НОВО ИЗЯВЛЕНИЕ НА УС НА РОД

Уважаеми членове и симпатизанти на РОД, скъпи приятели,

В последните седмици забелязваме с удовлетворение началото на съществени промени в обществените нагласи по отношение на Закона за социалните услуги. Нашите усилия започват да дават резултат, който развенча необоснованите упреци и обвинения от страна на бившите ни съмишленици.

През изминалите седмици, след Общото събрание във Велико Търново, РОД успя да увеличи чувствително своята членска маса и кръга на симпатизанти, да разшири своята социална база. Върви процес на укрепване на сдружението и превръщането му във влиятелен фактор в обществения живот, в центъра и по места. РОД успя да излезе от медийното затъмнение, да привлече вниманието на медиите. РОД звучи все по-авторитетно и по-уверено. Доказахме на практика, че избраният път е правилен.

Продължаваме да развиваме своите отношения с политическите партии. След местните избори, проведохме втори кръг срещи с техни представители. По реда на провеждането, това бяха, както следва: ПП„Възраждане“, ПП„ВМРО“,ПП „АТАКА“, “БСП“ и ПП„НФСБ“. Срещите бяха много полезни. Постигнахме своите цели – беше положено началото на полезни и прагматични отношения с повечето политически партии, както в парламента, така и извън него, на основата на взаимното уважение и прагматизъм. Не успяхме да установим контакти единствено с онези партии, които игнорираха нашите покани за диалог.

На срещите РОД отстояваше следните основни позиции:

1. Пълна отмяна на ЗСУ
2. Внасяне на запитване в Конституционния съд за съответствието на ЗСУ на Конституцията на Република България.
3. Поставяне началото на дългосрочно сътрудничество на РОД с политическите партии за провеждане на силни про-семейни политики и борба срещу прокарването на ранно сексуално образование и джендър идеология в обществото.

През периода бяха постигнати значителни практически резултати.

• На 06.11.2019 ПП „Атака“ внесе законопроект за отмяна на ЗСУ, което предстои да бъде разгледано в кратък срок от Народното Събрание. Допълнително в НС бе внесено становище на РОД в подкрепа на законопроекта за отмяна на ЗСУ.

• Установихме добри контакти с български вероизповедания, пред които разяснихме своята позиция. Две от тях в последствие излязоха със свои становища срещу ЗСУ.

• Започнахме подготовка за създаване на международна неправителствена организация в подкрепа на семейството и традиционните семейни ценности. Установихме контакти с партньори в чужбина, най-вече в ЕС-28.

• Проведохме широка разяснителна кампания в София и по места, относно същността и недостатъците на ЗСУ. Включихме се успешно в разяснителната кампания на други родителски организации. Нашите експерти публикуваха голям брой статии и становище по различни аспекти на ЗСУ, които могат да бъдат намерени на страницата на сдружението в ИНТЕРНЕТ.

В следващите дни предстоят партийни инициативи, за които допринесоха активната позиция и дейността на РОД:

1. Внасяне в следващите дни на предложение за отлагане на ЗСУ с цел осъществяване на широко обществено обсъждане на законодателството за социалната помощ.
2. Започване на процедура за внасяне в Конституционния съд на запитване за съответствие на ЗСУ на Конституцията като междувременно ще поискат НС да отложи влизането в сила на закона.

Повече подробности ще получите в четвъртък, 05.12.2019, в нашето предаване на живо от 19:00 часа с участието на членове на УС/РОД, организатори на РОД за София и наши симпатизанти и поддръжници.

Уважаеми членове и съмишленици,
ПЪЛНА отмяна на ЗСУ е единственото решение на ситуацията. И това е само началото на цялостен преглед на законовата уредба за социална помощ на социално уязвимите групи. ЗСУ не може да бъде „подлепван“ или „подшиван“, защото е противозаконен. Той противоречи на Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Харта на основните свободи в ЕС, Международния пакт за социалните, икономическите и културните права и подкопава традиционното семейство и многовековните български семейни традиции. Но на мястото на ЗСУ трябва да бъде въведен принципно друг режим на регулация на проблемите на хората с увреждания, в т.ч. и на деца с увреждания. И РОД започна работа по такова законодателство.

Считаме, че за толкова кратък период от време, успяхме да създадем, укрепим и развием своето сдружение, с дружните усилия на хиляди наши симпатизанти. Ще продължим да работим активно за укрепване на традиционното българско семейство, изградено с любов и взаимност между родители и деца, осъзнавайки неговата роля като най-важна градивна единица на всяко здраво общество и децата като наше бъдеще.

УС на сдружение РОД
04.12.2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *