Мъж опря нож до гърлото ми

Здравейте Сид Рот е тук.
Добре дошли в моя свят където естественото е свръхестествено.
Моят гост е бил учител в Ню Ейдж

Завършил е четири университета.
Той е преживял най-удивителната среща с Месията на Израел.

И е бил освободен. Но моментално е бил под
най-яростната атака. И Бог му е казал

духовен принцип който го е освободил вече
в продължение на четиридесет години.

Желаете ли да разберете какъв е този принцип?
Да.
Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд познатият ни?

Може ли да надникнем в древните тайни
на свръхестественото?

Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?
Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.
Останете със Сид в този епизод на…

„Свръхестествено е!“

Майк преди ти си бил атакуван относно
почтеността на Божието слово?…

Но Бог е толкова добър!
Той ти е дал сън за който бих желал
всеки човек да разбере откровението от него

точно в този момент.
Какво ти показа?

Това беше моята най-голяма борба дали Божието
слово всъщност беше Божие слово.

Всеки ден по цял ден имах този натиск на
стотици мисли които идваха в умът ми.

Имаше тази война в умът ми и Бог извърши
едно обещание Сид че в последните дни ще

Духът Си върху всяка плът. И резултатът ще
бъде сънища и видения.

Сънища и видения.

И помолих Бог за разрешение на проблема и
Той ми даде този феноменален сън.

Където когато малко след като бях спасен
видях в онзи сън през нощта
в нощно видение Господ Исус Христос дойде
при мен и стоеше пред мен сияещ и в слава.

И изведнъж той изчезна и на Негово място имаше
отворена книга на еврейски език.

И аз знаех твърде ясно че това е Библията.
И знаех че това е Божият начин да ми каже
„Аз и Моето слово сме едно.“

И това гласеше защото бяха на едно
и също място.

Но нещото което най-много ме привлече
беше че Книгата пулсираше както пулсира сърце.
И всеки път както Павел казва „Река от
светлина излиза от страниците и се влива в мен.“

И се събудих с онова невероятно чувство на
онази топла небесна светлина която се вливаше

в мен. И това ме накара да кажа „Повече
никога няма да се съмнявам в Божието слово.“
Знаех че това е жива книга!

Това е важно!

Майк ти живееш живот на победа вече в
продължение на четиридесет години.

И това се базира на една мощна истина.
И това изглежда толкова простичко

и все пак е толкова важно!

Ти се молиш с обещанията а не за проблемите
защо това е толкова важно?

Когато Бог ми даде това видение за Божието
слово осъзнах че е нужно да намеря всяко

възможно приложение на Божието слово.

И започнах с изучаването на обещанията.

И в крайна сметка открих че има седем хиляди
четиристотин осемдесет и седем обещания в

Божието слово. И те всички за мои!
Всички те са ваши! Амин!
Те принадлежат на всеки един от нас.

Сега какво за теб е обещание от Библията?
Обещанията са обет това е „безусловно

споразумение на Бог за това какво
Той ЩЕ или НЯМА ДА НАПРАВИ.“

Това е обет от устата на Бог за това какво ЩЕ
направи или НЯМА ДА направи за конкретно нещо.

Няма проблем с който да се сблъскаш в живота
който вече да не е включен предварително в

обещание достатъчно силно достатъчно мощно
за да те преведе през проблема в сигурна победа

от другата страна.
Алилуя!

Това са Божиите обещания. Чрез вяра да се
хванем за тях да ги очакваме в името на
Господа и да очакваме от Бог да изпълни
Своето слово.

Да кажем че сте имали откровение за Тронната
Зала и казвате че когато някой улови това

откровение за Тронната Зала всеки живото
застрашаващ проблем СЕ ИЗПАРЯВА…

Ще искам да разбера относно това.
Връщаме се веднага.

Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“
Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Майк разкажи ми за твоето откровение на
Тронната Зала и за властта?

Библията ни казва че трябва с дързост да
идваме пред Трона на Благодатта.

Но не е само това.
ТРОНА Е ПОЗИЦИЯ НА СИЛА

ПОЗИЦИЯ НА АВТОРИТЕТ
ПОЗИЦИЯ ОТ КОЯТО СЕ ИЗДАВАТ ЗАПОВЕДИ

ТРОНА Е ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ
ТОВА Е ПОЗИЦИЯ НА ПОЧИВКА

Когато ние седим в Него и това не е нещо
фантастично.

Защото Библията говори в сегашно време че ние
седим в Христос в Небесни места точно сега.

Тогава когато говорим с власт като че
ли сме на Божият трон с Бог

тогава ние говорим със същият вид авторитет
с който Той говори.

Имало е време когато това е било само
теория за теб и това е спасило живота ти?

Какво се случи?
Това е било много пъти…
Да знам чел съм книгата ти.
Ти говориш за един специфичен случай…
Ще ти кажа нещо ако нямаше почтеност
относно обещанията на Бог щях сега да
интервюирам някой друг.
Да! И наистина повярвай ми поглеждам назад
и съм смаян какво Бог направи.
Трябваше да съм мъртъв.
Ти да не си специален?
Напълно.

Дали нямаш някаква специална власт от Бог?
Много специална власт имам!

Ти си много специален!
Всички вие сте много специални!
Защото Библията ни нарича ДЕЦА НА ОБЕЩАНИЕ.

Което е в Галатяни
Това означава че ти си продукт на Божиите
обещание които вече са станали.
Това е все едно лъчи светлина слизат и удрят
само едно място и това е твоето покаяно
сърце когато си повярвал/а.

Ти си повярвал/а ти си се доверил/а и се
очаква да живееш както учи Божието слово.

Рим. „Всеки който призове името на Господа ще се спаси.“
Това е обещание което се е случило.
Но след това Евреи казва
НАСЛЕДНИЦИ НА ОБЕЩАНИЕ.

Така че е КОЙ СИ ТИ но също така и
КАКВО ИМАШ.

Имам тези обещания сега какво да правя с тях?
Е ти спомена обещанието на Тронната Зала.

Когато Бог ме спаси пътувах на стоп.
И онзи човек ми спря докато стопирах.

Каза ми „На къде отиваш?“ Отговорих му че
отивам в Атланта Джорджия.

Той каза „Късметлия си пътувам по целия
път натам.
Иначе трябва да се качиш и на друга кола.“
Тогава седнах и прошепнах „алилуя“.
И преди да се усетя онзи човек зави в поле
и ускоряваше с голяма скорост.

Колата просто подскачаше от бързината и
караше към средата на полето където имаше

куп дървета. И станах много подозрителен за
това което онзи човек щеше да направи.
Е подозренията ми се оказаха верни.
Той извади един нож и го опря на вратът ми.
Каза ми че ще ме изнасили ограби и след това
ще ме убие.
Бях само на няколко месеца повярвал в
Господа но си спомних един от учителите ми

ми беше казал „Ако някога имаш конфронтация
с демон независимо дали е директно или в

някой човек тогава вземи надмощие чрез
властта на Тронната Зала и декларирай Божието
слово със същият авторитет с който Бог би
декларирал в същата тази ситуация.“

Така че започнах да декларирам Словото. Казах
„Най-добре да си оправиш взаимоотношенията с

Бог! Един ден ще застанеш пред Бог в Денят на
Съдът и ще отговаряш за всяко дело което си

извършил в тялото си. И сигурно няма да искаш
да чуеш от Бог да ти казва „Махни се от Мен

ти който вършиш беззаконие не те познавам!“
И просто продължих да проповядвам.

Нямах време дори да преглъщам слюнката си
просто го изкарах на един дъх.

А какво правеше той с ножа?
Имам в предвид какво стана?

Изведнъж трябваше да се изненадам но
изведнъж човека започна да плаче силно.

Той ми подаде ножа и каза „Ти звучиш точно
като майка ми!“

Помислих си „Какво да правя с този нож?“.

Хвърлих ножа възможно най-далеч и той се
обърна и коленичи на пода в колата и започна

да се покайва. А аз започнах да гоня демони
от него и той се спаси!
Спаси се!

Дявола го бе изпратил за да ме унищожи и Бог
от Небето се усмихна и каза „Ще обърна това
изцяло в друга посока.“

Всъщност преди да дойда Бог ми каза „Едно
от двете обещания е специално за публиката
тук днес и за аудиторията гледаща ни из целия
свят.“

Бог ми проговори за две обещания които Бог
ще Ви ги каже пророчески.

Римляни се казва „Бог на мирът ще
смаже Сатана под краката ви скоро!“

Да! „Бог на мирът ще
смаже Сатана под вашите крака!“

„Скоро!“

И второто обещание се намира в Ефесяни
където Бог казва

„Той е способен да направи несравнимо повече
отколкото молим или мислим.“

Но! Това е според силата която действа в нас.

И това е силата на вярата силата на изповедта
силата на надеждата и на очакването.

Слава на Бог! Вярвайте!

Кое обещание ще употребиш ако се нуждаеш
от свръхестествено ръководство?

Псалм казва че „…стъпките на добрия
човек са водени от Господа…“

„Стъпките на добрият човек…“ И Притчи –
„Довери се на Господа с цялото си сърце

не се облягай на собственото си разбиране и
във всичките си пътища признавай Него

и Той ще…“ Не може би не би трябвало не
може но… „Той ще насочи пътят ти.“

Искам ти да се помолиш с такава молитва по
начина по който ти би се помолил ако търсеше
Божествено водителство. Точно сега.

„Татко благодаря Ти че ме водиш в Твоята
съвършена воля. Декларирам от Господната
молитва Царството Ти да дойде да бъде твоята
воля в този Земен съд както е на Небето така

да е и на Земята. Аз съм новороден и Ти каза
че вятърът духа на където си иска
и аз чувам звукът му но не знам от къде идва
и на къде отива. Въведи ме във ветровете на

Небето Боже! И ме води към моята съдба
в Името на Исус амин.“
И така той е имал проблем… Помолил се е с
такава молитва бил е в Мумбай какво стана там?

В Мумбай Индия.
Имах отлагане на самолета с дванадесет часа.

И не исках да прекарам дванадесет часа в
онова летище.
За мой късмет авиокомпанията с която пътувах
ако имаш дванадесет часа закъснение на полета

те настаняват в пет звезден хотел.

А аз никога не бях отсядал в подобен лукс
беше наистина невероятно.

И когато влязох очаквах почивка след
като бях прекарал месец в джунглата.
И тогава погледа ми бе уловен от слънцето
близо до ресторантите много луксозни ресторанти.
Пишеше че пържола и омари са специалитета там.
А аз бях ял само ориз цял месец.

Помислих си „Това е Бог! Да!“

И тръгнах към ресторанта и нещото от което
най-много се страхувах ми се случи.
Божият глас промени моето решение.

Бог каза „Не отивай в ресторанта. Излез на
улицата имам работа за теб.“

За това излязох на улицата и изведнъж
един мъничък човек се затича към мен.
Това е една от причините поради които обичам
да проповядвам в Индия повечето са по-ниски
от мен.

Този мъничък човек се затича към мен и с един
висок глас каза „Как се казваш?“.

Отговорих „Името ми е Майк Шриив.“ А той каза
„Това звучи като християнско име случайно

да сте християнин?“ Казах „Между другото
съм християнин.“ А той каза „По някаква
случайност да сте петдесетен проповедник?“
Отговорих „Да такъв съм!“

А той каза „Добре. Един човек има нужда
да се спаси точно в момента.“

Ако беше отишъл в онзи ресторант нямаше
да се покориш на Бог.

Щях да пропусна едно от най-великите
преживявания в живота ми.

Това е един от онези моменти които изглеждат
като случайни но са не случайни моменти от Бог.

Онази вечер шефът му дошъл в работата му и
казал „Не знам защо но реших на път за работа

реших че това което ти имаш е истина и
аз го искам също!“

Той се молил заедно с неговият шеф но излязъл
от ресторанта с надеждата да намери някой

който да му помогне с молитвата.

И това се случи на път за вкъщи докато пътувах
през половината свят на път за вкъщи.
Той предаде сърцето си на Господа.
И ние се намирахме на алеята зад ресторанта.

След това той каза „Нека се върнем вътре в
ресторанта ми.“

Тогава каза „Имам трима хиндуисти будист…
имам католик мюсюлманин…“
Той спомена около шест или седем световни
религии.
Събра всички тях той им интерпретира
посланието ми а беше спасен само от пет минути.

Направих призив и всеки готвач и всеки
сервитьор Бог го спаси.

Нямате си и на представа колко много съдържа
едно Божие обещание!
Нямате си и на представа за силата и посоката
и целта които Бог има за вашият живот.

Обаче понякога има крепости които ви
спират…

Когато се върнем отново те вече няма да ви
спират!
Слава на Бога!
Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“
Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Майк ти говориш за крепости в умът и за три
основни оръжия чрез които да се разрушат?

Това е Второ Коринтяни глава десета стихове
от трети до пети.
Казано е „Защото макар и да живеем в
плът ние не воюваме по плът“

„Защото оръжията с които воюваме не са плътски
а са силни пред Бога за събаряне на крепости.“

Виж думите внимателно.
Казано е „Понеже събаряме“ не демони
не власти и началници но

„Понеже събаряме помисли и всичко
което се издига високо
против познанието на Бога“ Така че е сигурно
че има ума има сетива…

Значи може да се каже че всяко нещо което се
издига против обещание
на Бог…
Е крепост.

Тогава ще я изхвърля!
Повече няма да й обръщам внимание!

Харесва ми!

Ти демонстрира това по най-удивителният начин.
Ще искате да чуете това!

Той е отишъл в лудницата но не е отишъл
за него самия. Разкажи ми за това?
Не съм сигурен кое от двете беше първо.

Шофирах до Ню Йорк горният щат Ню Йорк.

За да проповядвам на моя нов приятел който
е пастор в църквата на Бога.

Когато отидох там от Тенеси почуках на
вратата му. Той дойде до вратата и каза

„Оу! Радвам се че си тук да тръгваме!“
Аз отговорих „Къде отиваме?“
Той отговори „В лудницата.“

Казах „В лудницата ли?“

Казах му „Така ли се отнасяш с всички
евангелисти които те посещават?“
Как беше името на тази църква?

Може би стаите там бяха по-евтини от хотела
кой знае?…

Тогава започна да ми обяснява че един от
неговите най-добри членове жена на Бог

която била водач на групата за ходатайство
била женена за насилствен мъж който постоянно

и казвал неща като „Колко глупава грозна и
недостойна била тя.“

Човека би трябвало да бъде защитник а не
хищник за неговият дом.

Но както и да е… Тя не е издържала. И в
крайна сметка е получила нервен срив.
Отидохме там и ни дадоха пет минути с нея.
Само пет минути.

И това не е религиозно нещо.

Не знаех как да реагирам на това.

За това не казах Да или Не просто се усмихнах
и си помислих „Нека разбират усмивката както

си искат.“ Защото си мислех „Тук съм да свърша
Божия работа.“

И така. Заведоха ни в стаята й благодаря че
затвориха вратата. Тя не разбираше че сме
в стаята. Държеше се все едно е сама. Просто
си седеше на леглото втренчено.
И пастора каза „Давай.“ Така че пристъпих
към нея. Дори че се държеше все едно не ме

чува вярвах че духът й ме чува. Вярвах че
сърцето й ме чува.
Не исках никой от вън да ме чуе за това се
приближих много близко и й казах

„Ще декларирам всяко обещание за което се
сетя от Божието слово през следващите четири

пет минути.“. И си помислих „Когато Исус се
срещаше с дявола казваше ПИСАНО Е.“

За това реших да използвам същият метод.
Така че се приближих много близо до нея и
казах „Писано е няма никакво осъждение за

онези които са в Христос Исус. Писано е
нищо не може да те раздели от Божията любов

която е в Христос Исус. Писано е ето давам
ви власт над цялата сила на врагът.

Писано е Бог не ти е дал дух на страх но на
сила любов и на здрав разум.

Писано е ако Бог е на твоя страна кой ще
застане срещу теб?

И така и така и така.
Погледнах часовника си и ни оставаха тридесет
секунди. Казах на пастора трябва да побързаме.

И двамата положихме ръце на нея без да бяхме
планирали нищо повече и двамата заговорихме

високо на езици толкова силно колкото
можехме да викаме.
Много силно!

Толкова силно че вратите се отвориха и двама
големци дойдоха хванаха ни за раменете

заведоха ни до входната врата изхвърлиха ни
навън и заключиха вратата зад нас.

Но вече бяхме нанесли значителна вреда на
демоничното царство.

Защото след като си заминахме жената станала
оправила се облякла се отишла на рецепцията
и казала „Обадете се на семейството ми
няма нужда да бъда повече тук.“

„Бог ми върна ума.“
И вие просто може да се хванете здраво за
тези обещания защото има обещание за всяка
нужда която имате.

Онзи който призовава името на Господа ще
се спаси!
Ето защо това си ти!
Ако ти се помолиш с тази молитва и наистина
имаш в предвид това с цялото си същество

всяко грешно нещо което си извършил ще бъде
премахнато.

Ще получиш ново начало и живота и любовта
на Бог ще влезе в теб.

Ще живееш преживявайки живота и любовта на
Бог.

Повтаряй след мен.
На глас!
„Скъпи Боже аз съм грешник/ца.

Поради което толкова много съжаляваме.
Вярвам че кръвта на Исус измива всички мои грехове.
И в Твоите очи аз съм чист/а.

Това е ново начало за мен.

И сега когато съм чист/а
Исусе ела и живей вътре в мен.

Бъди мой Господ.

Амин.“
И думата АМИН означава
ТАКА ДА БЪДЕ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *