И най-закоравялото сърце може да бъде променено от Господ Исус

jesusИво ПЕЕВ

И най-закоравялото сърце може да бъде променено от Господ Исус.

Само една среща с Царя на царете и Господар на господарите Исус Христос, който е жив и благословен до века , може да промени сърцето и на най-закоравелият престъпник, убиец или невярващ атеист.

В БИБЛИЯТА (Божието Слово) имаме едно много голямо свидетелство за това. Савел бе един от най-големите врагове на Божията Църква и на вярващите Християни. Той ги преследваше, гонеше и убиваше, като си мислеше ,че по този начин служи на Бога, но сама една среща с Господ Исус промени коренно този човек, който по-късно след това стана един от най-големите служители и апостоли на Господ Исус и чрез когото бе написана по голямата част от НОВИЯТ ЗАВЕТ.

ОБРЪЩАНЕТО НА САВЕЛ КЪМ ВЯРАТА В ИСУС ХРИСТОС
„А Савел, който продължаваше да насъсква към заплахи и убийства срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника и измоли от него писма до синагогите в Дамаск, та да доведе вързани в Йерусалим онези мъже и жени, които открие, че следват това учение. Но когато той беше на път и приближаваше до Дамаск, изведнъж го обля светлина от небето. Той падна на земята и чу глас, който му каза: „Савле, Савле, защо Ме преследваш?“ А той попита: „Кой си Ти, Господине?“ Господ рече: „Аз съм Иисус, Когото ти преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“ Разтреперан и ужасен, той проговори: „Господи, какво искаш да направя?“ А Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже какво трябва да правиш.“ А мъжете, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, а не виждаха никого. Савел стана от земята и макар очите му да бяха отворени, не виждаше никого. И като го водеха за ръка, заведоха го в Дамаск. И три дни не виждаше и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, на когото Господ във видение каза: „Анания!“ Той отговори: „Ето ме, Господи!“ И Господ му рече: „Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и потърси в къщата на Юда един човек от Тарс на име Савел. Той тъкмо се моли и видя във видение как един мъж на име Анания влезе и възложи ръка върху него, за да прогледне.“ Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за този човек колко зло е сторил на Твоите светии в Йерусалим. Той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.“ Но Господ му каза: „Иди, защото той Ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синовете на Израил. И Аз ще му покажа колко трябва да пострада за Моето име.“ Анания отиде, влезе в къщата и като възложи върху него ръце, рече: „Брате Савле! Господ Иисус, Който ти се яви по пътя, когато ти идваше, ме изпрати, за да прогледнеш и да се изпълниш със Светия Дух.“ И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му и веднага прогледна. Тогава той стана и беше кръстен. След това се нахрани и доби сила. И остана няколко дена с учениците в Дамаск. И веднага започна да проповядва в синагогите, че Иисус е Синът Божий. Всички, които го слушаха, недоумяваха и казваха: „Не е ли този, който преследваше в Йерусалим призоваващите това име, и не е ли дошъл тук, за да ги заведе вързани при първосвещениците?“ А Савел добиваше все повече сила и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че Този е Христос. И след като се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият, но Савел узна за техния заговор. А те денем и нощем пазеха градските порти, за да го убият. Тогава учениците го взеха през нощта, сложиха го в кош и го спуснаха по стената. Като пристигна в Йерусалим, Савел се опитваше да се присъедини към учениците. Но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Варнава обаче го взе, отведе го при апостолите и им разказа как той видял по пътя Господ и че Господ му говорил, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Иисус. И вече общуваше свободно с тях в Йерусалим и проповядваше открито в името на Господ Иисус. Говореше и спореше също и с елинистите. Но те намислиха да го убият. Като узнаха за това, братята го отведоха в Кесария и го препратиха в Тарс. А църквите в цяла Юдея, Галилея и Самария живееха в мир, укрепваха и напредваха със страх Господен. И с подкрепата на Светия Дух се умножаваха. (Деяния 9:1-31 НП)“
СЛАВА НА ГОСПОДНОТО ИМЕ „ИСУС ХРИСТОС“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *