „Какво имаш впредвид?“

Те там имат хиляди декари земя, на която работят студенти, които не

могат да си платят следването. Дадоха ми да ям в тази семинария. Те са  мили мъже. Там беше Д-р Хегри и за всеки случай до мен седна брат  Джек Моор, че ако бъдат използвани някакви възвишени думи, на които  не мога да разбера значението, да може да ми ги обясни. Исках да му  дам знак с крак, ако нещо не разбера.

След като седнахме, той каза: „Искаме да разберем нещо. Ние имаме  глад за Бога. Четохме една петдесятна книга за духовните дарове и отидохме  с една група братя до Калифорния, за да говорим с този брат, който я  беше написал.“ Аз го познавам. Д.р. Хегри продължи: „Искахме да видим  някои от тези дарби в действие. А писателя на книгата ни каза: „Аз  нямам никаква дарба. Аз само написах книгата.“ И когато се върнахме  тук и видяхме това, ние получихме глад. Ние искаме Бога.“

Аз исках да се срещна с него на негова територия и затова му казах:  „Сеячът  излязъл  да  сее  семе.  Но  преди  това  изорал  голямо  поле.  Изтръгнал всички корени, отсранил камъните и засял пшеница. Всяка  сутрин ходел да види дали е покьлнала вече. Един ден се показали две  листенца. И той казал: „Слава на Бога, аз имам пшеничено поле.“ Имал  ли е поле със зърно?

Брат Хегри каза: „В известен смисъл да.“

Аз отговорих: „Да, обаче още не е било узряло.“ И добавих: „Това сте

били  вие,  лутераните  по  времето  на  реформацията,  когато  са  се  показали двете листенца. Но зърното е узряло по-късно.“

Не му казах нищо за отпадането. Само му намекнах, че зърното е било  в растеж.

След  известно време  пораснало  стъблото,  което вече  можело  да  погледне отгоре на онези листенца и да каже: „Вие нямате нищо. Вие  сте стари, формални лутерани. Всичко ще дойде чрез нас – великото  време на мисии.“ Вятъра веел и стъблото се накланяло към освещението  по времето на Уесли. То е било времето на мисионерите.

 

 

19

 

Дори и природата свидетелства за тези три стадии. От самото начало  Бог така го е определил. Дори и да нямате Библия, от природата може да  разберете къде се намираме.

По-късно се е оформил класа, това са петдесятните, в което след това  възниква зърното. Петдесятната група е от същото естество както онази  в началото. Най-напред са били две зелени листенца – Лутер. После  стъблото – Уесли, докато се стигне до зърното в класа, както е било  в началото. Същото нещо.

Петдесятните казват: „Лутераните и методистите не струват нищо.“  Обаче същия живот, който е бил в листото и в стъблото, по-късно идва  в класа и в зърното. Виждате ли, всичко е в Божията програма. Те са  имали частично Святия Дух. Така е било с Уесли в освещението. Днес,  обаче се възвръща говоренето на езици и останалите неща, както е било  в началото. Това е същия, истинския Свят Дух. Виждате го?

Така че помни какво си приел и си чул и го пази, за да не умре.

Но  имаш  няколко  души  в  Сардис,  които  не  са  осквернили

дрехите си и ще ходит с Мен в бели дрехи, защото са достойни.

Не правете от това никаква деноминация. Това не трябва да се случи.

Неправилен  стих  ли  прочетох?  Не,  правилен  е.  В  Сардис  не  са  осквернили дрехите си. Имало е такива, които не са склонили главите  си. Останали са чисти. Ходили са по онзи стар път, който е започнал на  петдесятница; тези, които са били пьлни с Духа. Още по времето на  Лутер някои започнапи с деноминациите. Какво са направили? Върнали  са  се  обратно  и  са  направили  същото  като  майка  си,  както  казва  Библията. Върнали се и започнали с деноминациите. Обаче някои са  останали изправени. Не са отишли там. Останали са с Бога.

Той  е казал:  Имаш там в Сардис някои, които не са осквернили  дрехите си; те ще се разхождат с Мен в бели дрехи.

Който победи ще се облече така с бели дрехи; и Аз никога няма  да излича името му от книгата на живота, но ще изповндам името  му пред Отца Си и пред Неговиге ангели.

Някои имена. Останал само един мальк остатък, който е излязъл от  католическото учение.

Сега ще говорим за реформацията. Исках да донеса историята за  Лутер.

Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

Бог се е опитвал да ги предупреди да стоят надалеч от учението на

николаитите.

 

20

 

Стойте надалеч и пазете дрехите си чисти от нещата в света. Останете  свободни в Него и Той ще ви поведе и ще ви насочва. Това е началото.

В реформацията ще говоря за онези, избавилите се в Сардис. Разбирате  ли какво имам впредвид? Тези, които са излезли от онова страшно нещо.  Утре ще се съсредоточим в това и ще го проследим до петдесятния  период. Ще го покажем точно. Ще говорим за това как са избягнали.  Трябва да го разгледаме още веднъж, за да го разберем в развитието му.  Ако  не  го  направим,  хората  няма  да  го  видят.  Това  трябва  да  е подчертано. Трябва да се обясни точно както ни го предава Библията.

Тук Той говори за тези, които са избягнали. Има впредвид онази малка  група, която е живяла в оправданието. Те са излезли навън. Видяли са  светлината. Лутер се е обърнал към правилното нещо. След  неговата  смърт, което значи, че не той, а тези, които са дошли след него, основали  организация. Уесли също никога не е основал организация. Направили  са го тези, които са дошли след него. Старите петдесятни братя никога  не са правили организации. Направили са го онези след тях. Тези, които  са дошли във втората генерация. Истинския ангел на светлината никога  не основава организация. Ще видите какво ще стане с тази организация  в края на петдесятния период. Святия Дух ще ни го изяви. Той е казал:  „Останало ви е малко светлина. Но и то умира. Изчезва.“

Ти са имали оправданието и са били лашкани насам, натам. Живота  още не е могъл да иробие. Използвали са неправилното име. Били са  спокойни от това, че са били изведени навън. Измъкнали се от римската  църква. Излезли от всички догми и стигнали поне до там.

Вие четете същата Библия, която ни поучава за Святия Дух. Но Той  не ги е осъждал за това, което са имали. „Дръжте това, което имате,  докато дойда. Пази това, което си приел.“

Този период на църквата е започнал в 1520 г., когато универсалната  Римска църква е имала цялата власт в ръцете си. Решаващия ден е бил  31. октомври  1517  г., когато Мартин Лутер е  окачил  на  вратата  на  църквата във Витемберг в Германия онези 95 тезиси. Ог този момент  реформацията е тръгнала. Запомнихте ли я тази дата? 31. октомври 1517  година. От тази дата е започнала реформацията и огъня се е разгорял.  Лутер е протестирап срещу католическата църква, стоял е там с перо  в ръка и е казал относно Господната вечеря: „Това не е святото тяло на  Христос. Това е само хляб и вино.“ Това е само хляб и вино.“ Той  е преобърнал всичко наопаки. Протестирал е срещу католическата църква.

Тогава една малка група е излязла навън. Всичко се е задвижило. Но  борбата не  е  била  изцяло  посветена  на църквата  и  християнството,  защото в нея е била замесена и политическата власт. Те са воювали за

21

 

политически права и излизайки от едната църква са основали друга. Не  са реформирали с цел да излязат от католическата църква и да се върнат  към онази първоначална църква в силата на Святия Дух, защото те са  отрицали тази сила. Виждате ли, това е бил  политически конфликт.  Затова е много точно: „на име си жив, но си мъртъв.“

С други думи Лютер е извел навън само протестанската деноминация.  Извел е от църквата една дъщеря. Извел една блудница от блудницата.  Точно това е станало. Извел е Аталия от Езавел.

Всеки, който е чел за реформацията знае, че те са унищожили старите  реликвии, нареждания и церемонии, но не са върнали Святия Дух в църквата,  както е било в началото. Това е било повече политическа борба, отколкото  религиозна. Било е политика, вместо Святия Дух, който не се е върнал  по онова време в църквата. О, брате, още не се е върнал. Той ще се върне  едва тук. Така че това е било повече политически спор и не се е отишло  много дълбоко в Писанието чрез Святия Дух. Но той се е отървал от  разпятието,  от реликвиите,  от  „Аве  Мария“ и от всички  тези неща.  Отстранил катехизма, но въвел конфирмацията на Великден. Вие знаете,  че проповедника може направо да им пожелае и „радостна коледа“,  защото до тогава повече няма да ги види. Те имат конфирмация и тогава  вече могатда приемат Господната вечеря.

В Библията никъде не се споменава за конфирмация. В Библията има  само една конфирмация: Вслучая, когато Бог потвърждава Своето Слово  чрез знамения и чудеса както в началото. Това е потвърждението. Не  потвърждението  за  членство  в  лутеранската  църква.  Бог  е,  Който  потвърждава Словото Си във вас. Според Марка 16 Господ Исус действа  в  тези,  които вярват  и  потвърждава  Словото  Си  със съпровождащи  знамения.  Това  е  потвърждението  на  петдесятната  църква.  Бог  се  потвърждава в църквата като жив чрез чудеса, чрез говорене на езици  и чрез тълкуване. Става това, което е било в началото.

Обърнете  внимание  на  това.  че  те  не  са  се  върнали  обратно  в съживлението на Святия Дух, а са въвели само един нов цьрковен  период. Онези, които са били избавени от католическата иерархия и са  излезли,  по-късно  са  основали  протестантската  иерархия.  Не  са  направили нищо повече. От пусто в праздно. Езавел родила дъщеря. Не  си мислете, че приказвам   тези неща, за да се правя  на интересен.  Казвам го, защото така го казва Библията. В Откровение 17 се говори за  майката  и  дъщерите.  Затова  е  това  сравнение  с  Езавел.  От  нея  са  излезли дъщери, които са омърсили тази чиста земя. Така е постъпило  протестантсвото с  Божия  Дух. Те омърсили  всичко и  се  обединили  в една нова организация.

 

22

 

Ако даде Господ внеделя след обед ще ви покажа, че е бил направен  образ на звяра, а звяра е Рим. Те са направили такъв образ. Кое е той?  Организацията! О, хора, надявам се това да проникне дълбоко в сърцата  ви. Питате ме защо през целия си живот воювам против организациите.  И аз не знаех защо. Нещо в мен не можеше да мълчи. Аз не можех да му  се  противопоставя.  И  все  се  питах,  защо  непрекъснато  трябва  да  смъмрям жените.  Така  беше през  целия ми живот. Нямам  впредвид  истинските жени, а тези, които би трябвапо да са жени. Всякакъв морал  е изчезнал от живота им.

Още от младоста си съм виждал жени, които се забавляваха с разни  пияници по улицата, докато мъжете им са на работа. Те самите бяха така  пияни, че трябваше да се разхождат насам, натам по улицата, за да  изтрезнеят и да бъдат в състояние да си отидат в къщи за да приготвят  на мъжа си вечеря. Казвах си, че  такава жена  не струва дори един  истрел  от пушка. Казвах си, че нивото им е паднало под  нивото на  животно като правят такива неща.

Когато бях на 17, 18 години и виждах, че срещу мен на улицата върви  някакво  момиче,  минавах  на  отсрещната  страна  и  си  казвах:  „Отвратителна змия.“ Ако не бях приел  Бога, щях да съм изпълнен  с ненавист към тях. Но Бог ми показа, че и всред тях има скъпоценни  камъни. Той все още има истински дами. Не са се омърсили всички по  такъв начин. Благодаря на Бога за това.

Когато  бях  в  Африка,  в  Швейцария  и  в  Рим  питаха  ме:  „Браг  Бранхам, в Америка няма ли нито една разумна жена? Всяка песен,  която стига до нас съдържа нещо мръсно по адрес на вашите жени.“

Аз отговорих: „Това са американците. Но там съществува още едно  царство; царството на Бога. И в него жените са дами до костите си.“ Те  наистина са такива.

В Библията в пророк  Исайя е написано, че те ще се държат като  сионските дъщери.

Понеже сионските дъщери са горди, и ходят с надигната шия и с  безсрамни очи; Ходят тоже ситно и дрънкат с нозете си… (Ис.  3:16)

Благословени са сионските дъщери, които ще избегнат тези неща  в това време. Предсказано е какво ще правят днес. Ще носят мъжко  облекло, което е мерзост пред Бога.

Неотдавна  видях  едно  религиозно  общество,  което  устройваше  приятелска  среща.  Жените   бяха  облечени  в  тесни  панталони.  Обяснението ви е, че това е по-прилично облекло от полата. Но Бог  е казал, че е мерзост, когато жена се облича в мъжки дрехи. Същото

23

 

е икогато жена си стриже косата. Бог иска жените да се обличат и да се  държат като жени.

Бог не иска мъжете да оставят косите им да им растат от двете страни  на лицето, като че ли на тила му седи патица. Той иска те да изглеждат  като мъже. Но те се обличат така женски, че вече е трудно да разпознаем  какъв пол  са. Много е тъжно всичко това с тези Битълси и подобии  неща днес. Но ние не се учудваме, защото живеем в последното време.  Засвета не остава нищо друго, освен Бог да излее гнева си върху него  и да го подпали. Святия и справедлив Бог не може да направи нищо друго.

Те се присмиват на кръвта на Исус Христос. Те са догматици и се  организирват. Така наречения „свети отец“ с вдигната яка, стар ерген,  излиза и казва: „Мои благословени деца“. Това е лишено от всякакъв смисъл.

Аз ще ви кажа от какво се нуждаем днес, братя. Да се върнем към  Библията и Святия Дух, за да може силата на въскрьсналия Христос  да действа в църквата с чудеса и знамения. Амин. Това е евангелието.

При всяко съживление са ставали прекрасни неща, но Святия Дух не  е  могъл  да  проникне  вътре.  Едва  в  този  Лаодикийски,  петдесятен  период. Съживлението е произвело това, което Той е казал. Закрепи  останалото, което е близко до умиране. Не го оставяй да умре, но го  закрепи и прибави още повече към това.

Библията е станала достъпна за хората. По времето на Лутер всички  са получили възможност да чегат Библията. Започнали да я печатат  и света получил Библията. Бог да благослови лутераните за това! Да.  Библията  е  била  върната  на  лаиците.  До  тогава  са  я  имали  само  свещенниците. Останалите нямали право дори и да надникнат в нея.  Важало е само това, което кажел папата. Той е бил като бог. Каквото  и да кажел, те го правели. Какво е трябвало да укрепят в лутеранската  църква? Сега имате Библията в ръцете си! Не я дръжте настрана и не  казвайте: „Ние имаме Библията.“ Защото само така тя няма да ви ползва.  И всред днешните петдесятни има много такива. Оставили са Библията  настрана и се държат за това, което бил казал едикойси.

Братя, четете Словото! „Иследвайте Писанието, защото то свидетелства  за Мен“ е казал Исус. В това е вечния живот. Би трябвало да четете Словото.

Дръжте се здраво за това. Не го изпускайте. Това е трябвало да държат  със всичка сила. Второто нещо в съживлението на Лутер е било учението  за опрощението (оправданието). Католиците не приемат опрощението.  Те  разчитат  на  католическата  църква.  Като  онзи  свещенник,  който  трябваше  да  престане  да  говори  по радиото,  защото каза: „Никъде  другаде няма спасение, освен в католическата църква.“

 

24

 

Спасението е  в  Христос, а  не в  католическата църква. Не  е  и  в  протестантската църква. Спасението е само в Христос. Католиците не се  интересуват какво е написано в Библията. Интересуват се само от това  какво казва църквата. Така че няма никаква основа, върху която можем  да разговаряме с тях. Не е възможно да разговаряте с тях, защото те ще  ви говорят какво е написано в катехизма, или в нещо подобно. Когато  стане въпрос за Библията, те не я признават. За тях важи това, което  казва църквата. Това е богохулство.

Самият Исус е казал: „Ако някой отнеме, или прибави нещо към тези  думи, ще му бъде отнет дела от дървото на живота.“

Само Бог говори истината, всеки човек  е лъжец. Неговото Слово  е истина. Небето и земята ще преминат, но Неговото Слово няма да  премине. О, братя, точно това е. Аз вярвам в Божието Слово и не само  в Словото, чрез което тук говори Бог, но аз сега се моля небесния Отец  да ми даде Святия Дух, за да бъде това Слово потвърдено и Христос да  бъде изявен като жив, живеещ в мен. Знам, че имам вечен живот, не  защото съм го заслужил, но Той ми го е подарил в милоста Си. Това  е Скалата. Той е казал: На тази скала ще изградя църквата Си.

Опрощението е наред. Нещо е било осветено и не е трябвало повече  да умре. В рьцете си са имали Библията. Това е станало чрез лутераните.  Те са подчертали оправданието чрез вяра. Това е поучавал Лутер. Всеки  знае, че това е било неговото учение. Виждате ли колко е съвършено?  След това е излязъл  Уесли с учението за  освещението. И след  това  петдесятното съживление с кръщението със Святия Дух. Съвършено.

Нямаш много. Дръж го здраво. Не го оставяй да умре. Ако не го  пазиш ще дойда като крадец и ще се върнете обратно в деноминацията.  Точно това са направили. Върнали се и отново отишли при николаитите,  защото са станали деноминация. Дръжте го! Четете Библията! Останете  в опрощението и вървете напред. Но един малък  остатък е излязъл.  Малък остатък.

Най-напред е излязъл Лутер. После Цвингли, Калвин и до Уесли. Но  е бил един малък остатък, който е излязъл и е поучавал опрощението.  От съживлението с посвещението е останал  малък остатък, който  е  продължил  напред  и  е  преживял  кръщението  със  Святия  Дух.  Наблюдавайте този остатък, който винаги се е държал  здраво и е  получил вечен живот.

И като трето те въвели много езически учения като напр. деноминацията  и извратеното кръщение. При изговарянето на формулата „Отец, Син  и Свят Дух“, те поръсвали с вода. Издали катехизъм. Наистина затях  може да се каже това, което Исус е казал: „…на име си жив, но си мъртъв.“

25

 

Като четвърто, вярно е, че чрез реформацията от църквата са били  изхвърлени  позлатените  реликвии,  а  също  така  са  премахнали  церемониите. Но като църква те не са устояли и не са довели поправлението  до пълно усъвършенсгване. Паднали са при обновяването на пълното  евангелие с първоначалните съпроводни знамения. Лутеранската църква  никога не ги е имала. И по времето на Уесли не са го имали. Имали са го  само на края, в периода на Лаодикия.

Ако се върнем към това ще иследваме в Писанието и съвсем точно ще  покажем какво е обещано. Тогава не е било възвърнато съживлението  чрез Святия Дух. Те са се отвърнали от идолите. Това е истина. Извадили  са идолите от църквата: Мария, Йосиф, Петьр, Павел и всички останали.  Отвърнали са се от идолите, но не са се обърнали напълно към въскръсналия  Христос. Лугер ги е отвърнал от идолите, но те са били повече политическа  деноминация и организация. Направили са го, за да имат болшинство.  И този бой продължава и до днес. Методистите искат да направят от  всички методисти, а лутераните искат всички методисти и баптисти да  станат лутерани. Петдесятните искат всички лутерани, баптисти, методисти  и всички останали да станат петдесятни. Те искат да прибавят бройки  към деноминацията. Обаче това от самото начало не е било в плана на  Бога. Божията програма за обновяване е въстановяването на всичко, както  е било в началото. Виждате ли, то трябва да бъде съживено. Ако тази  книга падне на земята и на нейното място сложим друга книга, това не  е нито възвръщане, нито въскресение. Той трябва да произведе същото.  Амин. При положение, че църквата в средновековието е умряла и е  станала изцяло езическа, то тогава трябва да има възвръщане (обновяване),  а не само реформиране. Въпроса не е в това да бъдем реформирани, а да  бьдем новородени. Това са две съвсем различни неща.

Те започнали реформацията, отвърнали са се от много неща, главно  от идолите, но не са пуснали в църквата Святия Дух. О, слава да бъде на  името на Исус. Братя и сестри, можете ли да го видите това? Те не са  пуснали Святия Дух, защото това  може  да  стане  едва, когато някой  изнесе истинската светлина на евангелието.

Сега внимавайте! Ангела на последната църква ще донесе истинската  светлина на евангелието. Това ще го видите в неделя. В християнството  идва все повече светлина, но те всички отново се връщат в организацията.  Обаче срещу тях ще излезе един и ще измъкне остатъка изсред  тях  и това е толкова сигурно, колкото и това, че стоя зад тази катедра. Той ще  се върне назад към началото. Ще взема библейски текст от Стария и Новия  Завет и ще ви докажа, че ще го направи. Ангела на Лаодикийската църква.  Ще се върне обратно към оригинала и всичко ще се задвижи. Съживлението  ще стане в тези дни.

26

 

Лутер е изтръгнал навън църквата; тези, които са се избавили. Била  е направена първата стьпка – опрощението. Излязли от езичеството.  Това е добре. Най-напред и с двата крака са излязли навън.

Чели ли сте в Библията онова място, в което се пише, че вода извирала  от храма? Най-напред е била до глезените, после до коленете, после до  кръста и накрая е трябвало да плуват. Щом стигне до главата трябва да  се плува. Виждате ли, трябва да се плува.

Сега стигаме до това,  че или ще трябва да  плуваме, или ще се  удавим. Ще се потопите и или ще влезете, или ще  избягате. Затова  плувайте, за да не се удавите. Алилуя! Толкова се радвам за Святия Дух.  Вие радвате ли се?

Брат Бранхам пее:

Толкова съм радостен, че съм един от тях…

Те в семинарията ли ходят? Не. Много от тях едвам се подписват.

Петър не е  могъл. Библията казва, че е  бил  необразован. Обаче са  разбрали, че е ходил с Исус. Не сте лищастливи заради това?

Толкова съм щастлив, че принадлежа към тях. Предпочитам да съм  един от тях, отколкото да съм президент на САЩ, или цар на света.

Ако сега дойдеше Господ Исус и ме попиташе: Ще те направя отново  двадесет годишен, ще те  направя цар над  цялата земя  и ще ти дам  10,000 години живот на тази земя, ще останеш през цялото време на 20  години, никога няма да бъдеш болен, няма да те притеснява сърцето  и нищо подобно, ще бъдеш само радостен и щастлив и ще бъдеш цар  над цялата земя 10,000 години. Или предпочиташ да принадлежит към  онези, които трябва да бъдат непрекъснато в конфронтация, както е сега.

Аз  бих му казал: Аз съм щастлив, че мога да бъда един  от тях,  защото какво би станало с мен след онези 10,000 години? Разбирате ли,  тук става въпрос за вечноста.

Как сме го получили това, брате? Чрез кръвта. Дошло е от далеч.  Дошло е от Бога, Който е станал тяло и е пребивавал между нас.

Брат Бранхам пее:

О, Христос, разпънат на Голгота…

О, толкова се радвам за това. Вие радвате ли се? Щастлив съм, че

мога да идвам при този така богат и мил кладенец и мога да си излея  душата при краката на моя Спасител.

Спомням си, че когато бях на 18 години бягах от Господа. Заминах на  запад. Баща ми беше укротител на коне и аз исках да правя същото. Но  в сърцето ми имаше глад. И отидох приедин баптистки проповедник,  а той ми каза: „Застани тук и кажи: Исус е Божи Син и ние ще те приемем.“

27

 

Това не ме задоволи. Отидох при Д-р. Баркер, един мил брат адвентист  и той ми каза: „Били, ела и приеми Господа на съботата.“ Помислих си:  И това не може да бъде.

Заминах на запад. Една вечер събраха всичкия добитък на едно място.  През ноща спях под едни стари дървета. Имах дневна смяна. А тези, които  работеха вечер, доведоха добитъка. Там имаше един стар мъж, казваше  се Слим и беше от Тексас. Имаше китара и пееше: „Славада бъде на  името My“ А един друг имаше гребен, завит в хартия и на него му  акомпанираше. Преди това пееха ковбойски балади. А след това: „Там,  на кръста, където е умрял Исус.“

Обърнах се, завих се през глава, а после пак погледнах навън. Имах  чуството, че звездите висят съвсем над върховете на дърветата и над  планините. И щурците пееха непрекъснато. Като че ли Го чух да казва:  „Адаме, къде си?“

След три седмици слязохме в града и всички тези момчета се опиха.  Аз не пиех. Трябваше всички да ги кача в колата и да ги закарам у дома.  Те стреляха по пръстите на краката си и т.н. Беше опасно. Не бяха  в състояние да вървят прави. Хванаха се на бас по 5 долара, че част от  пътя  ще  вървят  по  една  права  линия.  Това  ставаше  винаги,  когато  получаваха заплата.

Аз стоях там, докато те всички пиеха. Седях настрана от тях. Тогава  Феникс беше само един малък окръг. Те бяха дошли там от Викембург.  Както седях там, влезе едно малко испанско момиче. Аз седях там и на  главата си имах голяма, кръгла шапка.. Когато момичето мина покрай  мен, изпусна една малка кърпичка. Аз и казах: „Хей, падна ти кърпичката.“  Тя не ме интересуваше. След малко чух на улицата някакъв шум и излязох.  Един стар мъж, който работеше в обора плачеше и пееше с китара: „Слава  да бъде на Неговото име.“ О. тия cълзи, как се стичаха по лицето му.

Като свърши да пее каза: „Брате, ти не знаеш какво значи това, единствено  ако приемеш Този превъзходен Христос.“

Свалих си шапката и си тръгнах. О, вие не можете да се скриетепред  Него. Продължете напред и го изповядайте! О, Той е превъзходен! Да.

Брат Бранхам пее: Слава на Неговото име…

Слава на Бога! Да станем. Бих искал да го направите.

(Някаква сестра говори на езици. Някакъв брат тълкува.)

Ако  има  някой,  на  когото  не  му  е  ясно  какво  става  тук,  това

е петдесятница.

Говори Святия Дух. Исус е казал: „Идете по целия свят и проповядвайте

евангелието  на  всяка  твар…   И  тези  знамения   ще  придружават

28

 

повярвалите: …нови езици ще говорят; на болни ще възлагат ръце и те  ще оздравяват.“ Всички неща, които Исус е казал трябва да се изпълнят.

О, толкова съм радостен. Виждате ли как Святия Дух идва и потвърждава  това слово. Светлина! Приемете я! Недейте да се съмнявате. Приемете  го и Той ще продължи да ви говори като на деца и ще ви поведе. Не е ли  превъзходно това присътвие на Святия Дух? Святия Дух е над нас.

Спомням си на едно място в Библията, където е съобщено как Святия  Дух дал едно пророчество и казал кога и къде ще стане нещо, къде  трябва да се отиде и какво ще стане. Врага се приближавал. Те отишли  там и Бог разгромил войската на неприятелите. О, ние все още живеем  в дните на Библията. Нали? Да, докато е тук Святия Дух.

Да станем и да изпеем:

Колко сладко звучи името Исус,

о, как изцелява всяка болка, 

и как донася мир и радост 

на всяко по детски вярващо сърце 
О, колко сладко звучи, 

когато сърцето пее за Исус…

********

 

Видео и аудио материали:

  1. Интервю с брат Бранхам – на DVD
  2. Проповед «Бездна призовава бездната» – на DVD
  3. Събрание на вярващи в Чикаго с бр. Бранхам – на DVD
  4. Аудио проповеди на У. Бранхам – на CD
  5. Поредица с поучения на миссионер Евалд Франк – на DVD
  6. От Мисията в гр.  Крефелд,  Германия, се  изпращат DVD  с  нови  преводи  на  различни  езици  (английски,  чешки,  словацки,  немски  ,  френски, полски, руски, румънски, арабски и др.) редовно всеки месец  със записи на Богослуженията, които се провеждат  в началото на всеки  месец в Свободна народна миссия

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *