Закон за вероизповеданията (ЗВ) – чл. 29, ал. 4-6

ВАЖНО!!! Уважаеми представители на вероизповедания в страната ни, С писмо № 02.18-29/14.01.2020 г., дирекция „Вероизповедания“, изпратено до представляващите религиозните институции (по адрес на съдебна регистрация) моли за следната информация:

Във връзка с разпоредбите на Закона за вероизповеданията (ЗВ) в срок до 10.02.2020 г. моля да ни предоставите:

1. Образец на удостоверение на свещенослужителите, с което се легитимират като представители на вероизповеданието. Същото трябва да е издадено от централното ръководство на съответното вероизповедание (чл. 29, ал. 5 от ЗВ). Образците ще бъдат качени на сайта на дирекция „Вероизповедания“.

2. Информация в какъв вид религиозната институция води регистъра на свещенослужителите и служителите на вероизповеданието (електронен или хартиен), както и бъде осигурен достъп до него, за извършване на проверка на място (чл.29, ал.4 от ЗВ). Служител на дирекция „Вероизповедания“ ще се свърже с Вас за допълнително уговаряне на ден и час за осъществяване на проверката.

3. Информация за адресите на молитвените домове, в които служат чуждестранни религиозни служители както и техните имена, и честотата на богослуженията за 2020 г. (чл.29, ал. 6).

4. Актуални координати за връзка с религиозната институция (адрес, телефон и електронна поща). Горепосочените неща са необходими във връзка задълженията ни по прилагане и изпълнение на Закона за вероизповеданията. Тъй като голяма част от религиозните институции, не могат да бъдат открити на посочените адреси от СГС, си позволявам да публикувам текста на писмото тук, за да имате възможност да реагирате своевременно!

Закон за вероизповеданията (ЗВ) – чл. 29, ал. 4-6

(4) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Централните ръководства на вероизповеданията поддържат регистри на свещенослужителите и служителите на религиозните институции, като предоставят на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет възможност за достъп до тези регистри.

(5) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Всеки свещенослужител трябва да бъде снабден с удостоверение, издадено от централното ръководство или от местно поделение на съответното вероизповедание, с което да се легитимира като представител на вероизповеданието.
(6) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Свещенослужители – чужденци, може да участват в богослужение след уведомление на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *