Петдесятен примитивизъм (Част 3)

50

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100

100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)

 

Д-р Теол. Доний К. Донев

Епилог: Към Нео–примитивизъм
В началото на 20в., куестът за Примитивната църква е търсене на социална идентичност произхождаща от примитивното Християнство. Това което Петдесятните преживяват не е нещо ново или непознато за Църквата, но е ново и непознато за тях самите. В реалността на историята, не те откриват Бог, който е всеприсъстващ, а Бог открива тях. И тяхното търсене преоткрива себе-идентичност и себе-реализация, която днес достига до непредвидени граници. Докато само преди няколко години Петдесятното движение е „трета сила на Християнството,” днес то е най-бързо растящото християнско движение, което се очаква да надмине католицизма в световен мащаб до 2030г. С този растежа на движението, несъмнено нараства и кризата в неговата идентичност. Това може да бъде променено единствено чрез съчетаване на идеята за възстановяване и запазване на примитивизма и идентичността на Ранната Църква.

Постмодерният свят търси нова духовност, но такава просто не съществува извън Бог. Тя може да бъде открита единствено в корените Ранната църква и то не просто теоретично, а чрез завръщане към историята на Примитивната църква – процес определян от ранните Петдесятни като: (1) молитва за святост, (2) сила свише и (3) пришествието на Неговото присъствие, с което църквата едновременно участва в проявите на Царството сега и ожида идването на бъдещето Царство във Вечността. Това съвсем не е опит за избягване на реалността, консервативен конформизъм или някакво модерно, дори постмодерно обяснение с което мнозина се опитват да опишат духовното без да са го преживели наистина. Това е призив за изоставяне на всяка модернистична, авангардна и постмодерна парадигма, която явно не работи, и завръщане към истинското, реалното и първоначалното – към оригинала на Примитивната църква.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Anderson, Charles H., The Protestant Americans (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, 1970)

Apostolic Faith, Issue 1 (Electronic Publication at www.cupandcross.com)

Bauckham, Richard. The Theology of the Book of Revelation (Cambridge: University Press, 1993), 38.

Bell, Matry G., ‘James Robinson Graves and the Rhetoric of Demagogy: Primitivism and Democracy in Old Landmarkism’ (Ph. D. dissertation, Graduate School of Vanderbilt University Nashville, 1990)

Blumhofer, Edith. “The ‘Overcoming’ Life: A Study in the Origins of Pentecostalism,” ed. D. G. Hart, Reckoning with the Past (Grand Rapids: Baker Books, 1995)

Brierly , J. Religion and Experience (Boston: The Pilgrim Press, 1906), on „The Psychology of Prayer.”

Bultmann, Rudolf. Primitive Christianity (New York: Meridian, 1956)

Burgess, Stanley M., The Holy Spirit: Eastern Christian Tradition (Peabody: Hendrickson Publishers Inc., 1989)

Caird, G. B. The Apostolic Age (Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1955)

Callahan, James Patrick. Primitive Piety (London: The Scarecrow Press, Inc., 1996)

Callen, Barry L. Contours of a Cause: The Theological Vision of the Church of God Movement (Anderson, Indiana) (Anderson, IN: Anderson University School of Theology, 1995)

Carrington, Philip. The Early Church, vol. I, (Cambridge: The University Press, 1957)

Clark, Elmer T. The Small Sects of America (Nashville: Abingdon-Cokesbury, 1949)

Cone, James. God of the Oppressed (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1975)

Conn, Charles W. Like a Mighty Army (Cleveland, Pathway Press, 1995)

Conn, Charles. Pillars of Pentecost (Cleveland: Pathway Press, 1956)

Cornwall, Robert „Primitivism and the Redefinition of Dispensationalism in the Theology of Aimee Semple McPherson,“ Pneuma, 14:1 (Spring, 1992)

Cox, Harvey. Fire from Heaven (Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1995)

Cox, Harvey. The Feast of Fools (Cambridge: Harvard University Press, 1969)

Davis, Rupert E., The Works of John Wesley, vol. 9 (Nashville: Abingdon Press, 1989)

Dayton, Donald W. Theological Roots of Pentecostalism (Metuchen: Hendrickson Publishers, 1987)

Dictionary of the Pentecostal and Charismatic Movements (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1988)

Faupel, William D. The Everlasting Gospel (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996)

Fee, Gordon. The First Eipstle to the Corinthians (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1987)

Gause, R. Hollis.Pentecostal Spirituality (Lecture, Church of God Theological Seminary: Cleveland, TN: 7 September, 2000).

Gee, Donald. The Pentecostal Movement (London: Elim Publishing Company, Ltd., 1949)

General Assembly Minutes 1906-1914 (Cleveland: White Wing Publishing House and Press, 1992)

Goguel, Maurice. The Primitive Church (New York: The Macmillan Company, 1964)

Gonzales, Justo L. The Story of the Early Church vol. 1 (Cambridge: Harper & Row, Publishers, 1984), Part I: The Early Church

Goppelt, Leonhard. Apostolic and Post-Apostolic Times (New York: Harper Torchbook, 1970)

Grenz, Stanley J. Theology for the Community of God (Grand Rapids: Eerdmasn, 1994)

Hollenweger, Walter J., Pentecostalism (Peabody: Hendrickson Publishers, Inc., n/a)

Hughes. Richard T. and C. Leonard Allen, Illusions of Innocence: Protestant Primitivism in America 1630-1875 (Chicago: University of Chicago Press, 1988)

John Koenig, Rediscovering New Testament Prayer, (San Francisco: Harper Collins Publishers, 1992)

Kelly, J. N. D. Early Christian Doctrines (London: Adam and Charles Black, 1958)

Kittel, Gerhard, and Friedrich, Gerhard, Editors, The Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume, (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1985) in Logos Bible Library.

Knight, Cecil. An Historical Study of Distinctions Among the Divergent Grouping of American Pentecostalism (Master’s Thesis Butler University, 1968)

Land, Steven J., Pentecostal Spirituality A Passion for the Kingdom (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997)

Leonard, Bill J. Christianity in Appalachia (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1999), xxii.

Lowery, T.L. The Gifts of the Holy Spirit (n/a: Lowery Publications, 1977)

Mahan, Asa. The Baptism of the Holy Ghost (New York: Palmer and Hughes, 1870)

McGrath, Alister E, Historical Theology (Malden: Blackwell Publishers, 1998)

McKim, Donald K., Westminster Dictionary of Theological Terms (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996)

Monk, Robert C, John Wesley His Puritan Heritage (Lanham: Scarecrow Press, Inc., 1999)

Mulholland, Robert M. Jr. Holy Living in an Unholy World (Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1990),

Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement (Oslo: Universitetsforlaget, 1964)

Norton, Herman A. Religion in Tennessee 1777-1945 (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1981)

Orr, J. Edwin, The Flaming Tongue (Chicago: n/a, 1973)

Palmer, Phoebe. Pioneer Experiences (New York: W.C. Palmer, Jr., 1868)

“Prayer Wanted” The Evening Light and Church of God Evangel, 1 March, 1910, vol. 1

Radin, Paul. Primitive Religion (New York: Dover Publications, Inc., 1957)

Ray H. Hughes, Church of God Distinctives (Cleveland: Pathway Press, 1968)

Reddin, Opal L. Power Encounter (Springfield: Central Bible College Press, 1989)

Riggle, Herbert M., Проповед на националната конференция в Андерсън, Индиана. Юни, 1913. Вж.

Ritson, Joseph. The Romance of Modern Primitivism (London: Primitive Methodist Publishing House, 1909)

Seymour, W. J. Apostolic Faith 1.1 (1906), 1.

Sims, John A. Our Pentecostal Heritage (Cleveland, Pathway Press, 1995)

Spurling, R. G. The Lost Link (Turtletown: n/a, 1920)

Strong, Augustine Hopkins. Systematic Theology (Philadelphia: Griffith and Rowland, 1907)

Synan, Vinson. The Holiness-Pentecostal Tradition (Grand Rapids: William Eerdmans Publishing Company, 1997)

Synan, Vinson. The Old-Time Power (Franklin Springs: Advocate Press, 1973), 20. MacKinley Helm, After Pentecost (New York: Harper & Brothers Publishers, 1936)

Tomlinson, A. J. Answering the Call of God (Cleveland: White Wing Publishing House, n.d.)

Tomlinson, A.J. The Last Great Conflict (Cleveland: Press of Walter E Rogers, 1913), 114-15.

Torrey, R. A. The Baptism With the Holy Spirit (New York: Flaming H. Ravell. [c. 1895 and 1897])

Tyson, Joseph B. A Study of Early Christianity (New York: The Macmillan Company, 1973)

von Dobschutz, E., The Apostolic Age (London: Philip Green, 1909)

Voorhis, G.D. On the Book of Revelation (n/a: n/a, 1988),

Wacker Grant. Praying for Keeps: The Primitive Impulse in Early Pentecostalism,” Richard T. Hughes, ed., The American Quest for the Primitive Church (Urban: University of Illinois, 1988)

Wacker, Grant. „Searching for Eden with a Satellite Dish: Primitivism Pragmatism and the Pentecostal Character,“ in Religion and American Culture, David G. Hackett, ed. (New York and London: Routledge, 1995)

Ware, Steven L. Restoring the New Testament Church: Varieties of Restorationism in the Radical Holiness Movement of the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries in Purity and Power vol.2 SPS Purity and Power: Revisioning the Holiness Pentecostal/Charismatic Movements for the Twenty-First Century – Society for Pentecostal Studies March 12-14, 1998

Webster.com/cgi-bin/dictionary

Werner, Julia S. The Primitive Methodist Connexion (Madison: University of Wisconsin Press, 1984)

Word and Sprit A Monastic Review vol. 1 In Honor of Saint Basil the Great (Still River, MS: St. Bede’s Publications, 1979)

Young, Pauline. Molokans (New York: Russell & Russell, 1967).

Zodhiates, Spiros. The Complete Word Study – New Testament (Iowa Falls: Word Bible Publishers, Inc., 1992)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *