Производство образувано по жалба на ЕПЦ „Филаделфия” – Бургас

ПРОТОКОЛ година 2009, 10.03 град Бургас
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ­­­ Х административен състав

На десети март две хиляди и девета година
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

секретар: Й.Б.
прокурор:
сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.
административно дело номер 116 по описа за 2009 година.
На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Евангелска петдесятна църква „Филаделфия”, редовно призован, явява се представляващия С.К. и адв. Б. и адв. Г., с пълномощни от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Евангелска петдесятна църква Филаделфия” – гр. Бургас против Заповед № 3537/22.12.2008 година на зам.кмета на Община Бургас, с която заповед е отменена заповед № 518 от 28.04.2008 година на кмета на община Бургас.
Постъпила е съгласно указания на съда цялата административна преписка по издаване на обжалвания административен акт вх. № 1311/24.02.2009 година от ответника

Адв.Б.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети доказателствата приложени към жалбата. Считаме, че по делото е представена и преписката по Заповед № 518/28.04.2008 година на Кмета на Община Бургас.
Адв. Г.: Поддържам жалбата, предвид съображенията изложени в нея. Моля да приемете приложените писмени доказателства към жалбата и административната преписка.
С оглед установяване на твърдението ни, в жалбата за наличие на хипотезата на чл. 150, ал. 5, предложение 2 от ЗУТ за непреодолима причина, довела до забавяне на строителството на предвидената в имота сграда, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със задачи формулирани в нарочна молба, която представям с препис за другата страна. Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

Адв. Б.: Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме приложената административна преписка. Нямам доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

По доказателствата съдът,
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на допуснатата експертиза в размер на 350 лева, платими от жалбоподателя в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представен по делото платежен документ за извършеното внасяне.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза З.А., която да се уведоми след представяне на доказателство за внесен депозит по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2009 година от 11.40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 12.00 часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *