ЦАРСТВОТО НА АНТИХРИСТ

ИДВАЩИЯT АНТИХРИСТ и Антиох Епифан

ИДВАЩИЯT АНТИХРИСТ и Антиох Епифан

Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи рог, на който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другите.  Дан.7:19-21

Видението на пророк Даниил за земните царства насочва нашето внимание върху една личност, която ще разтърси света, но нека почнем подред…

Земното царство, във времето, в което живеем, съответства на четвъртият ужасен звяр от видението на Даниил. и …ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят“  ст.23

Предишните царства са били монархии, до като това царство, в което ние вече живеем се „различава“ от всички предишни по форма на управление. Днес почти на всякъде монархията е заменена от демокрацията, което и истинската разлика.

Изненада, която установихме всички ние през последните 30 години, е че демокрацията – т.е. „народовластието“, в което живеем, не е променило света. Дори нещо повече, засилило зверските качества на четвъртото „желязно“ царство. Видението на пророк Даниил за този четвърти, различен, непознат и страшен звяр ни дава много точен образ на обществото, в което живеем. Това е общество на стъпкани са моралните ценности, на разрушени семейните връзки, на разтрошени традиции, на забравени добродетели.

Либералният религиозен подход в близкото минало е превърнало това общество във всеяден, егоистичен, егоцентричен, себичен, лаком и всеяден звяр.

Не знам дали вие ще приемате, че „народовластието“ на „демократичното царство“ е точно четвъртият звяр, но лично за мен, това е много точен преобраз.

Без да се впускам в изясняването на това кои са тези 10 рога – царе, президенти или политически лидери, лично аз в създадената криза, очаквам появяването на един нов силен лидер, който ще измести предишни трима и ще установи пълна диктатура. Нали на всички вас е ясно, че този последен лидер ще бъде Антихрист.

Ето и характеристиките на Антихрист, които описани в 7 глава на Даниил, които ние ще разпознаем в Антихрист:

1. „имаше очи като човешки очи„.(ст.8)
Личността на Антихрист ще бъде пълен антипод на Христос. Ако Христос е Синът Божий, т.е. сам Бог дошъл в плът, то Антихрист ще бъде човек, напълно заченат и роден по плът, но обладан напътстван от сатана.

2. „уста, които говореха надменно“.(ст.8) надменните думи, които рогът изговаряше“.(ст 11) имаше очи и уста, които говореха надменно“ (ст. 21)
Първа и основна характеристика на Антихрист е надменно, цинично и арогантно говорене. Антихрист ще има 
нахално, надменно и предизвикателно, поведение. Ще държи обиден, оскърбителен и груб тон и ще има горделиво, високомерно и  безочливо поведение.
Антихрист ще бъде безсрамен, циничен, дързък, свадлив и нагъл – какви характеристики, само! Но най-странното е, че „демократичният“ народ, ще харесва това говорене, поведение и неморално поведение.

На това място, не мога да се сдържа и ще ви напомня думите на Апостол Йоан:
„Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.“ (1 Йоан 2:18)
И „сега има много антихристи„, защото духът на антихриста вече е излязъл на света. Ще го откриете по надменното, цинично и арогантно говорене. По нахалното и предизвикателно поведение. За съжаление, такова говорене ние чуваме не само в парламента, не само на улицата, ние го чуваме дори от устата на някои проповедници.
О, какъв срам и падение!

3. Той (Антихрист) ще говори хулни слова против Всевишния.“ (ст.25)
Арогантността на Антихрист ще се надигне дори и против Всевишният! А това е истинското сатанинско безочие, нали!

4. този същият рог воюваше със светиите и надвиваше (ст. 21)
ще изтощава светиите на Всевишния“ (ст.25)
Антихрист може говори против Всевишния, но не може да направи нищо срещу Него. За това той ще воюва, и ще  изтощава и побеждава светиите – онези, които ще са верни на Бог въпреки, че ще живеят едно безверното и атеистично общество.

5. „и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. (ст.25)
Антихрист ще постави себе си над всички Божествени и 
човешки закони и авторитети. Себичната му личност няма да търпи никакви ограничения за себе си но ще наложи такива на другите и ще промени обществения ред, празниците и законите, наименованията и традиции. Ще отмени всички други поклонения освен поклоненията пред собствената му личност.

Започва да става страшно, нали?
Само преди месец не бихме повярвали , че Европа ще приеме управлението на каквато и да е диктатура, но този коронавирус само са ден промени поведението на нехайните, самозабравили се тълпи на разглезеното ни общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *