Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България (1929-1933г.)

Ivan Voronaev Bulgarian Jubilee Edition 2015

За поръчки: ИК „Игъл-2001“ тел. (086) 821 522

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100

100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)

Извадки от Живот и служение на Иван Е. Воронаев: Разширено юбилейно издание, включващо ИСТОРИЯТА на ДЕЦАТА на ВОРОНАEВИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА на ИВАН ВОРОНАЕВ и ПЪРВИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ (ИК „Игъл-2001“)

Протокол № 1 (Бургас: 19 август 1929)

 1. Нужда от библейско-богословска просвета
 2. Решение за двуседмична конференция за „изучаването на някои по-дълбоки Библейски истини”
 3. Допитване до съюзните църкви относно сведения и въпроси за Втория събор на СЕПЦ
 4. Писмо от ЕПЦ-Варна относно недоразумение с п-р Павел Рахнев
 5. Молба за прием от ЕПЦ-Перник

Протокол № 2 (В дома на Г. Райнов, Бургас: 26 септември 1929)

 1. Устни и писмени заявления за съюзни работници
 2. Липса на сведения от Тодор Сивинов и Костадин Томов за ръководените от тях региони, като последният е предложен за наказание за не следване на Устава на СЕПЦ
 3. Препоръка към п-р Павел Рахнев за изясняване на отношенията между ЕПЦ-Варна и СЕПЦ
 4. Разпускане на Дух. съвет на ЕПЦ-Варна заради негови членове които не са кръстени в Святия Дух
 5. Отлагане на приема на ЕПЦ-Перник заради неспазване на Устава на СЕПЦ
 6. Състоянието на ЕПЦ-София с молба от п-р Рахнев за финансова помощ
 7. Молби на различни общества за финансиране на делегати за Втория събор

Протокол № 3 (10 октомври 1929)

 1. Заявление на Д. Стойчев от Чирпан за прием като съюзен работник
 2. Втори годишен събор на СЕПЦ
 3. Прието е предложението в събора да вземат участие отцепниците Тинчевисти и групата около Петър Петров

Протокол № 4 (13 октомври 1929)

 1. Заявления на Д. Кебеджиева и К. Ангелова

Протокол № 5 (Бургас: 1 ноември 1929)

 1. Писмо на Иван С. Топалов за преместване членството на съпругата му Радка, от Бургас в ЕПЦ-Сливен
 2. Молби на с. Зашева (ЕПЦ-Сливен), с. Марийка Панайотова (ЕПЦ-Бургас) и бр. Обрешков (ЕМЦ-Варна)
 3. Обсъдено е Окръжно №20 на ОЕЦ от 18 октомври 1929г.
 4. Писмо за приема от ЕПЦ-Ямбол

Протокол № 6 (Бургас: 2 ноември 1929 – маркиран погрешно 2.X.1929)

 1. Приемане на Протокол № 5
 2. Молба за прием на ЕПЦ-София
 3. Решение за печат на църковни бланки

EPC YambolПротокол № 7 (Бургас: 29 ноември 1929)

 1. Приемане на Протокол № 6
 2. Писмо от ЕПЦ-Ямбол за окончателно организиране
 3. Молба и решение за прием на ЕПЦ-Чирпан
 4. Писма до религиозния представител, Бюрото на ОЕЦ и Бюрото на (съборните) евангелски църкви

Протокол № 8 (Бургас: 11 февруари 1930)

 1. Молба от ЕПЦ-Русе да им се изпрати работник
 2. Харалан Попов е ръкоположен за целта от п-р Н. Николов и п-р П. Рахнев
 3. Донка Кинарева е определена да замества секретаря Емануил Манолов
 4. Решение да се създаде екип за издателска дейност
 5. Отцепване на групата на Иван Брошовски в Ямбол

Протокол № 9 (17 февруари 1930)

 1. Дейност на новосъздадената в Чикаго Източноевропейска и Руска мисия и европейската й централа в Гданск
 2. Гостува директорът мисията, Свенсон
 3. Свенсон, Николов и Рахнев ръкополагат Агоп Куриян за пастир в СЕПЦ

Протокол №10 (6 юни 1930)

 1. Приемане на СЕПЦ в ОЕЦ

Протокол №11 (9 септември 1930г.)

 1. Ем. Манолов приет за съюзен работник

Протокол №12 (2 октомври 1930)

 1. Разгледана е базата за прием на СЕПЦ в ОЕЦ към които е изпратено писмо на 29 откомври 1930
 2. Обсъдени са условията на Т. Сивинов и оставането ЕПЦ-Ст.Загора извън СЕПЦ

Протокол № 13 (Бургас: 25 ноември 1930)

 1. Одобряване на кандидатите за богословско образование за Библейския институт в Гданск
 2. На Източноевропейското дружество са препоръчани съюзни работници за материално подпомагане
 3. Избор на Райна Райнова за администратор на сп. „Петдесятни вести”
 4. В съюзната ред. колегия влизат Н. Николов, Д. Кинарева, Ем. Манолов, Г. Чернев, П. Рахнев, Р. Райнова и Дидка Райнова.
 5. Разгледан е доклад на Дидка Райкова и писмо на П. Рахнев по посещението на А. Б. Линдгрен, който в София изразява мнение против съюзна организация на църквите
 6. Изпратени са предупредителни писма до църквите в Сливен, Пловдив и Варна
 7. Писма за прием на ЕПЦ-Пъстрен и ЕПЦ-Разделна
 8. сп. „Благовестител” и „Петдесятни вести” спират да споменават книгите и издателството на Стефан Стефанов
 9. Обсъден е намаляващият фонд „Пътуващи работници”

LindgrenПротокол № 14 (14 декември 1930)

 1. Писмо от стокхолмския п-р Петрус относно начина на работа на църквите в Швеция и позицията на А. Б. Линдгрен

Протокол № 15 (4 юли 1931)

 1. Ем. Манолов и Донка Кинарева  поемат издаването на сп. „Благовестител” и „Петдесятни вести” при замиинаването на Н. Николов
 2. Николов докладва за опитите на изпълнителната власт да закрие църквите в Бургас и региона

Протокол № 16 (9 октомври 1931)

 1. Обсъден е Четвъртия редовен (смутен) събор 4-6 септември 1931 г. в Ямбол
 2. Нов състав на Изпълнителната комисия: предс. П. Рахнев, зам-предс. Д. Заплишни, секр. Г. Чернев и касиер Й. Дрянов. Съветници: С. Дрянова и Константин (Костадин) Томов
 3. Решение за издаване на дух. брошури и книжнина за набавяне на средства за СЕПЦ
 4. Николай Стефанов и Иван Стойчев са одобрени за студенти в Гданск
 5. Т. Стойков е изпратен да помага на Д. Делев в старозагорски, а Д. Димитров в бургаски окръг

Протокол № 17 (София, дома на П. Рахнев: 15 ноември 1931)

 1. Липса на средства за отпечаването на „Петдесятни вести”
 2. Писмо до църквите за подпомагане на „Петдесятни вести”
 3. Специален дискус за „Петдесятни вести”
 4. Възможен църковен заем за „Петдесятни вести”

Протокол № 18 (15 декември 1931)

 1. Молба на Никола Дрянов относно ЕПЦ-Варна
 2. Писмо на Йончо Дрянов относно десятъците и забележки относно работата на П. Рахнев при посещенията в църквите

Протокол № 19 (20 декември 1931)

 1. Прием на ЕПЦ-Перник-Дивотино с прот. решение от 22 декември 1931
 2. Писмо до окр. управител на Бургас и околийския началник в Айтос за спиране на репресивните действия срещу ЕПЦ-Айтос
 3. Обявена е национална верижна молитва

Протокол № 20 (31 декември 1931)

 1. Поздравителни картички до Цар Борис III и царицата, и до министър-председателя Никола Мушанов

Протокол № 21 (4 януари 1932)

 1. Молби на църквите в Перник, Ст. Загора, с.Калейца и Патрешко, Троянско
 2. Прием на горните без ЕПЦ-Ст.Загора

Протокол № 22 (20 февруари 1932)

 1. Сезира министърът на външните работи и вероизповеданията (и министър-председател) Никола Мушанов относно репресии срещу църквите в Перник, Бургас и с. Богоридово, Пловдивско

Протокол № 23 (20 март 1932)

 1. Прием на ЕПЦ-Ст.Загора
 2. Препоръка до църквите за записване на членове в БЕД
 3. Трудности пред СЕПЦ причинени от православното духовенство и пресата с затваряне на петдесятни църкви
 4. Препоръчва:
  • да се избягват всякакви спорове, препирни, нападки и диспути с представители и членове на Православната църква, защото подобни постъпки никого не ползват;
  • да се спре за известно време всяко ходене и работа из селата или в краен случай да става внимателно и без много шум;
  • да се забрани особено на младежите да не ходят по селата да проповядват и разнасят духовна литература;
  • да не се говори на новоповярвалите, а и на никого друг за икони, кандила и др. и да им се проповядва чистото слово Божие и да се оставя сам Бог да ги учи какво да правят;
  • всяко ходене, говорен, посещения и каквато и да е друга работа в духовното поприще да се върши без много шум;
  • водните кръщения да се правят тоже тихо и без много шум. И особено да се внимава когато се прави снимка, фотографът да бъде доверено лице или по-добре да не се прави каквато и да е снимка

Протокол № 24 (4 април 1932)

 1. Обсъжда отношението на Д. Кебеджиев спрямо СЕПЦ
 2. Решение за Библейска конференция в Пловдив

Протокол № 25 (21 април 1932)

 1. Помощ за вярващите от с. Тракия, Старозагорско преследвани от местната власт

Протокол № 26 (1 юни 1932)

 1. Обсъжда стабилизиране и укрепване на църквите за по-ефективно разпространение на делото
 2. Препоръчва:
  • В села или градове, където има нови заинтересовани да се посещават непременно един или два пъти;
  • Да се изготви план на околията в кои села и градове има вярващи, в кои има само заинтересовани и в кои няма нито вярващи, нито заинтересовани;
  • Да се съобщи какво се прави понастоящем за вярващите и невярващите и за тяхното приобщаване
 3. Приема ЕПЦ-Ст.Загора за домакин на събора през 1932 г.
 4. Отправя забележка на Харалан Попов от ЕПЦ-Русе за „невнимателното ходене и говорене и обезсърчаване”
 5. Препоръчва на Харалан Попов да спре да говори против Съюза и съюзните работници
 6. Препоръки към Д. Димитров относно проблемите в ЕПЦ-Айтос

Протокол № 27 (7 юли 1932)

 1. Писмо до дух. съвет на ЕПЦ-Русе да посъветва Харалан Попов „да се поправи и занапред да бъде внимателен към съюза, Изпълнителната комисия и специално към църквата в Русе”
 2. Н. Ценков от Костенец е изпратен в ЕПЦ-Ст.Загора с цел „утвърждаването и умиротворяването” на църквата

Протокол № 28 (8 август 1932)

 1. Подготовка за V годишен  събор на СЕПЦ

Протокол № 30 (25 август 1932)

 1. Грую Кузманов избран член на Контролната комисия за проверка финансовото състояние на съюза. Проверката не е извършена по време на събора, защото членовете на комисията отсъстват

Протокол № 31 (Ст. Загора: 28 август 1932)

 1. Първо заседание по време на Петия годишен събор (25-28 август 1932 г. в Ст. Загора)
 2. Разглежда поведението на Харалан Попов като „послужил за лош пример за обезсърчение на вярващите.” Предупреден от изпъл. комисия да е „внимателен в говоренето и да не проявява слабости”

Протокол № 32 (Ст. Загора: 28 август 1932)

 1. Второ (разширено) заседание с всички съюзни работници по време на Петия годишен събор (25-28 август 1932 г. в Ст. Загора)
 2. Отказана е молбата на Г. Тодоров от Пазарджик поради ”самохвалство, гордост и др.”
 3. Обсъдено е поведението на Д. Кебеджиев от ЕПЦ-Сливен
 4. Отхвърлено е предложението на С. Дрянова „да се разреши и на сестри водителки да дават и отслужват Господня вечеря”

Протокол № 33 (Ст. Загора: 28 август 1932)

 1. Трето заседание по време на Петия годишен събор (25-28 август 1932 г. в Ст. Загора)
 2. Приема Заплишни за зам.председател на Изпъл. комисия до завръщането на Н.Николов
 3. Решение за тридневни общи съвети предвид обема на работа

Протокол № 34 (София: 5 септември 1932)

 1. Писмо на К. Томов (и др. вярващи) против реформите на п-р Г. Чернев в ЕПЦ-София
 2. Вярващите нахлуват с събранието на комисията
 3. Изпъл.ком. оставя п-р Чернев на същата позиция

Протокол № 35 (София: 9 септември 1932)

 1. Разглежда поведението на К. Томов
 2. Провежда среща с К. Томов на която той се разкайва и обещава да не се меси в работата на ЕПЦ-София

Протокол № 36 (София: 10 октомври 1932)

 1. Решение за формулярни „обещания” за фондовете на съюза

Протокол № 37 (София: 14 октомври 1932)

 1. Молба към Евангелското благотворително дружество за материална помощ за брошури и пътуващи работници
 2. Изклюва младежи от ЕПЦ-Варна действали „нехристиянски спрямо ръководителката С. Дрянова”
 3. Обсъжда Харалан Попов относно:
  • „съгласен ли е да напусне физическата си работа, и се остави напълно в духовната, като за издръжката се уповава напълно на Господа, както и всички други работници;
  • съгласен ли е да остане така, да работи и двете работи, но да отделя от мисионската си помощ сумата 1000 лв., която да се дава на работници, които не получават нищо и са в оскъдност;
  • в случай че реши да не напусне физическата си работа, съгласен ли е да продължава да работи и духовната същевременно, като има предвид, че мисията не би го поддържала, щом работи и другаде.”
 4. Призовава църквите да изпратят на събора поне един ръководител-делегат с редовно пълномощно

Протокол № 38 (София: 7 ноември 1932)

 1. Писма до съответните органи на властта относно гонението на деца на вярващи от ЕПЦ-Кулазлии (днес Крумово градище) – най-голямата селска петдесятна църква
 2. Ръкополагането на Желязко Врачев за пастир насрочено за 10 ноември 1932
 3. Емануил Манолов се извинява за неразумна постъпка по време на събора
 4. Отхвърля молбата на Ж. Попов от Миричлери да бъде изпратен в Данциг

Протокол № 39 (17 ноември 1932)

 1. Разрешава венчавката на Г. Николов в ЕПЦ-Ямбол от п-р П. Рахнев
 2. Разрешава венчавката на Ник. Петров и Ел. Алексиева в ЕПЦ-Ямбол

EPC HaskovoПротокол № 40 (4 януари 1933)

 1. Приема ЕПЦ-Мокрен (карнобатско) и ЕПЦ-Димитриево (чирпанско)
 2. Изпраща Ж. Врачев да организира ЕПЦ-Мокрен
 3. Решава да изпрати друг член на изпъл. комисия в ЕПЦ-Димитриево

Протокол № 41 (11 февруари 1933)

 1. Д. Кинарева съобщава за „ред особености и нередовности по отношение на вървенето и начина на работене” в ЕПЦ-Перник и Кюстендил
 2. ЕПЦ-Перник е разтревожена относно „спасението и влизането в „Обединените евангелски църкви”
 3. Решение за провеждане на Библейска конференция в Перник
 4. Критика към К. Томов, да не бъде краен в своите изказвания

Протокол № 42 (13 март 1933)

 1. Приема Протокол № 41
 2. Дава на Д. Кинарева 1000 лв. от съюзната каcа за обиколка по църквите
 3. Отпечатване на духовна литература
 4. Насърчаване на братята в Плевен да се присъединят към съюза

Протокол № 43 (3 май 1933)

 1. Т. Стойков изпратен в Миричлери

3 comments for “Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България (1929-1933г.)

 1. Pastir.org показва с публикацията на Каталог на автентичните протоколи на Изпълнителната комисия на СЕПЦ, че проявява не само интерес, но и адекватност и компетентност по историческите проблеми на българския харизматизъм. Тъй като мнозина днес се втурват да се изявяват като „историци“, но не познават съдържанието на Протоколната книга (както и много други документи), бих ги призовал да погледнат с внимание на този Каталог. История не се прави без познаване на изворите! Само меракът, демонстриран по „конференции“ и „конференцийки“, само децибелите и ентусиазмът не са достатъчни за да се прави действителната, документираната, обективната история на СЕПЦ.

  Разбира се, има и други изисквания за правенето на история! Но панегиристите на българския харизматизъм трябва да се научат какво значи методология и боравене с архиви и да се откажат от импровизациите и неоправданите си от реалностите емоции. Бих припомнил класическата максима, че „думите отлитат, а написаното остава“.

  Много полезно за правилния исторически подход би било да се дискутира под публикации като тази!

 2. […] пък информация за първите години на СЕПЦ откриваме в Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общи… и адвокатските документите и банкови преводи по […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *