Защо, господа Министри?

ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРИДА ОКОЛО РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЗАБРАНА НА ДЖЕНДЪР-ИДЕОЛОГИЯТА СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Реших да започна тази статия с цитати. Защото така ще запазя най-добре автентичността на фактите. А няма нищо по-убедително от фактите, такива каквито ги е запечатало времето.

Извадка от интервюто на министъра на младежта и спорта Весела Лечева в рубриката „защо господин министър“ пред Мария Цънцарова, журналист от, БТВ – 01.05.2023г.

Въпрос на журналиста: Ще се подпишете ли под подписката на БСП за Референдум срещу джендър-идеологията,

Отговор на министъра: Не

Въпрос на журналиста: Ако мине без Вашия подпис, как ще отговорите на въпроса: Подкрепяте ли въвеждане на забрана за обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, различен от мъжки и женски, сред деца и ученици в образователната система на България.

Отговор на министъра: Аз мисля, че разговорът тук трябва да бъде не да забраняваме, а просто начинът, по който да поднасяме информацията на децата, защото ние не трябва да им спестяваме нищо, защото те иначе го научават от улицата, по-добре да го научат от учителите, от експертите, от специалистите, отколкото да научават от обкръжаващата ни среда за ситуации, нови и нови неща да ги научават от улицата, по-добре да ги научат в училище.

Извадка от интервюто на министъра на правосъдието Крум Зарков в рубриката „защо господин министър“ пред Мария Цънцарова, журналист от, БТВ –  – 07.05.2023г.

Въпрос на журналиста: Ще се подпишете ли под подписката за Референдум срещу джендър-идеологията, иницииран от БСП

Отговор на министъра: Това е глупост, под която няма да се подпиша.

Въпрос на журналиста: Ако мине без Вашия подпис, как ще отговорите на въпроса: Подкрепяте ли въвеждане на забрана за обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, различен от мъжки и женски, сред деца и ученици в образователната система на България.

Отговор на министъра: Няма да отговоря на този въпрос тъй като аз имам две деца. Едното е на 5 години и ходи на детска градина и другото на 10 и е 3 клас. Не съм видял, че някой е казал, че трябва да си сменя пола, не съм видял трета тоалетна, не съм видял някои да казва, че ще арестува родителите, ако не им дадат шоколад. Това са неща, които не съществуват и аз нямам никакво намерение да им обръщам внимание.

Така, само 4 дни след внасянето на документите за Референдума в НС на 26.04.2023г., стартира антикампанията срещу него. Повече пикантно, отколкото изненадващо, откриха я високопоставени членове на партията, която инициира този референдум.

За един кратък период от време, по една от основните телевизии в страната, в почивен ден и в най-гледаното време, от устата на г-жа Весела Лечева, министър на младежка и спорта и г-н Крум Зарков, министър на правосъдието, прозвуча категорично неодобрение към една инициатива на тяхната партия, която обаче се ползва със симпатиите на цялото общество.

Интервюта с министри се взимат и дават ежедневно по целия свят. Не бих им обърнал особено внимание, ако не засягаха въпроса за децата на България. Децата – най-чувствителният въпрос на всяка нация. Интересът не е случаен. Защото тук не става дума за изпуснати думи, за случайни фрази, а за позиция на високопоставени представители на изпълнителната власт, изразена в предаване със заглавие „Защо, господин министър?“.

Появата на двама министри от кръгове на БСП в БТВ, която традиционно предоставя платформа на джендър-интересите в българската медийна среда, добави известен колорит в темата. Изборът им за начало на атаката срещу Референдума е политически удобен – емблематични фигури на БСП, членове на Националния съвет, противници на Председателя на партията. И двамата са публично известни привърженици на джендър-идеологията. Твърде много съвпадения….

Целта е ясна: да се използват противоречията в БСП, за да се дискредитира предмета на Референдума – забрана за образование, възпитание и пропаганда на операции за смяната на пола и на концепции, свързани с пол, различен от  мъжки и женски сред деца и ученици в българската образователна система. Залогът е твърде голям. Струва ли си да го превръщаме в инструмент във вечната борба между политици и политически партии. Трябва ли да очакваме и останалите министри на БСП от служебното правителство да седнат на стола на „Защо, господин Министър“, за да продължат анти-риториката срещу Референдума? Означава ли това, че служебният кабинет като цяло споделя убежденията на ЛГБТИ общността в България?

Досега публично известен и категоричен привърженик на джендър-идеологията бе единствено коалицията  на ПП „Продължаваме промяната“ и ПП „Да България“. Дали днес, в лицето на служебното правителство или отделни негови министри тя не получава нови поддръжници?

Български министри, които защитават джендър-идеологията не са „ново явление“. Други преди тях поведоха колоната. Да си спомним министъра на правосъдието Цецка Цачева и Министърът на външните работи Екатерина Захариева от кабинета „Борисов“, които подкрепиха Истанбулската конвенция и внесоха предложение за нейното ратифициране в Народното събрание.

Становищата на двамата днешни министри естествено пораждат въпроса:

ПОЗНАВАТ ЛИ ТЕ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОНЯТИЕТО „ПОЛ“.

Познават ли двете решения на Конституционния съд, Тълкувателното решение на ОСГК на ВКС и Решението на Върховния административен съд. Познават ли Решение №15/26.10.2921г. по конституционно дело №6/2021г. на КС, където е записано:

„В обобщение Конституционният съд намира, че на поставения тълкувателен въпрос следва да се отговори, че понятието „пол“ в българската Конституция е възприето единствено в неговия биологичен смисъл. Начинът, по който държавните органи в системите на различните власти ще приложат това решение на Съда при осъществяване на своите функции, ангажира тяхната конституционна и законова компетентност, но при зачитане на даденото от Конституционния съд задължително тълкуване, според което в Конституцията на Република България (а следователно – и в българското право, чиито фундамент е именно Конституцията), понятието „пол“ като обуславящо личния и семейния статус на гражданите има само биологично съдържание. Съдът обръща внимание, че според установената му практика всяко незачитане на неговите актове „е нарушение на самия основен закон, защото засяга основните принципи, залегнали в чл. 4, ал. 1 за правовата държава, която се управлява според Конституцията и законите в страната“ (Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2/2010 г.). Именно във връзка с това „принципът на правовата държава изисква съобразяване с решенията на Конституционния съд като част от действащото право и точното им изпълнение“. Дадените от съда тълкувания и правни оценки трябва да се съобразяват в тяхната цялост, да не се изваждат от контекста и да не им се придава смисъл, какъвто решението не съдържа (Решение № 1 от2013 г. по к.д. № 5/2012 г.)“.

ПОЗНАВАТ ЛИ ТЕ В ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА, ПОЗНАВАТ ЛИ ЕЖЕДНЕВИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА СВОИТЕ ДЕЦА?

В интервюто си пред БТВ г-жа Лечева казва, че няма да подпише подписката за Референдума срещу джендър идеологията. По аргумент от обратното, излиза, че тя подкрепя тази идеология. Но Референдумът няма за предмет цялата идеология, а единствено нейното разпространение сред децата и учениците. Последиците от нейното прилагане й сред деца и юноши, в периода преди и по време на пубертета, са крайно опасни. Джендър-политиката води до забавяне на детското развитие, а в повечето случаи фатално прекъсване. Някои от тези последици имат необратим ефект, например смяната на пола чрез хирургически операции в специализирани клиники(sex reassignment surgeries) или приемане на хормон. Разбира се, всеки има право на лично мнение. Притеснително ще бъде, ако това е позицията на Министъра на младежта и спорта, в чиято сфера на компетентност влиза развитието на младежите.

Ще си позволя да напомня, че срещу джендър-идеологията се обявиха световни политически фигури като Папа Франциск, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп, няколко европейски президенти, премиери, министри, депутати в ЕП и в националните парламенти на страните от ЕС, ръководители на арабски и азиатски страни, ръководители на световни спортни асоциации.

Според министър Лечева, по въпросите за Референдума (смяната на пола на деца и ученици, както и за наличието на полове, различни от мъжки и женски) не трябвало да се забранява, а да се обяснява в училищата, от експерти и специалисти. Само за информация, това вече се прави и резултатите никак не радват. Експерти, специалисти от НПО организации с чуждо финансиране изпълняват програми за ранна сексуализация на ученици в столични училища. Подобна теза развиват хиляди експерти и специалисти в клиниките за смяна на пола в англосаксонския свят, където това е превърнато в изключително доходен бизнес. Такава операция днес струва между 15 000 – 25 000 щатски долара. Имам силни съмнения дали децата в детските градини и ученици в училищата имат необходимата зрялост да решават подобни сложни въпроси.

В своето изказване пред БТВ министърът на правосъдието бе още по-категоричен. Той също заявява, че няма да участва в подписката за Референдума. И отново се поставя въпросът дали това е мнението на Крум Зарков или становището на министъра на правосъдието в служебното правителство. Второто създава сериозни правни проблеми.

Министър на правосъдието заяви, че Референдумът е глупост, под която той няма да се подпише. Не мога да приема това изречение нито като словесна стилистика на министър, нито като съдържание. Излиза че е глупост правото за пряко участие на народа в държавната власт и общинското самоуправление по въпроса за съдържанието на образованието и възпитанието на децата съобразно националните традиции и възгледите на техните родители. Излиза че са глупост притесненията на стотици хиляди родители, които  през 2019г. и 2020г. протестираха в най-големите градове срещу приемането на ЗСУ под лозунга „България е жива и деца не дава“. Излиза че са глупост становищата на Българската православна църква по въпросите на ежегодните ГЕЙ-ПАРАДИ. Излиза, че са глупост мненията на педиатри, психолози, психиатри  за невъзстановимите последици от смяна на пола при деца и ученици. Излиза, че отнемането на деца от техните биологични родители заради несъгласието им с евентуална смяна на пола на децата също е глупост. Излиза, че изводите на Конституционния съд в Решение №13/27.07.2018г. по к.д. 3/2018г.  и на Решение №1526.10.2021г. по к.д.№6/2021г. са  глупост (може би най-голямата ??? ).

Уважаеми министри, въпросите за Референдума имат пряко отношение към двете решения на КС. Съдът категорично постанови, че според Конституцията понятието „пол“ следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. Ако това решенията на КС бъдат добросъвестно прилагани в детските градини и училищата в България, то нямаше да има нужда от Референдум по тази тема. За съжаление, действителността е различна. България се нуждае от ефективни санкции за нарушенията на двете решения на КС, било от училищните власти, било от НПО, получили достъп до детските градини и училищата. Това е целта на Референдума.

Според Министъра на правосъдието допитването до обществото по тези теми било ненужно, защото те в действителност не съществували. Като аргумент изтъкна, че лично той не бил видял такива прояви при двете си деца в детската граница и училището. Подобен аргумент е несериозен, особено за юрист от ранга на г-н Зарков. Децата на България са 1203963 и дори най-проницателните наблюдения върху две от тях, не дават представа за проблемите на останалите 1 203 961.  На основание на този документ да се твърди каквото и да било изглежда абсурдно. Той няма никаква стойност, най-малкото доказателствена. Родителите не винаги съзират веднага опасностите за техните деца в училище. Тези неща не се споделят с министри, но те съществуват. Никой не информира министъра на правосъдието за разпространението на учебник по Биология и здравно образование за 1 -ви клас, Модул 2, автор доц. Иса Хаджиали, където има специален урок за еднополовите двойки и е обяснено, че и те могат да имат деца. Никой не информира министъра на правосъдието за учебник по „Човекът и природата“ за 6-ти клас, където на децата се преподава, че първото сексуално влечение било към лица от противоположния пол, но някои имали влечение и към лица от същия пол или лица от двата пола. Но и двата учебника се разпространяват.

Джендър-идеологията вече е в образователната система на България, уважаеми господа министри. Доказателствата са безброй. През февруари 2020г., НПО „Фондация П.У.Л.С. проведе урок по сексуално образование в едно СОУ в Перник, по модела на германското „нео-еманципаторно“ образование, практикувано и от Берлинската организация за защита на децата към Общината в гр.Берлин. На децата от 4-ти клас(11-годишни) е обяснявано какво е това секс, каква е разликата между телата на момчета и момичета, какво обрязване и мастурбацията, карани са да се целуват и да опипват половите си органи и да описват усещанията си от това. По случая бе сезиран Министъра на образованието Красимир Вълчев и Районна прокуратура в Перник. Липсата на реакция не означава че описаните събития не са се случили. Именно такова отношение на държавните институции ни мотивираха за провеждане на Референдума.

В училищата отдавна се провеждат анкети с джендър-съдържание. През 2008г. на български ученици в софийски училища е предлагано да попълват анкети за полова самоидентификация. Сред деца в столично училище е провеждана анкета дали се чувстват момче или момиче. Знаем името на въпросното училище и на директора, но ще оставим държавните органи да извършат проверка по случая. В 55-то СУ „Петко Каравелов“ в кв. Дървеница в София, преди дни е проведена анкета, в която се изискват данни от анкетираните относно техните родители, означена като Родител 1 и Родител 2. Събирането на данни в училища, при които фигурата на майка и баща се заменят с незаконни правни термини, е пряко нарушение духа и буквата на Решение №15/26.10.2021г. по конст.д.6./2021г. на КС и Решение № 13/27.07.2018г. на КС по конст.д.3/2018г.

Подобно събиране на информация в училищата е невъзможно без административна заповед от висшестояща институция.

В редица частни училища в България между учениците се разменя информация за възможността за смяна на пола, както и т.нар. флуиден пол(който може да се променя напред и назад дори в рамките на един ден). Много деца вече мислят за такава възможност, като средство за преодоляване на психологически състояния, характерни за пубертета. Все по-разпространена става модата за носене на дрехи на противния пол от страна на деца и ученици. Сред децата се разпространяват кукли Барби и Ден, със сменена полова ориентация. В образователната система на европейските страни се прилагат Стандарти за сексуално образование на Европейското бюро СЗО, според които това образование трябва да се поднася на деца от детски градини, на възраст от 4 години нагоре.

На ежегодни паради в София и някой други градове в страната се четат детски книжки с джендър-съдържание, прожектират се филмчета за деца с герои от небинарен пол, на търговски сергии пред очите на малолетни и непълнолетни деца се демонстрират и продават сапуни във формата на фалос.

По достоверна, неофициална информация в МОН има програма за сексуално образование и практики. Според родители, тя включва и темата за самозадоволяване, под предлог учениците да се запознаят с тялото си. Преподаването е възложено на известна НПО. Досега за такова обучение е искано съгласие на родителите, но стремежът на „преподавателите“ бил това изискване да отпадне и да се премине към „уведомителен режим“, както в САЩ, Великобритания и Германия.

За разпространение на джендър-идеологията сред български деца вече се пишат песни. Преди 10-на дни подобна песен на рапъра Иван Динев – Устата бе разпространена в YOUTUBE, където е достъпна за всеки, който обича този тип изкуство.

От тези и други факти, за нас от Инициативния комитет възникват редица въпроси. Трябва ли да се чака стомната да се счупи, за да се вземат мерки. Трябва ли да се чака в българските училища и детски градини да се настанят явления и тенденции, които са залели десетки страни по света, за да помислим за безопасността на своите деца? Трябва ли да се чака, докато момичетата започнат да сменят пола си без за уведомят родителите си, както това се е случило с Оливия(13 год.) от Южна Англия? Някой дава ли си сметка за опасността от намаляването на естествения прираст на населението поради разпространението теорията за ранна сексуализация на децата. Трябва ли и да усвоим британската практика  училищните власти да насочват  деца към Здравните служби за детско и юношеско психиатрично здраве за финансиране на операция за промяна на пола, без да уведомяват родителите и личния лекар? Трябва ли да допускаме създаване на клубове на ЛГБТИ в училищата, които да пропагандират смяната на пола като добра ученическа практика? Трябва ли да допускаме създаването на центрове за джендър хирургия в специализираните Детски болници в България, които да извършват скъпи операции на малолетни и непълнолетни за смяна на пола както в Детската болница в Бостън, САЩ и десетките клиники за смяна на пола в Берлин. Трябва ли да допускаме т.нар. нео-еманципаторно сексуално образование в Германия, Австрия и Швейцария. Трябва ли да приемаме практиката на Берлинската организация за защита на децата бездомни деца и деца със специални потребности да бъдат настанявани в приемни родители – педофили, по идеите на немския учен Хелмут Кентлер? Трябва ли да допускаме български деца да бъдат отглеждане от български посланици в чужбина, които живеят в еднополови двойки на семейни начала, по примера на американския посланик в Унгария? Трябва ли да разрушаваме граматиката на българския език пред очите на учениците като допускаме премахване на мъжки и женски род на местоимения, както става в Канада, Австралия и други англосаксонски страни. Трябва ли да зачестят обществени скандали с български деца, жертви на педофилия, за да бъдат взети мерки от страна на държавните органи? Малко ли са все още случаите на разкрити международни педофилски мрежи, действащи на територията на България? Не са ли достатъчно тревожни сведенията за мрежи от сутеньори, обработващи и подготвящи непълнолетни и малолетни български деца да се занимават с мъжка и женска проституция, като мрежата в Пазарджик?  Трябва ли да се чака, „примерът“ на Емили Тротинетката и Тихомир Рангелов, лица със сменен пол, да навлезе масово сред българските ученици? Трябва ли да позволяваме привърженици на Движението на DRAG QUEER да индоктринират български деца и ученици на шоу-представления, групови четения на джендър-литература или гледане на джендър-филмчета. Няма ли да се поучим от информацията за непрекъснато нарастващия брой на операции за смяна на пола в специализирани медицински хирургични центрове в САЩ и Великобритания, Холандия, Германия, Швеция, Норвегия и др. европейски страни. За какво говори гъстата мрежа на тези центрове, разнесени върху цялата карта на САЩ и особено върху Източния бряг.

Предлаганият на  Референдум е призван да постави тези въпроси. В крайна сметка, трябва да си дадем ясна сметка какво е предназначението на детските градини и училищата – да дават образование и възпитание на децата или да ги учат на ранна сексуализация и подготвят за материал за настъпващата педофилия.

Тази действителност няма да бъде променена като я игнорираме. Обръщаме се първо към бащите на нашите момичета. Обръщаме се към майките на нашите момчета. Какви деца искате на имате? Какви синове и дъщери растат в домовете ви? Огледайте се и вземете възпитанието в своите ръце, докато имате още малко време. Държавата трябва да ви чуе. Това са целите на Референдума и политическата корида няма да ни отклони от тях.

През 2019г. и 2020г. стотици хиляди българи излязоха на улиците на своите градове за да протестират срещу ЗСУ, засягащ съдбата на техните деца. Днес ние надграждаме този протест. И гласът от протестите от 2019г. и 2020г. продължава в гласа на Референдума: „България е жива и деца не дава“.

София, 11.05.2023г.

адв. Владимир Шейтанов,

Съпредседател на Инициативния комитет за провеждане на Референдум за въвеждане на забрана за обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепция за друг пол, различен от мъжки и женски, сред деца и ученици в образователната система на България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *