Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Протестантите в съвременна България
През последните 15г. (от 1996), екипът на Bibliata.com анкетира и събира информация отнасяща се до състоянието и процесите в българското евангелско движение. В различните стадии на това изследване, са засегнати всички традиционни деноминации и множество новосъздадени евангелски и харизматични църкви и движения, както и множеството пара-църковни организации и представителства на религиозни формации като библейски издателства, студентски съюзи, младежки организации, фондации и асоциации. Части от това изследване са периодически представяни в българския печат и са често използвани в множество политически и религиозни анализи, като например международната организация за религиозни права и свободи ФОРУМ 18 и годишния доклад за религиозна свобода на Щатския департамент на САЩ. Настоящето издание е първото цялостно представяне на събраната статистическа информация, нейния подробен анализ и прогнози за бъдеще развитие. Надеждата на екипа на Bibliata.com, е че богатството на този ресурс ще бъде използвано не само като статистически еталон от наблюдателите на българското евангелско движение, но и за основа на нови по-подробни и цялостни анализи от онези, които имат интерес към същата изследователска материя. (Български евангелизъм 1996-2011 )

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/)

ДА (78%)

НЕ (22%)

Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не?

ДА (75%)

НЕ (25%)

Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен?

ДА (97%)

НЕ (3%)

Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с https://pastir.org)

ДА (75%)

НЕ (25%)

Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с https://pastir.org)

ДА (60%)

НЕ (40%)

Може ли човек да бъде спасен без да е кръстен със Святия Дух? (Съвместно проучване с https://pastir.org)

ДА (72%)

НЕ (28%)

Кръстени ли сте със Святия Дух?

ДА (63%)

НЕ (37%)

Спрели ли са да работят дарбите на Духа описани в Библията? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (10%)

НЕ (90%)

Има ли апостоли днес? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (64%)

НЕ (36%)

Посещавате ли църква поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (73%)

НЕ (27%)

 Молите ли се ежедневно? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (88%)

НЕ (12%)

Четете ли Библията дневно? (Съвместно проучване с http://www.youversion.com/bg)

ДА (77%)

НЕ (23%)

Постите ли поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (35%)

Не (65%)

1 comment for “Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

  1. Мисля, че въпросът „Може ли човек да бъде спасен без да е кръстен със Святия Дух?“ е зададен много двусмислено. Трябва да се започне от това, какво разбираме под понятието „Кръщение със Святия Дух?“ За крайните харизматични общности то непременно е свързано с говорене на езици и ако човек не говори езици не е спасен, а ако говори е спасен без оглед на това дали спазва някакви морални норми (това съм чул от автентични тинчевисти). Според други, позовавайки се на 1 Кор. 12:3, със Святия Дух е кръстен всеки, който изповяда, че Исус е Господ. При това положение, естествено е, че без кръщение с Духа няма спасение, защото без вяра в Христос не можем да се спасим. За мен лично би ми било интересно да знам какво вярващите мислят по следните въпроси: „Трябва ли човек да говори езици ако е кръстен с Духа?“, „Ако човек не говори езици спасен ли е?“ „Езиците достатъчен белег ли са за посвещение на Христос?“ „Необходимо ли е човек да спазва морални норми за да е спасен?“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *