Социални и богословски аспекти на Реформацията

На 14 септември 2017 г. в книжен център Грийнуич – София, бул. Витоша № 37 – ще се състои представяне на новото издание на Фондация „Комунитас“ – Социални и богословски аспекти на Реформацията с автор Вениамин Пеев. Книгата ще бъде представена от автора – Вениамин Пеев, редактора – дфн Момчил Методиев и доц. д-р Владимир Теохаров

Нова книга за 500-годишнината от Немската реформация

(Пеев, В. Социални и богословски аспекти на Реформацията. С., Комунитас, 2017. 450 стр.)

Новата книга на д-р Вениамин Пеев „Социални и богословски аспекти на Реформацията” е посветена на 500-годишнината от началото на реформаторското движение в Германия (31 октомври 1517). Изданието е подготвено от екип на авторитетното българско издателство „Комунитас” (София) с редактор дфн Момчил Методиев. „Социални и богословски аспекти на Реформацията” е плод на дългогодишен изследователски труд на автора в областта на историята, социологията и богословието на Немската реформация. Книгата се състои от Въведение („Няколко уводни думи”), 21 глави и Заключение („Влиянието на реформаторските идеи на Балканите”), списък с използваните съкращения и библиография на кирилица и латиница. Формално изследването е разделено на две части, като първата част (глави І-V) представляват аналитичен преглед на политическата, икономическа, морална и духовна ситуация, в която се намира Западна Европа преди ХVІ в., а втората част (глави VІ-ХХІ) разглеждат най-характерните периоди от Лутеровото дело в Германия, както и основните реформаторски аспекти на пионерите на Немската и Швейцарската реформация. Отделено е подобаващо място и на изследвания на други български автори по някои реформаторски теми, както и на преводната литература у нас, свързана с реформаторите Лутер и Калвин. Авторът е използвал извори и коментаторска литература през последните два века на немски и английски езици. Книгата е предназначена за широк кръг читатели.

В своя Отзив за „Социални и богословски аспекти на Реформацията” доц. д-р Владимир Теохаров, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, между другото пише:

„Реформацията е в основата на европейската Модерност – няма как да не се съгласим с тази основна теза на книгата, която преминава като червена нишка през нейната тъкан. Без да разберем този исторически прелом, не можем да се ориентираме в характера и особеностите на цивилизования Запад, към който претендираме вече да принадлежим. Написана стегнато, последователно и с кристална яснота на тезите, книгата ще бъде настолно помагало не само за историците, философите, богословите и културолозите, но и надявам се, за действащите политици и анализатори в тяхната ориентация в съвременните световни събития”. 

Книгата „Социални и богословски аспекти на Реформацията” може да бъде закупена пряко от издателство „Комунитас” (София).

Вениамин Пеев е завършил ДА „Св. Климент Охридски” (София) и Лондонския теологичен институт с бакалавърска и магистърска степени по изкуствата. Специализирал е в Лайпциг и Оксфорд в областите на Библейската екзегетика, История и богословие на реформацията и Руската религиозна философия (ХІХ-ХХ в.). В Оксфорд подготвя докторска дисертация под ръководството на видния английски теолог митрополит д-р Калистос (Уеър). Защитава успешно дисертацията си в НБУ (2009 г.) с български научен ръководител проф. дфн Калин Янакиев. В България работи като преподавател и главен редактор на годишника на ВЕБИ (София). Той е автор на следните книги: Бог, Вселената, човекът. С., „Нов човек”, 1992; Съвременни богословски системи (от Просвещението до наши дни). С., „Бъдеще и надежда”, 2009; Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията. В. Търново, Изд. “Абагар”, 2011;Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството. В. Търново, Изд. “Абагар”, 2012; Библейски еврейски език за духовните училища. С., Изд. „Нов живот”, 2014; Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието. Велико Търново, „Абагар”, 2014;Мъдростта на християнството. С., Изд. „Слънце”, 2015; Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет. С., Изд. „Нов живот”, 2016; Социални и богословски аспекти на Реформацията. С., Комунитас, 2017 (под печат). Предстои публикуването на сборника Християнство, наука, изкуство, култура е продължение на Мъдростта на християнството, публикуван от издателство „Слънце”.

1 comment for “Социални и богословски аспекти на Реформацията

  1. За интересуващите се от книгата „Социални и богословски аспекти на Реформацията“ – тя може да бъде закупена вече и в следните софийски книжарници: „Верен“, „CLC“ и „Гринуич“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *