Заповядай на утрото

1. Аз(ние) вземаме(е) власт над този ден, в името на Исус.

2. Аз(ние) приемам(е) небесните благословения за мен(нас).

3. Признавам(е), че това е денят, който Господ е направил за мен(нас).

4. ДНЕС ще се радваме(е) и ще се веселия(им), в името на Исус.

5. В името на Исус, ДНЕС заповядвам на огъна, въздуха и водата да сътрудничат с мен(нас) СЕГА.

6. Аз(ние) забранявам(е) на всички природни стихии през този ден да си сътрудничат с враговете ми(ни), в името на Исус.

7. Аз(ние) забранявам(е) на слънцето, луната и звездите да поразяват мен и семейството ми през този ДЕН, в името на Исус.

8. Аз(ние) разрушаваме всяка негативна енергия, планирана да работи срещу живота ми(ни) ДНЕС, в името на Исус.

9. ДНЕС разрушавам всяка власт, която произнася заклинания срещу мен и моето семейство, в името на Исус.

10. ДНЕС обявявам за невалидни всички заклинания и сатанински молитви за мен и моя (дом, семейство, църква, град, село, нация, народ), в името на Исус.

11. Аз(ние) изтеглям(е) този ден от ръцете на врага, в името на Исус.

12. ДНЕС всяка битка в небесни места да бъде спечелена от Божиите ангели, които носят моите(нашите) благословения, в името на Исус.

13. О, слънце, луна и звезди вземете моите(нашите) страдания и ги
върнете на изпращача, в Името на Исус.

14. О, Боже надигни се и изкорени всичко, което Ти НЕ си насадил в небесните места, което работи срещу мен(нас), в името на Исус.

15. Нека безбожните се отърсят от краищата на земята, в името на Исус.

16. О, слънце, изгрей и изгори злото, насочено срещу живота ми(ни), в името на Исус.

17. Днес аз(ние) програмирам(Е) и изпращам(Е) благословения към слънцето, луната и звездите за живота ми(ни), в името на Исус.

18. О, слънце анулирай СЕГА всяка зла програма, приготвена срещу мен (нас), в името на Исус.

19. О, слънце измъчвай всеки враг на Божието царство СЕГА, в името на Исус.

20. О, слънце изхвърли тези, които през нощта са ме(ни) дърпали надолу, в името на Исус.

21. О, елемент на земята (огън, въздух и вода), ДНЕС вие няма да ме(ни) повредите, в името на Исус.

22. О, небесни места, ДНЕС ви забранявам да крадете от живота ми(ни), в името на Исус.

23. ДНЕС установявам Божията сила в небесни места , в името на Исус.

24. О, слънце, луна и звезди сражавай се ДНЕС против крепостите на магьосничество, насочени срещу мен(нас), в името на Исус.

25. О, небеса доведете всеки враг да се покае и да се спаси, в името от на Исус.

26. О, небеса сражавайте се срещу крепостите на магьосничество, в името на Исус.

27. Всеки магьоснически олтар в небесни места да бъде съборен СЕГА, в името на Исус.

28. Всеки котел в звездите, луната и слънцето, да се строши СЕГА, в името на Исус.

29. Аз(ние) разрушавам(е) СЕГА всеки модел на злото, приготвен в небесни места, в името на Исус.

30. О, Боже издигни се и унищожи всеки астрален олтар, в името на Исус.

31. Аз унищожавам всяка сатанинска връзка между небесните места и мястото ми(ни) на раждане Р,Я,Л…….., в името на Исус.

32. Нека всички духовни сили на нечестието в небесни места, изпратени срещу мен(нас) и моята(нашата) съдба, да се опозорят СЕГА, чрез кръвта на Исус. Така казва Господ : (Галатяни 6:17 „Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господа Исус.“) Нито едно началство, власт, владетел на тъмнината, духовните сили на нечестието в небесни места и местните беззакония НЕ могат да ми нанесат неприятности, защото аз нося тялото на белезите на Божия агнец.

33. ДНЕС разрушавам(е) всяка зла сила, скрита в небесни места срещу мен(нас), в името на Исус. (Лука 12:2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.)

34. Аз свалям и унищожавам всяка зла сила, висяща в небесни места срещу мен(нас), в името на Исус.

35. О, слънце, луна и звезди подкрепяйте ме(ни) ДНЕС, в името на Исус.

36. Аз разрушавам всеки зъл план, изговорен от магьосници и вещици срещу живота ми(ни), в името на Исус.

37. Всяко зло, програмирано в слънцето, луната и звездите срещу живота ми(ни) да бъде унищожено СЕГА, в името на Исус.

38. Всяко зло, написано в кръга на луната срещу мен(нас) да бъде заличено СЕГА, в името на Исус.

39. ДНЕС се отърсвам(е) от всеки сезон на разочарование и неуспех, в името на Исус.

40. ДНЕС разкъсвам всеки планиран сатанински календар за живота ми (ни), в името на Исус.

41. ДНЕС унищожавам и анулирам всяка зла дума, програмирана срещу моята (нашите) звезда(и) в небесни места, в името на Исус.

42. Нека се объркат всички зли демонични съюзи направени в небесни места срещу мен(нас), в името на Исус.

43. Нека кръвта на Исус изчисти всяка зла програма в небесни места, написана на ръка от сатанинските АГЕНТИ срещу живота ми(ни), в името на Исус.

44. ДНЕС осуетявам плановете на всеки сатанински свещеник, който служи с магии в слънцето, луната и звездите срещу живота ми(ни), в името на Исус.

45. Нека Божия меч порази враговете ми(ни) в небесни места, в името на Исус.

46. ДНЕС забранявам на сатанинските програми да спрат да работят в небесни места срещу живота ми(ни), в името на Исус.

47. ДНЕС възстановявам от децата на тъмнината всяка своя собственост, посветена на слънцето, звездите и елементите на земята: огън въздух и вода, в името на Исус.

48. Когато казвате тази молитва, насочете пръст към небето: Всяко зло, програмирано срещу моя(нашия) ден в слънцето, луната и звездите да бъде разрушено СЕГА, в името на Исус.

49. Заповядвам всяка звезда в която е програмирано зло против съдбата ми (ни) да падне долу, в името на Исус.

50. О, Господи, предизвикай ДНЕС сърцето ми(ни) да бъде в покой и да се довери на Теб.

51. О, Господи благослови ДНЕС общението ни с Теб.

52. ДНЕС заставам срещу всяка сатанинска програма, която би се опитала да спре молитвата ми(ни), в името на Исус.

53. Всеки лукав дух, който се опитва да ме(ни) спре, в името на Исус.

54. Аз разрушавам крепостите на сатана в живота ми(ни) СЕГА, в името на Исус.

55. ДНЕС връзвам всяка зла сила, която проклина съдбата ми(ни) да бъде неспособна да носи траен плод, в името на Исус.

56. ДНЕС поразявам всяка зла сила, която спира моите(нашите) благословения чрез хаос и объркване, в името на Исус.

57. ДНЕС отхвърлям заклинанията на злите духовни магьосници, в името на Исус.

58. Обръщам злите заклинания на фамилното магьосничество с главата надолу, в името на Исус.

59. Разрушавам всяко местно сатанинско сборище, в името на Исус.

60. Заповядвам на всяка зла енергия, която проклина съдбата ми(ни) да се обърне в благословение, в името на Исус. (Неемия 13:2 защото се посрещнаха израилтяните с хляб и вода, а наеха против тях Валаама, за да ги прокълне; обаче нашия Бог обърна проклятията в благословение).

61. ДНЕС отказвам да бъда на точното място в грешното време, в името на Исус.

62. Аз разрушавам всяка негативна енергия във въздуха, водата и земята, която работи срещу мен(нас), в името на Исус.

63. ДНЕС връзвам с вериги, които не могат да се счупят, всички нечестиви сили, в името на Исус. (Пс. 149:8 за да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови,)

64. Връзвам всяко програмирано зло от царството на тъмнината да ми(ни) пречи и развързвам Божиите обещания за живота ми(ни) СЕГА, в името на Исус.

65. СЕГА събличам нечестивите духове от всяко духовно покривало и духовна броня и ги извеждам на явен показ, в името на Исус. (Кол. 2:15 и като ограби началствата и властите, изведе ги на показа явно, възтържествувайки над тях чрез Него).

66. В името на Исус изпращам смут и объркване срещу злите сили (Бит. 11:7 Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един на друг да не разбират езика си.)

67. Сатана чуй !!! Не се опитвай да ме(ни) хванеш отново, защото кръвта на Исус ме(ни) пази.

68. ДНЕС възстановявам всичките си добродетели, посветени на елементите на земята (огън, въздух и вода), в името на Исус.

69. Вие, небеса и елементите на земята (огън, въздух и вода), воювайте срещу всяка планирана сатанинска програма, в името на Исус.

70. Нека ДНЕС небесата изявят Божията слава над живота ми(ни), в името на Исус.

71. ДНЕС разрушавам всяко зло, програмирано в небесни места срещу живота ми(ни), в името на Исус.

72. ДНЕС призовавам(е) Дух на съветване, мъдрост, сила ( разум, знание и страх от Господа), да дойдат върху мен(нас), в името на Исус.

73. Аз(ние) ще преуспявам(е) през този ден и нищо няма да ме(ни) победи, в името на Исус.

74. Аз(ние) ще преуспяваме през цялата година и нищо няма да ме(ни) победи, в името на Исус.

75. През тази година аз(ние) ще завладеем портите на моите(нашите) врагове, в името на Исус.

76. ДНЕС Господ ще ме(ни) помаже с миро на радост и повече от моите събратя, в името на Исус.

77. ДНЕС огъня на врага няма да изгори в мен и моето семейство, в името на Исус.

78. ДНЕС ушите ми(ни) ще чуят добри новини и няма да слушам(е) гласа на врага, в името на Исус.

79. Аз и моето семейство сме в безопасност, защото сме в Христа в името на Исус.

80. Аз разрушавам всеки сатанински капан, приготвен в небесни места срещу нас, в името на Исус.

81. Нека Божия огън изгори всеки олтар на злото, приготвен в небесни места срещу моя(нашия) пробив на земята, в името на Исус.

82. Нека се отвори небето в живота ми (ни) ДНЕС, в името на Исус. (Езек.1:1 В тридесетата година, четвъртия месец, на петия ден от месеца, ( 5 април 30г.) като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения.)

83. Аз изпращам сърпа на Господа срещу духовните сили на нечестието в небесни места, воюващи срещу моя (нашия) звезда и осуетява плановете им, в името на Исус. (Йоил 3:13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен, И каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.)

84. ДНЕС получавам(е) Божествена застраховка срещу всички форми на злополуки и трагедии, в името на Исус.

85. Аз изпращам мълнии, гръмотевици и куката на Господа срещу небесната царица, която се опитва да ме(ни) контролира и заблуждава, в името на Исус.

86. Аз заповядвам всяка зла програма, изпратена срещу живота ми(ни) да се промени в благословение, в името на Исус.

87. Аз разрушавам щаб квартирите на злите програми и взривявам олтарите им, в името на Исус.

88. О, Господи, дай способност, равна на моите(нашите) възможности.

89. О, Господи всяко зло изговорено в небесни места срещу мен(нас) да падне долу и да умре, в името на Исус.

90. О, Господи, благослови ме(ни) да набера(ем) семената на успеха.

91. О, Господи, благослови ме(ни) да достигна(ем) целта си.

92. О, Господи, дай ми(ни) достатъчно дни да достигна(ем) целта си.

93. О, Господи, съветвай ме(ни) да говоря(им) добри думи да нося(им) добри плодове.

94. О, Господи, дай ми(ни) божествена бдителност да опазя(им) моите(нашите) възможности.

1 comment for “Заповядай на утрото

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *