20г. Български Библейски Речник в интернет

Февруари, 2002 Версия 6.0 включва първата редакция на Български Библейски Речник (Цариград, 1884)
Май, 2001 Версия 5.0 включва първият Български Библейски интернетен конкорданс
Март, 2000 Българска Библия 2000
Април, 1999 Нова оптимизирана версия 3.0
Септември, 1998 Първият Български Библейски Софтуер e разработен и прибавен
Август, 1998 Версия 2.0 в която е прибавен текста на Стария Завет
Октомври, 1997 Българската Библия е публикувана в Интернет за първи път. Във версия 1.0 е включен текста на Новия Завет
Септември, 1996 Текстът на Българската Библия е обработен в дигитален формат за Интернетно публикуване

 

БЪЛГАРСКИ БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК или РЕЧНИК НА СВЕТОТО ПИСАНИЕ

Скъпи приятели,

Пред вас е компютърната версия на първия Български Библейски речник – Цариград 1884 г. Той е написан като помагало към Цариградския превод на Библията и е може би първата по-значима книга, подарена от западните мисионери (д-р Елиас Ригс, д-р Алберт Лонг, и др.) на нашия народ, току що освободен от пет вековното Турско робство.

Български Библейски речник е уникален между евангелско-християнската литература. Той блести със неповторим стил и поетичен език, който не притежават много подобни книги написани в по-ново време. По своето съдържание не отстъпва на стандартните Библейски речници на други езици, (например Easton Bible Dictonary).

Многобройните му статии (виж Статистика), покриват в една голяма степен данните от археологията, географията и богословието, върху които се опират съвременните постижения в тези области.

Текстът е набран и изчистен от старите букви; направени са и два редакторски прочита, с които са премахнати неприемливите архаизми; на места е поправен словореда, и като цяло статиите са систематизирани, подредени и пригодени за работа с компютър. Но все пак допускаме, че има на места някои пропуски, затова молим потребителите да ни информират при откриването на такива.

Речникът може да бъде полезен при изучаване на Божието Слово, при писане на материали на Библейски теми, подготовка за проповеди, и др. Той е практично ориентиран и близък до естествения живот.

Авторите на ревизията, (виж Копирайт), и авторът на Интернет версията се надяват, че това пособие въоръжено с последните постижения на техниката, ще принесе духовна полза на тези, които го ползват, както и прослава на Бога (виж Посвещение). Виж и Предисловието от авторите на книгата.

 

от авторите на компютърната версия

 

 

ПОСВЕЩЕНИЕ

На Святата Троица!

На евангелските вярващи!

На Българския народ!

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

от авторите на книгатаТази книга е предназначена да служи като помагало при изучаването на Божието Слово. Тя дава същността на това, което е известно за хората и местата споменати в Библията по азбучен ред, както традициите и обичаите записани в нея. Тя разглежда различни изследвания в различни клонове на науката, и ние сме уверени, че ще бъде полезна на читателите, които нямат време или възможност да се сдобиват с информация от по-големи книги, които се занимават с Библията, Историята, Географията, и др.

Колкото до това как да се използва тя, бихме препоръчали да се чете и изучава като помощна книга към самата Библия. Всяка препратка към Свещения Текст да се чете, така че стиховете или смисълът им, да се запечатват в паметта на читателя така, както са записани там. По този начин, той постепенно ще придобива много библейски познания, и като сравнява по този начин фактите с източниците им, все повече и повече ще напредва в познание и мъдрост, така че ще се научи „да изпитва всичко и да държи доброто“.

Ще се радваме много ако тази книга допринесе очакваната полза на читателите си, като им помогне да опознаят по-добре онази Свята Книга, която съдържа думи на вечен живот и неизчерпаеми съкровища.

 


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.

 

АВТОРСКИ ПРАВА (КОПИРАЙТ)

Оригиналът на този текст е публичен домейн за некомерсиално разпространение освободен от авторските права. Публикуваният тук текст е ревизия на оригинала. Всички права върху настоящата редакция са запазени и защитени от Закона за авторските права. Методът използван за извършване на ревизията е патентован. Не се разрешава копирането, възпроизвеждането и разпространението на този текст под никаква форма, без разрешение на редакторите:

 

СТАТИСТИКА

Буква Брой на статиите Препратки Страници
3х3 – 2х2см.
1 А 224 42 59
2 Б 39 24 15
3 В 117 38 35
4 Г 85 40 23
5 Д 63 32 22
6 Е 118 49 46
7 Ж 10 9 6
8 З 41 20 11
9 И 47 39 31
10 Й 38 22 17
11 К 123 45 42
12 Л 56 41 17
13 М 132 71 45
14 Н 65 44 25
15 О 70 30 25
16 П 123 86 62
17 Р 64 29 19
18 С 234 122 86
19 Т 87 24 22
20 У 16 10 4
21 Ф 37 30 13
22 Х 57 27 23
23 Ц 9 5 4
24 Ч 14 12 8
25 Ш 9 5 2
26 Щ 3 5 1
27 Ю 10 12 4
28 Я 32 12 9
Общо речник 1923 925 704
29 Въведения 12
30 Библейска
хронология
30
Общо: 746
31 Илюстрации 210

Период на работа – 3 год.
Работни часове – над 1500

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *