Всеки пети в България ни учи, ни работи

Значителна част от младите хора в България нямат интерес нито към работа, нито към образование или професионално обучение. Макар да намалява, през последните три години делът на неактивните младежи от населението в групата 15-24 г. пада едва с 3.4 пр. п. до 18.2% през 2016 г. Това показва ежегодният доклад „Заетост и социално развитие в Европа“, публикуван от Европейската комисия (ЕК), информира „Капитал“.

За сравнение, средното ниво сред страните членки е 11.5% през миналата година, а България се нарежда в класацията с втория най-висок дял, задмината единствено от Италия (19.9%). В другия край на спектъра се позиционират страните с най-добри показатели, като Холандия (4.6%), Люксембург (5.4%) и Дания (5.8%).

Същевременно заетостта в ЕС достига рекордни стойности – 71.1% от хората на възраст между 20 и 64 г. работят през 2016 г., задминавайки предкризисните нива от 2008 г. (70.3%). Фактор за увеличението, от една страна, е икономическото възстановяване от 2013 г. насам, което, макар и далеч от отчетения растеж преди рецесията, все пак задвижи откриването на нови работни места, посочва комисията. Друг фактор пък идва от страна на предлагането на труд, а именно повишеното участие на жените в работната сила и по-късното пенсиониране при възрастните работещи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *