Местонахождението на Свeтая светих

covenant-partnership[1]От книгата на Пери Стоун: 14 Библейски пророчества сбъднали се след 1967г. 

„В онова време, когато видя Давид, че Господ го послуша на гумното на евусеца Орна, започна да принася жертви там. Защото в онова време Господната скиния, която Моисей направи в пустинята, и олтарът за всеизгарянето, бяха на високото място в Гаваон.“ Първа книга на летописите: 21:28-29

Когато Орна Евусееца използвал своята собственост като гумно, складирайки работните си инструменти в малко подземие, едва ли е предполагал, че този хълм ще се превърне в център на три световни религии. Без той да знае това давид вече бил избрал този хълм, за да построи на него светия храм. Хълмът Мория, както известен сега, е свещен за три големи религии: Юдаизма, Християнството и Ислямът. За Юдея това е хълмът, където Авраам отишъл с Исак, за да го принесе в жертва. Това е също планината на Господния дом, където два храма са били издигнати. За мюсюлманите този хълм е свещен поради поверието, че Мохамед е започнал спускането си към Мека на своя кон от скалата, която сега е вътре в голяма джамия. За християните, хълмът е свещен защото в полите на този по-висок хълм е разположен един по-малък, „Лобния хълм“ – мястото където е бил разпънат Исус Христос.

Този хълм в Йеросалим е най-оспорваното парче земя в света, особено между арабите и евреите. Тъй като свещените им храмове са се издигали някога на този хълм, юдеите биха искали един ден да видят нов храм, построен на на мястото на предишните два. Точно това арабите не биха искали да стане, тъй като на това място -на върха на „хълма с храмовете“, повече от 300 години се издига мюсюлманска джамия. Част от спора се втрти около въпроса „Къде е истинската Светая Светих“. Споре мюсюлманите част от еврейския храм е скалата, която се намира вътре в джамията, наречена „Куполът над скалата“ Според Исляма юдеите никога няма да могат да построят храм на действителното свето място, защото то е било върху скалния масив , върху който сега се издига мюсюлманския храм.

Юдеите разбира се желаят да застроят именно свещения район, където някога са се намирали кивота и светините им. Истинска война се разгоря около въпроса: „Къде е действителното място на еврейските храмове“ Знае ли някой това наистина? Съществува ли някакъв начин да се открие това.До преди няколко години никой не оспорваше идеята, че скалата под Купола над скалата е действителното място, всеки приемаше факта като безспорен. Мнозина предполагаха, че когато Бог поиска да се постри храм там, земетресение ще изравни с земята Купола над скалата. Главният проблем обаче е в следното.

Даже ако Куполът падне, юдеите няма да могат да вземат това място, тъй като по закон „те трябва да бъдат очистени“ и до момента , докато не са , не трябва да се доближават до този район. Израел е заобиколен от 22 арабски държави и от 900-милиона мюсюлмани. Ако евреите се опитат да построят храм на мястото на Купола във всяка една от тези страни би избухнала война срещу тях, защото този Купол е второто по значение свято място за Исляма. В последно време станаха известни някои нови данни, според които Светая светих НЕ Е построен върху мястото на еврейските храмове. Проучванията са направени от д-р Ашер Кауфман, който работи в отдела по физика на Йеросалимския университет. Той започнал своите изследвания след войната през 1967г. Причината за това е , че след войната евреите вече имаха достъп до района. Изследванията на Кауфман резултат на 16-годишната му работа по са публикувани.

Най-напред той събрал всички налични документи с описание на храма , а това са:
1. Йосиф Флавий: гръцки историк, живял преди разрушаването на храма през 70г. преди новата ера .
2. Мишна: закони и обичаи, отнасящи се до втория храм .
3. Други документи, даващи сведения за храмовете.
4. Археологически данни, включени в иследванието му:

 • Под земята: той проучил 20 подземни водохранилаща, намиращи се под самия хълм и разкрити от разкопките през миналия век
 • Над земята: резки и други знаци, оставени по различните камъни и скали
 • След 60 години изследователска работа и стотици практически проучвания на хълма с храмовете, той определил, че Куполът не е разположен в/у мястото на Светая светих. Той проследил слуха, че Куполът е построен върху мястото до един от източниците му – мюсюлмански евреин на име Ухаб Ибн Монаби, който умрял през осми век. Според кауфман юдеите, християните и мюсюлманите са възприели този слух като факт без каквато и да била проверка.

Д-р Кауфман счита, че действителната Светая светих се намира на 30 фута на северозапад от Купола над скалата и източната порта е била разположена точно срещу Светая Светих. Всеки, който отиде в Йеросалим, може да застане на Елеонския хълм и да се убеди, че Куполът над скалата не е на една линия с Източната порта. Съставените от Кауфман карти и планове са отпечатани в Хал Линсей. В тях е посочено, как Юдейския храм може да бъде построен отново на ДЕЙСТВИТЕЛНОТО място на Светая Светих, като при това ще бъде на 36 метра разстояние от Купола на скалата.

Върху хълма с храмовете е разполежено едно неголямо здание, наречено „Куполът на скрижалите на Святия Дух“. Въпреки че е известно с това име, когато питате хората, те не знаят защо. Според Кауфман това здание е разположено на същото място, където се е намирал преди много време ковчегът на завета.
Той твърди, че името е свързано с мястото, където „скрижалите ба закона“ и „Дъхът на Бога“ някога са обитавали.

Новите данни с които разполагаме показват, че е възможно един ден храмът да бъде построен НА ХЪЛМА, без да се засегне мюсюлманската светиня. Може би затова Йоан пише в „Откровение..“ 11:1-2:  И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония които се кланят в него но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.“ Юдеите ще имат храм на скръбта и езичниците ще запазят външния двор. Построяването на този храм е едно от нещата, които предхождат и ще предвещаят Армагедон.

7 comments for “Местонахождението на Свeтая светих

 1. Много Ми хареса това уточнение. От 21год. Съм Християнка й живо се интересувам за доста нещта. Мн. Ви Благодаря за трудът който сте вложили. Много го Почитам. Приятна Петъчна Вечер Ви желая.

 2. Хубава статия, но си редактирайте текста от печатните грешки, като например на всякъде пишете Йеросалим вместо Йерусалим.

 3. Ето още един пишман богослов с познания по еврейски като никой друг. Понеже имам книгата на Пери Стоун издадена през 1993 проверих че е написано точно така. А пък от угартиските и симитски езици знаем че гласните се пропускат в надписите така че е почти невъзможно да претендираме за произношение ако липсва по-късната мазоретска традиция с точкуване на гласните. Йерошалим както го произнасят православните евреи идва от комбинацията на думите я-р-х и с-л-м означаващо крепост (ярох) на мир (шалом). В египетската литература го откриваме като Урушалимум с предполагаема връзка към името на Ур халдейски. Съществува и игра на думи в Псалмите господното име е яка кула от комбинацията на ярох и яхве роха (господ е пастир мой).

 4. Забележката на г-н Хр. Христов е напълно основателна за правописа.

  Същата забележка обаче трябва да се отправи и към Пишман Критика на „пишман богословите“ някой си Б. Маринов, който очевидно не знае, че определението „сЕмитски“ не се пише „сИмитски“, защото няма нищо общо с думата „симит“, а произлиза от еврейската дума „шем“ (име). Произношението на гласната „е“ в оригиналния евр. език е „цере“, а не „хирек“ (и).

  Освен това Пишман Критикът Б. Маринов не знае, че в бълг. богословска литература е възприето да се пише и произнася „маСоретски“, а не „маЗоретски“, защото то идва от думата „маСора“, „маСорет“, а не – „маЗора“, „маЗорет“. Двете посочени от мен транслитерации са възприети в славянските богословски системи на руснаци, сърби, българи и т. н.

  Добре би било Пишман Критици като Б. Маринов да не се включват с Пишман Критики по теми, по които не са изкарали съответния богословски курс! Това е приятелски съвет, защото ПРОСТО СЕ ИЗЛАГАТ.

 5. Господина от една правописна грешка изкара цяла доктрина. Сега след като свърши с моето домашно да пооправи и грешките на домашните във ВЕБИ че там единобожието и политпропагандата явно не се считат за грешки. Как може да се твърди че основателите на факултетите са агенти а пък ВЕБИ не било структура на ДС? Вижте само колко човека свидетелстват че в Стара Загора нямате факултет на ВЕБИ. Хайде да поправят своите си греди преди да посочват прашoнките у другите.

 6. Г-н Маринов, нали се уточнихте че в факултета в Стара Загора е закрит от много години. Какво има сега да плюете по този въпрос? Ако имате други мнения за ВЕБИ насочете ги към декан Еленков който е писал подробно по темата.

 7. Г-н Б. Маринов, не бъдете толкова докачлив, моля. Само показвам, че когато се критикува туй-онуй, трябва да сме сигурни, че пишем собствените си твърдения ВЯРНО и КОМПЕТЕНТНО.

  Това, което Ви коригирах в еврейските понятия, НЕ Е ДОКТРИНА. Това са прости правила в еврейската вокализация, които са известни на всеки първокурсник от библейските училища като ВЕБИ. За сведение, аз съм и библеист, което означава, че поразбирам от библейски еврейски език. Термините „цере“ (е) и „хирек“ (и) се отнасят до вокалите, които са въведени от маСоретите – еврейски учени, трудили се върху библейския текст между 2-ри и 5-и в. сл. Хр. Бих Ви поканил да слушате един от курсовете, които водя – по Библейски еврейски език. Няма да имам нищо против, защото служението ми е сред непросветените – да се ограмотят.

  За Ваше сведение, във ВЕБИ НЕ СЕ ИЗПОВЯДВА И НЕ СЕ ПРОПАГАНДИРА никакво „еднобожие“! Всички преподаватели изповядват Никео-Цариградския символ на вярата и съответно – Апостолския символ на вярата, в които ясно е указана ДОКТРИНАТА ЗА СВ. ТРОИЦА. Във форумите на Pastir.org лично аз ясно и категорично съм защитавал тази ОРТОДОКСАЛНА ДОКТРИНА. Освен това съм автор на няколко монографии, включително и изследване на някои от възгледите на Жан Калвин, където недвусмислено съм подчертавал връзката на протестантизма с възгледите на ранните църковни отци на Църквата като: св. Атанасий, кападокийците, блаж. Августин и т. н.

  Ерго, ДЪРДОРЕНЕТО на коментатори като Вас, г-н Б. Маринов, е чиста проба КЛЕВЕТНИЧЕСТВО, което може да има само един Инициатор – Дявола, който е „баща на лъжата и клеветата“!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *