Регистрирани вероизповедания към БЮДЖЕТ 2023

ОБНОВEНA 1 август, 2023

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
Наименование
Сума
(хил. лв.)
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
31 000,0
1.1.
Рилски манастир
200,0
1.2.
Троянски манастир
200,0
1.3.
Бачковски манастир
200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
6 387,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
650,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
750,0
 5.
За Католическата църква в България
300,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
698,5
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
Всичко:
39 925,5

ОTКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ!

За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: 31 000,000
2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание 6 387,000
3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 800,000
4. За Българските православни църковни общини в чужбина 700,000
5. За Католическата църква в България 200,000
6. За протестантските вероизповедания в България 698,500 лева
7. За Религиозната общност на евреите в България 70,000
8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,000
Всичко: 39 925,500

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ  СЕДАЛИЩЕ/ КООРДИНАТИ 
ДЕЛО  РЕГИСТРАЦИЯ
ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“   VI- 4 с- в 04.03.2003 ЛЮДМИЛ ЯТАНСКИ гр. София, ул. Партений Зографски

8

2.            1648 „БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА 

ЦЪРКВА“  

с-в 06.03.2003 ИЛИЯН ИЦОВ  СОФИЯ

БЛЦ – Лозенец.

София, кв. Лозенец, ул. „Капитан  Андреев“ 4

3.            1649 „БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА 

НАЗАРЯНИНА“  

VI- 15 с-в 06.03.2003 ДЪГЛАС ЕДУАРД МАН

Председател

Българска църква на Назарянина

п.к. 12

1324, гр. София

тел. +359 (2) 927 05 42

Ул. „Никола Крушкин – Чолака“ №23

http://www.sofianazarene.org 
4.            1650 „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ 

ЦЪРКВА“  

VI- 5 с- в 28.02.2003 СТЕФАН ДИМИТРОВ

Епископ

гр. София

ул. „Хан Крум“ No 8, ет.З
bulgarian.church.of.god@gmail.com.

5.            1651 „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА 

ЦЪРКВА БОЖИЯ“  

VI- 14 с-в

 

04.03.2003

 

ДЮНДАР ЕСМАН АСАН

Председател

 

гр. Пловдив гр. Пловдив, ул.  „Тракия“ 15
6.           

 

 

 

1652

 

 

„БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В 

БЪЛГАРИЯ“  

 

 

VI- 5 с- в

 

 

 

04.03.2003

 

 

 

ПЕЖМАН ВАРГИ

Председател

 

 

София, ул. „Боянски възход” 8 А  Пощ. адрес: п.к. 48, 1618 София  E-mail: nsa@bahai.bg 

 

7.            1653

 

„ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО 

ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА 

VI- 16 с-в 06.03.2003 МАНАСИ  НИКОЛОВ

Председател на УС

гр. София ж.к. „Младост-1“  /Мусагеница/, бл.94, ет.5, ап.38
8.            1654 „ОБЩЕСТВО БЯЛО 

БРАТСТВО“  

VI- 4 с- в 04.03.2003 СЛАВ СЛАВОВ  Председател на УС София 1113

ул. „Ген. Щерю Атанасов“ 2  bialo.bratstvo@gmail.com

 

9.            1655 „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 

ОГНЕНА ВЯРА“  

VI- 10 с-в 17.02.2003 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ

Председател на УС

гр. София ж.к. Младост 2,  бл.205, вх.6

 

10.          1656 „ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА 

ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В  БЪЛГАРИЯ“  

VI-
Зс-в
Суперинтендант гр.Варна – 9000, ул.

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“   VI- 2 с- в 01.03.2004 АНГЕЛ РАЛЕВ   гр. Кричим гр. Кричим, ул. 
„Калето“ №1
12. 1658 „КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В 

БЪЛГАРИЯ“  

VI- 14 с-в 04.03.2003 ХРИСТО ПРОЙКОВ   Председател на Епископската

конференция

гр. София

ул. „Люлин планина“ 5  Тел. +359 2 953 04 06   Факс: +359 2 952 61 86

13. 1659 „МЮСЮЛМАНСКО 

ИЗПОВЕДАНИЕ“  

VI- 5 с- в 18.02.2003 МУСТАФА ХАДЖИ  

Главен мюфтия

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27  Тел.:02/981 60 01

Факс:02/980 30 58
info@grandmufti.bg  http://www.grandmufti.bg 

14. 1660 „НОВОАПОСТОЛСКА 

ЦЪРКВА“  

VI- 5 с- в

 

 

04.03.2003

 

ЙОРК ЗБИНДЕН  Президент-координатор

 

 

15. „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС 

ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ  ЦЪРКВИ“  

VI- 10 с-в 21.02.2003 АНАТОЛИЙ ЕЛЕНКОВ 

Председател

София, 1202, ул. “Веслец” №69,  тел. 02 931 0922, факс 02 931  1891 

na_obc@office.bg 

 

16.   1662 „ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО 

БРАТСТВО“  

VI- 5 с- в 04.03.2003 МАРИЯ МИНДЕВА  

Ръководител

гр. Добрич, ул.“Генерал Колев“  № 8-А
17.   1663 „ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА 

СЪЗНАНИЕ“  

VI- 4 с- в 04.03.2003 ПЛАМЕН МАВРОВ  

Председател

София, квартал „Малинова долина”,  Булевард Климент Охридски 119  Телефон: 02 961 60 50

Имейл адрес: 

iskconsofia@gmail.com

18.   1664 „РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА  05.03.2003 СОФИЯ АЛФРЕД КОЕНОВА
19.   1665 „СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В  БЪЛГАРИЯ“   VI- 15 с-в 06.03.2003 ГЕОРГИ ГОГОВ 

Председател

гр. София

бул. „Цар Борис ІІІ-ти“ №227

 

 

 

 

 

20.   1666 „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ 

БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В  БЪЛГАРИЯ“  

VI- 14 с-в 06.03.2003 ТЕОДОР ОПРЕНОВ 

Председател

гр. София ул. „Осогово“ 63  02/9310682
ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ“   VI- 16 с-в 06.03.2003
22.   1668 „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ 

ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В  БЪЛГАРИЯ“  

VI- 14 с-в

 

05.03.2003

 

ИВАН ВРАЧЕВ  

Председател

 

гр. София ул. „Паскал Тодоров“  № 2

 

VI-Зс-в 06.03.2003 ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ  

Председател

гр. София ул. „Солунска“ № 49

 

 

24.   1670 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

СИОН“  

VI- 2 с- в 28.02.2003 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  

Главен пастор

гр. София

ул. Цар Иван Асен II 11  Телефон: 0896730472  гр. Стара Загора, ул.  Ген.Скобелев

25.   1671 „ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА 

ЦЪРКВА ШАЛОМ“ 

V!- 2 с- в 26.02.2003 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  

Главен пастор

26.   1672 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

БОЖИЯ СИЛА“  

VI- 2 с- в 25.02.2003 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ 

Председател/пастир/

гр. Елин Пелин, ул.
„Бузлуджа“ № 7
27.   1673 „ЦЪРКВАТА НА ИСУС  ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ 

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В  БЪЛГАРИЯ“  

Председател гр. София
05.03.2003 ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ  

 

гр. София ул. „Цветан Минков“

№ 11

 

VI-
Зс-в
05.03.2003 МАРИЯН ВИЧЕВ 

Председател

гр. София

ул. „Св. св. Кирил и  Методий“ №74

 

30.   1676 „ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ 

ОТ СЕДМИЯ ДЕН-  РЕФОРМАТОРСКО  ДВИЖЕНИЕ КЪМ  ГЕНЕРАЛНАТА  КОНФЕРЕНЦИЯ НА  МЕЖДУНАРОДНОТО  МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО“  

VI- 16 с-в 05.03.2003 ДИМИТЪР ВЛЪЧКОВ

Председател

гр. София

ул. „Цанко Церковски“ № 46

 

31.   1677 „АРМЕНСКА 

АПОСТОЛИЧЕСКА  ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ РИ 

VI- 4 с- в 04.03.2003 АНТРАНИК ЛЕВОН 

ШАКАРИЯН   Председател

гр. София бул.“Тодор  Александров“ № 31, ЕТ.2

 

ПРЕЗВИТЕРИАНСКА  ЦЪРКВА“   VI- 4 с- в 01.10.2003 МЕТОДИ АСЕНОВ  

Председател

гр. София кв. „Бенковски“, ул.
„Теле Китов – стопански двор“
33.   5452 „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА 

ЦЪРКВА“  

VI- 14 с-в

 

23.10.2003 ТЕМИСТОКЛИС КУЛУРИС  

Главен презвитер

гр, София гр. Казанлък, бул. „23- ти пехотен шипченски полк“ 25,  вх.А, ет.1, ап.1
34.   6767 „БИБЛЕИСКА БАПТИСТКА 

ЦЪРКВА“  

VI-
Зс-в
10.02.2004 ОУЕНС ДЖОНАТЪН ПОЛ 

Председател на УС

 

ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА“   VI- 10 с-в 23.01.2004 ХРИСТОС ЗИСИС МУКАС  Председател
36.   8711 „АПОСТОЛСКА 

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“  

с-в 30.01.2004 ПЛАМЕН ЦОЛОВ   гр. София ул. „Александър  Гергов“ №18, вх.А, ет.1, ап.3

 

37.   10563 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ  БЪЛГАРИЯ“   VI- 17 С-в 20.01.2004 ДАНАИЛ ТЕНЕВ  

Апостол

гр. Сливен, кв. „Българка“, бл.З,  вх.В, ап.З

 

38.   11623 „ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ 

АДВЕНТИСТИ-  РЕФОРМАТОРИ ВЕРЕН  ОСТАТЪК-Р.БЪЛГАРИЯ“  

VI- 10 С-в 16.04.2004 БОРИС ПЕТРОВ

Председател

гр. София кв. „Модерно  предградие“, ул. „Босилеград“ №

6

 

39.   11633 „БЪЛГАРСКА СВОБОДНА 

ЦЪРКВА“  

VI- 15 с-в 31.12.2003 РОБЪРТ БРАЯН ФАБЕР

Председател

гр. София ж.к. Лозенец, бул.
„Свети Наум“ № 35, ет.2, ап.З
40.   11655 „ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В 

БЪЛГАРИЯ“  

VI- 10 с-в

 

28.01.2004

 

ХРИСТО АРНАУДОВ  

Главен презвитер

 

41.   12472 „ДИАМАНТЕН ПЪТ НА  БУДИЗМА-БЪЛГАРИЯ“   VI- 5 с- в 12.12.2003 ЯВОР МОНЕВ   гр. София кв. „Стрелбище“,

бл.93, вх.Б, ап.71

 

42.   12485 „МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО  ХАНЕФИТСКО ИЗПОВЕДАНИЕ  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“   VI- 15 с-в 09.12.2003 НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ

Председател

гр. София

бул. „Кн. Мария Луиза“ №27, ет.1

 

43.   12949 „ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН 

ЕДИНСТВО“  

в 16.02.2004 ДИМИТЪР АСЕНОВ   гр. Сливен, кв. „Надежда“ ул.
„Бръшлен“ №1
44.   2838 „ХРИСТИЯНСКА  РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА 

ИЗБРАНИТЕ – ХРЦИ“ 

5 о в 03.06.2004 НЕДЯЛКО ДЕЛЧЕВ   гр. Димитровград,  ул. „Шейново“ № 17

 

БАПТИСТКА ЦЪРКВА“   Vс– в 04.05.2004 УЙЛИЯМ ХАРОЛД ДЖОНС

 

гр. Балчик, обл.Добричка, ул.
„Вихрен“
ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“  VI- 15 с-в 21.10.2004 ФЕЙМИ МАДЖИРОВ  Председател на Духовния  съвет Гр. Пещера, ул. „Веселин  Стайков“ № 39
ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА“   VI- 16 с-в 13.05.2005 Председател на УС с. Казашко

 

48.   5048 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР  ВЕТИЛ“   VI- 15 с-в

 

09.08.2004

 

МИТКО ГОРАНОВ  

Главен пастор

 

 гр. Лом

 

49.   5602 „АПОСТОЛСКА 

РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА“ 

VI- 16 с-в

 

05.07.2004

 

ГЕОРГИ БАКАЛОВ   Обединяващ апостол

 

гр. София ул. „Веслец“ № 26

 

50.   5603 „НАЦИОНАЛЕН  ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“   VI- 2 с- в 01.09.2004 СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ  Национален главен служител гр. Пловдив ул. „Тракия“ № 57  Божана – 0898489261

 

51.   6007 „ДОБРАТА ЦЪРКВА В 

СЛИВЕН“  

VI- 4 с- в 30.07.2004 РУМЕН БЕЛЕВ  

Главен пастор

гр. София гр. Сливен, ул.  Калитин 5

 

52.   7035 „НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА 

ЦЪРКВА“  

VI- 14 с-в 28.09.2004 РАЛФ МОРИС ЧИЙТУУД

Председател на УС

гр. София бул. Евлоги Георгиев  111, ет.2, ап.4

 

53.   7462 „ХРИСТОВА ЦЪРКВА“   VI-
Зс-в
09.07.2004 КИРИЛ КИРИЛОВ  

Председател

гр. София

ул. Виница 11,е т.4,  ателие

54.   7479 „БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА  ЦЪРКВА“   VI- 10 с-в 28.07.2004 0 ЮН СИК   Председател на УС
55.   7690 „БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА“   VI- 2 с- в 09.03.2005 ПАВЕЛ  МИХАЙЛОВ  

Председател на УС

гр. София бул. Черни връх №14,  вх.Б, ал.38

 

56.   8117 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

НАДЕЖДА“  

VI- 15 с-в 22.10.2004 УЕЛЧ МАТЮ МАРТИН

Председател

гр. София бул. Евлоги Георгиев  111, ет.2, ап.4

 

57.   8366 „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА  ЦЪРКВА“   VI- 14 с-в 10.11.2004 ГЕНЧО БОЮКЛИЕВ  

Главен пастор

гр. Казанлък, ул. Цанко Минков  86
58.   8902 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-

СЛОВО НА ВЯРА“  

VI- 10 с-в

 

18.11.2004

 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ  

Главен пастор

 

59.   8909 „МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА 

ЦЪРКВА“  

VI- 5 с- в 28.09.2004 ЛЬО ФИВР ЗАКАРИ ЛИЙ

Председател на УС

гр. София бул. Евлоги Георгиев  111, ет.2, ап.4

 

60.   9451 „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН  ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС 

РЕКАТА“  

VI-
Зс-в
16.11.2004 ЖОРЖЯН БАНОВ   Председател на УС гр. София

ул. Латинка 26, вх.Б, ет.7, ап.38

 

61.   10157 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА 

НАДЕЖДА“ 

VI- 4 с- в 23.11.2004 КОРНИЛИЪС ФРАНК АЛЪН

Председател на УС

гр. София бул. Евлоги Георгиев  111, ет.2, ап.4
62.   11342 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

СЪЖИВЛЕНИЕ“ 

VI- 5 е- в 19.11.2004 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  

Главен пастор

 

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“   VI- 5 с- в 02.02.2005 ПАРК ДЖОН ДЖОНГ-ИЛ  Управител

 

гр. София

ж.к. Младост 1А, ул. Доктор  София Аврамова 3, ет.1, офис 2

64.   12922 „НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА 

ЦЪРКВА“  

4 с- в

 

15.02.2005

 

МАЛУЧИ НИКОЛАС ДЕЙВИД  Пастор

 

65.   13845 „РЕФОРМИРАНА  ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА 

В БЪЛГАРИЯ“  

VI- 16 с-в 19.01.2005 СТЕНЛИ Д. НЮТОН

Пастир

гр. София кв. Изток, ул. Латинка  19, ет.З

 

VI- 2 с- в 21.02,2005 СОФКА ЕНЧЕВА   Председател на УС гр. София

ж.к. Обеля-2, бл.278, ет.5, ап.25

 

67.   1945 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

МИСИЯ“  

VI- 2 с- в

 

06.07,2005

 

КЕСЛЪР ДАНИЪЛ ТРАВИС

Председател

 

гр. София бул. Евлоги Георгиев  No 111, ет.2, ап.4

 

68.   3654

 

„ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА 

ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“  

VI- 2 с- в 13.07.2005 ХРИСТО ПИСАРОВ  

Председател   

гр. София

ул. Перник 176, вх.А, ет.15, an.59

69.   5548 „НЕМСКОГОВОРЯЩА  ЕВАНГЕЛСКО- ЛУТЕРАНСКА 

ОБЩНОСТ – СОФИЯ“  

VI- 4 с- в 21.06.2005 ГЕРТ ХЕМПЛЕР  

Председател

VI- 15 С-в

 

 

23.06.2005

 

ПЕТЯ А ПЕТРОВА  

Председател на  настоятелството

 

гр. София

ж.к. Яворов, бл.24,  вх.А

 

71.   7737 „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН  ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – 

ИСУС Е ГОСПОД“  

VI- 14 с-в 15.07.2005 НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ  

Гпавен пастор

 

гр. Видин кв. Нов път, ул.  Теменужка 1

 

72.   9606 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

МЕСИЯ“  

с-в 21,10.2005 ЛЮБО ПЕТКОВ   Главен пастор гр. Стара Загора ул. Майор  Кавалджиев N9175, ап.2

 

73.   9918 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

ВЕТИЛ“  

VI- 10 с-в 03.02.2006 АЛВАРАДО ДЖОУЗЕФ 

РИЧАРД   Председател на УС

гр. София ДЛ „Център“, бул.  Евлоги Георгиев №111, ет.2,  ап.4

 

74.   11006 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

БЛАГОДАТ’  

Vi- 10 с-в 03,02.2006 ДЕНИС ПОЛ ХЮЛЕТ

Председател на УС

гр. София ул. Нишава №59, ет.5,  ап.12

 

75.   13816 „БОЖИЯ ЦЪРКВА В 

БЪЛГАРИЯ“  

VI- 16 с-в 23.01.2006 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  

Главен старейшина

гр. София

ул. Петко Каравелов 1а

 

76.   13844 „БОЖИЯТА ЦЪРКВА“   VI- 16 с-в 24.01.2006 АСЕН ЩИДЕРОВ  

Епископ

гр. Смолян

ул. Кирил Маджаров  6, ап.23

77.   14324 „АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ 

МИСИЯТА“  

VI- 10 с-в 27.02.2006 ИВОДОР КОВАЧЕВ  

Главен служител

гр. София

кв. Младост 2, бл.215, ет.21,  ап.148

78.   14527 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

ЖЪТВАРИТЕ“  

VI- 4 с- в 28.01.2006 РИЧАРД КРЕЙГ СИБТОРП

Главен служител

гр. Пловдив

с. Марково, ул. Родопи 2

79.   1522 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА  ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“   VI- 5 с- в 13.03.2006 КОСТАДИН ВЛАДЕВ  

Председател

гр. София кв. Драгалевци, ул.  Лешиникова гора №65
80.   2539 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

ЕМАНУИЛ“  

VI-
Зс-в
06.03.2006 ЛИЙЧ ЛАРИ ЮДЖИЙН

Председател на УС

гр. София

бул. Евлоги Георгиев №111,

ет.2, ап.4

81.   2644 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ 

ШАДАЙ“  

VI-

2 с- в

21.04.2006 КРАСИМИР ПАРТОВСКИ

Главен пастор

гр. София

бул. Мария Луиза, бл.112А, вх.В,  ет.З, ап.10

82.   7292 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА  ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-

СОФИЯ“  

VI- 4 с- в 10.07.2006 ТОДОР КАРАИВАНОВ

Ръководител

гр. София

кв. Драгалевци, ул. Лещникова- гора

83.   9022 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА 

СВЯТОСТТА“  

VI- 16 с-в 14.08.2006 КИМ ДЖОНГ КЮ  

Главен пастор

гр. София

кв. Изток, бул. Цариградско

шосе 30, вх.Д, an.32

 

84.   11590 „ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС 0 

ЕС“  

VI- 5 с- в 15.11.2006 УОЛТЕР ЛЕОНЕЛ ЗУНИГА

Главен служител

гр. Велинград

ул. Йохан Себастиан Бах 12

85.   12014 „МЕЖДУНАРОДНО  СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА  VI- 10 с-в 30.11.2006 РОНАЛД УЕИН СТОТЛЪР

Председател

86.   13938 „ЦЪРКВА НА БОГА“   VI- 5 с- в

 

07.02.2007

 

СТЕФКО ЗЛАТАРОВ 

 

ул. Васил Друмев 37

 

87.   15454 „АПОСТОЛСКА МИСИЯ 

ИДЕТЕ“  

VI- 16 с-в 25.01.2007 ЕМИЛ НЕДКОВ 

Епископ

гр. Пазарджик ул. Никола  Фурнаджиев, бл.7, вх.А, ап.2

 

88.   901 „ХРИСТИЯНСКИ 

МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР-  ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ  ДАВАЙТЕ“  

VI- 5 с- в

 

 

23.02.2007 ДИМИТЪР БАНЕВ

Председател

гр. Казанлък ул. Александър  Батенберг, бл.119, вх.Д, ет.5,  ап.100

 

VI-
Зс-в
28.03.2007 СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ  

Епископ

гр. Шумен

ул. Харалан Ангелов 4

 

90.   4296 „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА 

ПРЕЗВИТЕРИАНСКА  ЦЪРКВА“  

с-в 05.04.2007 СО ХИ БУМ   с. Гърмен

с. Гърмен, ул. Трета

2

ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ“   VI- 16 с-в 10.04.2007 Главен пастор гр. Добрич

 

ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ“   VI- 15 с-в

 

24.07.2007 с. Ягодово ул. Кокиче 15

 

93.   10825 „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА 

БАПТИСТКА ЦЪРКВА“  

VI-
Зс-в
21.08.2007 ИВАН ВЪЛКОВ  

Епископ

гр. София ж.к. Западен парк,  самостоятелна сграда до бл.71

 

94.   11528 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

НОВА НАДЕЖДА“  

28.08.2007 РОСЕН МАНОЛОВ  

Главен пастор

гр. Етрополе

бул. Малки Искър 8

А

95.   13166 „НЕЗАВИСИМА  ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ“   VI- 16 с-в 04.10.2007 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  Председател на централното

ръководство

БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА“   VI- 5 с- в 22.01.2008
97.   87 „СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА 

ЦЪРКВА“  

VI- 4 с- в 11.03.2008 ДОНЧО ИВАНОВ  

Главен пастор

гр. Бургас к-с Меден рудник,  бл.456, вх.А, ет.2, ап.З

 

VI- 14 с-в 10.03.2008 АНГЕЛ ВАСИЛЕВ   Председател на УС гр. Асеновград ул. Трети март 27

 

 

99.   132 „ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА 

ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА  БОЖИЙ ДОМ“  

VI- 5 с- в 19.03.2008 ЯНКО ДРАГНЕВ  

Пастор

гр. Перник кв. Изток, ул. Благой  Гебрев бл.66, вх.Б, ет.8, ап.29
VI- 15 с-в 18.08.2008 КАНГ ТАЕГИ  

Пастор

101.  667 „ХРИСТОВА ЦЪРКВА НОВА 

НАДЕЖДА“  

15.10.2008 ПАВЕЛ АНДРЕЕВ  

Главен пастор

гр. Плевен ул. „Генерал  Владимир Вазов“ №12, вх.Б,  ет.5, ап.13
102.  813 „СЛУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ“   VI- 14 с-в 04.12.2008 РЕМЗИ РЕМЗИЕВ  

Главен служител

гр. София кв. Красна поляна,

бул. Възкресение, ул. 323-та №1

ДЖИЗРИИЛ- БЪЛГАРИЯ“  

 

VI- 5 с- в

 

17.03.2009

 

Главен пастор

 

с. Брягово

 

105.  225 „АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“   VI- 5 с- в 30.04.2009 АНГЕЛ ПЕЛТЕКОВ 

Главен пастор

гр. Пловдив ул. Мостова 3

 

ЦЪРКВА НА БОГА“  

 

VI- 5 с- в

 

12.01.2010

 

НАЙДЕН ДАНЧЕВ  

 

гр. София

бул. Витоша 10, т.2, ап.7

гр. Пловдив ул. Вълко Шопов 2А,

107.  339 „МИСИЯ БЛАГА ВЕСТ“   VI- 1 с- в 16.07.2010 ХОНГ УОН СИК  

Главен пастор

гр. Пловдив ул. Вълко Шопов 2А,  блок Перла-6, ет.9, ап.2
с-

 

109.  445 „ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР ХАБАД- ЛЮБАВИЧ“   VI-
Зс-в
27.01.2011 САЛАМОН ЙОСЕФ   Член на ръководство гр. София

ул. Стара планина  38

111.  772 „ПЛАНИНА ОТ ОГЪН“   VI- 7 с- в

 

 

26.05.2011

 

АБАЙОМИ АДЕТУНДЖИ 

АКИНЕМИ  

Председател на Духовния  съвет

УОН СЪНГДО  

гр. София ж.к. Красна поляна,  ул. „Рижки проход“, бл.10, вх.А,  ет.2, ап.221

 

112.  321 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

СИХЕМ“  

VI- 7 с- в 15.06.2011 УОН СЪНГДО  

Председател

гр. София ж.к. „Дружба“, бл.129,  ет.6, ап.41

 

ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ“  

 

VI- 16 с-в

 

14.06.2011

 

гр. София бул. „Евлоги Георгиев“  №111, ет.2, ап.4
114.  465 „ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“   VI- 10 с-в

 

22.08.2011 МИЛЧО СТОИМЕНОВ  

Главен пастор

115.  726 „ДУХОВНО УЧЕНИЕ ЗА 

ХАРМОНИЯ“  

VI-
Зс-в
23.01.2012 ДИМИТЪР ПАЕВ   Преде, на Централна

контролно-ревизионна комисия

гр. Стара Загора кв. „Железник“,  ул. „Иван Киров Вазов“, вх.А,  ап.27

 

116.  213 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР  ИСУС Е ПЪТЯТ ИСТИНАТА И 

ЖИВОТЪТ“  

с. Црънча с. Црънча

 

117.  768 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

ОСАННА“  

VI- 13 с-в 30.11.2012 ШЕГУН ФИЛИПС  

Главен пастор

гр. Пловдив

ул. „Мали Богдан“ №  48, ет.2, ап.6

с-в 15.01.2013
119.  854 „ОБЩНОСТ НА 

ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ НА  ВЯРА“  

VI- 1 с- в

 

16.04.2013 ДИМИТЪР СПИЛКОВ  

Член на ръководство

гр. София ул. „Св. Иван Рилски“  № 16

 

VI-
6с-в
08.02.2013 КИМ ЙОНГ КИ   Главен пастор

 

гр. София

бул. „Витоша“ № 10, ет.2, ап.7

 

ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ“  

 

VI- 11 с-в 20.02.2013 БОЖИДАР СИМЕОНОВ   Главен пастор гр. Пловдив

ул. Академик Петър  Динеков 14

122.  274 „КИТАИСКА ХРИСТИЯНСКА 

ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“  

с-в 09.05.2013 член на съвета

 

гр. София

ул. „Днепър“ No 30

ЗА РЕФОРМАЦИЯ“   VI- 18 с-в

 

26.04.2013

 

124.  373 „ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА 

ПОСВЕЩЕНИЕ“  

VI- 10 с-в

 

13.05.2013

 

ДИНКО ГЕОРГИЕВ  

Главен пастор

 

125.  457 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

СВЕТА ТРОИЦА“  

VI- 7 с- в 05.06.2013 ГРОЗДАН СТОЕВСКИ

Председател на УС

гр. София ж.к. Дружба 2, бл.526,  вх.А, ап.7

 

126.  485 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

ИЗКУПЛЕНИЕ“  

гр. Плевен бул. Витоша 10, ет.2,  ап.7

 

127.  587 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВ 

ДЕН“  

VI- 4 с- в 18.10.2013 ЕМАНУИЛ ТОТЕВ  

Пред. на Централна контролно-

ревизионна комисия

гр. София ул. „Златен рог“ № 16

 

ВЯРА В БЪЛГАРИЯ“  

 

VI- 1 С- в

 

17.03.2014

 

ИВАН ХАЗЪРБАСАНОВ

 

гр. София ж.к. „Люлин“, ул.  „Арх.Георги Ненов“ 27
129.  120 „ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА“   VI- 2 с- в 24.03.2014 ЦВЕТАН ГАЙДАРСКИ  Председател на Духовния

съвет

гр. София

ул. Цар Асен № 70

 

гр. Хасково ул. Ибър 5

 

КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ“   VI- 13 с-в 05.06.2014 БОРИС ДИМИТРОВ с. Копринка ПК 6137
132.  321 „БЪЛГАРСКО ДЗЕН 

ОБЩЕСТВО-КЕН ДЗЕН ШО“  

VI- 8 с- в 04.07.2014 ЕДУАРД ГЕРМАНОВ

Председател

гр. София

ж.к. „Павлово“, ул. „Купените“ No  6, ет.2, ап.1

133.  431 „АПОСТОЛСКИ 

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР  ЖИВОТ В СЛАВА“  

VI- 22 с-в 17.07.2014 ИВО КОЙЧЕВ  

Апостол

гр. Стара Загора; ул. „Мусала“  №26 вх.А; п.к.: 6007;
134.  443 „БЪЛГАРСКА 

ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА  НОВ ЖИВОТ“  

VI- 7 с- в 10.09.2014 ТИМОТИ БРУНЕЛ ОТРИ

Национален главен служител

гр. Свищов ул. „Цар

Освободител“ No 18  Тел. 0895690141

135.  490 „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 

БЛАГОДАТ“  

VI-

5 с- в

01.10.2014 ПАРК СЪНГ СУК

Председател

гр. Враца ул. „Кръстьо  Българията“ No 54, ет.2, ап.2
136.  745 „РЕФОРМАЦИЯ“   VI- 21 с-в 16.02.2015 АНТОН ПЕНЕВ  

Главен пастор

гр. Хасково ж.к. Орфей, бл.31,  вх.Б, ет.4, ап.40
137.  1 „ЦАРСКИ ДЕЦА“   VI- 19 с-в 13.02.2015 ИВАН ИВАНОВ  

Председател

с. Козарево ул. Г. С. Раковски 7
138.  102 „ОБЕДИНЕНИ ЕЗИЧЕСКИ 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“  

VI- 5 с- в 10.08.2015 НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ

Председател

гр. София ул. Сердика 18, ет.1
139.  124 „ХРИСТИЯНСКА БОЖИЯ  ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ“   VI- 14 с-в 26.03.2015 ЕВГЕНИ  ДЕЛЧЕВ   

Главен пастор

гр. София ул. Несебър 24 Б

 

140.  236 „МЕЖДУНАРОДНА 

ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НОВО  СЪЖИВЛЕНИЕ“  

VI- 12 с-в 22.05.2015 ВАСИЛ ЮГОВ  

Член на съвет

гр. Пловдив ул. Владая 24
141.  321 „БЪЛГАРСКА 

ПРЕЗВИТЕРИАНСКА  ЦЪРКВА“  

VI- 22 с-в 17.06.2015 ЮНСИК О   Главен пастор гр. София

кв. Бенковски, ул. Геле Китов –  Стопански двор

142.  324 „ХРАМ НА ПЪЛНОТО 

ЕВАНГЕЛИЕ“  

VI- 18 с-в 16.09.2015 МЛАДЕН ПЕТРОВ  

Член на съвет

гр. Сандански с. Вълково
143.  419 „СВОБОДНА МЕТОДИСТКА 

ЦЪРКВА СВЕТЛИНА И  ЖИВОТ“  

VI- 1 с- в 13.08.2015 АЛЪН ДЕИЛ МЕЛИНДЖЪР ул. Васил Кънчев 39

 

144.  502 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР 

НАДЕЖДА“  

VI- 4 с- в 17.09.2015 ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ

Председател на УС

гр. Димитровград ул. Иван  Вазов, бл.12, ап.6
ДОМЪТ НА ГРЪНЧАРЯ“   VI- 17 с-в 16.09.2015 Член на съвет гр. Варна

 

ИСУС-БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА“   VI- 19 с-в 16.12.2015 гр. Монтана ж.к. Младост-1,  бл.28, вх.Ж, ет.2, ап.5
147.  765 „ЦЪРКВИ НА ПЪЛНОТО 

ЕВАНГЕЛИЕ“  

VI- 10 с-в 28.01.2016 МАКСИМ АСЕНОВ  

Главен пастор

148.  38 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА 

БЛАГОДАТТА“  

03.05.2016

 

ПЕТЪР КИРЧЕВ   Главен служител

 

гр. Габрово

ул. Антим I №5, ет.З,  ап.9

149.  39 „ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА 

МИСИЯ“ 

VI- 8 с- в 19.02.2016 КЕНЕТ БРАНДОН КОУВИ  Председател на централното

ръководство

150.  55 „БЪЛГАРСКА ХРИСТОВА 

ЦЪРКВА“  

гр. Пловдив ж.к. Тракия, бл.279,  вх.А, ет.1, ап.1

 

151.  74 „ИНТЕРНАЦИОНАЛНА 

ХРИСТОВА ЦЪРКВА“  

VI- 4 с- в 07.03.2016 ПЕТЪР ЛАЗАРОВ   Главен старейшина гр. Велинград кв. Каменица, ул.  Локвата 8
152.  117 „ДОМ АГАПЕ“   VI- 2 с- в 11.04.2016 ЛИ УИ ХОНГ   Председател на УС
153.  348 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ 

ЖИВОТ НА ВЯРА“  

VI- 4 с- в 07.06.2016 МАРЧО МАРКОВ  

Председател

гр. Силистра

ул. Д-р Петър Вичев  11, ет.4, ап.11

 

ВИНЯРД БЪЛГАРИЯ“   VI- 6 с- 8 15.06.2016 АТАНАС ЛИЛОВ   Председател гр. София ул. Дан Колов 8

 

ЦАРСКО СВЕЩЕНСТВО“   VI- 14 с-в 30.08.2016 СТАНИМИР ТОДОРОВ   гр. Русе

ул. Буная 16, бх.1, ет.2, пощ.  кутия 5

156.  557 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР 

НОВО ВРЕМЕ“  

VI- 8 с- в 24.08.2016 ДЕМИР ДЕМИРЕВ  

Председател

157.  636 „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 

ЕМАНУИЛ“  

Главен пастор гр. София

 

158.  660 МАРОНИТСКА 

ПАТРИАРШЕСКА ЦЪРКВА  „СВЕТАТА ДЕВА НА ЛИВАН“  

VI- 15 с-в 17.11.2016 ЖОЗЕФ АБДО ФЕГАЛИ

Председател

гр. София ул. Детски мир 7
159.  788 „МЕЖДУНАРОДНА 

БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА“  

VI- 7 с- в 11.01.2017 КАНГ ЮНСИК   Главен пастор гр. София ж.к. Студентски град,  ул. 21 век №346, ет.2, ап.1
160.  803 „БОЖИЯТ ДОМ“   VI- 12 с-в 11.01.2017 СВЕТОЗАР КОСТАДИНОВ  

Главен пастор

гр. Пловдив ул. Преспа 12,  ет.11, an.73
161.  804 „РЕКАТА НА ЖИВОТА“   VI- 11 с-в 31.01.2017 ЯНГЧЕ ХАК   Председател гр. София

ж.к. Красна поляна 2, бл.226,  ап.13

162.  103 „РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ 

НИЙНГМА БУДИЗЪМ“ 

VІ -17 с-в 2.05.2017 ЯВОР КОНСТАНТИНОВ  Гр. София, ул „Яворец“ №11
163.  176 „ЦЪРКВА НОВО ВИНО“  VІ -23 с-в 3.05.2017 БОРИС КОСТОВ  Главен служител Гр. София, ж.к „Красна поляна“,  ул. „Банско“ № 19
164.  265 „ЕОВА ИРЕ“  VІ – 23 с-в 7.06.2017 ЮЛИЯН ФИДАНОВ  Председател на духовния

съвет

Гр. София, ул. Лайбниц“ № 24
165.  285 „МЕЖДУНАРОДНО 

СЛУЖЕНИЕ – БЛАГОВЕСТИЕ  И СЛУЖЕНИЕ НА СВЯТИЯ  ДУХ“ 

VІ -16 с-в 29.06.2017 ИВАН ИВАНОВ  Главен служител Гр. София, бул. „Витоша“ №10,  ет.2, ап. 7

 

166.  315 „БОЖИ ДАР“  VІ -13 с-в 18.07.2017 СПАСКА ЙОТОВА 

Главен пастор

Гр. Пазарджик, ул. „Рила“ №10,  ет.1, ап. 3
167.  341 „БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ“ 

VІ -21 с-в 2.08.2017 БЮН СУНГ БУНГ  Председател на УС Гр. Видин, ж.к. „Заводско  селище“, барака 9, вх. Б
168.  496 „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА  ЦЪРКВА НА ИСУС ХРИСТОС“  VІ -14 с-в 19.09.2017 КИРИЛ КИРИЛОВ  Председател на духовния

съвет

Гр. Стара Загора, ул. „Стръмна“  № 7
169.  584 „АПОСТОЛСКА ХРИСТОВА  ЦЪРКВА БОЖИЯ МИЛОСТ“  VІ – 10 с-в 13.12.2017 ЮРИ ИЛИЕВ  Член на съвета Гр. София, ж.к „Обеля“ -2,  бл.230, вх.А, ет.6, ап.18
170.  607 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

ВДЪХНОВЕНИЕ“ 

VІ – 4 с-в 24.11.2017 КАЛОЯН КУРДОМАНОВ 

Главен презвитер

Гр. София, ул. „Миле  Попйорданов“ №51, ап.3
171.  689 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

НОВО ПОКОЛЕНИЕ“ 

VІ – 20 с-в 21.08.2018 ОГНЯН СЕРАФИМОВ 

Главен презвитер

Гр. София, ул. „Мария Луиза“  № 106
172.  754 „ХРИСТИЯНСКА 

АСОЦИАЦИЯ-ИЗКУПИТЕЛЯТ“ 

VІ – 9 с-в 20.02.2018 ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ 

Апостол

Гр. Силистра, ул. „Добрич“  №136, ет.1, ап.3
173.  1 „СОФИЙСКА ХРИСТОВА 

ЦЪРКВА“ 

VІ – 10 с-в 11.01.2018 РАДКО ГЕОРГИЕВ  Председател на Духовния

съвет

Гр. София, ж.к. „Филиповци“,  бл.31, ет.1, ап.1
174.  12 „ВЪЗКРЕСЕНИЕ И ЖИВОТ“  VІ – 13 с-в 28.05.2018 МЛАДЕН АНТОНОВ  

Председател

Гр. София, ж.к. „гоце Делчев,  ул. „Боянски водопад“, бл. 240,  вх.Е, ет.4, ап.121
175.  17 „БЪЛГАРСКА СТАРО 

КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА“ 

VІ – 9 с-в 26.04.2018 СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ  Председател на духовния

съвет

Гр. София, ул. „Христо Белчев“  № 11, вх. Б, ет. 3

 

176.  24 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – 

ЛЮБИМЕЦ“ 

VІ – 12 с-в 29.05.2018 ИВАНКА ХРИСТОВА 

Председател

Гр. Любимец, ул. „Странджа“ №

4

177.  29 „ЦЪРКВА НОВ ЗАВЕТ – 

СОФИЯ“ 

VІ – 3 с-в 28.06.2018 ИЛАЙДЖА РУБЕН СМИТ  Председател на Духовния  съвет Гр. София, ж.к. „Разсадника –  Коньовица“, бл.12, вх.Г, ет.8,  ап.112
178.  34 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

МИР И НАДЕЖДА“ 

VІ – 22 с-в 4.07.2018 РУМЕН ГЕОРГИЕВ 

Председател

Гр. Козлодуй, ул. „Враца“ №7А
179.  40 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР 

ЕДИНСТВО“ 

VІ – 8 с-в 25.07.2018 ХРИСТО ДЕМИРЕВ 

Председател

Гр. Сливен, ул. „кара Кольо“  №106
180.  41 „ЦЪРКВА ЖИВОТ В 

БОЖИЕТО ЦАРСТВО“ 

VІ – 21 с-в 8.08.2018 БОРИС ПЕТРОВ 

Главен пастор

Гр. София, ул. „Царибродска“  №176
181.  43 „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ПЪТ 

КЪМ СВОБОДА“ 

VІ – 3 с-в 8.08.2018 КАТЕРИНА КАРПОВА 

Главен пастор

Гр. Пловдив, ул. „Михаил  Такев“ №6
182.  45 „АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В  ЕВРОПА“ 

VІ – 14 с-в 30.10.2018 ТОДОР ТОДОРОВ 

Председател

Гр. София, ул. „Цар Симеон“  №174
183.  48 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР 

ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 

VІ – 2 с-в 9.10.2018 ЯНКО ИЛИЕВ  Главен пастор Гр. София, ул. „302“ №14
184.  56 „ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО 

ЕВАНГЕЛИЕ“ 

VІ – 20 с-в 13.11.2018 ФИЛИП РАШЕВ  Главен старейшина Гр. София, ж.к. „Младост“ -3,  бл.340, вх.1, ап.10
185.  58 „ЕВАНГЕЛСКА СВОБОДНА 

ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“ 

VІ – 9 с-в 20.11.2018 КАМЕН КИРИЛОВ 

Председател

Гр. Петрич, ул. „Здравец“ №115
186.  61 „АПОСТОЛСКА ХРИСТОВА 

ЦЪРКВА“ 

VІ – 2 с-в 12.12.2018 ИЛИЯ БАЗЛЯНКОВ 

Председател

Гр. Съединение, ул. „Цар Иван  Асен ІІ“ №3

 

187.  1 „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА 

АГАПЕ ЛЮБОВ“ 

VІ – 21 с-в 12.02.2019 ГЕРОЙКА ШИШКОВА 

Председател

С. Стубел, обл. Монтана, ул.
„28-ма“ №15
188.  65 „АРМИЯТА НА СПАСЕНИЕТО 

БЪЛГАРИЯ“ 

VІ – 23 с-в 2.05.2019 ЮСТЕЙН НИЛСЕН  Председател на УС Гр. София, ул. „Солунска“ №10
189.  16 „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР 

СИНАЙ“ 

VІ – 19 с-в 23.05.2019 ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ 

Член на ръководството

Гр. Лом, ул. Ломски казарми“  №53
190.  26 „БЪЛГАРСКА ХРИСТОВА 

ЦЪРКВА НОВ ЖИВОТ“ 

VІ – 4 с-в 12.06.2019 ТИХОМИР ТАНЕВ 

Апостол

Гр. Сливен, кв. „Българка“,  бл.3, вх.В, ап.3
191.  53 „МЮСЮЛМАНСКА ОБЩНОСТ 

АХМАДИЯ“ 

VІ – 11 с-в 9.08.2019 АНТОН МИХАЙЛОВ  Член на ръководството Гр. Сандански, ул. „Славянка“  №1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *