Етикет: ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

Двадесет и първи признак: БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

Двадесет и първи признак: БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС Гордън Линдзи Във Второ Петрово послание 3:3,4 четем: “Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват: Къде е обещаното…