ЦЪРКВА НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

ЦЪРКВАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Това слово има значение и за църквата на Господа в последните времена като цяло. Това стана на втория ден от поредицата от три служби, които бяхме планирали. Три са основните характеристики на видението, което Святият Дух даде:

  1. Новозаветна църква – следва откровението за изкуплението чрез вяра в Христос, а не чрез следване на закона (човешка религия и правила). Деяния 15 (във връзка с Деяния 9, където апостол Петър носи евангелието за първи път до езичниците) и Галатяни 2-5.
  2. Мисионерска църква – Деяния 13 – 14 (13:1-4)
  3. Пророческа  църква – Новозаветната църква е и пророческа църква – тя се противопоставя на фалшиви човешки поучения, които не са в съгласие с Христовото дело и учение и новия завет. Това е видимо от битката за истинското евангелие в Деяния 15 и Галатяни. Второто измерение на пророческата църква, е че Святият Дух изявява чрез дарбите Божиите словеса и за отделни личности и за цялата църква и за обществото въобще. Изявяването става най-вече чрез употребата на пророческата дарба.

Тези характеристики са всъщност Божият план, Божието желание за това какво Той е приготвил за Своята църква. Откровението за това, което Бог е приготвил за църквата Си е важно да бъде разбрано точно като такова – конкретен план, който е роден в небето и ще бъде изпълнен на земята. Конкретността на плана не се състои в това, че той е написан по точки и основно редактиран и ще бъде изсипан като с фуния върху людете, на които нищо не им остава освен да се впишат в него защото е от Бог. Това е неправилно, фаталистично разбиране з това, как Бог работи сред хората. Конкретността на плана се състои в едно общо, но достатъчно ясно като посока откровение от Бога, дадено чрез Св. Дух. От нас се иска да се покорим и да последваме този по-общ план, като извършим конкретните действия. Нашите конкретни действия, ще са израз на вярата ни в Божия план, и в крайна сметка ще доведат до неговото изпълнение. В този процес Бог ще бъде с нас, ще ни изгражда в характер и покорство на Словото си. Така ние ставаме съработници с Бога, е не само потребители на спасението, което Той изработи.

Важно условие за действието на Духа на Бога в съживление на църквата е потапянето в хвление и поклонение към Бога, в което няма задръжки. Това освобождава свръхестественото присъствие на Святия Дух и издига личността на Исус. Но е важно също това потапяне в Духа да бъде поставено в правилния контекст и смисъл. Той е, че силата от Духа ни се дава, за да бъдем свидетели за Исус Христос, Божия Син. Преживявянията ни с Бога са много важни за личната ни вяра и стоене в истината. Но е важно също да имаме практичен подход към прилагането на откровението получено при тези преживявания в нашето ежедневие – лично и като Тяло Христово. Практичният подход изисква изучаване на Писанията и прилежно размишление и прилагане на наученото в живота на индивидуалния вярващ и цялото събрание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *