Бог ме заведе по стълба в Небето

Вътре в замъка от дясно
не е само трапезата

на царският банкет но се
изкачваш нагоре по стълби
като към царски апартамент
отгоре и царският

апартамент сам по себе си
отвътре и отвън е великолепен.

Има много царско синьо
кадифе и злато
но освен това има
други стълби
които водят нагоре към вани.
Госта ми
Д-р. Кандис Смитиман

се е посветила
изцяло на Месията

и Вие щяхте да го направите
ако бяхте преживели това
което е преживяла тя.

Физически какво не ти
беше наред?

Имах болест на Крон
и силно безпокойство
депресия
дух на страх.

Съществува ли лекарство
за болестта на Крон?

Не това е
неизлечима болест.

Е какво се случи?

Е очевидно е че
тази болест ме изяждаше

през по-голямата част от живота
ми и бях изпълнена със страх
безпокойство и
депресия.
Току що се бях разболяла
и бях на Хаваите.

Съпругът ми бе повикан
да замине за шест месеца

по работа и
докато го нямаше
започнах да чувствам
силно напрежение и мъка

също и депресия. Мъката
дойде в резултат

на факта защото когато
баща ми

почина когато бях на девет
години никога не
бях скърбяла за смъртта му
а сега ето съпругът ми

замина и започнах да
проявявам това

което бях събирала
в мен от много години.
Въпреки че не
осъзнавах по онова време
но ходих при доктори
и искаха да ме сложат

на медикаменти против
безпокойството и депресия

но не тръгнах по
този път.
И така съпругът ми
се обади и ми каза че

трябва да отида на погребение
защото един човек от

неговата ескадрила
бил починал и

аз направо бях като „Не
мога да отида на погребение.
Не съм ходила на погребение
откакто баща ми
почина когато бях на девет.“
И съпругът ми отговори
„Трябва да дойдеш

трябва да подкрепиш
семейството.“

И така нощта
преди погребението

се молих с голяма
липса на вяра и гордост.

Молейки се казах „Господи
ако Си там и ме чуваш

не мога да се
измъкна от това“
А „не мога да се измъкна от
това“ не бе свързано
само с погребението.

По скоро бе „Не мога
да се измъкна от тази кутия

на безпокойство и
депресия и болест.“
Заспах.-
Събудих се на
следващата сутрин
и потърсих
болката си.

Знаеш че когато скърбиш
или когато си

депресиран я очакваш
в момента когато

съзнателно знаеш
че трябва да те боли.
Но болката я нямаше.
Докосвах се.
Бях като „Уау Боже
Имам такава радост.“

Така че отидох на погребението
и приятелката ми ми каза

„Оу Боже мой
какво се е случило с теб?“

А аз отговорих
„Не знам.
Последно се бях молила“ и
Бог веднага се докосна до
всичко това а също и към

разбирането на Словото.

Разкажи ми за портала вратите.
Всъщност имам цитат
от книгата ти.

„Вие“ говори се за нас
„сега сте небесни

създания в Земен костюм.“
Да.
Обясни ни.

Да да мисля че
е наистина важно за

хората да разберат
това Сид защото
когато се родихме
отново
ние мигновено
влязохме във вечността.

Не е нужно да чакаш да починеш
за да влезеш във вечността.

Ние сме във вечността
през всяко време от живота ни

и за това е нужно да се научим
да действаме като вечни създание
още тук и сега.

Когато започнем да го правим
и когато активираме това

разбиране
това знание и

разбиране и активираме
тази духовна вяра
да знаем че сме
вечни създания

ще започнем да виждаме
чудеса от

Небето проявени на Земята.

Всичко на което се основават
изцеленията и чудесата е
вярата. Бог ще
дойде
там където се намираме.

Ако вярваме
ние сме вечни създания

като такива Той ще се отнесе
към нас и ще започнем да

виждаме отговори
на вечни създания.
Бог наистина те
е надарил.
Имаш дарба да виждаш.
Мх.

Това означава че тя
може да вижда в невидимият свят.

Ти ни обясни и аз започнах да
виждам – Харесва ми
думата която ти
употребяваш за ангелите

„сервитьори“ обаче има
много безработни сервитьори.

Защо те чакат
какво чакат?
Тези сервитьори които имаме
те не са безработни.
Те са част от
небесна ведомост

и постоянно
очакват заповед от

словото Божие и като
сервитьори
на масите на нашите семействата
както когато отидем на вечеря.

Когато приключиш с яденето си
или пък имаш нужда от нещо за

пиене те го донасят.
Тези ангели
които Бог е възложил
за нас са с цел
за царството да
вършат същите неща.

Те се покоряват на Неговото слово
така че това не е много –

Това не е някакво
чуждо и своеволно нещо.
Всички ние имаме словото
вътре в нас

или пък може да го четем.
То е в нашите ръце

затова всичко което трябва да
направиш е да говориш словото

и те ще започнат
да излизат и ще
започнат да работят заедно
с теб като говориш словото.

За това ли толкова често
има откровение
днес да се изповядват
и декларират

Божиите обещания
на глас?

Това ли се случва?

Твоят сервитьор
вече не е безработен?
Бих казала да
но знаеш ли?

Мисля си
че ние е било казвано това

както знаеш през годините
от удивителни пастири и
водачи „Говорете
Божието слово.
Промяната ще дойде“ и
това е процента истина

но нямаме много поучения
за факта че

ангелите слушат
гласът на Господ а
гласът на Господ е
Неговото Слово.
И така
двустранно е.

Призовани сме да говорим
словото за да преобрази

душите ни и
средата ни

но също така ангелите
чакат да се присъединят към

нас чрез словото така че
това е друго разбиране.

Имало го е още от
първият ден

ти знаеш че Бог
изпрати ангелите
и те слушаха гласът
на Исус.
Те му се покоряваха.
Ние сме вечни
точно както е Той.

Плюс това Той купи
за нас спасение

за това колко повече
трябва да ходим в него
защото Той седи
с Бащата и

Господ желае да
имаме същата

закрила насърчение и
любов от Небето.

Сега Кандис
тя посети Небето

и това радикално
промени живота й.

Когато тя разказва това
преживяване и когато се
моли за теб казвам ти това
ще промени радикално

и твоят живот също.
Искаш ли да чуеш?

Когато чух тази история
казах на

Д-р Кандис „Искам
да разясниш
какво представлява
Небето и

какво направи
за теб.“

Ще можеш ли сега?
Да. Ти знаеш че бе
радикално видение когато Бог

ми показа царската
маса и когато Той

ме заведе там. И аз
буквално –
Какво е царската маса?

Да царската маса.

Исая глава стих
казва че ние ще
седим на банкетна
маса пълна с вина

и ще бъде огромно
празненство което

ще имаме в последното
време но тази маса ок
тя съществува още сега.
Той сяда на тази

маса и да там е
великият облак от

свидетели и там
има ангели на тази
велика банкетна
маса така че
празника е започнал.
Ще има още един

велик празник когато
ние всички бъдем с Него

заедно но освен
това има и

място тук и сега
където имаш това

и има твоето име на него
златна плочка с твоето име

на това място златни и
сребърни съдове точно пред

теб златни халки
плодове. Има хляб

точно пред теб
който е хляб на откровение

хляба на живота
хляба на Небето

точно пред теб сложен.
Има и олио(зехтин).

Има олио в
светилниците

във всичките светилници
но има олио по

масата в което
можеш да натопиш
хляба или пък
своите пръсти.
Ангелите идват и носят
това от което имаме нужда

но най-хубавата
част не е храната

и златото. Това е
когато Той седне с нас
и беседва с нас
и когато Се смее

славата просто слиза
и се явява и ти си

просто препълнен и ние
спираме да мислим за себе си.
Единствено може
да мислим за Него

защото
като хора

ние мислим много
по човешки

поради нашата плътска
и грешна природа
знаеш за какво говоря
винаги се интересуваме от
нашата слабост или
как изглеждаме
всякакви такива неща
нали разбираш.

Там няма подобно мислене.

Изцяло мислиш за Него
Той идва и

сяда издърпва
столове и сяда
до хората и просто
започваш да говориш
с Него.

Има толкова много
любов там и пълен мир.

Наистина е удивително и
тази картина гореше в
съзнанието ми така че
мога да отида там когато
пожелая във всеки момент.

Какво ще кажеш
за ваните?

Оу ваните са
невероятни.

Оу ваните са
невероятни.
Вътре в замъка има
не само царската
банкетна маса в дясно но когато
се изкачиш нагоре по стълбите

има като царски апартамент
отгоре и царския апартамент

сам по себе си
е великолепен.
Има много царско синьо
кадифе и злато

но над това
има още едни стълби

които водят до големи
съдове за течности.

които водят до големи
съдове за течности.

Това са небесни
вани от Осия глава
и в тези вани
има вино
олио жито злато сребро
вода дърво лен
стоки от които се
нуждаем за да

оперираме на Земята.

Всичко което
докосваме Сид

тази маса
столовете всичко
първо е направена
в Небето

и след това ни е била
дадена като мисли и

идеи които сме
проявили

в Земната реалност така че
всичко в тези вани е
достъпно за нас днес чрез
съгласие със

словото Осия глава.

Когато нацията
Израел се е покайвала

е тези неща
са им били отнемани
но когато нацията
Израел се е покайвала

Бог им е връщал
отново всички тези неща

и словото казва
че Езраел

който е Той Бог сее
сее тези неща отново

в Земята така че
те са достъпни за нас.

Ние изкачваме тези
стълби в духът

вземаме златото от което
имаме нужда вземаме хляба
от който се нуждаем откровението
вземаме виното от което се нуждаем
което са нови
възможности

и вземаме това масло
за помазание и всяко

друго нещо от което се нуждаем.
Също може да ходиш там и за твоите
приятели и за твоето
семейство.

Помогни ми.

Аз съм човек повече на чувствата
отколкото виждането
и чувствам Божието присъствие
върху повечето ми гости

но чувствам и
нещо повече от

нормално помазание.

Знаеш ли какво
чувствам?
Ти знаеш Сид вярвам че
това е славата на Бог.

Това е Кабод.

Това е Господната
тежест и когато

говоря върху тези
писания Бог прави
това много осезаемо
за хората. Наистина

е нещо което Той желае
хората да вземат и да задържат.

Ти знаеш че вярата е
субстанцията за неща
за които се надяваме убеждението
в неща които не виждаме.

В Евреи
казва

но когато някой е
бил на тези места

то става част от
самите тях. Така че

това е част от моето ДНК
и част от това коя съм сега.

Никога повече не мога да
съм каквато бях преди защото
бях там с Него и не
исках да си тръгвам от там.
Какво ще направиш?

Е първо номер едно
чудесно е че ти

си имала това преживяване.

Да.

Това е чудесно!
Да.
Но какво ще кажеш за мен?
Какво ще кажеш за теб?

Да да е виж когато
Бог ми каза да се върна

Окей това ходене до
царската банкетна маса

бе късно ходене
което предприех.
Ще прочетеш в книгата
относно как бях призована
на небето и Господ
когато ми каза

Той каза „Не може да
останеш тук с мен.

Трябва да се върнеш.“

Аз му отговорих „Обичам
съпруга си и детето си

но не искам да се
връщам“ и Той каза

„Трябва да се върнеш защото
се нуждая от теб да кажеш

на хората това което си
преживяла“ но по

онова време все още
не бях преживяла царската
банкетна маса или огнените
ангели още не бях
започнала да виждам
ангелите.

Всичко това дойде
по-късно по пътя ми.

Трябва да имаш
искрено сърце.
Откровено сърце
пред Бог и да Му кажеш
„Господи Обичам Те

искам да бъда
с Теб сега.

Не искам да чакам докато
тялото ми отиде в земята

и духът ми и душата ми
отидат на Небето.
Искам Те сега.“

И Той ще отговори
на това и вярвам

Сид Той отговаря на
това все повече и повече
сега по целият свят
по толкова различни начини

но Той иска хората Му да се
приготвят за Неговото завръщане.

Сега ако ти си Исус
и си на път да се върнеш
нямаше ли да искаш
народа ти да опита
това къде ще отидат
за да може да се

подготвят?

Разбира се.

За да може да
са готови

така че да са гладни

за да може да подредят
животите си
така че да имат чисто
сърце

пред теб и да се
научат да ти говорят

и да се научат да бъдат
царски граждани. Защото Аз се
връщам и Аз Съм
царствен казва Той
и Аз желая да седя
на масата с царски граждани.

Не искам да седна с
група от хора които

Съм спасил изкупил
изцелил и възкресил
и те да реагират като
че нищо не е направено за тях.

Той желае
„Искам да се

върна и да бъда с него
на нивото
на което сме ти и аз
така както разговаряме тук.“

Той е точно тук
наистина е с нас точно сега

и в небесните
реалности

виждам да разговаряме
около масата
и Той е точно тук.
Той е толкова реален
и в този реален диалог

Той просто желае да кажем
на всеки че е на тяхна страна.

Чухте ли това.
Всичко това е и за теб.

Когато се върнем отново Кандис
ще се моли за теб за да

преживяваш Небето
на Земята по всяко време.

Ще се върнем
веднага в

„Свръхестествено е!“
„Свръхестествено е!“
Сега се завръщаме към

„Свръхестествено е!“

Кандис кое блокира
благословенията?

Това са неща
които

ограбват радостта ни
или нашите небесни опитности.
Небето е предназначено да
бъде достъпно за теб всеки ден.

То е в твоята вяра и
в светът който носиш в

сърцето си така че всяко нещо
което идва за да те разсейва

да те изкриви обезкуражи
да ти донесе страх безпокойство

депресия всички те идват
за да те спрат

да не седнеш на мястото
което Господ вече ти е дал.
Той иска ние да ходим
в тази пълнота и

изобилие и в увереността
да знаем че

ние седим с него
през цялото време

така че нещата които
блокират благословенията

са неща които ни разсейват
от моментите

които можем да сме с Него или
това са неща които врагът е
посял в нас в миналото
минали неща които

имат за цел да си ги спомняме
да ги говорим

да ги мислим.
Не.

На царската маса
там няма разсейване окей?

Представи си че седиш на
царската маса

но си си взел телефона
с теб и

телефона ти звъни.
Ти си на царската маса.
Няма да вдигнеш телефона си.
Не.
Не.

Ще си много фокусиран
върху това къде си
и с кого си.
Няма да отговориш на
обаждането.

Дори няма да желаеш
да си извинен да отидеш

до тоалетната понеже
момента е много важен.
Ето така трябва да
живеем живота си всеки
ден и всичко което
пречи на това

трябва да вземем власт
над него и да му кажем

„Не ти не заслужаваш
да си тук.

Няма да ти обърна внимание.
Няма да разговарям с теб.
Няма да мисля за теб“ и
тогава започни да

говориш словото отново
започни да хвалиш Господа

да Го прославяш във всяка
ситуация всеки един момент.

Защо? Защо да го правим?
Защото той е толкова добър
че ще го направи.
Той вече се е погрижил.

Когато ние – защото
плътта и грехопадението

и че сме били отделени
от Бог
поради това сме развили
навици и държание от хора

които са били прогонени
но факта е че

ние вече не сме прогонени.
Ние сме
свързани с Него и
нашето ново място означава
че трябва да преструктурираме
нашето мислене.

Кандис погледни в
камерата

и се помоли за Небето
на Земята за тези

които са гладни и жадни
за повече като мен и като теб.

Амин. Ще се
помоля за Вас.

Точно сега вярвам
че ангели посещават
стаята ти.
Те те посещават
точно там където си
без значение е дали е
страх безпокойство депресия
или болест които изяждат
живота ти по някакъв начин

всяко разсейване или
друго нещо което

е дошло за да те извади
от мястото

където седиш с Христос.
Ще вържем тези сили
точно сега
в Името на Исус
ти нямаш власт

Защото ти си седнал с
Христос в небесни места.

Татко благодаря Ти
точно сега Господи.
Благодаря Ти че когато
затворим очи в този момент

– Всички затворете очи
– Благодаря Ти

Татко че ние идваме
в царският дворец.
Той е пълен със злато
и сега когато влизаме

ние сме придружени
в дясно и

на нас са ни дадени места.
Ангел ни води

да седнем. Върху местата
има нашите имена.

Докато сядаме ние
поглеждаме към плочките.

Плочките се завъртат.
Върху нея е твоето име.
Докоснете златният съд.

Погледни хляба пред теб.

Вижте всички богатства
които Бог има.

Сега погледнете към
ваше ляво или дясно.

Зависи къде седите.

Ако седите от ляво
на банкетната маса
Той е от лявата ви страна.

Ако сте от дясната страна
на банкетната маса

Той е от ваше дясно.
Той седи там.
Той е в бяла роба.
Има златна
корона с бисери.

Има златен бокал
в ръката си.

Има златни пръстени.
Пълен е със слава.
Той се смее и е
пълен с радост.

Твоето място е там
не защото си го заслужил

но защото Той те
покани да бъдеш там.
Защото Той плати цената
за това ти седиш

на това място с Него.

Не ставай.
Просто приеми.
Остани на мястото
си точно сега.
Позволи Му да ти послужи.
Господи благодарим Ти.
Благодарим Ти Исусе.
Точно сега
Той изцелява хора.

Има хора със стомашни
проблеми които

Той изцелява точно сега.

Благодарим Ти Исусе.
Благодаря Ти Господи.
Благодаря Ти Господи.
Колена виждам хора.

Колената им бяха току що
изцелени. Не знам дали

си преминал операция
на коленете си.

Господи благодаря Ти.
Исусе благодаря Ти.

Крака крака които са
изкривени започнаха

да се отварят в Името
на Исус.

И за тези от вас които искат
лични опитности

с Бог

това е живото променящо
кажи тази молитва
на глас заедно с мен

и го вярвай с всичко
в теб.

Скъпи Боже

Скъпи Боже
Аз съм грешник
Аз съм грешник
За което много съжалявам.

За което много съжалявам.

Аз вярвам

Аз вярвам

че кръвта на Исус
че кръвта на Исус
е умила всичките
ми грехове
е умила всичките
ми грехове

и аз съм чист

и аз съм чист

и сега когато съм чист
и сега когато съм чист
аз смело заявявам
аз смело заявявам

Ти Си мой Господ

Ти Си мой Господ

и Ти Си мой Спасител.

и Ти Си мой Спасител.
Преди да кажеш „Амин“
ако имаш болка във

вратът си или в гърбът
си или в главата си

ти си изцелен в Името на Исус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *