ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_ChristГордън Линдзи

ВСЕМОГЪЩИЯТ и верен Бог създаде Вселената, Земята, а след това и човека, за да я управлява. Той създаде човека за Свой приятел, за да общува с него. Но злата сила, Сатана, го измами и му отне властта над земята, след като изкуши Адам и Ева, първите мъж и жена, които нарушиха заповедта на Бога. Когато човекът се поддаде на изкушението, той внесе греха в света и се отдели от Бога. Нещо повече, Сатана открадна властта върху земята от Адам и стана неин властелин.

Бог е добър и съвършен, но не може да търпи греха. Той е милостив, но също и справедлив. Бог каза на Адам, че ако не Му се подчини, наказанието ще бъде смърт и вечно откъсване от Бога. Смъртта щеше да дойде върху човешкото тяло, а Духът, който е вечен, щеше да бъде хвърлен в тъмнина и самота завинаги под властта на злите сили – ужасно проклятие за човека, който бе създаден да бъде приятел на Бога.

Но Бог обичаше човека и знаеше предварително всички неща, които ще станат. Той искаше да му помогне да възвърне мястото си всред присъствието на Всемогъщия Бог, а властта на Сатана да се унищожи.

Затова Бог задейства спасителния Си план. Преди хиляди години Божият Дух накара светите пророци да напишат благата вест, че Единородният Божий син ще дойде един ден на земята и ще отнеме наказанието от човека, така че той да има възможност да си възвърне Божията милост. Чрез този план, след като животът ни на земята приключи, ние ще идем да живеем в Царството на Небето, където Бог управлява.

Така, преди 2000 години, Исус, Божият син, се роди на света от девственица. Поради голямата Си любов към всеки човек, включително към теб и мен, Исус изстрада жестока смърт вместо всеки един от нас. Той понесе наказанието, което бе предвидено ние да изтърпим, и Бог ни прости поради Христа. Не защото го зас¬лужаваме, а защото нашият Създател и Отец ни обича.

Фалшивите религиозни ръководители видяха как Исус привличаше хората и как те Го обожаваха и затова от завист и рев¬ност Го умъртвиха на Кръста. Те не знаеха, че правейки това, те всъщност из¬пълняваха грандиозния план, който изку¬пи човека от неговото падение.

Така в Духа и Душата на Христос бяха сложени греховете на целия свят от нача-лото до края на времето. В ужасната агония на този час, когато Исус понесе гре¬ховете и мъката на света върху Себе Си, Той плати смъртното наказание и откъсва¬нето ни от Бога. Така човекът получи нова възможност да се сприятели с Него.

Когато Исус завърши делото Си, възкръсна от гроба на третия ден. И преди и след възкресението Си, Исус разговаря с много от последователите и уче-ниците Си и им каза, че всички, които Го приемат за свой Спасител и Господ, ще открият, че Той ще дойде и ще обитава в техните сърца.

Тогава Той се издигна в небето, където и сега стои отдясно на Отца. Точно преди разпятието, Исус направи още едно голямо и изненадващо обещание: Той каза, че ще дойде отново и ще вземе в небето тези, които Го търсят с цялото си сърце! С други думи, някои няма да умрат преди Христос да се върне – тези вярващи, които са живи по времето на второто пришествие на Христос. Те ще бъдат взети моментално в небето и ще получат съвършени и безсмъртни тела, различни от сегашните ни тела. Още преди да беше дошъл за първи път на земята; преди да бе разкрил Своята съдба пред последователите Си, някои от големите пророци, от старите времена, пророкуваха това Второ пришествие на Божия син.

От тези пророчества и от думите на Христос можем да узнаем много признаци, които са налице днес и сочат, че Неговото идване е много скоро. Ние ще изследваме тези признаци, така както са записани в Писанията преди хиляди години.

Когато Исус се върне втори път на земята, ще вземе със Себе Си онези, които вярват в Него и Му се доверяват, а за тези, които остават, Библията говори, че ще преживеят голяма скръб. Тогава Сатана, в отмъщение и ярост, ще развърже своето ужасно жило по земята. Той ще има свой управител, наречен Антихрист, който ще убие мнозина, които искат да живеят за Христос. След седем години Христос ще установи Божието царство на земята. Сатана ще бъде вързан, войните ще спрат, ще започне златният век в историята на човечеството. Онези, които искрено живеят за Бога и очакват връщането на Христос, ще бъдат вечно с Бог и ще управляват заедно с Него царството Му.

Внимателното изследване на Библията разкрива много информация относно времето, когато ще дойде Христос, въпреки че никой не знае деня или часа; никой, дори и ангелите, нито самият Христос, а само Отец (Марко 13:32). Божият народ трябва да може да разпознава времената и не бива този ден да го връхлети неподготвен като крадец (1Сол.5:4).

И все пак, дори най-близките последователи на Христос не бяха наясно относно времето, когато Господ ще се върне. Обаче Христос учеше, че времето на отсъствието Му ще е дълго. Той изяви, че Неговото напускане ще бъде като на човек, който заминава за чужбина и ще се върне след дълго отсъствие (Мат. 25:14,19).

Кои са тогава признаците за идването на Христос? Дали те показват, че време¬то за това е още далечно или че неусетно се е приближило?

 1. НАРАСТВАНЕ НА ПОЗНАНИЕТО
 2. АВТОМОБИЛЪТ
 3. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
 4. АТОМНАТА БОМБА
 5. ВОДОРОДНАТА БОМБА
 6. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
 7. РЕВЪТ НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ
 8. НЛО В НЕБЕТО
 9. САМОЛЕТЪТ
 10. ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ
 11. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЙЕРУСАЛИМ
 12. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИТЕ НА ПАЛЕСТИНА
 13. РУСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ
 14. РУСИЯ СЕ ПРИДВИЖВА НА ЮГ КЪМ ПАЛЕСТИНА
 15.  ИЗТОЧНИТЕ ЦАРЕ
 16. СРЕДНОЩНИЯТ ЧАС
 17. МОРЪТ ПРЕСЛЕДВА ЧОВЕЧЕСТВОТО
 18. БОРБАТА МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА
 19. СЪВРЕМЕННО СЪЖИВЛЕНИЕ НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО
 20. ХЛАДКАТА ЦЪРКВА
 21. БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

 22. ВЪЗХОДЪТ НА КУЛТОВЕ
 23. ПОТОПЪТ НА ЗЕМЯТА
 24. НЕОБУЗДАНОСТТА НА МЛАДЕЖТА
 25. СВЕТОВНОТО САМОУБИЙСТВО
 26. СВЕТОВНА ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

36 comments for “ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

 1. Хубаво е че сте върнали темата за грабването и края на света защото последната статия вече не може да се дискутира а с брат Вениамин не успяхме да довършим разговора за това коя деноминация какво вярва по този дълбоко доктринален въпрос.

 2. Темата е много важна, но кой ти мисли за такива неща особено по време на празниците. Дай им в църквите пиески, театърчета, и постановки. Навремето изключваха от църква за носене на чорапогащи а сега може дори бал с маски.

 3. Препоръчвам темата на специалното внимание на читателите
  и специално на Страхил признак No.21:
  БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

 4. Честито Рождество!
  Иване, благодаря, но я четох още преди време!
  Постмилениалистите са важна част от пъзела на антихриста! Какво имам предвид?

  Шиитския ислям чака Махди(Месия) да завладее света и да установи световната си централа в Йерусалим и да събере в едно християни, евреи и мюсулмани!
  Постмиклениалистите очакват да построят Царството тук.
  Ортодоксалните евреи и кабалистите чакат Месия да им построи храма. Рави Йехуда Глик-Директор на Храмовия институт разчита на над 70 млн. евангелски християни да дарят за строителството на храма?!
  Поотделно всеки от тези факти не означава почти нищо, но може би точно така ще се установи властта на антихриста, когото всяка от вече изброените групи ще смята за Месия!
  Или казано още по-ясно, безбожниците постмилениалисти, ще обявят антихриста като Месия, като си мислят,че това е Исус Христос!

 5. С две думи празнуване на Рождество без Исус или Коледа, Божие царство без Христос – все признаци на безбожие и анти-християнство – белези на последното време.

 6. Пораженското и песимистично мислене което е църквата трябва да бъде неутрализирано. Не може неща които ясно ги пише в Словото да се изопачават така!

 7. Г-н МАринов, колко лесно си личи,че сте постмилениалист! Та кои неща изопачаваме? Неутрализирайте нашето пораженско,песимистично мислене!
  Просветете горките нас ,заблудените, със светлината на постмилениалното кандило!
  Само един,който не познава Исус и не е християнин, може да нарича християните пораженци!
  Е, те и вашите предшественици фарисеите се радваха на разпъването на Христос и тръбяха за победата си,ама „пораженците“ християни са живи!

 8. Искам само да ви накарам да поразмислите върху факта,който Йоан вижда в Откр.15:2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.“ Тези,които са победили ЗВЯРА,ОБРАЗА МУ,И ЧИСЛОТО НА ИМЕТО МУ,(666),са в небето преди язвите. Откр.15:5 И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството;
  15:6 и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма,…“ И чак в 16 глава започват язвите.Но победителите на ЗВЯРА,ОБРАЗА МУ,И ЧИСЛОТО НА ИМЕТО МУ,(666),са вече в небето,а не на земята по време на Голямата скръб.Прочете 15 и 16 глава внимателно .
  ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ , ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА !!!

 9. Страхиле дори обратното. Църквата е пораженска когато и се отнеме великата надежда на грабванаето. Песимизмът не църквата е ако трябва да преминава през скръбта. Оптимизма е че ще бъде отнета преди скръбта. Мараната – Господ идва! Господ идва скоро той за нас!

 10. Добре де,брате Цанко, ама защо не написа така още в първия си коментар, та ме вкарваш в грях?
  Извинявай за това че те нарекох постмилениалист! Това е сериозна обида за всеки християнин!
  Но по отношение на песимизма, Петър знаеше,че ще умре по „неприятен “ начин Йоан 21:18, Павел знаеше, че отива на смърт Деян 20: 22-25… десетки стихове ни говорят за скърби и гонения…Църквата от самото начало е била жестоко гонена. През ХХ век е преживяла и преживява чудовищни гонения в СССР,Китай и ислямския свят…Тези християни песимисти ли са? Исос ни е обещал“Мене гониха и вас ще гонят!“ Да го оставим ли ,защото не ни обещава нова кола, нова жена и вила на Карибите? Песимисти стават тези, които са били оптимистично надути розови балони с позитивно мислене и положителни изповеди на метафизична основа! Да, балоните ще се спукат! Но Църквата винаги в Невяста Христова- страшна като войска със знамена!
  Аз вярвам че грабването е преди Голямата скръб! Има стихове от които може да се смята че е след нея, но при всички случаи сме както е казано
  Римляни 14:8 Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме.

 11. Брат Янко и аз имам към теб един въпрос. След като в ОБЕЦ не вярвате в грабването преди скръбта а твърдите че църквата ще преминавате през нея. Тоя звяр дето ни го описваш във вашата църква ли ще е?

 12. Всъщност тази дискусия, като че ли изкарва на преден план един въпрос, на който май най-добре могат да отговорят братята религиозни философи:
  Колко е голяма Голямата скръб?
  Четем горе в ляво „Преследваната църква“.
  КОлко е голяма Голямата скръб за индийските вдовици, при страданията, които понасят те и децата им?
  Колко е голяма Голямата скръб за християните в Северна Корея? А за тези в Камбоджа?
  Сега още не съществува белегът на звяра, но тези хора не могат нито да купуват нито да продават! Та техният малък свят „малката“ им скръб има измеренията на Голямата!

 13. Отдавна очакваме да се включите в тази тема по сериозно братя. Да се надяваме че брат Пеев и той ще допринесе по темата. Едно нещо за което мисля от доста време и го предлагам и към администрацията е да се направи точен списък на вероизповеданията които вярват в Грабването, или че ще минат през Скръбта, или че ще са след Милениума или пък че няма да има Милениум. Без да се обиждат никой просто да се знае кой в какво вярва един списък за да няма объркване. Брат Страхил не го знаем от кое вероизповедание е точно зачислен но въпроса на брат Гошо, от проповедите на Т.Еленков и П.Георгиев от Русе съм гледал че ОБЦ ще минава през Скръбта. Не знам какво вярва п-р Добрев от Силистра, също от ОБЦ, но той май клони да не минава. Добре ще е да се знае кое вероизповедание коя форма подържа във вярата си.

 14. Според мен грабването ще е по средата на голямата скръб. Ако някой твърди че ще е преди началото на скръбта няма да има логическо съответствие с Библията. Има стихове, които подкрепят това ми твърдение.

 15. църквата НЯМА да бъде грабната преди Голямата скръб инак защо ще се налага Бог да съкращава дните на Скръбта ,заради избраните ?

 16. Каква е разликата между грабването и второто пришествие?

  Отговор: Грабването и второто пришествие на Христос често се смесват. Понякога е трудно да определим дали стих от Писанието се отнася за грабването или за второто пришествие. Обаче, когато изучаваме библейските пророчества за последното време е много важно да ги различаваме.

  Грабването е, когато Исус Христос се връща, за да премахне църквата (всички вярващи в Христос) от земята. То е описано в 1 Солунци 4:13-18 и 1 Коринтяни 15:50-54. Телата на вярващите, които са починали ще бъдат възкресени и заедно с тези вярващи, които все още живеят на земята, ще посрещнат Господ във въздуха. Това ще се случи бързо, в миг на око. Второто пришествие е, когато Исус се връща, за да победи Антихриста, да унищожи злото и да установи Своето хилядолетно царство. Второто пришествие е описано в Откровение 19:11-16.

  Важните разлики между грабването и второто пришествие са както следва:

  1) При грабването вярващите срещат Господ във въздуха (1 Солунци 4:17). При второто пришествие те се връщат с Господ на земята (Откровение 19:14).

  2) Второто пришествие се случва след голямата и страшна скръб (Откровение глави 6-19). Грабването става преди скръбта (1 Солунци 5:9; Откровение 3:10).

  3) Грабването е премахването на вярващите от земята като акт на избавление (1 Солунци 4:13-17, 5:9). Второто пришествие включва премахването на невярващите като акт на съд (Матей 24:40-41).

  4) Грабването ще бъде тайно и мигновено (1 Коринтяни 15:50-54). Второто пришествие ще бъде видимо за всички (Откровение 1:7; Матей 24:29-30).

  5) Второто пришествие на Христос ще се случи чак след изпълнението на определени събития на последното време (2 Солунци 2:4; Матей 24:15-30; Откровение глави 6-18). Грабването е непосредствено; то може да се случи във всеки момент (Тит 2:13; 1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:50-54).

  Защо е важно да различаваме грабването от второто пришествие?

  1) Ако грабването и второто пришествие са едно и също събитие вярващите ще трябва да минат през голямата скръб (1 Солунци 5:9; Откровение 3:10).

  2) Ако грабването и второто пришествие са едно и също събитие, завръщането на Христос не е непосредствено – има много неща, които трябва да се случат преди Той да може да се върне (Матей 24:4-30).

  3) Като описва периода на голямата скръб, Откровение 6-19 глава не споменава никъде църквата. По време на скръбта – наречена също „време на утеснението на Яков” (Еремия 30:7) – Бог отново ще насочи основното си внимание към Израел (Откровение 11:17-31).

  Грабването и второто пришествие са подобни, но отделни събития. И двете означават Исус да се върне. И двете са събития на последното време. Много важно е обаче да признаваме разликите. В обобщение, грабването е завръщането на Христос в облаците, за да премахне всички вярващи от земята преди времето на Божия гняв. Второто идване е завръщането на Христос на земята, за да сложи край на скръбта и да победи Антихриста и неговата зла световна империя.

 17. Всъщност казаното от „Отговорен“ е едно чудесно обобщение на ПРЕМИЛЕНИАЛНИЯ ПРЕДТРИБУЛАЦИОНИЗЪМ. Ясно са систематизирани библейските (не само новозаветни) посочки. Ясно е посочено, че „грабването“ и „второто пришествие“ са две различни есхатологични събития. Напълно споделям този възглед и това се базира не толкова на конфесионална обвързаност, колкото на библейска и богословска логика. И най-вече – на богословски оптимизъм!

  По-горе някой търсеше „логика“. Ами – ето ви логика на една есхатологична парадигма! Само бих помолил, ако е възможно, г-н „Отговорен“ да се изяви със собственото си име – надявам се да не се страхува от „агентите на Антихрист“.

 18. Кога ще се случи Грабването по отношение грабване скръбта?

  Отговор: Моментът на Грабването по отношение Скръбта е един от най-спорните въпроси в църквата днес. Трите главни становища са преди (Грабването става преди Скръбта), по средата (Грабването става по средата на Скръбта) и след (Грабването става след Скръбта). Четвъртото становище, познато като преди гнева, е малка разновидност на позицията за Грабване по средата.

  Първо, важно е да се осъзнае предназначението на Скръбта. Според Данаил 9:27, има седма „седмица” (7 години), която предстои да дойде. Цялото пророчество на Данаил за седемдесетте седмици (Данаил 9:20-27) говори за страната Израел. Това е период от време, в който Бог фокусира вниманието Си специално върху Израел. Седемдесетата седмица, Скръбта, трябва също така да бъде време, когато Бог специфично се занимава с Израел. Докато това не показва непременно, че църквата няма също да присъства, то поставя въпроса защо църквата трябва да бъде на земята през онова време.

  Главният пасаж от Писанието за Грабването е 1 Солунци 4:13-18. Той заявява, че всички живи вярващи, заедно с всички вярващи, които са починали, ще срещнат Господ Исус във въздуха и ще бъдат с Него завинаги. Грабването е, когато Бог взема Своите Си хора от земята. Няколко стиха по-нататък в 5:9 Павел казва, „Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос”. Книгата Откровение, която се занимава главно с периода на Скръбта, е пророческо послание за това как Бог ще излее гнева Си на земята по време на Скръбта. Би изглеждало нелогично Бог да обещае на вярващите, че няма да изпитат гнева и след това да ги остави на земята през Скръбта. Фактът, че Бог обещава да избави християните от гнева скоро след като обещава да вземе хората Си от земята, изглежда свързва тези две събития.

  Друг решаващ пасаж за времето на Грабването е Откровение 3:10. Там Христос обещава да избави вярващите от „времето на изпитанието”, което ще дойде на земята. Това може да означава две неща: (1) Христос ще спаси вярващите в средата на изпитанията, или (2) Христос ще спаси вярващите от изпитанията. И двете са валидни значения на гръцката дума, преведена „от”. Обаче, важно е да осъзнаем „от” какво е обещано, че вярващите ще бъдат опазени. Това не е само изпитанието, но „времето” на изпитанието. Христос обещава да опази вярващите от целия период време, който съдържа изпитания, именно Скръбта. Целта на Скръбта, целта на Грабването, значението на 1 Солунци 5:9 и тълкуването на Откровение 3:10, всички подкрепят позиция за Грабване преди Скръбта. Ако Библията се тълкува буквално и последователно, позицията за Грабване преди Скръбта е най-логичното библейско тълкуване.

 19. Ako Bogiite 4ada, koito sa iskupeni s zena, spaseni ot ada i blagosloveni po blagodat poznavat svoja BOG; to te nikoga ne biha se usamnili v Negovata milost i ljubov. Zasto trjabvase Bogijat Sin da umira na krasta i da ni spasjava, ako bi iskal nie otnovo da sme tormozeni i podvlastni na satana? Isus poe zjalata skrab zaradi nas. Gonenija e imalo vinagi, oste ot samoto na4alo na Zarkvata. Te nikoga ne sa prestavali, no se izjavjavat na razli4ni mesta i po razni na4ini. Gonenie e naprimer othvarljaneto na vjarvast ot negovoto semejstvo i rod. Nie vjarvame, 4e BOG Otez, kojto uspja navremeto si da izprati Mesijata na Golgota, znae to4no koga i kak da Go prati otnovo, za da ni vzeme. Moge bi do togava Ni nabljudava otgore… Gospod Isus Hristos e nasata nadegda i nie ste ustoim do kraja, zastoto samijat TOJ e vinagi s nas. Ne biva da se strahuvame s takav BOG! Mili bratja i sestri, prizovavame vi vmesto da madruvame i upovavame na nasija razum, da se podgotvim za grabvaneto: 1.Da Mu se doverim 100%, TOJ ne gresi i ne zakasnjava; 2.Da se trudim na nivata Mu, kato dadem vsi4ko ot nas; 3.Da reformirame Zarkvite ot martvi i bezdejni kam givi i plodonosni. Bez 3. njama da stanat 1+2. Ako nie izleznem ot udobnata zona i pogelaem da rabotim za Zarstvoto; Ako zakopneem za darbite i 5-kratnija dar na Svjatijat Duh; Ako imame milosardie i skrab za pogivastite okolo nas; Ako se smirim da iskame po-malko, a da davame pove4e… Edva togava vernijat BOG ste izpalni obestanijata Si, pri izpalneni uslovija ot nasa strana. Vsi4ko e svarzano i logi4no za ve4e proglednalite ot slepotata i mraka na sveta. Kakva polza ima, da sme spaseni i da si giveem pak v tamninata? Blagoslavjame vi i vi uverjavame: BOG znae kakvo da napravi s nas! TOJ ste se namesi, kogato nie se razmardame. Neka u4astvame v potoka na obnovlenie 4rez Svjatija Duh i da se trudim s radost. Ostanaloto e Negova rabota. „Ne se grigi, vjarvaj samo!“ Vreme e da preosmislim nasata posizija: Izpalnjavame li 2-ta zakona? Ako priemem Svjatija Duh, ste vidim grabvaneto i BOG lize v lize! -Amin.

 20. Как твърдението , че грабването и пришествието са различни събития кореспондира със :

  1 Сол.4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
  4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
  4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха
  Тук пише , че при пришествието става грабването !

  Това , че не можем да си отговорим на някои въпроси , не трябва да ни е повод да отричаме нещо казано в прав текст. Към трудните въпроси мога да добавя и времето на първото възкресение. Ето кое е времето на първото възкресение :
  Откр. 20:1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
  20:2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
  20:3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
  20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
  20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
  Да , това са трудни за разбиране пасажи. За това да пише само този на когота Бог му ги е открил. Ако има такъв. Допускам обаче , че ако такъв почне да пише , бързо ще се намерят „вещи“ по темата , които много бързо ще му обяснят , че нищо не разбира … И така , какво да правим ?

 21. Грабването е в ден и час, който никой не знае. Църквата е на небето през скръбта има много стихове наситина. В небето са 24 старци представители на църквата. Светилникът е 7-те църкви от Откр. 2-3 е в небето в гл. 4. Има успоредно светии и на земята и на небето по време на печати и тръби.

 22. Nqma tayno grabvane ISUS kogato doyde shte GO vidi vsqko oko TOY ne e kradez sa da doyde tayno.Ne vqrvayte na tesi neshta a chetete Bibliqta tam qsno e kasano kak shte doyde Isus.

 23. Без да се отклоняваме в хитричкоскроените въпросчета на Петко и компания
  може ли да обобщим от евангелските деноминации коя какво вярва по отношение
  на последните времена? Кой ще се осмели да започне пръв?

 24. Иван Георгиев , въпросите са си въпроси. Ти не можеш да отговориш. Не знаеш отговорите. Няма лошо в това някой да не знае нещо. И аз не знам отговорите на много въпроси. Ти обаче винаги ме нападаш лично. Обиждал си ме не еднократно. Защо ? Не си ли даваш сметка , че пред Бог ще се наложи да отговориш за това твое поведение ?

 25. Проблема идва от неправилното извадено от контекст тълкуване на Даниил 9:27 – „И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.“ Текста се отнася Месия, Който прави завет с мнозина за 1 седмица=7 години (Езекил 4:6- „По един ден ти определих за всяка година“), и се казва, че в половината на седмицата (3.5 години- толкова е службата на Исус) Месията ще направи „да престанат жертвата и приносът“ Исус умира на кръста като вечната жертва. В края на тези 7 години е убит дякон Стефан, и едни мъж на име Саул (Савел- по късно наречен Павел което значи малък), е призован да разнесе Евангелието и на езичниците за да може Бог да сключи завет и с тях. Някои обаче вадят този пасаж и незнайно как го отнасят за „Антихриста“ ? Нито думата я има в текста, нито пасажа се отнася за края на времето? Не е добре когато не се изследва сериозно Библията, а се слушат само пастори и богослови?!

 26. Борислав Борисов , благодаря за вашият коментар ! Наистина като погледна по този начин събитията описани от вас , виждам , че е така ! Съгласен съм.

 27. Петко Петков благодаря ти ми честити имения ден с твоето отношение. Колко пъти да ви отговаряме на въпросите? Направи политически проблем вече само да се оплакваш че никой не ти отговаря на въпросите. Вие във вашата църква като се съберете само с въпроси ли си проповядвате или имате и отговори понякога? Хайде вземи се в ръце малко вече и не се дръжте като дете на което не са му купили кебапче на селски сбор!
  Ще ти задам и аз един въпрос ако можещ да ми отговорищ. Конгрешанците вярвате ли в грабването или не го вярвате?

 28. Името ми е Петьо Николов , а не Петко Петков !

 29. Нека се видят теориите ,които някои бг теолози прокарват -те са американско -протестантски.реформаторите не са виждали така нещата. Тая теория падна преди много време,тя е несъстоятелна ! А и още нещо -държа да ви напомня ,че Христовата невяста ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ГОЛЯМАТА СКРЪБ

 30. Християните ще бъдат грабнати преди Голямата скръб -ей тъй ..лесно грабване .Песничка даже …ама ,няма да е така май. Бог ще се погрижи за нас ,които няма да се съгласим на белега на звяра – да не се е скъсила ръката Му ,та да има нещо невъзможно за НЕГО?

 31. Петьо Николов едно вярва на думи а пък се обединява с проповедниците на постмилениалната ерес и сяда с тях да е на една маса. Може би си вярва като тях че живее в милениума сега

 32. Велизаре , това пък как го измисли !?

 33. То за никого не е тайна че Езавел ще премине през скръбта.
  Къде е само адвоката Костов да ги подхване сега?

 34. Предлагам да се съсредоточим върху темата за един по-градивен диалог.
  Ако трябва да класифицираме евангелските църкви в България днес:

  СЕПЦ са класически диспенционалисти пред-скръбта пред-милениума
  Заедно с тях са и всички баптисти и методисти

  ББЦ – пред-скръбта пред-милениума – не знам дали това означава че вярват в диспенсациите.

  ОБЦ – след-скръбта пред-милениума – също мисля че не-диспесиционални

  АРЦ – посмилениални – в момента живеят в милениум и Христос ще се върне когато свърши

  Конгрешанието са определено постмилениални и винаги са били, въпреки че този Петьо друго приказва

  Независими свободни баптисти, Блага вест, Благовестие, Благовремие, Благоверие, ХЦ Сион и др. такива не е много ясно какво точно вярват или поне не го афишират. Ако някой знае да се включи с по-точна информация.

 35. Преди да дам мнението си чрез Божието Слово за ГРАБВАНЕТО, искам да благодаря на „Отговорен“ и на Вяра за Логичното им и доста Библейско издържано ОБЯСНЕНИЕ, в края на Статията!
  Благословени и останалите ПОДДЪРЖНИЦИ за Грабването ПРЕДИ Скръбта!♥
  Моя коментар по Темата ще бъде разгледан в два Варианта, от малко по-различен ъгъл, който до момента не е споменат.

  1. НОЕВИТЕ ДНИ
  В Лука 17:26 Исус ни напомня за едно Безбожно Поколение в Ноевите дни, СРАВНЯВАЙКИ го с Поколението в Последните Времена, т.е с ДНЕШНОТО настоящо Поколение.
  Да, Картината е една и съща, даже…още по-зле!
  Но нека да видим КАКВО СЕ СЛУЧИ с Ноя в онези дни!
  ★ В Битие 7:7 се описва ОТНОШЕНИЕТО на Бога към Ноя:
  “ Тогава Господ рече на Ноя:“ ВЛЕЗ ТИ и целият ти ДОМ в Ковчега! Защото в ТОВА Поколение ТЕБЕ видях ПРАВЕДЕН пред Мене!“
  ★ В Битие 7:11а, виждаме при КАКВИ обстоятелства и КОГА по-точно Ноя ВЛЕЗЕ в Ковчега:
  “ И поради ВОДИТЕ на ПОТОПА, влязоха в Ковчега Ной, синовете му, жена му,…снахите му…във ВТОРИЯ месец (АДАР, според Лунния Календар) на 17-ия Ден от месеца…“
  В Битие 7:11б, 21-23, се описва НАЧАЛОТО на Божия Справедлив СЪД и ПОСЛЕДСТВИЯТА от него:
  „…в СЪЩИЯ ДЕН (17 Адар) ВСИЧКИТЕ извори на голямата БЕЗДНА се разпукаха и НЕБЕСНИТЕ отвори се разкриха. 40 дни трая Потопа на Земята…ВСИЧКО ЖИВО, що се намираше по Лицето на Земята, се ИЗТРЕБИ…!“
  Връщайки се при Исус, Той нямаше за Цел само да ни НАПОМНИ за Състоянието на Ноевото Поколение, но и да ни ПОДЧЕРТАЕ нещо друго, много важно.
  А именно-ПРИШЕСТВИЕТО на Човешкия Син, сравнено с ВОДИТЕ на Потопа.
  “ И както БЯХА Ноевите Дни (на ОСЪЖДЕНИЕ с Потопа), ТАКА ще бъде Пришествието на Човешкият Син (с изливането на Божия ГНЯВ върху непокорното Последно Поколение)“ Матея 24:37
  И така! Ако Праведника Ной беше ВЪВ Ковчега, ПРЕДИ унищожителния Потоп, ЗАЩО Бог да допусне ПРАВЕДНИЦИТЕ Си, за които Христос умря на Кръста, и които са Синове на СВЕТЛИНАТА, които са ИЗКУПЕНИ, ИЗБРАНИ и ПРИМЕРЕНИ с Бога, СВЯТИ и ВЪЗЛЮБЕНИ, да бъдат ОСТАВЕНИ в Дните на Божия ГНЯВ, в Дните на Голямата СКРЪБ, за да бъдат „доизпитани“, както казват някои. И ЗАЩО???
  КАКВА е ЛОГИКАТА ???
  Няма такава!

  2. ГОСПОДНИЯ ДЕН

  Това е 7 годишен Период от Време, за който Данаил пише, че е “ ВРЕМЕ НА СТРАДАНИЕ, каквото НИКОГА НЕ Е БИВАЛО, откакто Народ съществува…“Данаил 12:1
  ☆По-късно Исус потвърждава това пророчество, казвайки че ще има “ ГОЛЯМА СКРЪБ, небивала от Началото на Света до сега, и каквато не ще има.“( Матея 24:21)
  ☆ Пророк Софония описва много добре това време, пишейки: “ Близо е Великият ДЕН ГОСПОДЕН!
  …Ден на ГНЯВ е оня Ден!
  Ден на СМУЩЕНИЕ и на УТЕСНЕНИЕ!
  Ден на ОПУСТОШЕНИЕ и на РАЗОРЕНИЕ.
  Ден на ТЪМНИНА и МРАК.
  Ден на ОБЛАК и…МЪГЛА.
  Ден на ТРЪБА и на Тревога..“Софония 1:14-16
  Много е странно, ЗАЩО толкова много вярващи поддържат тезата, че Бог ще ОСТАВИ Църквата на ИСУС в Годините на ГНЯВ и ВЪЗМЕЗДИЕ ?!?
  Чрез пророк Амос 5:18 сам Господ УЧУДЕН задава въпроса: “ ГОРКО на ония, които ЖЕЛАЯТ Деня Господен! За КАКВО ви е той? Денят Господен е ТЪМНИНА, а НЕ виделина“
  В Данаил 12:1 е пояснено
  “ В онова време, твойте люде ЩЕ СЕ ОТЪРВАТ-всеки, който се намери ЗАПИСАН в Книгата (на Живота)“
  Исус по-късно каза на Учениците Си в Лука 10:20
  “ РАДВАЙТЕ СЕ, че Имената ви са НАПИСАНИ на Небесата!“
  “ ВИЕ сте тия, които УСТОЯХТЕ с Мене в Мойте ИЗПИТАНИЯ! Затова, както Моя Отец завещава Царството на Мене, АЗ го завещавам на ВАС… и ще СЕДНЕТЕ на Престола да СЪДИТЕ Дванадесетте Израилеви Племена (144 хил)!“ Лука 22:28-30
  “ Понеже е СПРАВЕДЛИВО пред Бога да ВЪЗДАДЕ СКРЪБ наа ония, които ви оскърбяват.
  А на ВАС, ОСКЪРБЕНИТЕ, да ДАДЕ УТЕХА (при възкресението), когато се ЯВИ Господ Исус от Небето със Своите силни ангели, в Пламенен ОГЪН да даде ВЪЗМЕЗДИЕ на ония, които НЕ ПОЗНАВАТ Бога, и на ония, които НЕ се ПОКОРЯВАТ на Благовестието на нашия Господ.“ се казва в посланието на 2Сол 1:6-8
  В 1 Кор 6:9,10 описва КОИ са определени за Божия ГНЯВ и ЛИШЕНИ от Наследство.
  Това са: неправедните,
  блудните, идолопоклонниците, прелюбодийците,…крадците, сребролюдците, пияниците, хулителите, грабителите.“
  В Ефесяни 5:6 апостол Павел е категоричен:
  “ Никой да не ви МАМИ с празни думи!
  Понеже поради ТИЯ неща ИДЕ Божия Гняв върху синовете на НЕПОКОРСТВОТО!“
  “ Това ви казвам, за да ви НЕ МАМИ някой с УБЕДИТЕЛНИ думи“
  Колосяни 2: 4
  „Защото Бог ни е определил НЕ на ГНЯВ, но да получим СПАСЕНИЕ чрез нашия Господ Исус…!
  Затова, НАСЪРЧАВАЙТЕ се един друг, както и правите…!“ 1 Сол 5,9,11

  Приключвам с Наставлението на Йоан, което отправям към всички ВЕРНИ на Господа:
  “ Дечица, и сега ПРЕБЪДВАЙТЕ в Него, та когато се ЯВИ, да имате Дръзновение, и да НЕ СЕ ПОСРАМИМ пред Него в ПРИШЕСТВИЕТО Му!“
  1 Йоан 2:28
  ☆♥ АМИН! ♥☆

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *