ОЕЦ относно негативни публикации по евангелско-протестанти

Декларация на ОЕЦ относно зачестили негативни публикации по адрес на евангелско-протестантската общност у нас

ДЕКЛАРАЦИЯ на ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ
относно зачестилите през последните седмици негативни публикации по адрес на евангелско протестантската общност у нас
До: медиите в Република България
Копие: Дирекция Вероизповедания на Министерски съвет
21 март 2024 г.
София
Уважаеми представители на обществените медии в Република България,
От името на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България, по повод необичайната активност на някои автори и издания, изразявам нашата загриженост във връзка с разпространени публикации, поставящи в негативен контекст наши местни църковни общества и отделни личности, присъстващи на богослужения. Долавяме език на омраза, като в някои публикации евангелски църкви открито са наричани „секти“, събирането на финансови средства е определено като наша „цел“, а музиката в богослуженията е представена като средство за „промиване на мозъци“.
В качеството ми на председател на управителния съвет на ОЕЦ в България (което от 1909 г. играе ролята на традиционното обединение на 13 регистрирани у нас евангелско-протестантски вероизповедания) подчертавам, че ние дълбоко уважаваме журналистите и медиите, ценим тяхната значима роля и поддържаме свободата на словото.
Същевременно, не можем да се съгласим да бъдем обект на неоснователни нападки, нито да бъдем използвани като средство за отклоняване на общественото внимание от сериозните проблеми в обществено-политическите процеси или за консолидация на определени групи за влияние в най-голямото вероизповедание в страната в период на вземане на важни за него решения. Ценим обществения мир и поддържаме разбирането, че той може и трябва да се постига заедно с активната роля на религиозните общности в страната. Обединени евангелски църкви съдействат в тази насока и чрез участието си в Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), учреден от традиционните за нашата страна вероизповедания: православното, мюсюлманското, евангелско-протестантското, католическото, арменското и еврейското.
Намирам за подходящо да напомня, че протестантството, заедно с католицизма и православието, представлява едно от трите основни християнски вероизповедания в глобален мащаб. Със своята религиозно-просветителска, хуманитарна и образователна дейност протестантски мисионери служат по земите ни още преди Освобождението.
Първият превод на Библията на съвременен говорим български език е извършен под ръководството на д-р Алберт Лонг с екип от преводачи и лингвисти начело с Петко Р. Славейков и е публикуван в навечерието на Освобождението. Български граждани с принадлежност към евангелската общност както през Възраждането, така и до днес са сред видните участници в обществено-политическия и културен живот на страната. Те обикновено не демонстрират публично религиозните си убеждения, а когато участват в богослужения, имат правото да бъде опазено тяхното достойнство.
В отговор на публикациите уточнявам също така, че музиката винаги е била неизменна част от евангелско-протестантското богослужение. Чрез нея се изразява преклонението на човека пред Бога. В жанрово отношение от Реформацията насам тя е близка до популярната за времето си музика, с оглед достъпност спрямо всеки. Немалък брой известни музиканти творят заедно с евангелски църковни хорове или музикални групи.
По отношение на темата за събирането на средства: всяко едно вероизповедание у нас и по света, без изключение, събира финансова подкрепа чрез доброволни дарения – нещо напълно обичайно при самоиздръжката на една религиозна общност. В допълнение, даренията представляват само част от източниците за финансиране, изрично посочени в Закона за вероизповеданията и в съответните устави, въз основа на които е извършена регистрацията на църковните общности.
Вярваме, че темата за същността, мястото и ролята на евангелско-протестантската общност у нас като изразител и защитник на християнските ценности, върху които се крепи доктрината за правата на човека, съвременната правова държава и демокрацията, и занапред ще представлява интерес за представителите на свободната журналистика и независимите медии, както и че в публикациите ще намираме отразени действителните факти в тяхната пълнота, изразени с подходящ език и добросъвестно отношение.
С уважение,
П-р Румен Борджиев
председател на УС на ОЕЦ в България

 


Не стана ли малко в повече, или така просто предизбрно кризисен пиар?

Започна пак да прилича на 1993 с кампанията анти-секти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *